Blog strona 188
                                               

Ułożenie soborowe

Po śmierci cara Iwana Groźnego w 1584 roku bojarstwo rosyjskie zdobywało coraz większe wpływy na politykę państwową. W XVII wieku car rosyjski używał tytułu samodzierżca. Sprawował władzę przy pomocy dumy bojarskiej i soborów ziemskich. Duma skła ...

                                               

Wielka msza h-moll

Wielka msza h-moll BWV 232 uważana jest przez krytyków za najdoskonalsze dzieło muzyki religijnej Johanna Sebastiana Bacha. Msza h-moll w historii literatury muzycznej jest utworem nietypowym, powstała bowiem ponad podziałami między Kościołem kat ...

                                               

Wyprawa Amundsena na biegun południowy

Wyprawa Amundsena na biegun południowy – norweska ekspedycja kierowana przez Roalda Amundsena, której członkowie jako pierwsi dotarli do bieguna południowego. Amundsen i czterej jego towarzysze zdobyli biegun w dniu 14 grudnia 1911 roku, na pięć ...

                                               

Sakubei Yamamoto

Sakubei Yamamoto – japoński górnik, malarz i rysownik samouk, dokumentujący rozwój japońskiego przemysłu górniczego w późnym okresie Meiji i w XX wieku. W 2011 roku zbiór jego prac został wpisany na międzynarodową listę UNESCO Pamięć Świata.

                                               

Złota Bulla Karola IV

Złota Bulla Karola IV – dokument reformujący ustrój Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wydana przez Karola IV Luksemburskiego. Przyjęta w 1356 na sejmie w Norymberdze, obowiązywała aż do XIX w. W roku 2013 została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata.

                                               

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo – ogół wypowiedzi językowych utrwalonych w piśmie, pełniących określone funkcje w różnych dziedzinach życia społecznego; obejmuje m.in. literaturę piękną, publicystykę, dzieła naukowe i popularnonaukowe, dokumenty życia zbiorowego. ...

                                               

Chrestomatia

Chrestomatia – wydawnictwo zawierające wybrane teksty różnych twórców, opublikowane w całości lub we fragmentach. Najczęściej przeznaczone do użytku szkolnego. Słowo chrestomatia wywodzi się z języka greckiego – chrēstomátheia – wypisy, chrēstós ...

                                               

Jednodniówka

Jednodniówka – czasopismo okolicznościowe wydane jednorazowo, wydawnictwo okazyjne, aperiodyczne. Jednodniówki są zaliczane do prasy w szerokim znaczeniu, ale nie stanowią jej części pod względem prawnym z powodu swojej nieperiodyczności. Wydawan ...

                                               

Książka brajlo-drukowa

Książka brajlo-drukowa – wydawnictwo książkowe łączące w sobie druk czarny, oraz pismo brajlowskie. Książki te mogą być tworzone są poprzez rozcięcie książki i umieszczenie między każdymi dwiema stronami przezroczystej, plastikowej folii, na któr ...

                                               

Książka dotykowa

Książka dotykowa – wydawnictwo książkowe zawierające wypukłe, często także ruchome elementy imitujące przedmioty życia codziennego, zwierzęta, itp., adresowane do dzieci niewidomych, niedowidzących lub z niepełnosprawnością intelektualną. Książki ...

                                               

Narzędzia i materiały piśmienne

Narzędzia i materiały piśmienne – przybory, akcesoria pisarskie i nośniki pisma oraz zasoby technologiczne przeznaczone do tworzenia tekstów rękopiśmiennych. Są od siebie współzależne, a ich stosowanie na przestrzeni dziejów wiązało się z lokaliz ...

                                               

Redaktor naukowy

Redaktor naukowy zwany też często edytorem naukowym – osoba zajmująca się naukowym opracowaniem tekstów przed ich wydaniem. Przygotowuje autorom wymagania dotyczące formy i zawartości artykułów. Ujednolica i sprawdza pod kątem poprawności zapis l ...

