Blog strona 198
                                               

José de Acosta

José de Acosta – hiszpański przyrodoznawca, misjonarz i jezuita. Był jednym z pierwszych Europejczyków który zajmował się badaniem geografii, przyrody i demografii Ameryki Łacińskiej. Napisał na ten temat obszerną pracę, która przez wieki pozosta ...

                                               

Anonim Raweński

Anonim Raweński – nieznany z imienia geograf z VII/VIII wieku, autor dzieła zawierającego opis świata. Zachowany w języku łacińskim traktat Anonima stanowi prawdopodobnie odpis wcześniejszego tekstu greckiego. Ziemia przedstawiona jest w nim jako ...

                                               

Awienus

Awienus, właściwie Rufus Festus Avienus – geograf rzymski, arystokrata i poeta. Był prawdopodobnie prokonsulem Afryki i Achai. Był przywiązany do tradycyjnej religii rzymskiej. Znany jest jako autor m.in. pierwszego znanego opisu wybrzeży zachodn ...

                                               

Jan Pieter Bakker

Jan Pieter Bakker - holenderski geograf i geolog, profesor Katedry Geografii Fizycznej Uniwersytetu w Amsterdamie. Uczony szczególnie interesował się geografią fizyczną i położył zasługi na polu zastosowania metod sedymentologicznych m.in. stworz ...

                                               

Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi

Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi – perski matematyk, astronom, geograf i kartograf. Urodzony w Chorezmie, w latach 813-833 żył w Bagdadzie. Wszystkie jego dzieła zostały napisane po arabsku. Dzięki jego pracom na Bliskim Wschodzie zaczęto stosować ...

                                               

Jovan Cvijić

Jovan Cvijić, cyr.: Јован Цвијић – serbski geograf. Początkowo studiował w Belgradzie, gdzie ukończył studia w roku 1888. Następnie studiował na uniwersytecie w Wiedniu, który ukończył w roku 1892, a gdzie rok później się doktoryzował. Od marca 1 ...

                                               

Dawid Gans

Dawid Gans, także zapisywane jako Ganz – żydowski historyk, astronom, geograf i matematyk. Pobierał nauki w Bonn, Frankfurcie, Krakowie i Pradze, gdzie ostatecznie osiadł. Był jednym z niewielu Żydów swej doby, którzy zajmowali się świecką nauką; ...

                                               

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl – norweski etnograf i podróżnik, zajmował się także antropologią i archeologią, organizator i uczestnik dwóch wypraw transoceanicznych na tratwie "Kon-Tiki” w 1947 roku i papirusowej łodzi "Ra” w latach 1969–1970. W 2011 roku archi ...

                                               

René Matlovič

René Matlovič – słowacki geograf. Jest absolwentem Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, gdzie ukończył studia z zakresu geografii i kartografii na Wydziale Nauk Przyrodniczych. W 1990 r. został zatrudniony na Uniwersytecie Preszowskim PU. Dokt ...

                                               

Gerard Merkator

Gerard Merkator, właśc. Gerhard Kremer – flamandzki matematyk i geograf, prekursor współczesnej kartografii. Autor odwzorowania walcowego wiernokątnego, znanego jako odwzorowanie Merkatora.

                                               

Alois Musil

W 1895 r. ukończył fakultet teologiczny na uniwersytecie w Ołomuńcu. Potem studiował w Jerozolimie i Bejrucie. Podróżował na Bliskim Wschodzie do 1915 r., gdzie odkrył Letni Pawilon Kasr Amra z freskami z 744 r. Od 1900 docent, a w latach 1902–19 ...

                                               

Matrakçı Nasuh

Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Visokavi el-Bosnavî lub Nasuh el-Matrakči ibn Karadoz ibn Abdullah el-Visokavi el-Bosnevi, powszechnie znany jako Matrakçı Nasuh (turecka wymowa: ; po bośniacku: Matrakčija Nasuh Visočak ze względu na swoje umiej ...

                                               

Jacques Catts Pressoir

Jacques Catts Pressoir – haitański chemik, historyk, geograf i fizyk, zajmujący się również geologią. Poświęcał się także działalności społeczno-politycznej. Kształcił się w Lycée Petion w Port-au-Prince. Następnie studiował w stołecznych École d ...

                                               

Nain Singh

Nain Singh – jeden z pierwszych hinduskich szpiegów w służbie brytyjskiej. Najistotniejszą wyprawę odbył w przebraniu mnicha buddyjskiego do stolicy Tybetu Lhasy na podstawie której sporządził mapę dużej części Tybetu. Jego mapy służyły przez bli ...

                                               

Yi-Fu Tuan

Yi-Fu Tuan, chiń. 段義孚 ; pinyin: Duàn Yìfú – geograf amerykański pochodzenia chińskiego. Jeden z prekursorów geografii humanistycznej, autor indywidualistycznej koncepcji miejsca i przestrzeni. Tuan studiował na University College w Londynie, c ...

