Blog strona 251
                                               

Paweł Adamowicz

Paweł Bogdan Adamowicz – polski prawnik, radca prawny, samorządowiec i polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, w latach 1998–2019 prezydent Gdańska. Był jednym z organizatorów strajków w 1988 jako przewodniczący studenckiego komi ...

                                               

Bogdan Antoszewski

Bogdan Antoszewski – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej, prorektor tej uczelni.

                                               

Michał Arabski

Michał Stanisław Arabski – polski biolog, specjalizujący się w biochemii i biofizyce, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prorektor tej uczelni.

                                               

Rajmund Bacewicz

Rajmund Bacewicz – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020.

                                               

Andrzej Bałaban

Andrzej Bałaban – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, w latach 2007–2011 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Edward Bańkowski

Ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W 1965 ukończył studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1969 na podstawie p ...

                                               

Romuald Bartnik

Romuald Andrzej Bartnik – polski chemik organik, profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Lyonie.

                                               

Iwona Bartoszewicz

Iwona Bartoszewicz ukończyła studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 uzyskała doktorat nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie pracy Analoge Sprichwoerter im Deutschen, Niederlaendisch ...

                                               

Andrzej Basiński

Andrzej Henryk Basiński – polski lekarz anestezjolog, profesor nauk medycznych, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2012–2016.

                                               

Ludwik Bazylow

Ludwik Bazylow – polski historyk, badacz dziejów Europy Wschodniej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej.

                                               

Zygmunt Bąk

Ukończył Liceum Ekonomiczne w Nysie. Studiował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, na którym kontynuował pracę naukową na stacjonarnych studiach doktoranckich trwających w latach 1977–1981. W 1982 roku obronił p ...

                                               

Jan Bednarczyk

Jan Leszek Bednarczyk – polski ekonomista specjalizujący się w polityce finansowej i bankowości, nauczyciel akademicki, w latach 1996–2002 prorektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

                                               

Marian Bendza

Marian Bendza – duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła prawosławnego, były prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Historii Kościoła Powsz ...

                                               

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Bereza – polski prawnik, radca prawny, historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, od 2014 prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Kiejstut Bereźnicki

Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 1958 roku w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a. W PWSSP w Gdańsku od 1996 roku nazwa uczelni: Akademia Sztuk Pięknych pracuje od 196 ...

                                               

Stanisław Betlejewski

W 1957 ukończył studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie podjął pracę naukową pod kierunkiem Jarosława Iwaszkiewicza. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 roku, tematem jego rozprawy doktorskiej był Stan górnych dróg oddechowych, ...

                                               

Grzegorz Białuński

Grzegorz Białuński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii osadnictwa na ziemi mazurskiej oraz historii plemion pruskich, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

                                               

Adam Bielański (chemik)

Adam Bielański – polski chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny PAU, przewodniczący honorowy Komite ...

                                               

Jacek Bigda

Ukończył Wydział Lekarski AMG w roku 1987, jest specjalistą w zakresie biologii komórki i immunologii. Doktorat obronił w 1990, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996, powołany w roku 2001 na stanowisko profesora nadzwyczajnego, tytuł nauk ...

                                               

Marian Binek

Marian Stanisław Binek – polski lekarz weterynarii, mikrobiolog weterynaryjny, profesor nauk weterynaryjnych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Aleksander Bobko

Aleksander Bobko – polski filozof, profesor nauk humanistycznych. W latach 2012–2015 rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, senator IX kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                               

Urszula Bobryk

Urszula Bobryk ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. W 1990 uzyskała tamże stopień doktor sztuk muzycznych oraz stopień doktor habilitowanej w 1994. Od 1983 pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uni ...

                                               

Tadeusz Bohdal

Tadeusz Bohdal – polski inżynier, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Koszalińskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Ewa Bojar

Ewa Bożenna Bojar – polska ekonomistka specjalizująca się w polityce regionalnej i zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajna Politechniki Lubelskiej, prorektor tej uczelni w kadencji 1999–2002.

                                               

Stanisław Bolkowski

Stanisław Bolkowski – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel akademicki, zastępca przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, były prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor podręczników akademickich i dla techników ...

