Blog strona 247
                                               

Janusz Kasperek

Janusz Kasperek – polski pilot, członek Aeroklubu Świdnik, dyrektor aeroklubu w Świdniku w latach 1990–1994, kapitan pilot PLL LOT, instruktor I klasy, czternastokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej, trzykrotny złoty medalista podczas mis ...

                                               

Mieczysław Kiernożycki

Syn Eugeniusza i Zenobii z Sykulskich. Maturę uzyskał w gimnazjum w Tomaszowie i 30 sierpnia 1924 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. W lipcu 1925 roku, już w stopniu kaprala, otrzymał przydział do Oficerskiej Szkoły Lotnict ...

                                               

Zenon Klemensiewicz

Zenon Ludwik Klemensiewicz – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Jan Kulza

Był synem Władysława i Marii. Ukończył 5 klas szkoły handlowej w Radomiu. W 1914 roku wstąpił do Legionów, do oddziału wywiadowczego "Światopełk-Mirskiego”. W 1915 roku dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do 3 pułku pi ...

                                               

Krzysztof Kuźmiński (lotnik)

Krzysztof Kuźmiński – polski szybownik, pilot samolotowy, samolotowy i szybowcowy pilot doświadczalny, instruktor lotniczy. Skoczek spadochronowy. Syn Antoniego i Anieli. W 1984 r. w wieku 18 lat rozpoczął szkolenie spadochronowe a rok później sz ...

                                               

Stanisław Kwiatkowski (1903–1962)

Stanisław Kwiatkowski – polski nauczyciel i działacz związkowy, poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy.

                                               

Marek Kwiek (akustyk)

Ukończył studia na Wydziale Mechaniki Politechniki Warszawskiej, Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie studiował fizykę w Berlinie. W 1937 podjął pracę na Uniwersytecie Poznańskim, dochodząc do stanowiska kierownika Katedry ...

                                               

Wiktor Lang

Wiktor Lang – uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski, porucznik pilot Wojska Polskiego.

                                               

Stanisław Latwis

Stanisław Latwis – porucznik pilot Wojska Polskiego, instruktor lotniczy, autor muzyki do Marszu Lotników.

                                               

Paweł Lipowczan

Paweł Lipowczan – polski pilot, inżynier, kapitan samolotu Ił-62 SP-LAA "Mikołaj Kopernik”, który 14 marca 1980 roku rozbił się w pobliżu lotniska na Okęciu z powodu awarii silnika.

                                               

Stefan Loth

Stefan August Loth – polski piłkarz, pomocnik oraz trener, długoletni zawodnik warszawskiej Polonii, brat Jana, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Aleksander Łagiewski

Urodził się 4 lipca 1900. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w szeregach 21 pułku piechoty. Został awansowany do stopnia porucznika piechoty ze starszeństwem z ...

                                               

Jan Łukasiewicz (pilot)

Jan Łukasiewicz pochodził z rodziny ormiańskiej. Był synem Ludwika i Wilhelminy z Kierekjartów. Zdał maturę 2 marca 1918 roku w Wiedniu. W kwietniu 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 4 Dywizji gen. Żeligowskiego. Od 5 kwietnia do 7 listopada 1921 ...

                                               

Dariusz Maciąg

Dariusz Maciąg ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie i został powołany do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, którą ukończył w 1988. Doskonalił swoje umiejętności lotnicze jako pilot w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego, a następnie w 40 pułku lotni ...

                                               

Lech Marchelewski

Lech Marchelewski – polski pilot i instruktor szybowcowy, oraz samolotowy, podpułkownik rezerwy, magister inżynier, dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, pomysłodawca i założyciel zespołu akrobatycznego AZL Żelazny, pilot liniowy w firmie SKY Expre ...

                                               

Rudolf Marcinowski

Rudolf Stanisław Marcinowski – oficer Wojska Polskiego II RP, kapitan obserwator, zginął w wypadku lotniczym.

                                               

Alaksandr Marficki

Alaksandr Marficki – białoruski pilot wojskowy pierwszej klasy; zginął podczas wykonywania figury akrobatycznej w czasie pokazów Radom Air Show 2009.

                                               

Bronisław Matuszewski

Syn rolników Józefa i Urszuli z Mystkowskich. Po ukończeniu szkoły 4-klasowej został pracownikiem magistratu w Przasnyszu. Pracował tam również po zajęciu miasta przez administrację niemiecką w latach 1915-1918 i po wyzwoleniu – już w polskim mag ...