                                               

John Tyndall

John Tyndall – irlandzki filozof przyrody, badacz i odkrywca zjawisk fizycznych z zakresu m.in. magnetyzmu, glacjologii, chemii fizycznej i bakteriologii, członek Royal Society, alpinista: pierwszy zdobywca m.in. Weisshornu. Jego nazwiskiem zosta ...

                                               

Historia geografii

Geografia rzymska przejęła zdobycze nauki podbitych narodów, głównie greckiej, Rzymianie jednak, w przeciwieństwie do Greków, nie wykazywali większego zainteresowania rozważaniami teoretycznymi nad kształtem i wymiarami Ziemi, czy zjawiskami przy ...

                                               

Historia polskiej geografii

Początki geografii w Polsce sięgają kronik wczesnośredniowiecznych, w których znajdują się opisy ziem polskich Gall Anonim XII w. Początki geografii jako nauki sięgają roku 1494, kiedy na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej wprowadzon ...

                                               

Bałtycka Olimpiada Geograficzna

Bałtycka Olimpiada Geograficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2014 przez zespoły regionalne Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w państwach nadbałtyckich. Zawody stanowią imprezę samodzielną, jak również et ...

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna

Międzynarodowa olimpiada geograficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa organizowana od 1996 pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej, której przedmiotem jest geografia.

                                               

Rzut oka na umiejętności geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu

Rzut oka na umiejętności geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu – rozprawa Wincentego Pola wydana w 1850 roku, po objęciu przez niego pionierskiej katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor podejmuje w niej próbę wyjaśnieni ...

                                               

Sen Scypiona

Sen Scypiona – opowiadanie autorstwa Marka Tulliusza Cycerona o eschatologicznej wizji sennej Scypiona Afrykańskiego Młodszego. Cyceron napisał je jako zakończenie wielkiego dzieła "O Rzeczypospolitej”, z którego przetrwały tylko fragmenty. Sen S ...

                                               

Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna

Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa organizowana co dwa lata w latach 2003-2011. Zawody przeznaczone były dla uczniów w wieku 16-19 lat. Gdy Międzynarodowa Unia Geograficzna zadecydowała, że Międzynar ...

                                               

Kartografia

Kartografia – dziedzina nauki o mapach, teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map. Pod pojęciem kartografii ...

                                               

Atlas Donckera

Atlas Donckera – XVII-wieczny atlas morskich map żeglarskich autorstwa Hendricka Donckera. Jedyny znany egzemplarz pierwszego wydania tego atlasu został odnaleziony w 1979 r. w magazynach australijskiej Biblioteki Narodowej Australii w Canberze. ...

                                               

Atrybut (kartografia)

Atrybut – opis właściwości obiektu karty. Jego definicja powinna składać się z pola widzenia, po tym, jak powinna być wyświetlana nazwa atrybutu, po dwukropku musi być typem wartości, które może przyjmować liczba. Te przedmioty są niezbędne. Pona ...

                                               

Autotopograf

Autotopograf – urządzenie mechaniczne zainstalowane w pojeździe mechanicznym służące do określania położenia oraz kierunku poruszania się. Po wstępnym "zaprogramowaniu" kreślące przez pewien czas, przebytą przez pojazd trasę na mapie topograficzn ...

                                               

Baza Danych Obiektów Topograficznych

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k – baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Baza powstała w latach 2012-2013 na podstawie wytycznych technicznych zawartych w Rozporządzeniu Min ...

                                               

Bieg na orientację

Bieg na orientację – nieolimpijska dyscyplina sportowa, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy punktami kon ...

                                               

Biegun niedostępności

Bieguny niedostępności – matematycznie wyznaczone punkty w obszarach polarnych kuli ziemskiej. Biegun niedostępności nie jest żadnym zjawiskiem naturalnym i niczym się nie wyróżnia w terenie.

                                               

Biegun ziemski

Biegun ziemski – jeden z dwóch punktów na powierzchni Ziemi, przez które przechodzi jej oś obrotu. Punkty te, określane jako: biegun północny i biegun południowy, są najbardziej oddalone od równika, zbiegają się w nich wszystkie południki, a wart ...

                                               

Biegun zimna

Na półkuli południowej biegun zimna znajduje się na stacji polarnej Sojuz dawniej Wostok, gdzie 21 lipca 1983 odnotowano temperaturę -89.6 °C. 10 sierpnia 2010 zaobserwowano na Antarktydzie temperaturę -93.2 °C. Dane o tak niskiej temperaturze po ...

                                               

Board of Longitude

Board of Longitude - brytyjska komisja parlamentarna, powołana ustawą z 8 lipca 1714 roku w celu oceniania i finansowania najbardziej obiecujących urządzeń służących do wyznaczania długości geograficznej. Komisja miała przyznać 20 tys. funtów nag ...

