Blog strona 221
                                               

Magia homeopatyczna

Magia homeopatyczna – w ujęciu Jamesa Frazera to typ myślenia magicznego oraz praktyk magicznych polegających na przekonaniu, że podobne działanie wywołać powinno podobny efekt. Jest gałęzią magii sympatycznej, czyli fałszywego systemu praw przyr ...

                                               

Magia przenośna

Magia przenośna – drugi, poza magią homeopatyczną, składnik myślenia magicznego i działania, opisywany przez Jamesa Frazera wspólnym określeniem magii sympatycznej. Opiera się on na założeniu, że jeżeli na dany przedmiot, który miał bezpośrednią ...

                                               

Magia sympatyczna

Magia sympatyczna – pojęcie z zakresu antropologii kulturowej, wprowadzone przez Jamesa Frazera, według którego jest to podstawowy typ magii polegający na przekonaniu, że działanie analogiczne wywołać powinno analogiczny efekt. Koncepcja magii sy ...

                                               

Mandragora lekarska

Mandragora lekarska – gatunek rośliny należący do rodziny psiankowatych. Pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, ale rozprzestrzenił się również gdzieniegdzie w innych regionach świata. Jest też uprawiany.

                                               

Juan Matus

Juan Matus – jeden z głównych bohaterów serii książek napisanych przez Carlosa Castanedę. Według Castanedy, Juan Matus miał być Indianinem z plemienia Yaqui, którego autor spotykał podczas podróży z USA do Meksyku w celu prowadzenia badań antropo ...

                                               

Msza świętego Sekariusza

Msza św. Sekariusza – rodzaj zabiegu magicznego; ceremonia sprawowana przez katolickiego księdza, opierająca się na mszy, według wierzeń gaskońskich chłopów sprowadzająca śmierć na osobę, w której intencji była odprawiana. Jak pisze w Złotej gałę ...

                                               

Napój magiczny

Napój magiczny – napój, który miał posiadać niezwykłą moc, zwykle dlatego, że został zaczarowany przez wypowiedzenie magicznego zaklęcia. Tzw. napoje magiczne odgrywały rolę w różnych kulturach w czasach historycznych, głównie w średniowieczu, al ...

                                               

Napój miłosny

Napój miłosny lub eliksir miłosny – magiczny napój, mający na celu wywołanie uczucia miłości do osoby, która go podała. W średniowieczu do sporządzania napojów miłosnych używano ekstraktów z roślin należących do rodziny psiankowatych: pokrzyku wi ...

                                               

Nekromancja

Nekromancja – forma praktyk magicznych, w której czarujący przyzywa duchy zmarłych w celu poznania prawdopodobnych wersji przyszłości lub celach własnych. Słowo nekromancja pochodzi od greckiego νεκρός nekrós – martwy oraz μαντεία – wróżyć. Tego ...

                                               

Olejek Abramelina

Olejek Abramelina – wykorzystywany w magii ceremonialnej olejek, wymieszany z aromatycznymi składnikami roślin. Nazwę swoją wziął od imienia postaci opisywanej w średniowiecznym grimoire Księdze Świętej Magii Abramelina Maga. Przepis na olejek je ...

                                               

Pentagram

Pentagram, gwiazda pitagorejska – figura geometryczna – wielokąt gwiaździsty foremny. W wielu kulturach pentagram uważany jest za symbol magiczny.

                                               

Proces o czary

Proces o czary, polowanie na czarownice – popularne nazwy procesu karnego, w którym oskarżonemu stawia się zarzut uprawiania magii. W Europie najwięcej procesów o czary miało miejsce pomiędzy XV a XVII wiekiem. Ich liczba wzrosła zwłaszcza w okre ...

                                               

Próba wody

Próba wody – jednostronna forma dowodowa, stosowana w średniowieczu jedna z metod ordaliów, służąca ustalaniu winy. Jej znaczenie zmalało po IV Soborze Laterańskim w 1215, który zakazał jednostronnych sądów bożych i udziału w nich osób duchownych ...

                                               

Reginald Scot

Urodził się w ziemiańskiej rodzinie osiadłej w hrabstwie Kent. Studiował w Oksfordzie, ale nauki na uniwersytecie nie ukończył. Przez rok zasiadał w Izbie Gmin, następnie zarządzał majątkiem swego kuzyna Thomasa Scota.

                                               

Różdżka

Różdżka – fikcyjna magiczna pałeczka lub laska mająca moc wywoływania nadnaturalnych zjawisk. Podczas rytuałów magicznych służy do kierunkowania energii, ale także kreślenia magicznego kręgu. Zazwyczaj każdy czarodziej posiada swoją różdżkę. Magi ...

                                               

Sabat (zlot)

Sabat – w nowożytnych wierzeniach ludowych legendarny nocny zlot czarownic i demonów na narady, ucztę i zabawy. Odbywał się przeważnie na łysych szczytach trudno dostępnych gór podczas pełni księżyca. O udział w nim oskarżano najczęściej kobiety ...