                                               

Alan Parkhurst Merriam

Alan P. Merriam – amerykański etnomuzykolog. Prekursor antropologii muzycznej. Za istotne zadanie etnomuzykologii uważał badanie muzyki w kontekście kultury. Najważniejsze dzieło: The Anthropology of Music. Zginął w katastrofie lotniczej na Okęci ...

                                               

Antoni Naumczyk

Antoni Naumczyk – polski duchowny starokatolicki, infułat i wikariusz generalny Kościoła Polskokatolickiego w PRL, doktor teologii, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

                                               

Wiesław Ociepka

Wiesław Ociepka – polski prawnik i polityk, działacz komunistyczny i sportowy, minister spraw wewnętrznych w latach 1971–1973, poseł na Sejm PRL VI kadencji.

                                               

Gustaw Orlicz-Dreszer

Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer, ps. "Orlicz” – żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, kawalerzysta, generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej i walk o niepodległość Polski w wojnie z bolszewikami.

                                               

Karol Orłoś

Karol Orłoś – kapitan pilot i obserwator Wojska Polskiego. Brat Henryka Orłosia, mykologa, pracownika Instytutu Badawczego Leśnictwa i Jerzego Orłosia, lotnika myśliwskiego dywizjonu 307.

                                               

Henryk Marian Ostrowski

W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 został przyjęty do Wojska Polskiego". Został zweryfikowany w stopniu porucznika piechoty. W tym stopniu uczestniczył w wojnie polsko-bolszew ...

                                               

Ludwik Patalas

Syn Teofila i Katarzyny z domu Szczuraszek. Ukończył 8-letnią szkołę ludową, a potem 3-letnią szkołę rzemieślniczą w Kilonii. Po wybuchu I wojny światowej został 7 listopada 1916 roku wcielony do armii Cesarstwa Niemieckiego. Otrzymał przydział d ...

                                               

Zygmunt Pawlaczyk

Zygmunt Pawlaczyk – pilot wojskowy od 1951 roku, od 1955 roku w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Ofiara katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim. Zygmunt Pawlaczyk był dowódcą załogi samolotu pasażerskiego Ił-62M SP-LBG Tadeusz Kościuszko PLL LOT w ...

                                               

Jerzy Piłat

Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Po promocji przydzielony został do 66 Lotniczego pułku szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1998 r. został mianowany dowódcą eskadry w Tomaszowie Mazowi ...

                                               

Kazimierz Pirgo

Urodził się w 1879 w Stanisławowie. Ukończył studia na Politechnice Lwowskiej uzyskując tytuł inżyniera. Był zatrudniony na stanowisku kierownika urzędu katastralnego w Krośnie. Działał społecznie na obszarze tego miasta i okolic. Działał aktywni ...

                                               

Kazimierz Piskorz

W lipcu 1914 rozpoczął pracę w lotnictwie austro-węgierskim i brał udział w walkach na froncie wołyńskim i włoskim. Z chwilą powstania niepodległego państwa polskiego zgłosił się do powstającego lotnictwa polskiego. Jako doświadczony lotnik zosta ...

                                               

Zdzisław Zych-Płodowski

Urodził się 16 grudnia 1892. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Od 1919 do 1920 w stopniu porucznika służył w 4 dywizjonie artylerii konnej. W korp ...

                                               

Władysław Pokorny

Był synem Ludwika i Heleny z Kraksnerów. 1 września 1916 roku, po ukończeniu szkoły kadetów, został mianowany na stopień chorążego i wcielony do c. i k. Pułku Piechoty Nr 10. Na stopień podporucznika został mianowany ze starszeństwem z 1 listopad ...

                                               

Zbigniew Rawicz (pilot)

Zbigniew Rawicz – polski pilot szybowcowy i samolotowy, kapitan PLL LOT, instruktor lotnictwa. Wieloletni szef wyszkolenia Aeroklubu Gliwickiego. Wielokrotny zawodnik krajowych mistrzostw w sporcie samolotowym i szybowcowym. W latach 1961–1969 ka ...

                                               

Jerzy Rychłowski

Był synem Zygmunta i Michaliny z Modlibowskich. W 1916 roku, po ukończeniu Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, został wcielony do Cesarskiej Marynarki Wojennej niem. Kaiserliche Marine. Po ukończeniu kursu obserwatorów pełnił służbę w lotnictwi ...

                                               

Władysław Ryszkiewicz

W czasie I wojny światowej jako poddany Cesarstwa Niemieckiego został zmobilizowany do armii niemieckiej i skierowany do Szkoły Pilotów w Grudziądzu. Po jej ukończeniu, w grudniu 1917, pełnił służbę czynną w Królewcu, w Prusach Wschodnich. Szybko ...

