Blog strona 196
                                               

Rękopis eugeniuszowski

Rękopis eugeniuszowski – najstarszy zachowany rękopis Kroniki Wincentego Kadłubka, uważany przez badaczy za najlepszy spośród znanych 29 średniowiecznych odpisów tego dzieła. Jest to rękopis pergaminowy, pochodzący z XIV wieku. Oprawiony jest w s ...

                                               

Rękopis Stanisława Augusta

Rękopis Stanisława Augusta lub Kodeks Stanisława Augusta – papierowy kodeks spisany najpóźniej w połowie XV wieku, przechowywany w Bibliotece Narodowej. Zawiera jeden z dziewięciu zachowanych rękopisów Wielkiej Kroniki i dwóch zachowanych rękopis ...

                                               

Rhomaioi

Rhomaioi. Źródła do historii Bizancjum – seria wydawana przez Pracownię Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teksty źródłowe w ramach serii są wydawane dwujęzycznie wraz z komentarzem.

                                               

Rocznik miechowski

Rocznik miechowski – rocznik pochodzący z XIV wieku, uzupełniany współcześnie do 1434 roku. Rocznik spisano na trzech kartach, włączonych w XV w. do większego kodeksu. W rękopisie z XIV w. zapiski wykonywane były jedną ręką do 1388, a następnie k ...

                                               

Saeculum Christianum

Saeculum Christianum. Pismo historyczne zostało założone w 1994 roku przez ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka. Czasopismo do 2012 roku ukazywało się jako półrocznik i publikowano na jego łamach materiały o tematyce socjologicznej, politologiczne ...

                                               

Sardanapal

Sardanapal − postać wzmiankowana w Historii perskiej greckiego historyka Ktezjasza, uważana przez niego za ostatniego króla Asyrii. Dzieło to wprawdzie zaginęło, ale opowieść o Sardanapalu zachowała się u Diodora Sycylijskiego, który opierał się ...

                                               

Scriptores Historiae Augustae

Scriptores Historiae Augustae - według tradycji grupa sześciu biografistów, żyjąca za czasów Dioklecjana i Konstantyna. Oto ich imiona: Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Vulcatius Gallicanus, Aelius Lampridius, Trebellius Pollio i Flavius Vo ...

                                               

Skrwawione ziemie

Praca jest syntezą dziejów Europy Środkowej i Wschodniej lat 1933-1945. Autor skupia się w narracji na ofiarach – ponad 14 milionach zamordowanych z przyczyn wyłącznie politycznych. Książka została przetłumaczona na wiele języków, spotkała się te ...

                                               

Słownik biograficzny historyków łódzkich

Słownik biograficzny historyków łódzkich – słownik zawierający biogramy nieżyjących polskich historyków związanych z akademickim ośrodkiem łódzkim. Autorami są wykładowcy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego: Jarosław Kita i Rafał Stobiecki. ...

                                               

Słownik historyków polskich

Słownik ukazał się pod redakcją Marii Prosińskiej-Jackl w 1994 roku. W jego opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu polskich historyków historiografii. Zawiera ponad 1600 haseł osobowych. Uwzględniono w nim badaczy, dydaktyków i popularyzatorów ...

                                               

Słownik pisarzy antycznych

Słownik pisarzy antycznych – polski słownik pisarzy starożytnych wydany w 1982 przez wydawnictwo "Wiedza Powszechna”. Słownik wydano pod redakcją Anny Świderkówny, a pracował nad nim zespół 45 redaktorów. Zawierał 734 hasła, a ramy czasowe wyznac ...

                                               

Society for the Promotion of Byzantine Studies

Zgodnie ze statutem zostało założone "z celem wspierania badań i wiedzy na temat historii i kultury, języka i literatury Bizancjum i jego sąsiedzi". Jest afiliowane jako brytyjski komitet bizantynologiczny przy Association Internationale des Etud ...

                                               

Starożytna Polska

Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym - książka napisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego, wydana w Warszawie w 1843 r. nakładem S. Orgelbranda Księgarza. Jest to jedna z pierwszych publikacj ...

                                               

Studium historii

Studium historii to dwunastotomowe dzieło autorstwa Arnolda Josepha Toynbeego z zakresu historiozofii; wydawane 1934-1961 przez Oxford University Press, zawiera wykład kompletnej teorii historiozoficznej popartej licznymi przykładami. Dzieło to r ...

                                               

Szkoła lelewelowska

Szkoła lelewelowska jest to nurt w historiografii polskiej stworzony przez Joachima Lelewela kładący nacisk na republikańską syntezę dziejów Polski. Ukształtowaną koncepcję republikańską Lelewel przedstawił w Uwagach nad dziejami Polski i Ludu je ...

                                               

Szwedzkie Towarzystwo Historyczne

Szwedzkie Towarzystwo Historyczne – stowarzyszenie założone w 1880 roku w celu koordynowania i promowania badań nad dziejami Szwecji. Od 1881 roku wydaje czasopismo "Historisk tidskrift”.

