Blog strona 283
                                               

Obrona Westerplatte

Obrona Westerplatte – obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez garnizon Wojska Polskiego na półwyspie Westerplatte, w czasie kampanii wrześniowej w dniach 1–7 września 1939 roku. Była to pierwsza bitwa II wojny światowej, jednak za pierwszy a ...

                                               

Obrona Wizny

Obrona Wizny – bitwa, która rozegrała się w dniach 7–10 września 1939 roku w rejonie Wizny, na północny wschód od Łomży. Bitwę tę określa się mianem Polskich Termopil. Pomimo dużej dysproporcji pomiędzy siłami polskich obrońców pod dowództwem kap ...

                                               

Bitwa o Obuchowo

Bitwa o Obuchowo – bitwa stoczona 26 września 1920 roku przez 4 pułk Strzelców Podhalańskich, pod dowództwem ppłk Mieczysława Boruty-Spiechowicza z oddziałami sowieckiej 5, 6 i 56 Dywizji Strzelców w czasie bitwy nad Niemnem w wojny polsko-bolsze ...

                                               

Bitwa pod Oliwą

Bitwa pod Oliwą – bitwa morska pomiędzy flotą polską a eskadrą okrętów szwedzkich, stoczona 28 listopada 1627 na redzie Gdańska. Nazwa "bitwa pod Oliwą” jest nazwą tradycyjnie przypisywaną tej bitwie.

                                               

Operacja Avalanche

Operacja Avalanche – aliancka operacja desantowa rozpoczęta 9 września 1943 roku, lądowania aliantów na południe od Neapolu, w okolicach miasta Salerno w czasie kampanii włoskiej. Inwazja Włoch rozpoczęła się 10 lipca lądowaniem aliantów na Sycyl ...

                                               

Operacja berlińska

Operacja berlińska, bitwa o Berlin – operacja ofensywna Armii Czerwonej i LWP przeprowadzona między 16 kwietnia a 9 maja 1945 na froncie wschodnim II wojny światowej siłami 1. i 2. Frontu Białoruskiego oraz 1. Frontu Ukraińskiego. Jej celem było ...

                                               

Bitwa pod Orszą (1514)

Bitwa pod Orszą – bitwa stoczona 8 września 1514 pod Orszą, w czasie wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1512–1522 pomiędzy wojskami litewsko-polskimi pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego a wojskami moskiewsk ...

                                               

Bitwa pod Ossowem (1920)

Bitwa pod Ossowem – bitwa stoczona od godzin południowych 13 sierpnia do 14 sierpnia 1920 pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną w ramach obrony stolicy przez oddziały Przedmościa Warszawskiego. Starcie to jest częścią Bitwy Warszawskiej.

                                               

Bitwa o Ostrołękę

Bitwa pod Ostrołęką – bitwa stoczona przez I batalion Pułku Morskiego i pododdziały 108 pułku ułanów Wojska Polskiego z 18 Dywizją Strzelców Armii Czerwonej w dniach 2–6 sierpnia 1920 roku, w ramach obrony państwa przed nawałą bolszewicką w wojni ...

                                               

Bitwa pod Osuchami

Bitwa pod Osuchami – drugie po Porytowym Wzgórzu najważniejsze starcie bitwy w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej – największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Odbyła się w lasach Puszczy Solskiej i była pun ...

                                               

Bitwa pod Pakosławiem

Bitwa pod Pakosławiem – potyczka stoczona w nocy z 19 na 20 maja 1915 pod Pakosławiem w rejonie Iłży podczas odwrotu wojsk rosyjskich w czasie I wojny światowej; chrzest bojowy polskiego Legionu Puławskiego.

                                               

Pierwsze oblężenie Warszawy (1794)

Koncentryczny marsz Prusaków i Rosjan na Warszawę zmusił Tadeusza Kościuszkę do stoczenia bitew na zachodnich przedpolach miasta pod Gołkowem i pod Raszynem, w dniach 9 i 10 lipca. Wskutek dwukrotnej przewagi sił nieprzyjaciela, Kościuszko wycofa ...

