Blog strona 264
                                               

Rozewie

Rozewie – przylądek nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Kaszubskim. Na przylądku znajduje się Latarnia Morska Rozewie. Miejsce to uważane było za najdalej wysunięty na północ obszar Polski, jednak w rzeczywistości ten punkt linii brzegowej znajduje ...

                                               

Park Solidarności w Radomsku

Park Solidarności – park w Radomsku w województwie łódzkim położony w centrum miasta przy ulicach Armii Krajowej i Leszka Czarnego. Park w okresie letnim jest najbardziej uczęszczanym parkiem w mieście z powodu obchodów Dni Radomska. W czerwcu od ...

                                               

Przyroda w Szczecinie

W granicach administracyjnych Szczecina znajdują się niewielkie fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa” oraz północna część obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry, natomiast na południu miasto gran ...

                                               

Przyroda w Wałbrzychu

Przyroda Wałbrzycha odradza się po zniszczeniach i zaniedbaniach spowodowanych przez rabunkową gospodarkę przemysłową. Obecnie po ponad 10 latach od upadku dolnośląskiego zagłębia węglowego Wałbrzych jest miastem zielonym. Na jego terenie istniej ...

                                               

Przyroda Wodzisławia Śląskiego

Parki miejskie Trzy Wzgórza – dzielnica Osiedla XXX-lecia – Piastów – Dąbrówki Park Zamkowy – dzielnica Stare Miasto Park Zabytkowy Diecezjalny – dzielnica Kokoszyce Pomniki przyrody 2 dęby szypułkowe – Park Zabytkowy Diecezjalny 5 dębów szypułko ...

                                               

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Błędowa dzielnicy Dąbrowy Górniczej na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest ...

                                               

Pustynia Borów Dolnośląskich

Pustynia Bory Dolnośląskie lub Borów Dolnośląskich – obszary śródlądowych wydm o zróżnicowanej genezie, na terenie Borów Dolnośląskich. Największe powierzchnie zajmują na terenie czynnego poligonu wojskowego Żagań-Świętoszów, a także w granicach ...

                                               

Pustynia Kozłowska

Pustynia Kozłowska – obszar odkrytych piaszczystych wydm na obszarze Borów Dolnośląskich, w województwie dolnośląskim, położony około 18 km na północny wschód od Bolesławca. Wydmy w Borach Dolnośląskich są wytworem procesów eolicznych, ukształtow ...

                                               

Pustynia Siedlecka

Pustynia Siedlecka – nazwa nadana dawnemu wyrobisku kopalni piasków formierskich, położonemu w pobliżu wsi Siedlec na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje obszar 25 hektarów i jest częściowo zalesiona sosną. Na terenach piaszczystych znajdu ...

                                               

Niziny Środkowopolskie

Niziny Środkowopolskie – podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej Polsce i częściowo w Czechach, stanowiąca południowo-wschodnią część Niżu Środkowoeuropejskiego. Region stanowi głównie system bezjeziornych równin erozyjno-denudacyjnych o wy ...

                                               

Pobrzeża Wschodniobałtyckie

Pobrzeża Wschodniobałtyckie – podprowincja fizycznogeograficzna w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Rosji i częściowo północnej Polsce, stanowiąca zachodnią część Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego. W Polsce położona jest na terenie województwa war ...

                                               

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Pojezierza Wschodniobałtyckie – podprowincja fizycznogeograficzna Europy Wschodniej, zajmująca niemal w całości terytoria Litwy, Łotwy i Estonii, północną Białoruś oraz przyległe obszary Rosji europejskiej, sięgająca aż do północno-wschodniej Pol ...

                                               

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski – regionalizacja fizycznogeograficzna opracowana przez Jerzego Kondrackiego w 2. połowie XX wieku, następnie kilkukrotnie modyfikowana.