                                               

Rosyjska kursywa

Rosyjska kursywa рукопи́сное письмо́, "pismo ręczne”) – forma współczesnej cyrylicy służąca do zapisywania języka rosyjskiego ręcznie, w opozycji do liter drukowanych używanych w urządzeniach elektronicznych bądź w druku. Również rosyjskie drukow ...

                                               

Wiersz (piśmiennictwo)

Wiersz, inaczej wiersz składu, pot. linijka tekstu – pojęcie używane w typografii, edytorstwie, piśmiennictwie na oznaczenie jednoliniowego fragmentu tekstu zawartego między dwoma marginesami kolumny tekstu lub szpalty. Szczególnym typem wiersza ...

                                               

Wikibooks

Wikibooks – to jeden z projektów Wikimedia Foundation, uruchomiony 10 lipca 2003 r. Jest to projekt siostrzany Wikipedii, który ma na celu poszerzanie i rozpowszechnianie darmowych, otwartych do edycji materiałów edukacyjnych, takich jak podręczn ...

                                               

Wikiźródła

Wikiźródła, w języku angielskim Wikisource – wielojęzyczny siostrzany projekt Wikipedii, który działa jako jedno z przedsięwzięć Wikimedia Foundation. Jego celem jest stworzenie wolnej bazy tekstów źródłowych.

                                               

Międzynarodowy Dzień Romów

Międzynarodowy Dzień Romów – święto romskie obchodzone corocznie 8 kwietnia ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów w Jadwisinie k. Serocka w 1990 roku, który odbył się pod patronatem UNESCO. Dzień obchodów upamiętnia pierwsze ...

                                               

Czardasz

Czardasz – taniec pochodzenia węgierskiego, przejęty i spopularyzowany przez Cyganów. Pochodzi z Siedmiogrodu, w metrum dwudzielnym, w metrum 2/4, składający się z dwóch części: wolnej lassan i szybkiej friss. Narodowy taniec węgierski. Metrum je ...

                                               

Czoczek

Czoczek – taniec ludowy który pojawił się na półwyspie bałkańskim w XIX wieku. Czoczek możemy rozumieć jako "cygańska trąbka ”. Czoczek stworzony został przez Turków z imperium osmańskiego, zajmującego wówczas tereny dzisiejszej Serbii, Bułgarii, ...

                                               

Gadzio

Gadzio – według tradycji romskiej "obcy”, "nie-Rom”, określenie stosowane do osób uznawanych za nienależące do społeczności romskiej. Samo słowo gadžo w języku protoromani oryginalnie znaczyło "rolnik”, "cywil” sansk.: gārhya, co wiąże się zapewn ...

                                               

Mageripen

Mageripen – jedno z najważniejszych pojęć w ramach romskiej tradycji, dotyczące idei rytualnej "czystości-nieczystości”. Status bycia "skalanym” czyli rytualnie nieczystym jest sankcją za przekroczenie zasad romanipen, co wiąże się z różnym stopn ...

                                               

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów – największy festiwal Romów w Europie organizowany w Polsce od 1997 roku przez Don Vasyla. Festiwal ma miejsce w Ciechocinku 1997-2007, od 2012, początkowo w zabytkowej muszli koncertowej, a od 200 ...

                                               

Romanipen

Romanipen – ogół tradycji romskiej, niepisany kodeks postępowania oraz wzajemnych relacji w tradycyjnej społeczności romskiej, nieobejmujący stosunków z gadziami. Składają się nań wszystkie zwyczajowe prawa, tabu oraz sankcje grożące za ich złama ...

                                               

Romanistan

Romanistan – nazwa hipotetycznego państwa lub regionu, który byłby zamieszkany w większości przez członków narodu romskiego oraz przez nich rządzony w sposób autonomiczny bądź zupełnie niezależny. W przenośni Romanistan oznacza także duchową ojcz ...

