Blog strona 258
                                               

Andrzej Gałkowski

Andrzej Gałkowski – architekt, urbanista i nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1952 roku. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Poznań i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Wieloletni ...

                                               

Zbigniew Garnuszewski

Zbigniew Garnuszewski – polski lekarz, pulmonolog, pionier akupunktury jako powszechnej metody leczenia w Polsce, w młodości lekkoatleta, medalista zimowych mistrzostw Polski.

                                               

Czesław Gniecki

Czesław Gniecki OFM − duchowny katolicki, franciszkanin, doktor teologii duchowości, znawca franciszkanizmu, były prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie, zwanej potocznie bernardynami.

                                               

Jerzy Gołubowicz

W listopadzie 2009 Jerzy Gołubowicz został zatrzymany a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa Lecha Frydrychowskiego, którego miał dopuścić się 17 sierpnia 2008 roku w Wymysłowie w powiecie będzińskim, gdzie wraz z trzema bandyt ...

                                               

Helena Góralska

Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego 1972. W 1978 uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Pracowała jako asystent na UW 1972–1975, następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym or ...

                                               

Tomasz Gruszecki

Tomasz Michał Gruszecki – polski ekonomista i menedżer, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego.

                                               

Janusz Grzywacz

Jest absolwentem WSP w Krakowie – filologia polska oraz PSM w Katowicach w klasie fortepianu. Twórca legendarnej grupy Laboratorium – jest autorem większości jej repertuaru. Nagrał z nią 9 płyt, dał ponad tysiąc koncertów w kraju i na najważniejs ...

                                               

Danuta Guzal

Danuta Jolanta Guzal-Dec – polska ekonomistka, doktor habilitowana, wykładowczyni Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

                                               

Adam Hoffmann

Adam Hoffmann – polski artysta malarz, profesor katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia rozpoczął w 1938 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Był uczniem przedwojennej prywatnej szkoły rysunku Alfred ...

                                               

Leonard Hohensee

Urodził się w rodzinie Apolinarego Hohensee, który był z zawodu prawnikiem. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Został zatrudniony w "Dzienniku Poznańskim”. Na jesieni 1938 przep ...

                                               

Paweł Huelle

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie sierpnia 1980 był jednym z inicjatorów apelu o powołanie niezależnej organizacji studenckiej. Zaangażowany następnie w działalność związaną z NSZZ "Solidarność”, był m.in. członkiem r ...

                                               

Maciej Jabłoński (polityk)

Maciej Jabłoński – polski urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych, były sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radca prawny.

                                               

Władysław Jabłoński (minister)

Władysław Aleksander Jabłoński – polski inżynier włókiennictwa, dr habilitowany, polityk i wykładowca i urzędnik państwowy. Minister przemysłu lekkiego i minister.

                                               

Andrzej Jaeschke

Andrzej Jaeschke – polski polityk, politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, senator V kadencji.

                                               

Syrach Janicki

Syrach Bogdan Janicki OFM – polski franciszkanin, doktor teologii, członek Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach.

                                               

Marian Jankowski (franciszkanin)

Marian Henryk Jankowski − polski teolog, franciszkanin, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Katowicach w latach 1991–1998.

                                               

Wacław Jaroniewski

Wacław Jaroniewski – farmaceuta polski, doktor nauk farmaceutycznych, autor prac z zakresu herpetologii, ziołolecznictwa oraz historii farmacji.

                                               

Antoni Jaszczak

Antoni Jaszczak – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik, przedsiębiorca, minister budownictwa w 2006.

                                               

Julian Jaworski

Julian Jaworski – polski inżynier-elektryk, poseł na Sejm PRL III kadencji, wiceprezydent miasta Krakowa.

                                               

Karol Jurkiewicz

Był profesorem mineralogii w Szkole Głównej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z miesięcznikiem "Przyroda i Przemysł" oraz innymi warszawskimi periodykami. Był popularyzatorem nauki, który przetłumaczył na język polski wiele dzieł z ...

                                               

Roman Kalarus

Odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1976 roku. Obecnie jest profesorem, prowadzi Autorską Pracownię Plakatu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia plakat, drzeworyt barwny, co ...

                                               

Anna Kalata

Anna Kalata z domu Kalista – polska polityk, przedsiębiorca, ekonomistka, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

                                               

Bolesław Kapitan

Bolesław Kapitan – polski działacz polityczny i sportowy, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, konsul generalny w Leningradzie.

                                               

Michał Kasiński

Michał Andrzej Kasiński – polski polityk, prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, były wojewoda łódzki.

                                               

Leszek Kisiel

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W 2010 na Uniwe ...

                                               

Maria Teresa Kiszczak

Maria Teresa Korzonkiewicz-Kiszczak – polska ekonomistka i nauczyciel akademicki, autorka bajek, przypowieści, powieści beletrystycznych i wierszy, żona Czesława Kiszczaka.

                                               

Joanna Kopcińska

Joanna Maria Kopcińska z domu Kowalczyk – polska polityk, działaczka samorządowa i lekarka, przewodnicząca rady miejskiej w Łodzi w latach 2013–2014, posłanka na Sejm VIII kadencji, w latach 2017–2019 rzecznik prasowy rządu, posłanka do Parlament ...