                                               

Wyżyna Wołyńsko-Podolska

Wyżyna Wołyńsko-Podolska – wyżyna w południowo-zachodniej części Ukrainy, na granicy z Polską. Na wschodzie graniczy z Wyżyną Naddnieprzańską. Wysokość do 471 m. W jej skład wchodzi między innymi Wyżyna Wołyńska i Wyżyna Podolska. Stanowi nachylo ...

                                               

Rezerwaty przyrody w Polsce

W Polsce wyodrębniono 1500 rezerwatów przyrody obejmujących łącznie około 169 tysięcy ha, co stanowi 0.54% powierzchni kraju.

                                               

Rów wodny

Rów wodny, rów, rów melioracyjny – sztucznie, ręcznie lub mechanicznie wykonane, podłużne zagłębienie w ziemi o szerokości dna przy ujściu mniejszej od 1.5 m służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej ...

                                               

Augustówka (rów)

Augustówka – rów wodny w mieście Łodzi, prawy dopływ strugi Olechówki. Pierwotny obszar źródłowy znajdował się w rejonie wsi Augustów, na wschód od starej Łodzi. Augustówka wpada do Olechówki na wschód od ulicy Tomaszowskiej, po przepłynięciu prz ...

                                               

Czerwony Rów (dopływ Pasłęki)

Historia Czerwonego Rowu w pobliżu Braniewa jest związana z powstaniem najstarszego młyna na Warmii w Wikielcu w pobliżu Braniewa. Przywilej dla młyna, leżącego nad Czerwoną Wodą "russa aqua” w pobliżu miasta Braniewo, został wydany w 1294 roku. ...

                                               

Dworski Rów

Źródła Dworskiego Rowu znajdują się na Szczepankowie, w rejonie ulic Spławie i Poznańskie Sady. Następnie ciek płynie na wschód, wzdłuż ulicy Spławie przez centrum Spławia, pod ulicą Gospodarską, w pobliżu kościoła św. Andrzeja Apostoła. W tym re ...

                                               

Rów Hermana

Rów Hermana – naturalny i częściowo sztuczny ciek o długości 7.9 km, powierzchni zlewni 33 km², posiadający własne naturalne źródło rozpoczynające się przy ulicy Rydygiera. Źródło znajduje się blisko przepływu rzeki Maruszy, więc możliwe jest, że ...

                                               

Janica

Janica – rów wodny na Pobrzeżu Szczecińskim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, prawobrzeżny dopływ Kanału Lądkowskiego. Janica bierze początek między wsiami Gostyniec i Niczonów w gminie Karnice, skąd płynie na północ przez Niczonó ...

                                               

Jastrzębski Rów

Jastrzębski Rów – rów, dopływ Szarki, do której uchodzi prawostronnie poniżej Nowego Tomyśla. Ciek o długości 14.8 km i powierzchni zlewni 55.3 km². Zlewnia ma charakter rolniczy.

                                               

Rów Kunowski

Rów Kunowski – uregulowany, krótki ciek wodny w północno-zachodniej Polsce w województwie zachodniopomorskim w powiecie stargardzkim na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej o długości ok. 3.5 km wypływający z podmokłego obniżenia terenu położonego na ...

                                               

Kacza (dopływ Zatoki Gdańskiej)

Kacza – rów wodny, będący najdłuższym ciekiem wodnym przepływającym przez Gdynię i leżąca w zlewisku Morza Bałtyckiego. Długość Kaczej wynosi 14.8 km, natomiast powierzchnia zlewni 53.8 km². Obejmuje ona tereny gęsto porośnięte krzewami, lasami i ...

                                               

Kaczówka

Kaczówka – rów wodny przechodzący przez miejscowość Dąbrowica, w gminie Baranów Sandomierski. Jest dopływem rzeki Trześniówka. W 2006 roku Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych określiła Kaczówkę jako rów.