                                               

Rrom p-o Drom

Rrom p-o Drom – pierwsze w Polsce pismo Romów-Cyganów, wydawane od 1990 roku w Białymstoku jako miesięcznik. Zajmuje się życiem i kulturą społeczności romskiej w Polsce. Czasopismo jest wydawane częściowo w języku romskim a częściowo po polsku. R ...

                                               

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Stowarzyszenie Romów w Polsce – organizacja działająca na rzecz tworzenia warunków pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa Polski. Zarząd ma siedzibę w Oświęcimiu.

                                               

Szero Rom

Szero Rom lub Siero Rom – tradycyjny zwierzchnik niektórych romskich społeczności zamieszkałych w Polsce, w języku polskim często nazywany "królem Romów”. Obecnie funkcję tę pełni Henryk Nudziu Kozłowski. Instytucja Szero Roma polega na rozsądzan ...

                                               

Święta Sara

Święta Sara, znana także jako Kali Sara, Czarna Sara lub Czarna Madonna – legendarna patronka Romów. Centrum jej kultu jest Saintes-Maries-de-la-Mer, miejsce pielgrzymek Romów w Camargue, w południowej Francji. Legenda nazywa ją służącą jednej z ...

                                               

Związek Romów Polskich

Związek Romów Polskich – organizacja powstała w 2000 r. z inicjatywy Romana Chojnackiego. Pojawiła się potrzeba pomocy dla ludności romskiej zamieszkałej w kraju i za granicą. Działania organizacji skierowane są przede wszystkim do Romów ale równ ...

                                               

Barbecue

Barbecue – angielska nazwa zarówno piecyka, jak i rodzaju przyjęcia na świeżym powietrzu. Urządzenia typu BBQ są popularne na terenie całej Australii, dostępne publicznie w wielu parkach, na wielu parkingach. Korzystanie jest bezpłatne lub za sym ...

                                               

Choking game

Choking Game – niebezpieczna gra lub zabawa popularna zwłaszcza wśród osób nastoletnich, polegająca na celowym odcinaniu sobie dopływu tlenu do organizmu na różne sposoby. Metoda jest alternatywą dla podobnych efektów osiąganych dzięki przyswajan ...

                                               

Comber (zwyczaj)

Comber – wywodząca się ze średniowiecza ludowa zabawa zapustna, odbywająca się dawniej w różnych regionach Polski, zazwyczaj w tłusty czwartek. Najdokładniejsze przekazy dotyczące tego zwyczaju zachowały się jedynie na temat obchodów w Krakowie, ...

                                               

Karaoke

Karaoke – forma rozrywki pochodząca z Japonii, polegająca na śpiewaniu w pubie, klubie, domu itp. znanych przebojów na tle odtwarzanego z nagrania akompaniamentu instrumentalnego bez warstwy wokalnej. Śpiewającemu może pomagać wyświetlanie tekstu ...

                                               

Kino

Kino – rodzaj sztuki widowiskowej uwiecznionej na taśmie filmowej lub wideo, w której aktor lub grupa aktorów odgrywa role dla widowni, lub nagrany jest obraz ruchomy z podkładem dźwiękowym lub bez. Terminem tym określa się też czasem sam spektak ...

                                               

Koncert

Koncert – występ artysty muzyka na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa się to mianem recitalu, w przypadku występu grupy muzyków może występować orkiestra, chór bądź grupa muzyczna. Mogą to być także występy mieszane, np ...

                                               

Kulig

Kulig – jeden lub kilka zaprzęgów konnych z przyczepionymi saniami w formie orszaku. Jest to rodzaj zabawy, organizowanej w ostatnim tygodniu karnawału, której często towarzyszy muzyka, śpiew oraz zabawa przy ognisku. Wieczorem częstokroć kulig j ...

                                               

Latawiec

Latawiec – najstarszy i najprostszy konstrukcyjne przyrząd latający cięższy od powietrza. Tradycyjne składa się ze szkieletu pokrytego płótnem lub papierem, nie posiada własnego napędu.