                                               

Simsalabim

Simsalabim – słowo popularnie używane w zaklęciach magicznych tak jak abrakadabra lub hokus-pokus. Prawdopodobnie powstało w późnym średniowieczu poprzez kontakt z muzułmanami, którzy ówcześnie byli uważani za czarodziei lub magów, gdyż ich wiedz ...

                                               

Szymon Mag

Szymon Mag, znany także jako Simon Magus lub Szymon z Gitty – był Samarytaninem gnostykiem. Według wierzeń starożytnej sekty gnostycznej simonitów był on bogiem w ludzkiej postaci. Niemal wszystkie ocalałe świadectwa o życiu i poglądach Szymona M ...

                                               

Talizman

Talizman – przedmiot z przypisywanym mu działaniem magicznym, mający przynosić jego posiadaczowi szczęście lub chronić przed nieszczęściami. Talizmany są czasem utożsamiane z amuletami, które zazwyczaj pełnią jedynie funkcje ochronne.

                                               

Terafim

Terafim − posążek drewniany lub kamienny, czasem też wykonany z innego materiału, przedstawiający figurę ludzką, który w starożytności na Bliskim Wschodzie symbolizował bóstwo domowe. Powszechny w Syrii i Palestynie.

                                               

Teurgia

Teurgia – praktykowanie rytuałów niekiedy o magicznym charakterze, występujące w późnej starożytności i średniowieczu. Słowo "teurgiczny" pojawia się dopiero w II wieku i wydaje się tworem autora lub autorów Wyroczni chaldejskich, używanym na ozn ...

                                               

The Discoverie of Witchcraft

The Discoverie of Witchcraft – książka Reginalda Scota z 1584 roku, w której autor zakwestionował istnienie czarownic i demonów. Była to także pierwsza anglojęzyczna praca opisująca techniki mentalizmu i iluzji. Według Reginalda Scota ofiarami pr ...

                                               

Tulpa

Тulpa – pojęcie oznaczające samoświadomego wyimaginowanego przyjaciela. Czasami błędnie używane jako synonim "magicznej emanacji”, "zjawy" lub określania innych zjawisk paranormalnych. W mistycyzmie oznacza byt lub obiekt stworzony przez sferę du ...

                                               

Ulrich Molitor

Ulrich Molitor – urodzony w XV wieku prawnik, jeden z pierwszych uczonych zajmujących się problematyką czarów. Autor dialogu De Lamiis et Phitonnicis Mulieribus. Ukończył prawo na uniwersytecie w Padwie, następnie pełnił funkcję profesora na uniw ...

                                               

Wieża czarownic w Morągu

Wieża czarownic w Morągu – baszta zwana "wieżą czarownic", znajdująca się w murach miasta Morąg, usytuowana we wschodnim rogu murów miejskich, dawniej pełniąca rolę więzienia. Nazwa wieży wzięła się od funkcji jaką od średniowiecza pełniła. Przet ...

                                               

Zaklęcie (magia)

Zaklęcie – działanie w magii, składające się z wykonywania określonych ruchów i wypowiadania określonych słów, mające na celu częściowe ukształtowanie rzeczywistości. Zaklęcie może być również afirmacją, gdyż według jednego z modeli magii zaklęci ...

                                               

Złe oko

Złe oko – pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie pewnych osób może sprowadzać cierpienie i nieszczęście, jak ubóstwo, choroba czy nawet śmierć. Zbliżony charakter ma przekonanie, że nie należy chwalić dzieci i ...

                                               

Monastycyzm

Monastycyzm – forma życia religijnego, której podstawą jest życie, zgodne z regułą zakonną, we wspólnocie zakonnej ; w chrześcijaństwie, a także m.in. w religiach pogańskich, w judaizmie, w buddyzmie i in. Monastycyzm ma na celu kult religijny - ...

                                               

Bhikku

Bhikku – nazwa w pełni wyświęconego mnicha buddyjskiego. W różnych krajach buddyjskich nazwa ta może być odmienna: bhikkhu, bhiksiu, bhiksu, bhikszu, śramana. Od tych nazw utworzono żeńskie odpowiedniki: bhikkhuni, bhiksiuni, bhiksuni, bhikszuni. ...

                                               

Esseńczycy

Esseńczycy – jedno z żydowskich stronnictw religijnych, a w szerszym rozumieniu ruch religijno-społeczny, działający w drugiej połowie tzw. okresu Drugiej Świątyni, czyli w latach ok. 152 p.n.e. – 70 n.e. Nie jest znana etymologia nazwy esseńczyc ...

                                               

Reguła Mistrza

Reguła Mistrza – anonimowa reguła zakonna napisana najprawdopodobniej w pierwszej połowie VI wieku; uważana za jedno ze źródeł, na których oparł się Benedykt z Nursji, pisząc Regułę benedyktyńską.

                                               

Reguła zakonna

Reguła zakonna – zbiór podstawowych przepisów regulujących codzienne życie zakonne, charakterystyczny zwłaszcza dla pierwszych form wspólnot w chrześcijaństwie oraz dla buddyzmu.

                                               

Westalka

Westalka – kapłanka rzymskiej bogini domowego ogniska, Westy. Do służby były wybierane dziewczynki w wieku 6 - 10 lat, z rodów patrycjuszowskich wyłącznie takie, których oboje rodzice żyli. Było ich sześć. Przełożoną westalek była Virgo Vestalis ...