                                               

Kanał Wołczkowski

Kanał Rów Wołczkowski ma źródła położone w okolicy wsi Wąwelnica, płynie w kierunku północnym. Jego ujście do rzeki Gunica znajduje się w okolicy dawnej wsi Gunice w gminie Police. Powierzchnia zlewni Kanału Wołczkowskiego wynosi 52 km 2, z czego ...

                                               

Letnica (rzeka)

Letnica – niewielka rzeka na Pojezierzu Poznańskim o długości ok. 20 km. Wypływa we wsi Zdrój za Grodziską Fabryką Wyposażenia Wagonów "Growag” i płynie w kierunku wsch. przez Grodzisk i Ujazd aż do wsi Borzysław, gdzie łączy się ze strugą Łęczyn ...

                                               

Liwka

Liwka – rów wodny na Pobrzeżu Szczecińskim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, prawobrzeżny dopływ Kanału Lądkowskiego. Liwka bierze początek między przysiółkiem Witomierz a wsią Cerkwica, skąd płynie na północ przy zachodniej częśc ...

                                               

Łężynka

Łężynka – ciek okresowy zlokalizowany w całości w Poznaniu. Dopływ Dworskiego Rowu. Jest przede wszystkim lokalnym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych.

                                               

Otoczka (dopływ Regi)

Otoczka – rów wodny na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, lewobrzeżny dopływ rzeki Regi o długości 13.6 km. Rów bierze swe źródła w gminie Karnice w okolicy Czaplina, płynie w kierunku południowym pomiędzy Trzes ...

                                               

Rów Grabarski

Rów Grabarski – rów, prawostronny dopływ Obry w 108.9 km. Ciek o długości 17.49 km i powierzchni zlewni wynoszącej 55.3 km². Ciek ten bierze swój początek na zachód od Karpicka i północny zachód od Wolsztyna.

                                               

Rudy Rów (koło Zwartowa)

Rudy Rów – rów wodny, lewobrzeżny dopływ Parsęty, na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w gminie Barwice. Rów ma początek na obszarze na północ od wsi Łęknica, skąd biegnie na północ. Od terenu między wsią Kaźmierzewo a Sulikowo skrę ...

                                               

Skórzyna (dopływ Junikowskiego Strumienia)

Skórzyna – struga, prawobrzeżny dopływ Junikowskiego Strumienia o długości 8.7 km i powierzchni zlewni 11.4 km². Struga płynie na terenie gminy Tarnowo Podgórne, gminy Dopiewo i Poznania. Jej źródła znajdują się na zachód od Przeźmierowa. W górny ...

                                               

Śmiertelna Struga

Śmiertelna Struga – rów wodny w powiecie częstochowskim, lewy dopływ Wiercicy o długości 2.83 km. Źródło ma koło Śmiertnego Dębu, natomiast ujście w Juliance.

                                               

Rzeki w Polsce

Rzeki w Polsce to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz: dorzecze Wisły – 55.7%; Morza Bałtyckiego – 99.7% dorzecze Odry – 33.9%; rzeki pobrzeża bałtyckiego – 9. ...

                                               

Banówka (rzeka)

Banówka – rzeka I rzędu o długości 49.57 km w północnej Polsce i w Rosji. W Polsce wypływa w rejonie wsi Piotrowiec, potem przepływa m.in. przez wieś Wilki, pomiędzy miejscowościami Kalinówek i Pęciszewo, na prawo od drogowego przejścia graniczne ...

                                               

Barycz (rzeka)

Barycz – rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Odry. Długość: 139 km Powierzchnia dorzecza: 5526 km² Obszar źródłowy znajduje się w bagnach na południowy wschód od Ostrowa Wielkopolskiego. Tworzy go zespół krzyżujących się, bifurkujących cieków ...

                                               

Bauda

Bauda – rzeka w województwie warmińsko-mazurskim. Bauda płynie przez Równinę Warmińską i uchodzi do Zalewu Wiślanego w okolicach Fromborka. Nad Baudą leżą Młynary.