                                               

Bitwa pod Płowcami

Bitwa pod Płowcami – bitwa stoczona 27 września 1331 na polach wsi Płowce pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego pod wodzą komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lauterberga, marszałka zakonu Dietricha von Altenb ...

                                               

Powstania śląskie

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. III powstanie ślą ...

                                               

Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim – zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego getta od 19 kwietnia do połowy maja 1943. Powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacj ...

                                               

Powstanie wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańs ...

                                               

Powstanie zabajkalskie

Po powstaniu styczniowym za Ural, do kopalń i na osiedlenie, zesłano ponad 20 tysięcy powstańców. Wygnańcy porozumiewali się ze sobą, a także z zesłańcami rosyjskimi. Tak powstał zamysł wspólnego powstania, którego celem miałoby być wyzwolenie wi ...

                                               

Powstanie zamojskie

Powstanie zamojskie – obrona Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami, realizowanymi według założeń Generalnego Planu Wschodniego, na przełomie 1942 i 1943.

                                               

Bitwa pod Przasnyszem

Bitwa pod Przasnyszem – bitwa stoczona 21 sierpnia 1920 roku, na północny wschód od Ciechanowa nad rz. Węgierką przez oddziały polskie Lidzkiego pułku strzelców i 202 pułku piechoty z oddziałami sowieckimi 16 i 33 Dywizji Strzelców, podczas wojny ...

                                               

Bitwa pod Raszynem (1809)

Bitwa pod Raszynem – stoczona została w czasie wojny z Austrią w dniu 19 kwietnia 1809 na terenie dzisiejszej gminy Raszyn przez wojska polskie i saskie, dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego, z korpusem wojsk austriackich, pod dowództwem ...

                                               

Szarża pod Rokitną

Na wiosnę 1915 roku II Brygada Legionów uległa reorganizacji. Została podzielona na trzy grupy taktyczne pod dowództwem odpowiednio majora Januszajtisa, pułkownika Hallera i podpułkownika Roji. 1 kwietnia dowódcą II Brygady mianowano Austriaka Fe ...

                                               

Walki o Rothenburg

Walki o Rothenburg – walki stoczone 16 kwietnia 1945 roku o Rothenburg, podczas II wojny światowej, część operacji łużyckiej w ramach operacji berlińskiej. Zgodnie z dyrektywą z 8 kwietnia 1945 roku dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego, 2 Armia Wojska P ...

                                               

Bitwa pod Sarnową Górą

Bitwa pod Sarnową Górą – bitwa stoczona w dniach 15–19 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej przez Grupę Operacyjną w składzie: 42 i 145 pp z 18 DP, cztery baterie z 18 pułku artylerii polowej oraz 8 Brygada Jazdy pod dowództwem g ...

                                               

Bitwa o Sejny

Bitwa o Sejny – bitwa stoczona przez Północna Grupę Uderzeniowa 2 Armii z jednostkami litewskimi w dniach 1–10 oraz 22 września 1920 roku, w ramach wypierania Armii Czerwonej na wschód w czasie bitwy nad Niemnem w wojnie polsko-bolszewickiej.

                                               

Bitwa pod Smoleńskiem (1812)

Bitwa pod Smoleńskiem – starcie zbrojne, które miało miejsce w dniach 16–18 sierpnia 1812, w czasie kampanii rosyjskiej Napoleona. Starły się tutaj armia francusko-polska w sile 175 tysięcy żołnierzy, dowodzonych przez Napoleona, oraz armia rosyj ...

                                               

Bitwa pod Somosierrą

Bitwa pod Somosierrą – trwająca osiem do dziesięciu minut szarża trzeciego szwadronu 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej, przeprowadzona 30 listopada 1808 rano na przełęcz Somosierra w Hiszpanii na wysokości 1444 metrów n.p.m., przy 200-metro ...