                                               

Ludus (widowisko)

Ludus –: w starożytnym Rzymie zabawy, nawiązujące do greckich Dionizjów; w czasie których od 240 p.n.e. wystawiano sceny dramatyczne; nazwa utworu dramatycznego stosowana od średniowiecza do XVII w. Zobacz też: Ludus tonalis, ludyczność, ludologi ...

                                               

Maraton filmowy

Maraton filmowy − szereg projekcji filmowych połączonych w jedną prezentację, której wspólnym mianownikiem może być osoba twórcy, aktora, miejsca powstania dzieł czy różnie rozumiana tematyka. Sieci kin organizują nocne maratony filmowe, na który ...

                                               

Milsim

MilSim – termin oznaczający symulacje działań wojskowych organizowane przez osoby cywilne jako forma rekreacji w terenie. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce formy milsimu to rozszerzone odmiany rozgrywek paintballa leśnego i airsoftu. Podczas ...

                                               

National Bowl

National Bowl – miejsce rozrywki mieszczące się w Milton Keynes w Anglii w hrabstwie Buckinghamshire. Na National Bowl odbywają się koncerty znanych gwiazd rockowych oraz aukcje samochodowe.

                                               

Palenie

Palenie – czynność, podczas której różne substancje są spalane, a dym, który wydziela się podczas tego procesu, jest wdychany. Początkowo palenie substancji o działaniu narkotycznym było formą rekreacji. Owe specyfiki podczas spalania uwalniają s ...

                                               

Planking

Planking – zabawa polegająca na kładzeniu się w miejscu publicznym, na brzuchu, twarzą w dół i z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała, i fotografowaniu się w takiej pozycji. Nazwa planking powstała w Australii, a samo planking stało się popularną za ...

                                               

Pokazy laserowe

Pokazy laserowe – widowiska artystyczne prowadzone głównie nocą, kiedy to światło lasera jest najlepiej widoczne. Spektakl przestrzenny to bardzo efektowna część pokazu. Pozwala widzowi znaleźć się w samym centrum akcji dostarczając niezapomniany ...

                                               

Przyjęcie

Przyjęcie – uroczysty posiłek zorganizowany specjalnie dla osób zaproszonych – gości. Przyjęcie zazwyczaj ma na celu uświetnienie ważnych wydarzeń lub okoliczności o charakterze oficjalnym lub prywatnym – mówimy wtedy o przyjęciu okolicznościowym ...

                                               

Recital

Recital – koncert z udziałem solisty. Słowo pochodzi z języka angielskiego recital i pierwszy raz zostało użyte przez Ferenca Liszta w 1840 w związku z jego występami pianistycznymi.

                                               

Supra

Supra - tradycyjna gruzińska uczta, z którą łączy się zespół rytuałów. Supra stanowi tło dla wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Gruzinów. Jest też symbolem gościnności społeczeństwa gruzińskiego. Przebieg supry nadzoruje tamada - mistrz ceremoni ...

                                               

Sympozjon

Sympozjon – w starożytnej Grecji część zebrania towarzyskiego - uczty, która następowała po głównym posiłku.

                                               

Światło i dźwięk

Specjalne efekty świetlne wyświetlane są na ścianach i fasadach budynku lub ruin i odpowiednio zgrane z narracją i muzyką dla podkreślenia nastroju. Wynalazek ten przypisywany jest Paulowi Robert-Houdiniemu, który był kustoszem na zamku w Chambor ...

                                               

Walka na torty

Walka na torty – stanowi formę rozrywki lub manifestacji. Pierwowzorem tego aktu stała się jedna ze scen slapstickowej komedii Mr. Flip z 1909 roku w reżyserii Gilberta M. Broncho Billy Andersona. W ostatnich sekwencjach nagrania kelnerka, nie mo ...