Blog strona 245
                                               

Grzegorz Górski

Grzegorz Kazimierz Górski – polski prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, polityk, samorządowiec, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Toruńskiej Szkoły Wyższej – K ...

                                               

Andrzej Grabiński (prawnik)

W 1979 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, po których do 1981 odbywał aplikację sędziowską. Od 1985 prowadzi praktykę adwokacką, początkowo w Oławie, a od 1990 we Wrocławiu. Jest także działaczem samorządu adwokackiego, przez ...

                                               

Ewa Gruza

Ewa Jolanta Gruza – polska prawniczka i kryminalistyk, profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2005 do 2011 członek Trybunału Stanu.

                                               

Wojciech Gryczewski

Ukończył w 1958 studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał następnie uprawnienia adwokata, prowadzi kancelarię adwokacką w Olsztynie. W latach 1962–1965 był sędzią Sądu Powiatowego w Mrągowie, a od 1966 do 1968 ra ...

                                               

Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski – polski polityk, pisarz, dziennikarz, historyk, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm III kadencji, senator VIII, IX i X kadencji.

                                               

Roman Jagieliński

Roman Jagieliński – polski polityk i rolnik. W latach 1991–2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, w latach 1995–1997 minister rolnictwa i wiceprezes Rady Ministrów.

                                               

Paweł Janda

Ukończył w 1997 studia prawnicze na Wydziale Prawa Filii UMCS w Rzeszowie. Odbył studia doktoranckie, po czym w 2010 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obej ...

                                               

Jerzy Jasiński (prawnik)

Jerzy Jasiński – polski prawnik kryminolog, pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, powstaniec warszawski, wolnomularz.

                                               

Jan Jobs

W 2006 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kształcił się podyplomowo w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej, ukończył też kurs prawa amerykańskiego. Odbył następnie aplikację adwokacką ...

                                               

Piotr Jóźwiak

Piotr Zenon Jóźwiak – polski prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, od 2014 wiceprezydent Leszna, od 2019 członek Trybunału Stanu.

                                               

Ryszard Kalisz

Ryszard Roman Kalisz – polski prawnik i polityk, adwokat. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, w latach 1998–2000 pełniący obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2004–2005 minister spraw wewnętrznych i administracji.

                                               

Andrzej Kalwas

Andrzej Jan Kalwas – polski prawnik, radca prawny, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Marka Belki, w latach 1995–2004 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

                                               

Tadeusz Kałasa

Tadeusz Marian Kałasa – polski rzemieślnik, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, właściciel piekarni przy ul. Polnej i Racławickiej w Warszawie.

                                               

Grzegorz Karziewicz

W 1961 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską, orzekał jako asesor sądowy w Gdańsku i Elblągu, a od 1964 jako sędzia Sądu Powiatowego w Tczewie. W latach 1966–1971 był prezesem tego ...

                                               

Dariusz Kijowski

Dariusz Ryszard Kijowski – polski prawnik, specjalista prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Stanu.

                                               

Czesław Kłak

Czesław Paweł Kłak – polski prawnik, prokurator, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, od 22 marca 2018 sędzia Trybunału Stanu.

                                               

Jerzy Kłoczowski

Jerzy Kazimierz Kłoczowski – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Andrzej Kojro

W 1988 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania obrotem energią elektryczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Pracował w ad ...

                                               

Jerzy Kozdroń

Jerzy Kozdroń – polski prawnik, polityk i samorządowiec. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, w latach 2013–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2015–2019 zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu.

                                               

Sylweriusz Królak

W 1987 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie do 1997 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in. jako konsul generalny i radca ambasady w Moskwie. Od 1998 do 2001 zajmował stanowisko ...

                                               

Leszek Kubicki

Leszek Mariusz Kubicki – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 1981–2012 redaktor naczelny miesięcznika "Państwo i Prawo”, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1996–1997.

                                               

Jacek Kurczewski

Jacek Maria Kurczewski – polski socjolog, specjalizujący się w socjologii i antropologii prawa oraz obyczajów, w latach 1991–1993 poseł i wicemarszałek Sejmu I kadencji.

                                               

Marek Kuryłowicz

W 1966 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie następnie został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego. W latach 1967–1969 odbył pozaetatową aplikację sądową. W 1973 obronił doktorat z prawa rzym ...

                                               

Kazimierz Lipiński (generał)

W Wojsku Polskim służył od sierpnia 1944. Został wcielony do 4 Zapasowego Pułku Piechoty. Uczestniczył m.in. w szlaku wojennym od Nysy do Drezna był ranny w kwietniu 1945. 2 lutego 1945 ukończył 2 Frontową Oficerską Szkołę Piechoty w Lublinie, pr ...