                                               

Sturmwind I

Sturmwind I – niemiecka operacja przeciwpartyzancka przeprowadzona w okresie 11-15 czerwca 1944 w Lasach Lipskich i Lasach Janowskich.

                                               

Sturmwind II

Sturmwind II – niemiecka akcja przeciwpartyzancka przeprowadzona w dniach 16 - 25 czerwca 1944 w lasach Puszczy Solskiej. Przeprowadzono ją po fiasku operacji Sturmwind I w Lasach Janowskich. Jej zasadniczym celem było zniszczenie niezwykle liczn ...

                                               

Bitwa o Surkonty

Bitwa o Surkonty – bitwa stoczona 21 sierpnia 1944 roku pomiędzy oddziałami Armii Krajowej i NKWD. Pierwsza regularna bitwa pomiędzy AK a zajmującymi tereny Polski oddziałami sowieckimi. Zginął m.in. ppłk Maciej Kalenkiewicz ps. "Kotwicz”. Pod ko ...

                                               

Walki w rejonie Tauer, Förstgen i Dauban

Walki pod Tauer, Fostgen i Dauban – walki stoczone 21 i 22 kwietnia 1945 roku pod Tauer, Forstgen i Dauban, podczas II wojny światowej, część Operacji łużyckiej w ramach operacji berlińskiej.

                                               

Bitwa pod Temeszwarem

Bitwa pod Temeszwarem – starcie zbrojne, które mało miejsce 9 sierpnia 1849 w czasie powstania węgierskiego pomiędzy siłami węgierskimi pod dowództwem gen. Józefa Bema a austriackimi dowodzonymi przez Juliusa Jacoba von Haynaua. Zakończyła się kl ...

                                               

Bitwa nad Trebbią

Bitwa nad Trebbią – starcie zbrojne, które miało miejsce w dniach 17–19 czerwca 1799 roku podczas wojny Francji z drugą koalicją. Bitwa stoczona została nad rzeką Trebbią północno-zachodnie Włochy między armią francuską 33 000 żołnierzy, w tym 3 ...

                                               

Bitwa pod Trzcianą

Bitwa pod Trzcianą – starcie zbrojne, które miało miejsce 27 czerwca 1629 podczas wojny polsko-szwedzkiej. Bitwa pod Trzcianą uchodzi za największe polskie zwycięstwo od czasu bitwy pod Kircholmem – hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski zde ...

                                               

Udział Polaków w walkach i konwojach na Morzu Barentsa

Udział Polaków w walkach i konwojach na Morzu Barentsa Po rozpoczęciu II wojny światowej już w 1940 brytyjski premier Winston Churchill zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o przekazanie nieodpłatnie kilku kontrtorpedowców. W 1941 Churchill popros ...

                                               

Walki o Bobrujsk (1918)

Walki o Bobrujsk – walki stoczone w dniach 2 lutego – 11 marca 1918 o Bobrujsk przez I Korpus Polski w Rosji pod dowództwem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z oddziałami sowieckimi podczas I wojnie światowej. 24 lipca 1917 generał wojsk rosyjs ...

                                               

Walki o Dęblin i Mińsk Mazowiecki (1920)

Walki o Dęblin i Mińsk Mazowiecki – walki stoczone w dniach 16–18 sierpnia 1920 roku przez I Grupę Uderzeniową w składzie: 3 Armia i 4 Armia w rejonie od Dęblina do Mińska Mazowieckiego podczas Kontruderzenia znad Wieprza w czasie wojny polsko-bo ...

                                               

Walki o Kowel i Włodzimierz Wołyński (1944)

Bitwa o Kowel i Włodzimierz Wołyński – seria starć stoczonych w dniach 19 stycznia–21 maja 1944 roku pomiędzy oddziałami 27 WDP Armii Krajowej we współdziałaniu z Armią Czerwoną z oddziałami Wehrmachtu. Był to pierwsza regularna bitwa żołnierzy A ...

