Blog strona 176
                                               

Pokój negatywny i pozytywny

Pokój negatywny i pozytywny – kategorie powstałe w wyniku badań nad pokojem oraz konfliktami prowadzonych przez norweskiego socjologa Johana Galtunga w 1964 roku. W swoich rozważaniach postanowił podzielić pokój na dwie kategorie: pokój negatywny ...

                                               

Prywatne przedsiębiorstwo militarne

Prywatne przedsiębiorstwa militarne – podmiot wykonujący zadania wojskowe, w odróżnieniu od przedsiębiorstw bezpieczeństwa, które ograniczają się do wykonywania zadań w zakresie ochrony. Dynamiczny rozwój prywatnych przedsiębiorstw militarnych ws ...

                                               

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży – PRADO – internetowa, bezpłatna baza danych, dostępna w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, udostępniająca informacje dotyczące dokumentów tożsamości i doku ...

                                               

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – kolegialny organ doradczy z zakresu bezpieczeństwa państwa, przewidziany w art. 83 ust. 1 lit. g Konstytucji Federacji Rosyjskiej i wchodzący w skład administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Na jeg ...

                                               

Radiolatarnia

Radiolatarnia – radiostacja nadawcza lub nadawczo-odbiorcza wysyłająca sygnał radiowy dla radionawigacji. Sygnał jest nadawany w stałych odstępach czasu i zawiera kod radiolatarni np. znakowy. Sygnał ten może być też nadawany dopiero po odebraniu ...

                                               

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa NZ nr 1373

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 - rezolucja, która została ona przyjęta przed Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na 4385 spotkaniu, w dniu 28 września 2001, w związku z atakami terrorystycznymi, jakie miały miejsce w ...

                                               

Safe operating area

Safe Operating Area, SOA – obszar bezpieczny pracy, w którym przyrząd może pracować bez ryzyka przebicia lub uszkodzenia w efekcie samonagrzewania. Inaczej, jest to obszar prądowo-napięciowy, w którym przyrząd może działać bez możliwości powstani ...

                                               

Safety Integrity Level

SIL – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, jest miarą bezpieczeństwa, urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz mechanicznych, przy czym może się również odnosić do oprogramowania. Poziom SIL określany jest miarą liczby zadziałań do wystąpi ...

                                               

Secure by design

Secure by design – program, którego naczelnym założeniem jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni jeszcze w fazie projektu tak, aby była przestrzenią bezpieczną.Tam gdzie program został wdrożony liczba włamań zmniejszyła się o 30%, a subiektywn ...

                                               

Siły zbrojne

Siły zbrojne – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

                                               

Słowicza podłoga

Słowicza podłoga – specjalna konstrukcja podłóg korytarzy w siedzibach japońskich władców, chroniąca przed próbą niepostrzeżonego i niepożądanego wtargnięcia do zamkowych komnat. Podłogi te były projektowane tak, aby pod wpływem nacisku, specjaln ...

                                               

Grzegorz Sobolewski

Grzegorz Sobolewski – polski oficer i wykładowca akademicki, pułkownik Wojska Polskiego, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie.

                                               

Spadochron

Spadochron – statek powietrzny, który wykorzystując opór powietrza do zmniejszenia prędkości opadania w atmosferze, pozwala na bezpieczne wylądowanie podwieszonego skoczka, sprzętu lub ładunku. Spadochrony ze względu na przeznaczenie dzielimy na: ...

                                               

Stopnie zagrożenia lawinowego

Stopnie zagrożenia lawinowego – pięciostopniowa skala służąca do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach. Skala jest powszechnie stosowana w ratownictwie międzynarodowym – obowiązuje również w Polsce. Stopnie zagrożenia ogłasza się ...

                                               

Strategia bezpieczeństwa Republiki Austrii (2013)

Strategia bezpieczeństwa Republiki Austrii – dokument dotyczący bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Republiki Austrii, uchwalony przez parlament tego państwa w lipcu 2013 roku.

                                               

Strażnicy Teksasu

Strażnicy Teksasu – amerykańska jednostka typu policyjnego założona w 1835 r., sformowana jednak około dziesięciu lat wcześniej dla ochrony pogranicza nowo powstałego stanu Teksas. Rangersi są jednostką elitarną, każdy jej członek jest bardzo dob ...

