Blog strona 149
                                               

Polandball

Polandball – mem internetowy zapoczątkowany przez użytkowników niemieckiego imageboardu krautchan.net w drugiej połowie 2009 r. Mem ma formę komiksu internetowego, w którym poszczególne państwa zostały przedstawione jako kuliste postacie, często ...

                                               

Polish jokes

Polish jokes – popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych, dowcipy o Polakach, w których są przedstawiani jako osoby głupie i pijące duże ilości alkoholu.

                                               

Polnische Wirtschaft

Polnische Wirtschaft – stereotypowe, negatywne określenie funkcjonujące w społeczeństwie niemieckim, dotyczące organizacji społeczeństwa polskiego. Według tego stereotypu domyślnie "polnische Wirtschaft” oznacza skrajną niegospodarność, brak plan ...

                                               

Polsk riksdag

Polsk riksdag – określenie funkcjonujące w społeczeństwach skandynawskich, oznaczające burzliwą, chaotyczną i bezproduktywną dyskusję, w szerszym znaczeniu: bezład, chaos. Powstałe w XVIII w. jako krytyczne stereotypowe określenie stosowanej w se ...

                                               

Polskie drogi (stereotyp)

Polskie drogi – stereotypowe sformułowanie, oznaczające źle rozwinięty system transportu, charakterystyczny dla Polski. Stereotyp ten wytworzył się jeszcze w odległej przeszłości i podtrzymywany był przez następne stulecia; oznacza rzadką sieć po ...

                                               

Polskie obozy zagłady

Polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci – błędne określenie stosowane w niektórych, szczególnie zachodnich, mediach i publikacjach, w tym również w opracowaniach historycznych, w odniesieniu do niemieckich, nazistowskich obozów zagłady znajd ...

                                               

Polskie piekiełko

Polskie piekiełko lub polskie piekło – popularne polskie określenie dotyczące najbardziej negatywnych cech charakterologicznych i społecznych kojarzących się z Polakami. Brak jest jednego, powszechnego znaczenia tego określenia - najczęściej zale ...

                                               

Słoń a sprawa polska

W XIX wieku sformułowanie to było używane na określenie szukania we wszystkich kwestiach związków z polską sprawą narodową. Powiedzenie to upowszechnił Stefan Żeromski w Przedwiośniu. Polak, mający napisać rozprawę o słoniu, bez wahania napisał " ...

                                               

Szarże kawalerii polskiej na niemieckie czołgi

Szarże kawalerii polskiej na niemieckie czołgi – mit rozpowszechniony przez niemiecką, nazistowską propagandę oraz powojenną propagandę komunistyczną dotyczący rzekomych ataków polskiej kawalerii na niemieckie czołgi w czasie kampanii wrześniowej ...

                                               

Barwy Polski

Artykuł 28 Konstytucji w ust. 2 brzmi: barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, jednak nie precyzuje dokładnie jakie kolory należy rozumieć pod określeniem "kolor biały" i "kolor czerwony". Po precyzyjniejsze określenie tych ...

                                               

Bóg, Honor, Ojczyzna

Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu. Została wprowadzona po raz pierwszy na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 październik ...

                                               

Dzwon Zygmunt

Dzwon Zygmunt – najsłynniejszy polski dzwon, powszechnie, lecz nieprawidłowo nazywany Dzwonem Zygmunta. Znajduje się na Wieży Zygmuntowskiej w północnej części katedry wawelskiej w Krakowie. Ufundowany przez Zygmunta I Starego, nazwany jego imieniem.

                                               

Flaga Polski

Flaga Polski – jeden z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypo ...

                                               

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 2 maja nie jest dniem wolnym od p ...

                                               

Godło Polski

Godło Polski, Godło Rzeczypospolitej Polskiej, właściwie herb Polski – godło i symbol Rzeczypospolitej Polskiej; jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów, pierwszych władców Polski.

                                               

Honor i Ojczyzna

Wprowadzona w 1919 r. na mocy art. 1 pkt 6 i wzoru nr 10 do Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 1919 r. nr 69, poz. 416; utrzymana następnie kolejno przez: art. 7 ust. 3 i wzór nr 5 do Rozporządz ...