                                               

The Nazi Kultur in Poland

The Nazi Kultur in Poland – praca napisana w Warszawie podczas okupacji hitlerowskiej przez kilku autorów w 1941. W 1942 przekazana poprzez działaczy polskiego podziemia do Wielkiej Brytanii. Strona tytułowa pracy głosiła wtedy: "Zespół autorów z ...

                                               

Towarzystwo Historiograficzne

Towarzystwo Historiograficzne – stowarzyszenie historyków polskich i ukraińskich, skupiające badaczy zawodowo zajmujących się historią historiografii. Powstało w 2011 w Rzeszowie.

                                               

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej – organizacja pozarządowa utworzona w 1991 roku w Lublinie. Towarzystwo zostało zarejestrowane w 13 grudnia 1991 roku. 9 stycznia 1992 został wybrany pierwszy Zarząd Towarzystwa, na czele, którego ...

                                               

Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie

Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie – instytucja naukowo-badawcza, działająca w latach 1930–1939 w Warszawie przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zajmująca się prowadzeniem badań nad szeroko rozumianą tematyka ukraiń ...

                                               

Urbarz

Urbarz – księga zawierająca spis majątku danego właściciela ziemskiego oraz powinności, głównie pańszczyźnianych, jego poddanych. Urbarze prowadziły cesarstwa, królestwa, księstwa, ziemie, ordynacje czy miasta. W Polsce występowały od XV wieku do ...

                                               

Ustrój polityczny Aten (Arystoteles)

Ustrój Polityczny Aten – dzieło przypisywane Arystotelesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei w znacznej części zachowana do naszych czasów. Powstało prawdopodobnie w latach trzydziestych IV wieku p.n.e. Traktat opisuje historię po ...

                                               

Ustrój polityczny Tessalów

Valentin Rose w Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta zidentyfikował sześć fragmentów Ustroju politycznego Tessalów. Składają się na nie cytaty z piętnastu autorów, którzy powołują na Arystotelesa, przy czym tytuł dzieła wymienia tylko w ...

                                               

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu – specjalistyczne kompendium, będące oryginalnym pomysłem polskich badaczy antyku pod redakcją Ewy Wipszyckiej.

                                               

W krainie PRL

W krainie PRL – seria książek historycznych wydawana przez Wydawnictwo Trio w Warszawie w latach 2000-2011. Inicjatorami serii byli: Marcin Kula przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Włodzimierz Borodziej, Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski ...

                                               

W Krainie PRL, W Krainie KDL

W Krainie PRL, W Krainie KDL – seria książek historycznych wydawana przez Wydawnictwo Trio w Warszawie w latach 2001-2010. Inicjatorem serii był Marcin Kula.

                                               

Warszawska szkoła historii idei

Warszawska szkoła historyków idei – polska szkoła naukowa nurtu badawczego rozwiniętego w latach 50. XX wieku w kręgu niektórych historyków, filozofów i socjologów związanych ze środowiskiem warszawskim.

                                               

Warszawska szkoła historyczna

Warszawska szkoła historyczna ukształtowała się na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku jako opozycja do krakowskiej szkoły historycznej. U podstaw szkoły warszawskiej legła idea pracy u podstaw, tzw. pozytywizm warszawski ...

                                               

Washington: A Life

Washington: A Life – biografia Georgea Washingtona, pierwszego amerykańskiego prezydenta, autorstwa Rona Chernowa wydana w 2010 przez Penguin Press. Jej autor został za nią w 2011 uhonorowany Nagrodą Pulitzera w kategorii Biografia lub Autobiogra ...

                                               

Wielka trwoga: Polska 1944–1947: ludowa reakcja na kryzys

Wielka trwoga: Polska 1944–1947: ludowa reakcja na kryzys – książka autorstwa Marcina Zaremby wydana w 2012 roku nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak” i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Książka jest historią pie ...

                                               

Wielkopolski słownik biograficzny

Wielkopolski słownik biograficzny – polski słownik biograficzny opracowany pod redakcją Antoniego Gąsiorowskiego oraz Jerzego Topolskiego i wydany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w 1981.

                                               

Wojna peloponeska (utwór)

Wojna peloponeska – dzieło historyczne Tukidydesa opisujące przebieg wojny peloponeskiej pomiędzy Spartą a Atenami oraz ich sprzymierzeńcami. Powstało w V wieku p.n.e.

                                               

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita – instytucja edukacyjna zajmująca się działalnością edukacyjną związaną z dziejami Wojska Polskiego. 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Wojskowego Biura Badań Historyczn ...

                                               

Luis Alberto Acuña

Luis Alberto Acuña – kolumbijski malarz, rzeźbiarz i historyk. Autor dzieł naturalistycznych, realistycznych obrazów i rzeźb, poruszających na ogół tematykę narodową Meksyku Złote miasto. Działał w kilku państwach - w Paryżu we Francji i w Madryc ...