                                               

Biała (dopływ Dunajca)

Biała – rzeka w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Środkowobeskidzkim, prawy dopływ Dunajca. Długość 101.8 km. Powierzchnia dorzecza: 983.3 km 2. Źródła w Beskidzie Niskim, na północno-wschodnich stokach Lackowej, na wysokości 750–770 m n.p.m. Spływa ...

                                               

Biała (dopływ Osobłogi)

Biała – rzeka, lewostronny dopływ Osobłogi o długości 35.17 km. Dorzecze Białej obejmuje południowo-wschodnią część Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Do Strzeleczek rzeka płynie z zachodu na wschód, a jej dorzecze stanowią niew ...

                                               

Biała (dopływ Wisły)

Biała – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 28.6 km, a powierzchnia dorzecza – 139 km². Źródlisko Białej znajduje się na wschodnich stokach góry Magura, w gminie Buczkowice na wysokości ok. 512 m n.p.m. Rzeka prze ...

                                               

Biała Przemsza

Biała Przemsza – rzeka w województwie małopolskim i śląskim, biorąca początek na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ma długość 63.9 km i zlewnię o powierzchni 876.6 km². Rzeka tworzy odnogi, meandry, moczary, niekiedy stawy. Przepływy i stany wód ...

                                               

Białka (dopływ Kurówki)

Białka – rzeka będąca prawym dopływem Kurówki, przepływająca przez powiat lubartowski oraz powiat puławski oraz licząca 18 kilometrów. Białka wraz z jej dopływem – Syroczanką ma łączną powierzchnię zlewni 148.5 km².

                                               

Biały Dunajec (rzeka)

Biały Dunajec – rzeka w Polsce, prawy dopływ Dunajca. Powstaje na wysokości ok. 730 m n.p.m. w Poroninie z połączenia Zakopianki z Porońcem. Następnie Biały Dunajec spływa przez miejscowość Biały Dunajec, Szaflary i Nowy Targ, gdzie na wysokości ...

                                               

Biebrza

Biebrza – rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi. Długość: ok. 165 km, powierzchnia dorzecza: 7051 km². Biebrza ma źródła na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok. 3 km od Wizny. Poprzez Kanał Augustowski łączy ...

                                               

Biela (dopływ Odry)

Biela – niewielka rzeka w województwie lubuskim w powiecie krośnieńskim, prawy dopływ Odry. Płynie głównie przez obszary leśne puszczy lubuskiej. Wypływa z Jeziora Kokno w miejscowości Bytnica będąc przedłużeniem wpływającego do tego jeziora stru ...

                                               

Błotnica (rzeka)

Błotnica – rzeka o długości 26.7 km na Pobrzeżu Szczecińskim w woj. zachodniopomorskim, która wypływa z jeziora Kamienica i uchodzi do jeziora Resko Przymorskie. W wodach rzeki dominuje pstrąg potokowy i troć wędrowna.

                                               

Bobrówka (dopływ Tyśmienicy)

Bobrówka – rzeka, prawoboczny dopływ Tyśmienicy. Początkiem Bobrówki jest Jezioro Gumienko. Kilka kilometrów od źródła do Bobrówki wpadają Piwonia Górna i bezimienny ciek z Jeziora Zagłębocze. Następnie w okolicach miejscowości Komarówka przecina ...

                                               

Bobrzyca (dopływ Bobru)

Bobrzyca – rzeka, prawy dopływ Bobru o długości 28.01 km. Rzeka wypływa w okolicach wsi Sędzimirów na Pogórzu Kaczawskim i płynie w kierunku północnym. Przepływa przez miejscowości: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Iwiny, Lubków, Tomaszów ...

                                               

Bolszewka

Bolszewka – rzeka Pobrzeża Bałtyckiego, dopływ Kanału Reda o długości 31.4 km. Przepływa przez Smażyno, Luzino, Gościcino i Bolszewo. Uchodzi do Kanału Redy w Bolszewie.