Blog strona 161
                                               

Warszawska Szkoła Reklamy

Warszawska Szkoła Reklamy – dwuletnia policealna szkoła założona w 1993 r. w Warszawie przez Artura Waczko jako pierwsza komercyjna szkoła reklamy w Polsce z uprawnieniami szkoły publicznej. Początkowo pod nazwą Policealnego Studium Reklamy Handl ...

                                               

Western Australian Academy of Performing Arts

Western Australian Academy of Performing Arts – australijska uczelnia o kierunkach artystycznych, min.: Taniec, inscenizacja, projektowanie i zarządzanie sztuką Aktorstwo, teatr muzyczny, teatr Aborygenów muzyka poważna, jazzowa i rozrywkowa i te ...

                                               

Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Amsterdamie

Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Amsterdamie – wyższa szkoła artystyczna w Amsterdamie. Powstała z połączenia w 1987 roku: szkoły architektury Academie van Bouwkunst Amsterdam, szkoły teatralnej Academie voor Theater en Dans, Breitner Academie, kon ...

                                               

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi – niepaństwowa szkoła wyższa w Łodzi. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi powstała w kwietniu 1998 roku uruchomiona decyzją Ministra Edukacji Narodowej numer rej.139. Od 1999 do 2004 roku ucze ...

                                               

Sztuka sakralna

Sztuka sakralna – termin, używany przez historyków sztuki w odniesieniu do wytworów związanych z tematyką religijną. Aby nazwać sztukę sakralną, powinna ona spełniać dwa warunki. Po pierwsze, jej tematyka musi wyrażać prawdę duchową. Po drugie, p ...

                                               

Aureola

Aureola − gloria, świetlisty owal, krąg, otok wokół postaci bóstw i świętych. Jeśli blask otacza całą postać, nazywa się go aureolą lub mandorlą w kształcie migdała lub owalu. Mandorla służy niekiedy wyrażeniu szczególnie dobitnej manifestacji po ...

                                               

Kościół cmentarny św. Karola Boromeusza w Wiedniu

Kościół cmentarny św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu dawniej kościół pamięci Karla Luegera. Budowa kościoła na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu była zaplanowana już w jego pierwotnym założeniu, którego autorami byli architekci ...

                                               

Mandorla

Mandorla − w malarstwie i płaskorzeźbie owalna, bardziej archaiczna niż tarcza słoneczna aureola, otaczająca postać Jezusa, ale czasem także postać Marii. Symbolizuje i podkreśla boską naturę przedstawianej postaci. Najczęściej mandorle występują ...

                                               

Mater Ecclesiae

Mater Ecclesiae – wizerunek Maryi znajdujący się na Placu św. Piotra na ścianie Pałacu Apostolskiego. Został poświęcony przez Jana Pawła II 8 grudnia 1981, w podziękowaniu za obronę Matki Bożej podczas zamachu na jego życie.

                                               

Nataradźa

Nataradźa, tamil. நடராசர், ang. Nataraja – jedna z form boga Śiwy. W języku tamilskim odpowiednikiem Nataradźy jest கூத்தன் Kuttan.

                                               

Nimb

Nimb – termin stosowany w sztuce na określenie świetlistego otoku wokół głów przedstawianych na obrazie postaci boskich lub świętych; symbolizuje ich duchowe światło. Nimb może mieć kształt koła, krzyża wpisanego w okrąg, trójkąta lub promieni ro ...

                                               

Rangoli

Rangoli – popularna w Indiach sztuka wizualna, dekoracja z kolorowych, małych elementów, najczęściej tworzona przed wejściem do domów. Użycie nietrwałych materiałów jest symbolem nietrwałości świata, określanej słowem maja. Rangoli stanowią równi ...

                                               

Retabulum doñi Marii de Aragón

Retabulum doñi Marii de Aragón – historiograficzne określenie retabulum wykonanego przez El Greca z przeznaczeniem do kościoła w Colegio de la Encarnación de Madrid. Retabulum składało się najprawdopodobniej z siedmiu płócien o dużych rozmiarach, ...

                                               

Szkatułka z Auzon

Szkatułka z Auzon lub Szkatułka Franksa – wykonana z kości wieloryba skrzynka na klejnoty lub relikwie, wyrzeźbiona około 700 roku w Northumbrii. Zabytek jest obecnie podzielony na dwie przechowywane w Londynie i Florencji części, a jego dzieje s ...

                                               

Tabernakulum

Tabernakulum – w chrześcijaństwie, głównie w kościołach katolickich, mała, zamykana na klucz szafka, umieszczona najczęściej w tylnej części prezbiterium. Jest ono miejscem przechowywania chleba eucharystycznego, konsekrowanego w czasie mszy. Zaz ...

                                               

Unicki ikonostas z cerkwi Zwiastowania w Supraślu

Ikonostas z monasterskiej cerkwi Zwiastowania w Supraślu został zamówiony dla świątyni w 1643 przez przełożonego miejscowego klasztoru unickiego, Nikodema Szybińskiego. Dzieło miało zastąpić starszą tego typu konstrukcję, powstałą jeszcze w okres ...