                                               

Wojciech Bołoz

W latach 1982–1984 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Augsburskiego, a w kadencji 1996–1999 prorektorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1992 roku prowadził także gościnne wykłady w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Został dyrekt ...

                                               

Antoni Bombik

Antoni Bombik – polski agronom, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w latach 2002–2005 rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie.

                                               

Wojciech Braksator

Wojciech Edward Braksator – polski lekarz, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w kadencji 2016–2020 prorektor do spraw klinicznych i inwestycji tej uczelni.

                                               

Grzegorz Bręborowicz

Grzegorz Henryk Bręborowicz – polski lekarz specjalizujący się w zakresie ginekologii i położnictwa, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

                                               

Halina Buczkowska

Halina Barbara Buczkowska – polska profesor nauk rolniczych, specjalistka w zakresie warzywnictwa, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

                                               

Dariusz Bugajski

Dariusz Rafał Bugajski – wojskowy i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo, o specjalności: prawo międzynarodowe, prawo humanitarne, prawo morza.

                                               

Jarosław Burczyk

Jarosław Burczyk – polski biolog i genetyk, profesor nauk biologicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prorektor tej uczelni.

                                               

Jerzy Buzek

Jerzy Karol Buzek – polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 poseł na Sejm III kadencji oraz prezes Rady Ministrów, w latach 1998–2001 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 2004 poseł do Parlamentu E ...

                                               

Ludgarda Buzek

Ludgarda Maria Buzek z domu Czapla – polska naukowiec, inżynier i samorządowiec, specjalistka inżynierii chemicznej, doktor habilitowana, radna sejmiku śląskiego.

                                               

Monika Całkiewicz

Monika Całkiewicz – polska prawniczka, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalistka w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii.

                                               

Irena Celej

Irena Celej także Irena Celejowa – polska biolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyż ...

                                               

Jerzy Cempla

Jerzy Władysław Cempla – polski fizjolog sportu, profesor nauk o kulturze fizycznej, w latach 2002–2008 prorektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, długoletni dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego tej uczelni.

                                               

Mieczysław Cena

Mieczysław Romuald Cena – polski uczony i działacz społeczny, profesor nauk weterynaryjnych, twórca polskiej zoohigieny.

                                               

Andrzej Ceynowa

Andrzej Ceynowa – polski filolog angielski, literaturoznawca, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002–2008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008–2016 dziekan nowo utworzonego Wydziału Filologicznego Uniwersyte ...

                                               

Adrian Chabowski

Adrian Chabowski – polski naukowiec, lekarz, fizjolog, profesor nauk medycznych. Prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

                                               

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Józefa Chałasińska-Macukow – polska uczona, profesor nauk fizycznych, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005–2012.

                                               

Anna Charuta

Anna Charuta – polska doktor habilitowana nauk biologicznych, specjalistka w zakresie anatomii, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

                                               

Anna Chełmońska-Soyta

Anna Renata Chełmońska-Soyta – polska profesor nauk weterynaryjnych, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

                                               

Henryk Chmielewski (lekarz)

Henryk Mikołaj Chmielewski – polski lekarz neurolog, profesor nauk medycznych, generał brygady Wojska Polskiego, poseł na Sejm X kadencji.

                                               

Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika – polska historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia w kadencji 2016-2020.

                                               

Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta Chojna-Duch – polska prawniczka, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.

                                               

Andrzej Chwalba

Andrzej Chwalba – polski historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich, historii najnowszej Polski i dziejach Krakowa. W lata ...

                                               

Piotr Cieślak

W latach 1970-1973 był aktorem Puławskiego Studium Teatralnego, a w latach 1973-1974 Teatru Studio w Warszawie. Pracował jako aktor w latach 1974-1983. W latach 1983-1991 był reżyserem w warszawskim Teatrze Powszechnym. W latach 1993-2007 roku pr ...

                                               

Sławomir Cieślak

Sławomir Cieślak – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa postępowania cywilnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor UŁ w kadencji 2016–2020.

                                               

Janusz Cieśliński

Janusz Tadeusz Cieśliński – profesor Politechniki Gdańskiej, prodziekan Wydziału Mechanicznego PG, od września 2016 prorektor Politechniki Gdańskiej.