                                               

Michał Lizak

W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1998 do 1999 pracował w gabinecie wojewody i biurze prawnym Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od 1999 do 2001 zatrudniony na US w Katedrze Prawa Rzymsk ...

                                               

Janusz Łomża

Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Ukończył w 1987 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ...

                                               

Jacek Majchrowski

Jacek Maria Majchrowski – polski prawnik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych, były członek Trybunału Stanu. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a s ...

                                               

Robert Majka

Robert Majka – polski polityk i politolog, działacz opozycji w PRL. Członek Trybunału Stanu oraz poseł na Sejm VIII kadencji.

                                               

Janusz Margasiński

W 1975 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1976–1978 i ponownie od 1980 do 1983 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Będzinie. W 1978 ukończył aplikację sądową i do 1979 orzekał jako asesor w Sądzie Rejonowym w Dąbr ...

                                               

Stanisław Maurer

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskał uprawnienia adwokackie, po czym praktykował w tym zawodzie. W 1980 zaangażował się w działalność "Solidarności”. Na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów pełnił funkcję eksperta prawnego ...

                                               

Władysław Mącior

Władysław Mącior – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista prawa karnego, doradca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Józef Medyk

Józef Medyk – polski prawnik, od 2007 do 2011 członek, a od 2011 do 2012 zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

                                               

Stanisław Mikke

Stanisław Wojciech Mikke – polski adwokat, sędzia Trybunału Stanu, prawnik, pisarz, działacz społeczny, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, redaktor naczelny miesięcznika "Palestra”.

                                               

Maciej Miłosz

Maciej Miłosz – polski prawnik, adwokat, sędzia Trybunału Stanu, członek Państwowej Komisji Wyborczej.

                                               

Franciszek Mleczko

Franciszek Mleczko – polski działacz spółdzielczy i ludowy, nauczyciel, poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

                                               

Kazimierz Modzelewski

Kazimierz Edward Modzelewski – polski rzemieślnik i działacz polityczny, przedsiębiorca, poseł na Sejm IX, X oraz II kadencji.

                                               

Tadeusz Mołdawa

Tadeusz Mołdawa – polski prawnik, politolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w latach 1993–1999 i 2005–2008.

                                               

Lech Morawski (prawnik)

Lech Włodzimierz Morawski – polski prawnik, specjalizujący się w teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesor nauk prawnych, członek Trybunału Stanu, wybrany 2 grudnia 2015 przez Sejm VIII kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego n ...

                                               

Mariusz Muszyński

Mariusz Muszyński – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były przewodniczący zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Wybr ...

                                               

Janusz Niedziela

Janusz Niedziela – polski prawnik i polityk, radca prawny, wiceminister sprawiedliwości, członek Trybunału Stanu, w latach 2016–2018 prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

                                               

Barbara Niemiec

Barbara Krystyna Niemiec – polska filolog, nauczyciel akademicki i działaczka polityczna, dziennikarka, w latach 1991–1993 członek Trybunału Stanu.

                                               

Roman Nowosielski

W 1980 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Gdańskim. Odbył aplikację sądową, orzekał w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Od 1984 do 1987 odbywał aplikację adwokacką, od 1989 prowadzi własną kancelarię. Najbardziej ...

                                               

Włodzimierz Nykiel

Włodzimierz Mieczysław Nykiel – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Łódzkiego w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016, poseł na Sejm VIII kadencji.

                                               

Iwona Olejnik

Iwona Barbara Olejnik – polska prawnik i socjolog, radca prawny, doktor nauk humanistycznych, od 2019 członek Trybunału Stanu.

                                               

Jan Olszewski

Jan Ferdynand Olszewski – polski polityk, adwokat i publicysta. W okresie II wojny światowej i okupacji żołnierz Szarych Szeregów oraz uczestnik powstania warszawskiego. Działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresi ...

                                               

Romana Orlikowska-Wrońska

Romana Antonina Orlikowska-Wrońska – polska prawnik, adwokat, obrońca w procesach politycznych w okresie PRL, od 2011 do 2015 sędzia Trybunału Stanu.

                                               

Stanisław Owczarek (prawnik)

W 1975 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Po aplikacji sędziowskiej pracował w Sądzie Rejonowym w Łasku, dochodząc do stanowiska prezesa tego sądu. Od 1983 pracował jako radca prawny, a od 1985 praktykował jako adwokat. Był człon ...

                                               

Witold Pahl

Witold Pahl – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm VI i VII kadencji, członek Trybunału Stanu, od 2016 do 2018 zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

                                               

Lech Krzysztof Paprzycki

Lech Krzysztof Paprzycki – polski prawnik, profesor nauk prawnych, w latach 1999–2016 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną, poseł na Sejm X kadencji, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego.

                                               

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz – polska prawniczka specjalizująca się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, nauczycielka akademicka, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2007–2011 członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, człon ...