                                               

Sygnalizacja świetlna

Najczęściej światła "zmieniają się” w ściśle określonych odstępach czasu sygnalizacja cykliczna w odpowiednich proporcjach czasowych dla każdej ze stron, w zależności od natężenia ruchu dla danej strony dla ruchu o dużym natężeniu lub mającym pie ...

                                               

Sygnały kajakowe

Sygnały kajakowe – zespół sygnałów podawanych przez kajakarzy, związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem na szlaku oraz techniką spływu. Podawane najczęściej za pomocą wiosła, rzadziej ręcznie. System znaków powstał z uwagi na nie zawsze możl ...

                                               

System alarmowy

System alarmowy – zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem lub pożarem. W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch PIR i czujniki magnetyczne ...

                                               

System alarmowy EAS

EAS – system przeciwkradzieżowy. Angielska nazwa to Electronic Article Surveillance. Składa się z anten emitujących pole elektromagnetyczne, które pobudza metki z ang. tagi oraz centralki przetwarzającej dane. Istnieje kilka rodzajów systemów: ma ...

                                               

System IALA

System IALA – międzynarodowy morski system oznakowania nawigacyjnego. Intensywny rozwój żeglugi morskiej stał się powodem do opracowania niemal jednolitego oznakowania morskich akwenów żeglugowych. Dokonało tego Międzynarodowe Stowarzyszenie Służ ...

                                               

System lądowania na dwie radiolatarnie NDB

System lądowania na dwie radiolatarnie NDB – forma systemu lądowania IFR z wykorzystaniem wskazań namiarów własnych za pomocą dwóch pokładowych automatycznych radiokompasów, wskazujących namiary na dwie naziemne radiolatarnie bezkierunkowe.

                                               

System nagłośnienia ewakuacyjnego

System nagłośnienia ewakuacyjnego - budowane są w celu usprawnienia procesu ewakuacji ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Składa się z jednego lub wielu wzmacniaczy elektroakustycznych, które sterują głośnikami roz ...

                                               

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie, SMS – globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zar ...

                                               

Tandem (spadochron)

Tandem – specjalny spadochron, bardzo duży przygotowany i przeznaczony do skoków spadochronowych dla dwóch osób. Spadochron dwuosobowy czyli Tandem został skonstruowany na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Po wprowadzeniu ...

                                               

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu od godziny 24 godziny na dobę. Dostępny jest pod zharmonizowanym w Europie numerem ...

                                               

Terrain Awareness and Warning System

Terrain Awareness and Warning System – urządzenie techniczne montowane na pokładzie statków powietrznych w celu ostrzegania pilotów o zbliżającej się powierzchni gruntu.

                                               

Zabezpieczenie druku

zabezpieczenie chemiczne chroniące dokument przed bezśladowym usuwaniem lub zmianami zapisów: po użyciu rozpuszczalników organicznych lub innych odczynników chemicznych na papierze powstaną wyraźne barwne plamy niedające się usunąć. nitka zabezpi ...

                                               

Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym

Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym, ZBF – koncepcja zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o pojęcia i zapisy norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – normę IEC61508 oraz normę sektorową IEC61511 i innych. Klasyczne pojęcia z zakre ...

                                               

Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa – zawór otwierający się samoczynnie w chwili gdy ciśnienie gazu przekroczy dopuszczalną wartość co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu itp. Po raz pierwszy zastosował go Denis Papin w zbudowanym w 1681 szybkowarze ...

                                               

Gastronomia

Gastronomia – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego. Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich ...

                                               

Catering linii gorącej

Catering linii gorącej − jedna z metod dostarczania posiłków w ramach cateringu. Polega na zachowaniu stałej temperatury jedzenia od momentu przygotowania posiłku, poprzez jego transport, porcjowanie po wydanie do spożycia, kiedy następuje schłod ...

                                               

Food Studies

Food studies to krytyczne badania na temat jedzenia oraz jego związków z historią, sztuką, nauką, społeczeństwem, etc. Mianem food studies określane są nauki społeczno-humanistyczne skupiające się wokół tematyki związanej z jedzeniem, jego produk ...

                                               

Kuchnia polowa

Kuchnia polowa – kuchnia przystosowana do łatwego przewozu. Stosowana głównie przez organizacje militarne w okolicach linii frontu lub innym trudnym terenie. Rzadziej spotykana na dużych imprezach plenerowych. Najczęściej występuje w postaci przy ...