                                               

Cięcie poziomicowe

Cięcie poziomicowe – znormalizowany dla danej mapy i skali odstęp pomiędzy kolejnymi warstwicami podstawowymi. Według obowiązujących standardów technicznych w geodezji, dla mapy w skali 1:500 cięcie warstwicowe wynosi 0.5 m.

                                               

Degree Confluence Project

Degree Confluence Project – międzynarodowy projekt internetowy, mający na celu odwiedzenie i udokumentowanie wszystkich miejsc na Ziemi, których współrzędne geograficzne są liczbami całkowitymi. W celu zlokalizowania punktów przecięcia uczestnicy ...

                                               

Deklinacja magnetyczna

Deklinacja magnetyczna – kąt poziomy w danym miejscu na powierzchni Ziemi pomiędzy południkiem magnetycznym i geograficznym. Kąt ten podaje się jako wartość ze znakiem, zgodnie ze sposobem liczenia azymutu: odchylenie kierunku północy magnetyczne ...

                                               

Dewiacja magnetyczna

Dewiacja magnetyczna – inaczej zboczenie magnetyczne, czyli odchylenie igły magnetycznej od południka magnetycznego. Dewiację magnetyczną wywołuje oddziaływanie na różę kompasową igłę magnetyczną stali kadłuba i mechanizmów statku okrętu.

                                               

Elipsoida ziemska

Elipsoida ziemska – spłaszczona elipsoida obrotowa, której powierzchnia jest najbardziej zbliżona do hydrostatycznej powierzchni Ziemi. Elipsoida obrotowa jest określona przez dwa stałe parametry, w tym jeden przynajmniej długościowy, np. przez d ...

                                               

Fotointerpretacja

Fotointerpretacja - metoda wykrywania i rozpoznawania obiektów i zjawisk, a także relacji między nimi na podstawie analizy cech fotointerpretacyjnych ich obrazu fotograficznego. Cechy fotointerpretacyjne to wizualne cechy obrazu fotograficznego o ...

                                               

Geodeta (czasopismo)

GEODETA – Magazyn Geoinformacyjny, wcześniej: GEODETA – Magazyn Geodezyjny – polski miesięcznik prezentujący aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii, teledetekcji, nawigacji satelitarnej i geoinformat ...

                                               

Geoida

Geoida – w geologii powierzchnia w każdym miejscu prostopadła do pionu wyznaczonego przez siłę ciężkości. Geoida jest teoretyczną powierzchnią, na której potencjał siły ciężkości Ziemi jest stały, równy potencjałowi siły ciężkości na średnim pozi ...

                                               

Geoikonometria

Geoikonometria – system dyscyplin studiujących ogólną teorię, metodę i środki pomiarów na podstawie geoprzedstawień. Rodzaje geoikonometrii: fotometria kartometria fotogrametria morfometria geoplanimetria – pomiary na podstawie płaskich geoprzeds ...

                                               

Geokompozycja

Geokompozycja – każda techniczno-estetyczna kompozycja celowo dobranych i właściwie uporządkowanych elementów graficznych, dźwiękowych i tekstowych, jako zmiennych komponentów samoistnych lub współwystępujących ze sobą w różnych konfiguracjach z ...

                                               

Granica kultur

granica między lasem gęstym a lasem rzadkim słabo przebieżnym - np. młode drzewa iglaste i dobrze przebieżnym - np. wysokie drzewa granica między polami z różnymi uprawami granica między lasem a polem

                                               

Hipsometria

Hipsometria – dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości terenu ponad pewien ustalony poziom i przedstawianiem wyników w postaci map, wykresów, profilów lub modeli. Jedną z najbardziej znanych metod analitycznych w hipsometrii jest krzywa h ...

                                               

Hydrografia

Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym; w miarę rozwoju nauk geograficznych wykształcony w osobną naukę – hydrologię. ...

                                               

Informacja topograficzna

Informacja topograficzna to pewien zbiór wiadomości o położeniu, własnościach geometrycznych i relacjach przestrzennych, a także o cechach, funkcjach i właściwościach obiektów, zjawisk i procesów, odniesionych do powierzchni Ziemi, wybranych i sc ...

                                               

Inklinacja magnetyczna

Inklinacja magnetyczna lub inaczej nachylenie magnetyczne w danym punkcie powierzchni Ziemi jest kątem zawartym pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego w tym punkcie a horyzontem. W praktyce inklinacją nazywamy kąt zawarty pomię ...

                                               

Interpolacja (kartografia)

Interpolacja – Jest to proces wyznaczenia wartości punktu na podstawie innych punktów o znanych wartościach przy użyciu techniki rachunkowej, graficznej, mechanicznej lub z użyciem algorytmów komputerowych. Techniki interpolacji kartograficznej: ...

                                               

Kartometria

Kartometria – dział kartografii zajmujący się metodami przeprowadzania i analizą dokładności pomiarów różnych obiektów i zjawisk geograficznych na mapach w celu wyznaczenia ich długości, powierzchni, objętości lub innych parametrów, z uwzględnien ...