                                               

Hymn Polski

Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

                                               

Kawaleria polska

We wczesnym średniowieczu na terenie Polski pierwsze oddziały wojskowe złożone z jazdy tworzyli władcy plemienni. Korzenie polskiej kawalerii wywodzą się z przybocznego oddziału jeźdźców będącego częścią drużyny książęcej księcia Mieszka I. W Pol ...

                                               

Kokarda narodowa

Kokarda jest kolistą rozetką wcześniej również stosowano kokardy w owalnym kształcie złożoną z dwóch kolorowych wstążek. Według zaleceń średnica kokardy narodowej powinna wynosić od 4 do 6 cm i powinna składać się z dwóch okręgów białego centraln ...

                                               

Korona Chrobrego

Korona Chrobrego, Korona Uprzywilejowana – najważniejsze insygnium koronacyjne królów polskich, symbol mistycznego pochodzenia władzy od Boga i suwerenności Królestwa Polskiego, symbol wierności monarchy prawu Rzeczypospolitej i jego obowiązków w ...

                                               

Lista flag Polski

W styczniu 1980 postanowiono wprowadzić nowy odcień czerwieni, który opisany został przy pomocy przestrzeni barw CIELUV. w styczniu 1980 wprowadzono nowy, używany do dziś odcień czerwieni. Określono go. za pomocą współrzędnych trójchromatycznych ...

                                               

Miecze grunwaldzkie

Miecze grunwaldzkie – dwa nagie miecze przekazane królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle i wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi przez heroldów wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Wręczenie mieczy było symbolicznym ...

                                               

Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej

Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej – metalowa, tłoczona, okrągła pieczęć o średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Rzeczpospolita Polska”. Wygląd i wymiary pieczęci regulowane są prze ...

                                               

Polskie sztandary wojskowe

Polskie sztandary wojskowe – znaki polskich jednostek wojskowych, symbole sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego.

                                               

Pro Fide, Lege et Rege

Pro Fide, Lege et Rege – dewiza polska używana w czasie I Rzeczypospolitej. Wyparła wcześniej używaną dewizę Si Deus Nobiscum quis contra nos i obecna była na różnych budynkach, rzeczach użytkowych i amunicji. Pro Fide, Lege et Rege znalazła się ...

                                               

Rogatywka

Obecnie w Wojskach Lądowych na rogatywkach noszone są otoki oznaczających poszczególne bronie i służby: granatowy – żołnierze jednostek zmechanizowanych i zmotoryzowanych oraz jednostek zabezpieczenia materiałowego, żołnierze korpusu sprawiedliwo ...

                                               

Szczerbiec

Szczerbiec – miecz koronacyjny królów Polski, jeden z najcenniejszych zabytków i unikatowe świadectwo polskiej historii. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii Piastów. Przechowywany w Skarbcu Koronnym w Zamku Królewskim na Wawelu.

                                               

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi: hymnem RP. barwami ...

                                               

Za wolność naszą i waszą

Za wolność naszą i waszą – skrócona wersja napisu na sztandarze z manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi. W pełnej wersji miał postać: W imię Boga za naszą i waszą wol ...

                                               

Znak Polski Walczącej

PW, Polska Walcząca – symbol w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub "kotwicę” – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechni ...

                                               

Żywią i Bronią

Żywią i Bronią – dewiza kosynierów z czasów insurekcji kościuszkowskiej, widoczna na ich sztandarze. Sztandar z taką dewizą został nadany oddziałowi kosynierów krakowskich przez Tadeusza Kościuszkę 16 VIII 1794 r. i znajduje się obecnie w zbiorac ...

                                               

Bacówka (schronisko)

Bacówka – stawiane w latach 70. i 80. XX w. małe górskie schroniska turystyczne, zapewniające około 30 miejsc noclegowych na łóżkach. Koncepcja budowy bacówek została przyjęta w 1974 przez Dyrekcję Zrzeszenia Gospodarki Turystycznej Polskiego Tow ...

                                               

Beskidy Huculskie

Beskidy Huculskie – funkcjonujące przed II wojną światową określenie z zakresu geografii turystycznej obejmujące tereny górskie położone na południowym wschodzie II Rzeczypospolitej, zamieszkane przez Hucułów. Na Beskidy Huculskie składały się pa ...

