Blog strona 254
                                               

Katarzyna Potyrała

Katarzyna Potyrała – polska pedagożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

                                               

Stanisław Poznański

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczeń Tadeusza Pruszkowskiego oraz Leona Wyczółkowskiego. Prorektor, a potem dziekan Wydziału Grafiki warszawskiej ASP w latach 1957-1968. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim kwatera 284a-2-2.

                                               

Krzysztof Prokop

Krzysztof Prokop – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Od 1 października 2018 r. profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. W latach 2002-2016 nauczyciel akademicki Uniwer ...

                                               

Jacek Prusak

Jacek Prusak – polski ksiądz katolicki, jezuita, teolog, psychoterapeuta, psycholog, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prorektor Akademii "Ignatianum” w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii tej uczelni.

                                               

Marek Przeniosło

Marek Przeniosło – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prorektor tej uczelni w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Kazimierz Przybysz

Kazimierz Przybysz – polski historyk i politolog, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Jan Pyka

Urodził się w Moszczenicy, obecnie dzielnicy Jastrzębia Zdroju. Ukończył studia, doktoryzował się i habilitował na Akademii Ekonomicznej w Katowicach obecnie UE. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1999-2005 był prorektor ...

                                               

Teresa Rabska

Teresa Irena Rabska – polska prawniczka i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, współtwórczyni dziedziny publicznego prawa gospodarczego, redaktor naczelna "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”, pierwsza kobieta pełniąca f ...

                                               

Jerzy Radziwiłowicz

Dzieciństwo i młodość spędził na warszawskim Grochowie. Absolwent XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie. W czasie nauki w szkole średniej zainteresował się aktorstwem. Należał do szkolnego kółka dramatycznego. W ...

                                               

Jan Rajman

Jan Rajman – polski geograf, w latach 1987–1990 prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, profesor nauk geograficznych.

                                               

Bolesław Rakoczy

Bolesław Kazimierz Rakoczy, imię zakonne: Eustachy – polski paulin, historyk sztuki, doktor habilitowany nauk teologicznych, major Wojska Polskiego.

                                               

Stefan Raszeja

Stefan Raszeja – polski lekarz medycyny sądowej, profesor, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1972–1975.

                                               

Marek Roman

Marek Franciszek Roman – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ochrony środowiska, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, dziekan Wydziału Inżyn ...

                                               

Stefan Rosiński

Stefan Leon Rosiński – polski ekonomista, profesor ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego, dziekan Wydziału Handlu i prorektor Akademii Handlowej w Poznaniu.

                                               

Michał Rostworowski

Michał Cezary Rostworowski – profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i politolog, konstytucjonalista i ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego, dyrektor Polskiej Szkoły Nauk Politycznych, a następnie Szkoły Nauk Politycznych U ...

                                               

Ksawery Rowiński

Studiował na Wydziale Medycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Karola Meyera. Już podczas studiów był wolontariuszem w szpitalu miejskim. Po ukończeniu studiów w 1928 został asystentem na oddziale chirurgicznym ...

                                               

Lech Rudziński

Lech Stanisław Rudziński – polski inżynier, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej, w latach 1987–1993 prorektor tej uczelni.

                                               

Kazimierz Rudzki

Urodzony w rodzinie Bronisława, właściciela wydawnictwa nutowego i wytwórni płytowej. Jego siostrą była Lena Rudzka-Głowacka, matka pisarza Janusza Głowackiego. Był żonaty z Walą, nie mieli dzieci. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powąz ...

                                               

Zbigniew Rusin (profesor)

Zbigniew Rusin – polski inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych, w kadencji 2008–2012 prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Eugeniusz Rusiński

Eugeniusz Rusiński – polski inżynier mechanik, specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn, metodach numerycznych oraz wytrzymałości materiałów; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Wrocławską.

                                               

Marek Ruszkowski

Marek Ruszkowski – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2016–2017 prorektor tej uczelni.

                                               

Stanisław Rydlewski

Stanisław Rydlewski – polski inżynier, wykładowca, rektor Politechniki Gdańskiej, autor licznych prac naukowych i publikacji.

                                               

Aleksander Rylke

Aleksander Rylke ps. Piotr – komandor porucznik Marynarki Wojennej, profesor zwyczajny, inżynier okrętownictwa.

                                               

Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski – naukowiec, polski inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista z fizyki ciała stałego, nanotechnologii, optoelektroniki.

                                               

Marek Safjan

Marek Henryk Safjan – polski prawnik, sędzia, specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1998–2006 prezes Trybunału Konstytucyjnego, od 2009 sędzia Trybunału Sprawiedliw ...