                                               

Wieczna lampka

Wieczna lampka – w świątyniach chrześcijańskich, głównie katolickich, "specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecności Chrystusa”, która ma bez przerwy świecić przed tabernakulum.

                                               

Joseph Albert Alberdingk Thijm

Ukończył studia w Amsterdamie. Wydawał i redagował czasopisma, założył m.in. miesięcznik artystyczny "Dietsche Warande” Ogród Niderlandzki. Pracował jako krytyk teatralny, w 1876 został profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Amsterdamie. Pisał hist ...

                                               

Antoni Albertrandi

Antoni Zygmunt Aleksander Albertrandi, inna forma nazwiska: Albertrandy, – malarz klasycystyczny, teoretyk malarstwa i poeta. Brat stryjeczny Jana Chrzciciela Albertrandiego.

                                               

Jan Bołoz Antoniewicz

Urodził się 3 maja 1858 w Skomorochach koło Buczacza. Pochodził z ormiańskiej rodziny szlacheckiej Antoniewiczów de Bołoz, był synem ziemianina Antoniego w 1870 odnotowany jako członek czynny oddziału buczacko-czortkowsko-zaleszczyckiego c. k. Ga ...

                                               

Jan Berdyszak

Jan Berdyszak – polski rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji, scenograf, pedagog, teoretyk sztuki.

                                               

Henryk Berlewi

Henryk Berlewi – malarz, grafik, typograf oraz teoretyk i krytyk sztuki. Członek ugrupowania Blok, Syndicat de la Presse Artistique Française oraz Association Internationale des Critiques d’Art. Syn malarki Hel Enri.

                                               

Joseph Beuys

Joseph Beuys // – niemiecki artysta, teoretyk sztuki, pedagog, działacz, reformator społeczny i polityczny.

                                               

Agostino Carracci

Agostino Carracci – włoski malarz i rytownik okresu wczesnego baroku, współzałożyciel Akademii Bolońskiej, brat Annibale Carracciego, kuzyn Lodovica Carracciego. Kształcił się u Prospera Fontany i Lodovica Carracciego. Podróżował do Rzymu 1581, C ...

                                               

Jindřich Chalupecký

Jindřich Chalupecký – znany praski krytyk literacki, historyk, teoretyk i krytyk sztuki, eseista oraz tłumacz. Był mężem czeskiej poetki Jiřiny Haukovéj. Autor manifestu założycielskiego i główny teoretyk Grupy 42 powstałej w 1942 roku. Interesow ...

                                               

Zbigniew Dłubak

Zbigniew Andrzej Dłubak – polski teoretyk sztuki, malarz i fotograf, członek grupy Permafo i współtwórca galerii o tej samej nazwie. Więzień Auschwitz i Mauthausen. Pierwszą wystawę zorganizował na pryczy w baraku obozowym.

                                               

Max Doerner

Doerner studiował w Monachium w Akademii Sztuk Pięknych i był uczniem Johanna Caspara Hertericha i Wilhelma von Dieza. Jego sposób malowania bliski był impresjonizmowi. Motywów poszukiwał głównie w pejzażach wokół jeziora Ammersee w Bawarii. Swoj ...

                                               

Dong Qichang

Dong Qichang, zm. 1636) – chiński kaligraf, malarz, teoretyk sztuki. Urodził się w rodzinie drobnych urzędników pod koniec panowania dynastii Ming. Szybko jednak awansował w służbie cywilnej i doszedł do rangi nauczyciela następcy tronu w Pekinie ...

                                               

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer – niemiecki malarz, grafik, rysownik i teoretyk sztuki, uważany za najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu.

                                               

Emil Filla

Emil Filla – czeski malarz, grafik, rzeźbiarz i teoretyk sztuki, przedstawiciel czeskiej awangardy artystycznej okresu międzywojennego. W latach 1903-1906 studiował w Pradze, w 1907 udał się w wieloletnią podróż, przebywał we Francji, Niemczech i ...

                                               

Lorenzo Ghiberti

Lorenzo Ghiberti, właśc. Lorenzo di Bartolo – florencki rzeźbiarz, złotnik i architekt, a także teoretyk sztuki. Tworzył w okresie quattrocenta. Jako teoretyk sztuki pozostawił nieukończony 3-częściowy traktat Commentari będący podsumowaniem twór ...

                                               

Wanda Gołkowska

Wanda Gołkowska – polska artystka współczesna, profesorka ASP we Wrocławiu. Jedna z prekursorek polskiego konceptualizmu i przedstawicielka op-artu. Studiowała na PWSSP we Wrocławiu obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocł ...

                                               

Zbigniew Gostomski

Zbigniew Gostomski – polski malarz, artysta współczesny, twórca artystycznych eksperymentów, fotografik, profesor ASP w Warszawie, uczestnik i twórca happeningów, aktor teatru Tadeusza Kantora "Cricot 2", współzałożyciel Galerii Foksal, autor pro ...