                                               

Sadriddin Ajni

Sadriddin Ajni, zm. 15 lipca 1954 w Duszanbe) – tadżycki i uzbecki pisarz, historyk i językoznawca. W 1951 został prezesem Akademii Nauk Tadżyckiej SRR, był twórcą i głównym przedstawicielem tadżyckiej literatury, pisał również w języku uzbeckim. ...

                                               

Władisław Ardzinba

Władisław Ardzinba - abchaski polityk. Pierwszy prezydent nieuznawanej na arenie międzynarodowej, ale faktycznie niepodległej Abchazji od 26 listopada 1994 do 12 lutego 2005.

                                               

Owen Arthur

Owen Seymour Arthur – historyk, ekonomista i polityk z Barbadosu, premier w latach 1994-2008. Przywódca Partii Pracy Barbadosu od 1993 do 2008

                                               

Robert Assaraf

Robert Assaraf, arab. روبرت الصراف – marokański pisarz i historyk żydowskiego pochodzenia. Obecnie mieszkaniec Paryża. Był m.in. prezesem żydowskiego Radio Shalom Montreal oraz wiceprezesem francuskiego magazynu "Marianne”.

                                               

Aziz Suryal Atiya

Crusade, Commerce and Culture 1962. ISBN ASIN B0000CLOTM. The Crusade Historiography and Bibliography 1962. ASIN B0000CLOU1. The Arabic Manuscripts of Mount Sinai: A Hand-list of the Arabic Manuscripts and Scrolls Microfilmed at the Library of th ...

                                               

Wachuszti Bagrationi

Wachuszti Bagrationi – gruziński geograf, kartograf i historyk, syn Wachtanga VI, autor Opisu Królestwa Gruzji i atlasu geograficznego, które w 2013 roku zostały wpisane na listę UNESCO Pamięć Świata.

                                               

Joseph Bender

Joseph Bender uczęszczał do gimnazjum Theodorianum w Paderborn, a następnie przez cztery i pół roku studiował na Uniwersytecie w Bonn historię i filologię. W 1840 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy filologiczno-filozoficznej oraz zdał eg ...

                                               

Walid Chalidi

Walid Chalidi – palestyński historyk, profesor, specjalizujący się w tematyce eksodusu Palestyńczyków w 1948 roku, wojna domowej w Mandacie Palestyny oraz I wojny izraelsko arabskiej. Pracował na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie i Uniwersyte ...

                                               

Thomas Dempster

Thomas Dempster – szkocki uczony i historyk. Uważany za prekursora współczesnej etruskologii. Urodzony w rodzinie arystokratycznej, podróżował po Francji i Włoszech, wiedziony z miejsca na miejsce przez serię barwnych zdarzeń. W końcu, znalazł si ...

                                               

Enver Hoxhaj

Enver Hoxhaj – kosowski polityk, historyk i politolog, działacz Demokratycznej Partii Kosowa, minister spraw zagranicznych Kosowa w latach 2016-2017.

                                               

Jan z Salisbury

Jan z Salisbury − angielski średniowieczny filozof, pisarz, uczony i historyk. Studiował w Paryżu u Piotra Abelarda i w szkole w Chartres. Później był sekretarzem Thomasa Becketa, stanął po jego stronie przeciw Henrykowi II. Po śmierci Becketa uc ...

                                               

Mikołaj Jańczuk

Mikołaj Jańczuk, ros. Никола́й Андре́евич Янчу́к, biał. Мікалай Андрэевіч Янчук listopada 1859 w Kornicy, ob. Stara Kornica, woj. mazowieckie; zm. 6 grudnia 1921 w Moskwie) – etnograf, folklorysta, pisarz, literaturoznawca, historyk i archeolog, ...

                                               

Arthur Kelton

Arthur Kelton - autor rymowanej historii Walii. Kelton był autorem Book of Poetry in Praise of Welshmen 1546 i A Chronicle with a Genealogie declaring that the Brittons and Welshmen are linealiye dyscended from Brute 1547, dedykowanej królowi Edw ...

                                               

Joseph Ki-Zerbo

Joseph Ki-Zerbo – historyk i polityk burkiński. Ki-Zerbo studiował w Paryżu na Sorbonie oraz w Institut détudes politiques de Paris. Wykładał historię na uczelniach w Orleanie i w Paryżu. W 1957 powrócił do Burkina Faso, gdzie zaangażował się w d ...

                                               

Aleksandre Kwitaszwili

Aleksandre Kwitaszwili − gruziński menadżer, specjalista ds. polityki zdrowotnej i społecznej oraz polityk, z wykształcenia historyk, minister zdrowia Gruzji w latach 2008−2010 i minister zdrowia Ukrainy w latach 2014−2016.

                                               

Kishore Mahbubani

Kishore Mahbubani – singapurski filozof, historyk i politolog. Obecnie wykłada na National University of Singapore, gdzie jest dziekanem Lee Kuan Yew School of Public Policy. Wcześniej przez wiele lat pracował w singapurskiej dyplomacji, m.in. ja ...