                                               

Józef Sałaciński

Józef Sałaciński – naukowiec i organizator nauki, profesor doktor inżynier telekomunikacji, specjalista w dziedzinie teletransmisji.

                                               

Marianna Sankiewicz-Budzyńska

Marianna Sankiewicz-Budzyńska – polska elektronik, do 1992 nauczyciel akademicki, organizatorka działalności naukowej i kształcenia.

                                               

Wiktor Schramm

Wiktor Franciszek Schramm – rolnik ekonomista, historyk gospodarki, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, major intendent dyplomowany Wojska Polskiego.

                                               

Grzegorz Sędek

Grzegorz Sędek – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i prorektor tej uczelni, specjalista w zakresie psychologii osobowości, psychologii społecznej.

                                               

Aleksander Romuald Sieroń

Aleksander Romuald Sieroń – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Stanisław Sierpowski

Specjalizuje się w archiwistyce, bibliotekoznawstwie, historii dyplomacji, historii najnowszej, regionalistyce i stosunkach międzynarodowych. W latach 1985-1987 komisaryczny prorektor UAM rektorem był prof. Jacek Fisiak. W 2012 został wiceprzewod ...

                                               

Stanisław Skalski (pedagog)

Stanisław Skalski – polski pedagog, założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i prorektor tej uczelni.

                                               

Małgorzata Skorupa (skrzypaczka)

Małgorzata Skorupa – polska skrzypaczka, profesor doktor habilitowana sztuk muzycznych, w latach 2016–2019 prorektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

                                               

Eugeniusz Skrzymowski

Eugeniusz Skrzymowski – polski inżynier i pracownik naukowy, profesor związany z Wydziałem Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.

                                               

Violetta Skrzypulec-Plinta

Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta – polska ginekolożka-położniczka, endokrynolożka, seksuolożka, profesor nauk medycznych, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Zdzisław Skwarczyński

Zdzisław Skwarczyński – polski historyk literatury, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo od 1945 r. asystent prof. Stanisława Adamczewskiego. Specjalizował s ...

                                               

Stanisław Sławiński (elektronik)

Urodził się w 1922 w Puchaczowie jako czwarte dziecko Jana i Janiny z Kłębukowskich. Jego ojciec w latach dwudziestych XX wieku był członkiem Komitetu Budowy Szkoły w Puchaczowie. W latach 1928-1935 uczył się w Szkole Podstawowej w Puchaczowe, a ...

                                               

Małgorzata Słowińska-Lisowska

Małgorzata Renata Słowińska-Lisowska – polska profesor doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

                                               

Adam Smolana

Adam Władysław Smolana – polski rzeźbiarz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

                                               

Janusz Smulko

Janusz Marek Smulko – profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, od września 2016 prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2019.

                                               

Jacek Sobczak (sędzia)

Jacek Mieczysław Sobczak – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

                                               

Paweł Soloch

Paweł Krzysztof Soloch – polski urzędnik państwowy. W latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2015 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

                                               

Józef Stala

Józef Antoni Stala – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych i redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego "The Person and the Challenges”.

                                               

Paweł Starosta

Paweł Starosta – polski socjolog, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i jego prorektor w kadencji 2016–2020.

                                               

Zbigniew Stein

W 1950 ukończył z wyróżnieniem Gimnazjum i Liceum św. Jana Kantego. Od 1951 pracował jako zastępca asystenta na Wydziale Elektrycznym poznańskiej Szkoły Inżynierskiej, którą ukończył w 1953. Po ukończeniu studiów pracował w Katedrze Maszyn Elektr ...

                                               

Andrzej Stepnowski

Andrzej Stepnowski – polski informatyk, profesor dr hab. inż. specjalizujący się w geoinformatyce, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. Jest naukowcem i nauczycielem akademickim Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania w zakresie geoinformat ...

                                               

Piotr Stepnowski

Piotr Stepnowski – polski specjalista z dziedziny ochrony środowiska, nauczyciel akademicki, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 prorektor UG.

                                               

Jerzy Stępień

Jerzy Adam Stępień – polski prawnik, sędzia, radca prawny i polityk, senator II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK. W latach 2016–2017 pre ...

                                               

Stefan Stuligrosz

Stefan Stuligrosz – polski dyrygent chórów, twórca Chóru Chłopięco-Męskiego "Poznańskie Słowiki”, kompozytor. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Ignacy Subera

Ignacy Leonard Subera – polski duchowny katolicki, kanonista, profesor zwyczajny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, jej wieloletni prorektor, w latach 1969–1972 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego tej uczelni.