                                               

Oliver Grau

Oliver Grau – niemiecki historyk sztuki i teoretyk mediów specjalizujący się w nauce o obrazie, nowoczesności oraz sztuce mediów, a także kulturze XIX wieku i sztuce włoskiego renesansu. Po studiach w Hamburgu, Sienie i Berlinie oraz po uzyskaniu ...

                                               

Genco Gulan

Genco Gulan - artysta współczesny i teoretyk, wykładowca. Mieszka i pracuje w Stambule. W swojej twórczości skupia się na wzajemnych oddziaływaniach kultury oraz społeczeństwa poprzez nowe media, sztuce performanceu oraz instalacjach. Studiował n ...

                                               

Dick Higgins

Dick Higgins – amerykański artysta intermedialny. Poeta, kompozytor i teoretyk sztuki, grafik, twórca happeningów. Jeden z założycieli grupy Fluxus. Twórca terminu intermedia, odnoszącego się do twórczości z pogranicza muzyki, plastyki czy litera ...

                                               

Jerzy Hulewicz

Syn Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina, i Heleny z Kaczkowskich. Miał trzy siostry: Katarzynę, Stanisławę, Antoninę i trzech braci: Bohdana, Witolda i Wacława. Do szkoły średniej uczęszczał, wraz z braćmi, w Trzemesznie. Za przynależność ...

                                               

René Huyghe

René Huyghe – francuski krytyk i teoretyk sztuki. Studiował na Sorbonie, w 1930 został asystentem kuratora, a w 1937 głównym kuratorem galerii malarstwa w Luwrze. Był znawcą głównie nowoczesnej sztuki francuskiej, napisał wiele esejów i nakręcił ...

                                               

Janusz Janowski

Przez większość swojego życia artystycznego związany z Gdańskiem, absolwent Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie mieszka w Gdańsku. Dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego otrzym ...

                                               

Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky – rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki, współtwórca i jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu.

                                               

Kazimierz Malewicz

Kazimierz Malewicz, ur. 11 lutego? /23 lutego 1879 w Kijowie, zm. 15 maja 1935 w Leningradzie) – rosyjski malarz, pedagog, komunistyczny filozof, teoretyk sztuki, także rosyjski urzędnik państwowy polskiego pochodzenia czy narodowości. Czołowy ar ...

                                               

Stéphane Mallarmé

Stéphane Mallarmé, właśc. Étienne Mallarmé – francuski poeta, teoretyk sztuki i krytyk literacki uważany za najwybitniejszego przedstawiciela XIX-wiecznego symbolizmu; kojarzony również z dekadentyzmem oraz parnasizmem szkoły Charlesa Leconte de ...

                                               

Sławomir Marzec

Sławomir Marzec – artysta wizualny, malarz, wtórca instalacji, performer, pedagog, autor tekstów, krytyk i teoretyk sztuki. Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, nawiązującym do neoekspresjonizmu. Tworzy również formy rzeźbiarskie. Studiował na W ...

                                               

Andrzej Matuszewski

Andrzej Matuszewski – polski artysta, malarz, twórca happeningów, animator i teoretyk sztuki, współzałożyciel Grupy 55. W latach 1964-1969 prowadził galerię Od Nowa. Uczestniczył w plenerach w Osiekach, organizował ogólnopolskie sympozja, m.in. I ...

                                               

Anton Raphael Mengs

Anton Raphael Mengs – niemiecki malarz i teoretyk sztuki. Tworzył w Rzymie, Madrycie i Saksonii. Jeden z prekursorów neoklasycyzmu w malarstwie. Był jednym z najważniejszych reprezentantów Akademii Świętego Łukasza jedna z najstarszych akademii m ...

                                               

Jerzy Olek

Jerzy Olek – artysta plastyk z tytułem profesorskim i teoretyk sztuki zajmujący się fotografią i sztuką multimedialną. Był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Gdańsku, a także Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Ob ...

                                               

Francisco Pacheco

Francisco Pacheco del Río – hiszpański malarz, rysownik, poeta i teoretyk sztuki okresu baroku, nauczyciel Diego Velazqueza, Alonsa Cano i Francisca de Zurbarana. Tworzył głównie w Sewilli.

                                               

Vinicio Paladini

Vinicio Paladini – włoski malarz, architekt i teoretyk sztuki. Od 1921 twórca futurystyczny. Pierwszy teoretyk sztuki mechanicznej we Włoszech i orędownik rewolucji sojuszu proletariatu z artystami awangardy. W 1922 wraz z Ivo Pannaggim opublikow ...

                                               

Wsiewołod Pudowkin

Wsiewołod Iłłarionowicz Pudowkin – radziecki teoretyk sztuki, reżyser, krytyk, scenograf i aktor filmowy. Utytułowany twórca radzieckiej szkoły montażu.

                                               

Herbert Read

Sir Edward Herbert Read – angielski teoretyk sztuki, poeta, eseista, krytyk literacki i anarchista. Był jednym z pierwszych pisarzy angielskich, którzy zwrócili uwagę na egzystencjalizm. Duży wpływ wywarły na niego proto-egzystencjalne koncepcje ...