                                               

Walki o Mińsk Litewski

Walki o Mińsk Litewski – walki stoczone w dniach 15 października 1920 roku przez Grupę płk Gustawa Paszkiewicza o Mińsk Litewski podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920.

                                               

Walki o Rawicz

Walki o Rawicz zbrojne wystąpienia polskich mieszkańców Wielkopolski południowej przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny światowej.

                                               

Walki o Warszawę (1944)

Walki o Warszawę − walki żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej stoczone w dniach 10–15 września 1944 o zajęcie Pragi – centralnej części prawobrzeżnej Warszawy. Do walk o Pragę doszło w trakcie powstania warszawskiego.

                                               

Walki o Wilhelmshaven

Walki o Wilhelmshaven – bitwa stoczona pomiędzy siłami polskiej 1 Dywizji Pancernej a garnizonem niemieckim w dniach 24 kwietnia–5 maja 1945 roku w czasie walk w niemieckim mieście Wilhelmshaven pod koniec II wojny światowej.

                                               

Walki pod Saint-Hilaire-le-Grand

Walki pod Saint-Hilaire-le-Grand – walki stoczone w dniu 25 lipca 1918 r. przez 1 Pułk Strzelców Polskich w rejonie Szampania-Ardeny w departamencie Marna we Francji przeciwko oddziałom niemieckim, na froncie francusko – niemieckim w I wojnie świ ...

                                               

Walki w Brandenburgii (1945)

Walki w Brandenburgii – walki stoczone przez 1 Armię Wojska Polskiego w dniach od 16 kwietnia do 4 maja 1945 roku, w czasie Operacji Berlińskiej 1 Frontu Białoruskiego, podczas II wojny światowej, jedna z bitew oddziałów polskich na terytorium Ni ...

                                               

Przełamanie Wału Pomorskiego

Przełamanie Wału Pomorskiego – walki jednostek Armii Czerwonej i 1 Armii Wojska Polskiego w ramach operacji pomorskiej stanowiącej część operacji wiślańsko-odrzańskiej 1 Frontu Białoruskiego.

                                               

Bitwa pod Warną

Bitwa pod Warną – starcie zbrojne, które miało miejsce 10 listopada 1444 roku między oddziałami polsko-węgierskimi oraz innymi wojskami koalicji antytureckiej pod dowództwem króla polskiego i węgierskiego Władysława III Warneńczyka i wojewody sie ...

                                               

Bitwa pod Warszawą (1656)

Bitwa pod Warszawą – bitwa stoczona w dniach 28-30 lipca 1656 podczas II wojny północnej. Pod względem liczby kombatantów, była to największa bitwa w dziejach wojen polsko-szwedzkich rozegrana w czasie tzw. Potopu szwedzkiego. Wojska polsko-litew ...

                                               

Bitwa pod Wiedniem

Bitwa pod Wiedniem – bitwa stoczona 12 września 1683 pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie ...

                                               

Bitwa pod Wołyniem

Bitwa pod Wołyniem, znana także jako Bitwa nad Bugiem – starcie wojsk późniejszego króla polskiego Bolesława Chrobrego z wojskami Jarosława Mądrego na terenie Grodów Czerwieńskich nad Bugiem, które odbyło się 22 lipca 1018 r. podczas wyprawy kijo ...

                                               

Wyprawa kijowska (1920)

Wyprawa kijowska – ofensywa Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciwko Armii Czerwonej na Kijów w kwietniu 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej.

                                               

Bitwa pod Wytycznem

Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza zgrupowane po walkach z Armią Czerwoną na Polesiu i Wołyniu przeszły Bug i stanęły na odpoczynek w rejonie Kosynia na północ od Chełma. 30 września grupa KOP podjęła dalszy marsz w kierunku Parczewa, aby tam do ...