                                               

Blachówka (Kościelisko)

Blachówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, siedziba gminy Kościelisko. Blachówka położona 4 km od centrum Zakopanego, rozpościera się z niej rozległa panorama Tatr.

                                               

Budzówka (Kościelisko)

Budzówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko. W latach 1975–1998 Budzówka administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego

                                               

Turystyka w Bydgoszczy

W Bydgoszczy rozgrywanych jest corocznie szereg imprez sportowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu, w których uczestniczą tysiące zawodników i kibiców. Do ważniejszych należą m.in. Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, Grand Prix Polski na żużlu 1 ...

                                               

Gazeta Górska

"Gazeta Górska” – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krakowie od 1993 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym redaktorem pisma był Edward Moskała. Od 1996 roku redaktorem naczelnym był Zbigniew Kresek. W ...

                                               

ISIT

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski – system informacji turystycznej prezentujący atrakcje turystyczne Polski: polskie regiony, interesujące miejscowości, ciekawe miejsca i szlaki. Stanowi interaktywne narzędzie służące d ...

                                               

Kanon Krajoznawczy Polski

Kanon Krajoznawczy Polski – wykaz najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych, położonych w poszczególnych regionach Polski. Opracowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

                                               

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski – lista 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski. W założeniu miała to być lista zawierająca najwyższy szczyt każdego pasma. Różnica polega na tym, że za istotne uznano te z najwyższych szczytów, na które w chwili ustalan ...

                                               

Marsz Śledzia

Marsz Śledzia − odbywający się z inicjatywy dra Radosława Tyślewicza od 2002 roku marsz pieszy o długości ok. 12 km, biegnący po Rybitwiej Mieliźnie w Zatoce Puckiej, pomiędzy Kuźnicą i Rewą. Według organizatora marsz jest organizowany w celu prz ...

                                               

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Besky(i)dy

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Beskydy dy, cz. Mezinárodní turistický odznak Beskydy) – odznaka ustanowiona 24 marca 2008 jako wspólna inicjatywa organizacji turystycznych z Polski, Czech i Słowacji.

                                               

N.p.m. (czasopismo)

Magazyn Turystyki Górskiej "n.p.m.” – miesięcznik poświęcony turystyce górskiej, którego pierwszy numer ukazał się w kwietniu 2001. Pismo przeznaczone było zarówno dla wspinaczy, jak też turystów chodzących po polskich i zagranicznych górach. W l ...

                                               

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki nadawanej w latach 1960–1996. Ta jednostopniowa odznaka została ustanowiona 21 grudnia 1960 w celu nagradzania zasług położonych dla rozwoju krajozna ...

                                               

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki”

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki honorowej, nadawane przez ministra właściwego do spraw turystyki, którym do 2007 był minister gospodarki, a obecnie jest minister sportu i turys ...

                                               

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj”

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj” – odznaka ustanowiona w 2008 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz ...

                                               

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

OIT powstał na początku lat 90. XX w., a jego siedzibą stała się zabytkowa kamienica przy Rynku Staromiejskim 25. Zajmuje się on bezpłatnie udzielaniem informacji o atrakcjach turystycznych Torunia, najważniejszych imprezach kulturalnych i sporto ...

                                               

Polski System Informacji Turystycznej

Początki organizacji systemu informacji turystycznej na ziemiach polskich wiążą się z pierwszymi organizacjami turystycznymi jakie tworzyli Polacy na przełomie XIX i XX wieku. W okresie międzywojennym prekursorami takiej działalności w II RP był ...

                                               

Poznaj swój kraj

Poznaj swój kraj – polski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny, stawiający sobie za cel promocję różnych regionów Polski, odkrywanie nieznanych atrakcyjnych zakątków oraz popularyzację turystyki kwalifikowanej. Redakcja oraz wydawca czasopisma by ...

                                               

Rok Szlaków Turystycznych PTTK

Rok Szlaków Turystyczych PTTK - uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK z 2005 r. - jest nim rok 2007 w związku z przypadającą 120 rocznicą oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka, 100 rocznicą o ...