                                               

Andrzej Kosztowniak

Andrzej Tomasz Kosztowniak – polski polityk i samorządowiec, od 2006 do 2014 prezydent Radomia, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

                                               

Tomasz Kot (jezuita)

Absolwent II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 1984. Do zakonu jezuitów Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1985 w Kaliszu. W latach 1987–1990 studiował filozofię w Krakowie, w latach 1992–1995 teologię w jezuickim Centre Sèvres w Paryżu. Ś ...

                                               

Zbigniew Kotecki

Zbigniew Kotecki – reżyser, operator obrazu, scenarzysta, fotografik, pedagog, autor i współautor realizacji plastycznych, opracowań literackich oraz fotograficznych.

                                               

Piotr Kowalczak

Piotr Włodzimierz Kowalczak – hydrolog, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

                                               

Tadeusz Kowalik

Tadeusz Kowalik – polski ekonomista i działacz społeczny o poglądach socjalistycznych, profesor nauk ekonomicznych.

                                               

Piotr Kowalski (malarz)

Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1973-1978 na Wydziale Malarstwa. W latach 1993-1999 dziekan Wydziału Wychowania Plastycznego od 1995 roku Wydziału Edukacji Artystycznej PWSSP, a potem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1999-2005 Kier ...

                                               

Józef Kozioł

Józef Kozioł – polski ekonomista i polityk. W latach 1985–1988 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 1988–1989 minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

                                               

Alaksandr Kraucewicz

Alaksandr Kanstancinawicz Kraucewicz – białoruski archeolog, historyk mediewista, w latach 1994–1995 pierwszy prorektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, od 1999 roku wykłada na uczelniach na Białorusi i w Polsce; doktor n ...

                                               

Stefan Kubów

Stefan Kubów - doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, specjalność bibliotekoznawstwo, historia książki i bibliotek, pedagogika mediów, bibliotekarz, wykładowca w szkołach wyższych, autor książek m.in. Sylwetki polskich bibliologów or ...

                                               

Alfons Kühn

Alfons Walenty Kühn – polski inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm III kadencji, minister komunikacji kilku rządów RP.

                                               

Roman Kurzbauer

Roman Henryk Kurzbauer – polski polityk mniejszości niemieckiej, lekarz, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm II kadencji.

                                               

Irena Kurzępa

W 1975 ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, uzupełniała wykształcenie na studiach podyplomowych o kierunku filozoficzno-religioznawczym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 obroniła doktorat w zak ...

                                               

Ireneusz Sławomir Ledwoń

Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM – duchowny katolicki, franciszkanin, teolog, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor nadzwyczajny w Katedrze Rel ...

                                               

Krzysztof Ligęza

Krzysztof Zbigniew Ligęza – doktor habilitowany w specjalności nauk o bezpieczeństwie, żołnierz rezerwy Marynarki Wojennej, były dowódca okrętów: ORP "Zwrotny” i ORP "Czujny” oraz grupy jednostek pływających, dyrektor Instytutu Operacji Morskich ...

                                               

Bogusław Linda

Bogusław Linda – polski aktor, reżyser i scenarzysta teatralny i filmowy, komik oraz pedagog. Na przestrzeni lat występował w filmach takich twórców jak Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda i Władysław Pasikowski, i był określan ...

                                               

Jan Łach

Studia podjął w 1948 w Seminarium Duchownym w Tarnowie, święcenia kapłańskie otrzymał 4 maja 1952 z rąk biskupa tarnowskiego Jana Stepy. Po święceniach w 1952 wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagie ...

                                               

Andrzej Łapicki

Andrzej Łapicki – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, poseł na Sejm X kadencji.

                                               

Andrzej Krzysztof Łuczak

Andrzej Krzysztof Łuczak, inżynier włókiennictwa, doktor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, kolekcjoner książek, historyk-amator, założyciel Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, prezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a ...

                                               

Andrzej Makowski (wojskowy)

Andrzej Makowski – wojskowy i naukowiec w specjalności sztuka wojenna i obronność państwa, jeden z czołowych współczesnych polskich specjalistów z zakresu teorii wojny morskiej, zajmuje się szczególnie strategią sił morskich oraz użyciem tych sił ...

                                               

Piotr Krzysztof Marszałek

Piotr Krzysztof Marszałek – polski prawnik i nauczyciel akademicki, specjalizujący się w problematyce prawa ustrojowego, prawa obronnego i prawa stanów nadzwyczajnych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny związany z Uniwersyte ...

                                               

Antoni Mehl

Rzeźbiarz urodził się w Dobrzeniu Wielkim pod Opolem w Królestwie Prus. W 1923 rozpoczął studia w Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej w pruskim wojsku nielegalnie przekroczył g ...

                                               

Grzegorz Marek Michalski

Grzegorz Marek Michalski – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, senator Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kadencji 2016–2020, wykładowca na Wydziale Inżynieryjno-Ekonom ...

                                               

Marian Michalski

W 1971 ukończył studia na Wydziale Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Następnie uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Specjalizował się w antropologii sportowej, fizjologii sportu i morfologii fu ...