                                               

Władysław Ryżko

Władysław Ryżko – polski lotnik wojskowy i cywilny, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku – pilot w 16 eskadrze bombowej. Po wojnie pracował w lotnictwie komunikacyjnym i sanitarnym, zginął w wypadku lotniczym

                                               

Julian Słoniewski

Urodził się w polskiej rodzinie osiadłej w Besarabii w ówczesnym Imperium Rosyjskim. Ukończył wydział przyrodniczy na Uniwersytecie w Odessie. Potem studiował medycynę. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii carskiej i skierowany d ...

                                               

Karol Słowik

Karol Słowik – kapitan inżynier Wojska Polskiego II RP, polski konstruktor samolotu wojskowego. Po ukończeniu szkoły średniej w Jarosławiu i zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Po ukończeniu studiów otrzymał dy ...

                                               

Jan Strwiąż-Smolnicki

Jan Strwiąż-Smolnicki urodził się na Wołyniu. Wykształcenie zdobywał w korpusie kadetów, który znajdował się w Kijowie. Ukończył 4 miesięczny kurs po którym awansował na stopień chorążego oraz otrzymał przydział do jednostki grenadierów gwardii. ...

                                               

Marcin Szeligiewicz

W 1926 zdał maturę w Seminarium Nauczycielskim w Starym Sączu. W tym samym roku osiedlił się na Górnym Śląsku. Otrzymał posadę nauczyciela w szkole powszechnej w Mikołowie. Uczył także w tamtejszym Gimnazjum Żeńskim oraz prowadził chór i orkiestr ...

                                               

Marek Szufa

Był kapitanem Polskich Linii Lotniczych LOT, w których pracował od 1979 r., latając na różnego typu samolotach, w tym na Boeingach 767. Na swoim koncie miał ponad 20 tysięcy godzin spędzonych za sterami samolotów. Największe sukcesy sportowe osią ...

                                               

Edward Szwaja

Edward Franciszek Szwaja ps. "Edloch” – oficer Wojska Polskiego II RP, podporucznik obserwator lotnictwa, zginął w wypadku lotniczym w czasie manewrów pod Szubinem.

                                               

Irena Tetelowska

Irena Tetelowska-Szewczyk – polska dziennikarka, socjolog, dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie w latach 1961-1969. Młodsza siostra Zofii Tetelowskiej. Pionierka badań nad komunikowaniem i prasoznawstwem w Polsce. Redaktor naczelna Sz ...

                                               

Stanisław Tkaczow

Stanisław Tkaczow, pierwotnie Tkaczów – polski agronom i polityk komunistyczny. Minister lasów, poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm PRL I kadencji. Ambasador PRL w Mongolii.

                                               

Jerzy Wieniawa-Długoszowski

Jerzy Józef Wieniawa-Długoszowski – major Wojska Polskiego II RP, dowódca III dywizjonu myśliwskiego 1 pułku lotniczego, uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej.

                                               

Wiesław Zajda

Wiesław Zajda – pułkownik MO, oficer polskiego wywiadu zagranicznego, w latach 1967-1971 wicedyrektor Departamentu IV MSW, zginął w katastrofie samolotu rządowego pod Goleniowem.

                                               

Roman Zydorczak

Zginął w wypadku lotniczym podczas startu na lotnisku w Ostrowie Wielkopolskim na skutek popełnionego przez siebie błędu montażu szybowca SZD-8 Jaskółka.

                                               

Alaksandr Żuraulewicz

Alaksandr Żuraulewicz – białoruski pilot wojskowy pierwszej klasy. Zginął podczas wykonywania figury akrobatycznej podczas pokazów Radom Air Show 2009.

                                               

Jan Adamek

Pochodził z ubogiej, chłopsko-robotniczej rodziny. Dokształcał się na różnych kursach oświatowych w Rawiczu i Krakowie. Od 1926 roku prowadził w Opolu Bibliotekę Polską pod patronatem Związku Polaków w Niemczech. W czasie II wojny światowej w 193 ...

                                               

Filip Adwent

Ukończył studia medyczne specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na Université de Strasbourg I. W 2004 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z zakresu ochrony środowiska. Pracował j ...

                                               

Henryk Alszer

Henryk Alszer, znany też jako Walter Duczek – polski piłkarz, napastnik. Reprezentant Śląska i Polski, olimpijczyk z Helsinek w 1952. Do 1947 nosił imię Walter.