                                               

Uriel Acosta

Uriel Acosta, inaczej Gabriel Acosta, właściwie Uriel da Costa – pochodzący z Portugalii filozof żydowski, sceptyk, uznający Biblię za twór ludzki, odrzucający wiarę w opatrzność, autor traktatu pt. O śmiertelności duszy ludzkiej, próbujący budow ...

                                               

Adamici

Adamici – to określenie wielu grup religijnych, wywodzących się z chrześcijaństwa, naśladujących nagość Adama jako symbol pierwotnej czystości człowieka przed popełnieniem grzechu pierworodnego. Po raz pierwszy taka grupa religijna została opisan ...

                                               

Albigensi

Albigensi – ruch religijno-społeczny w XII-XIV w. we Francji, rekrutujący się głównie spośród mieszczan i rycerstwa. Jego doktryna jest podobna do manicheizmu, głosi ideę ubóstwa, jest przeciwna gospodarczej hegemonii kleru, uznaje wojny za zło. ...

                                               

Arnold z Brescii

Urodził się w Brescii. Tamże otrzymał święcenia duchowne angażując się równocześnie w ruch dążący do oczyszczenia kościoła z symonii. Za swoją działalność w 1139 został ekskomunikowany i skazany na wygnanie z Włoch przez II Sobór Laterański. Prze ...

                                               

Bracia Apostolscy

Bracia Apostolscy – chrześcijańska grupa religijna, głosząca powrót Kościoła do "ewangelicznego ubóstwa”, istniejąca w północnych państwach włoskich w XIII i XIV w. Grupa powstała w 1260 i inspirowała się ideami św. Franciszka z Asyżu, który głos ...

                                               

Bracia polscy

Bracia polscy – unitariańska wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1563 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce, powstały dzięki niektórym teologom ewangelickim ...

                                               

Tommaso Campanella

Tommaso Campanella, imiona świeckie Giovanni Domenico – włoski filozof, teolog i poeta epoki renesansu, autor dzieła pt. Miasto Słońca oraz Ateizm Zwyciężony o mylącej nazwie ze względu na cenzurę.

                                               

August Dickmann

August Dickmann – Świadek Jehowy z Niemiec, pierwszy więzień rozstrzelany za odmowę pełnienia służby wojskowej podczas II wojny światowej. Jeden z około 250 niemieckich Świadków Jehowy straconych z tego powodu w latach 1939–1945.

                                               

Thomas Emlyn

Pochodził z rodziny anglikańskiej, po ukończeniu nauki w seminarium został jednak duchownym prezbiteriańskim. W latach 1683–1690 pełnił posadę prywatnego kapelana u dwóch rodzin arystokratycznych, następnie w 1690 roku został pastorem zboru prezb ...

                                               

Leopold Engleitner

Leopold Engleitner – Austriak, najdłużej żyjący ocalały z obozów koncentracyjnych Buchenwald, Ravensbrück i Niederhagen.

                                               

Fioletowe trójkąty

Fioletowe trójkąty – brytyjski film dokumentalny z 1991 roku. Film zrealizowany przez brytyjską wytwórnię Starlock Pictures dla telewizji TVS Television Ltd, był emitowany w serii The Human Factor. Towarzystwo Strażnica uzyskało prawa do kopiowan ...

                                               

Hieronim z Pragi

Hieronim z Pragi − czeski teolog, zwolennik husytyzmu i wiklefyzmu, bohater wiary Kościołów protestanckich.

                                               

Hugenoci

Hugenoci – nazwa francuskich ewangelików reformowanych w XVI i XVII wieku. Pochodzi ona od nazwiska przywódcy powstania w Genewie, Besançon Huguesa. Hugenoci pojawili się w latach 40. XVI wieku, gdy doktryna religijna Jana Kalwina przyciągnęła sz ...

                                               

Jan Hus

Jan Hus – czeski duchowny i bohater narodowy, filozof, reformator Kościoła, prekursor protestantyzmu, rektor Uniwersytetu Praskiego. Działalność Husa, inspirowana myślą Johna Wycliffe’a, była zapowiedzią podobnego wystąpienia Marcina Lutra sto la ...

                                               

Katarzy

Katarzy – przedstawiciele dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, skierowanego przeciw ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej, głoszącego i praktykującego zasadę dobrowolneg ...

                                               

Minos Kokkinakis

Minos Kokkinakis – grecki działacz religijny Świadek Jehowy, który prowadził kampanię w celu zniesienia zakazu prozelityzmu w Grecji, traktowanego przez prawo greckie jako przestępstwo. Łącznie od roku 1938 Kokkinakis był przeszło 60 razy areszto ...

                                               

Kazimierz Łyszczyński

Kazimierz Łyszczyński herbu własnego – polski filozof skazany na śmierć za ateizm, autor traktatu De non existentia Dei. Jest nazywany patronem polskich ateistów. W latach 1655–1657, będąc w wojsku, zbrojnie walczył z najeźdźcami. Od 1658 do 1666 ...