                                               

Kuk

Kuk, kok, kucharz okrętowy – osoba gotująca dla załogi na jednostce pływającej, legitymujący się świadectwem wydanym przez urząd morski. Do pomocy posiada tzw. wachtę gospodarczą. Do obowiązków kuka należy przygotowywanie posiłków oraz dbanie o t ...

                                               

The World’s 50 Best Restaurants

The San Pellegrino Worlds 50 Best Restaurants - nagroda branży gastronomicznej, przyznawana od 2002 przez magazyn kulinarny Restaurant, w oparciu o ankietę sporządzaną przez smakoszy, restauratorów, szefów kuchni i krytyków kulinarnych. Pozycjonu ...

                                               

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu – zespół szkół gastronomicznych zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Podkomorskiej 49 na Kasztelanowie na osiedlu samorządowym Grunwald Południe. Na zespół składa się technikum gastronomicz ...

                                               

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii.

                                               

Anekumena

Anekumena – obszar na kuli ziemskiej trwale i całkowicie niezamieszkany przez człowieka i niewykorzystywany gospodarczo, w przeciwieństwie do ekumeny, czyli terenów stale zamieszkałych i subekumeny – terenów zamieszkałych czasowo. Do anekumeny mo ...

                                               

Cybergeografia

Cybergeografia – dział geografii badający przestrzenną naturę sieci komputerowych, zwłaszcza Internetu oraz elektronicznych "miejsc” istniejących poza ekranami naszych komputerów, czyli cyberprzestrzeń z perspektywy społecznej, gospodarczej, kult ...

                                               

Czynnik lokalizacji

Czynnik lokalizacji – czynnik który wpływa na wybór umiejscowienia, rodzaju i wielkości działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów na określonym obszarze. Przedmiotem lokalizacji może być produkcja przemysłowa, uprawy rolne, infrastr ...

                                               

Dobro pozycjonalne

Dobro pozycjonalne – termin wprowadzony przez Freda Hirscha w 1976 roku na określenie produktów i usług, których wartość jest oceniana w głównej mierze w stosunku do innych. Przykładowo wartość domów jest oceniana na podstawie wiedzy o wartości d ...

                                               

Dojazd do pracy

Dojazd do pracy – regularne, codzienne podróże z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub studiów. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje termin commuter schools, określający szkoły, które mają niewiele akademików lub w pobliżu których brakuje miej ...

                                               

Dynamiczna teoria zasobów

Dynamiczna teoria zasobów - za jej twórcę powszechnie uważany jest David Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest nieograniczona, ograniczona jest tylko nasza wiedza o nich. Rozwój społeczeństwa niekoniecznie musi prowadzić do katastrofy, ...

                                               

Efekt zatłoczenia

Efekt zatłoczenia – określenie związane z faktem ponoszenia uszczerbku przez pewne dobro publiczne lub dobro zbiorowe z powodu przeludnienia. Polega na zmniejszaniu się indywidualnych korzyści z danego dobra w stosunku do ogólnych kosztów wraz ze ...

                                               

Ekumena

Ekumena – obszary na kuli ziemskiej stale zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo przez człowieka. Początkowo za ekumenę uważano tylko obszar znany ludności kręgu śródziemnomorskiego. Obszary nieznane uważane były błędnie za niezamieszkane i naz ...

                                               

Garb migracyjny

Garb migracyjny to: krótkookresowe skumulowanie odpływu migracyjnego, wynikające z popytu migracyjnego odłożonego w przeszłości. krótkookresowe nasilenie migracji, powstające wskutek liberalizacji przepływów handlowych i inwestycyjnych pomiędzy i ...

                                               

Geografia behawioralna

Geografia behawioralna – podejście badawcze w geografii interesujące się wyobrażeniami i zachowaniami człowieka w celu wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych w przestrzeni. Nurt ten rozwinął się jako reakcja na przedmiotowe traktowanie człowi ...

                                               

Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna – dział geografii społeczno-ekonomicznej badający działalność gospodarczą człowieka. Jest nauką na pograniczu ekonomii i geografii.

                                               

Geografia komunikacji

Geografia komunikacji – dział geografii ekonomicznej badający rozwój i rozmieszczenie transportu i łączności oraz rozwój, rozmieszczenie i zasięg działalności różnych działów komunikacji na tle warunków środowiska geograficznego. Geografia komuni ...