Blog strona 286
                                               

Fryderyka Cohensius

Fryderyka Lieberman-Cohensius, z domu Lemberger – polsko-izraelska działaczka społeczno-kulturalna żydowskiego pochodzenia, związana z Wałbrzychem.

                                               

Wiesława Czapińska

Wiesława Czapińska-Kalenik – krytyk filmowy, historyk filmu, scenarzystka, dziennikarka, pisarka i animatorka kultury.

                                               

Helena Czernek

Helena Czernek, ur. 30 marca 1907 w Zambrowie, zm. 19 grudnia 1991 w Łomży) – nauczycielka i działaczka społeczna. Przyszła na świat jako trzecie dziecko Piotra Szostakiewicza i Władysławy z Krajewskich. Od 1925 pracowała jako nauczycielka w powi ...

                                               

Wojciech Czerwiński

Wojciech Czerwiński, właśc. Wojciech Czerwiński z Czerwina, ps. "Czapla”, "Mojmir” – doktor nauk humanistycznych, filozof i historyk, uczestnik II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz AK, dyrektor tajnego nauczania w czasie II wo ...

                                               

Ewa Czeszejko-Sochacka

Ewa Jadwiga Czeszejko-Sochacka z domu Łukomska – polska działaczka społeczna, menedżer kultury i polityk, posłanka na Sejm VII kadencji.

                                               

Weronika Czyżewska-Waglowska

Studentka kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika kulturoznawcza ze specjalnością menadżer i animator ku ...

                                               

Edward Dańczyszyn

Edward Dańczyszyn – polski muzyk, działacz kulturalny. Urodził się w 1924. Prawdopodobnie pochodził ze Lwowa. Został działaczem kulturalnym w Sanoku. W latach 50. i 60. organizował działalność muzyczną w "Klubie Naftowca” później "Klub Górnika”, ...

                                               

Jadwiga Dawidziuk

Jadwiga Dawidziuk – polska tekściarka, poetka, kompozytorka muzyki i działaczka kulturalna, której twórczość i aktywność społeczna związana jest z folklorem Południowego Podlasia. Popularyzatorka kultury ludowej. Założycielka formacji wokalno-tan ...

                                               

Waldemar Dąbrowski

Waldemar Piotr Dąbrowski – polski animator kultury i polityk, w latach 2002–2005 minister kultury, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie w latach 1998–2002 i ponownie od 2008.

                                               

Irena Delmar-Czarnecka

W latach 50. przybyła do Londynu, gdzie mieszkała jej ciotka, artystka Mila Kamieńska, pozostając na emigracji. Początkowo pracowała jako modelka. Kształciła się w zakresie śpiewu na studiach wokalno-muzycznych w Warszawie, Mediolanie i Londynie. ...

                                               

Waldemar Domański

Waldemar Domański – polski działacz kulturalny i społeczny, dziennikarz, założyciel i dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, pomysłodawca i organizator wydarzeń społeczno-kulturalnych, m. in. Lekcji Śpiewania. W latach 2002-2011 prowadził w Radio ...

                                               

Krzysztof Dudek

Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, a następnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu aplikacji praktykował jako adwokat. W czasie studiów by ...

                                               

Paweł Dunin-Wąsowicz

Paweł Dunin-Wąsowicz – polski dziennikarz, publicysta i krytyk literacki. Redaktor naczelny miesięcznika "Lampa”, założyciel wydawnictwa Lampa i Iskra Boża.

                                               

Pola Dwurnik

Uczyła się malarstwa w pracowniach rodziców – Edwarda Dwurnika oraz Teresy Gierzyńskiej. Studiowała w latach 1998–2003 historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie była współzałożycielką i pierwszą redaktorką naczelną pisma "Sekcja” oraz p ...

                                               

Józef Dydyński

Józef Dydyński herbu Gozdawa – polski duchowny katolicki, dziekan i proboszcz kłecki, kanonik, sędzia prosynodalny, teolog, pisarz, archeolog, badacz historii i kultury, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

                                               

Katarzyna Dzieduszycka-Herbert

Katarzyna Maria Dzieduszycka-Herbert – polska tłumaczka i działaczka kulturalna. Żona literata Zbigniewa Herberta.

                                               

Janusz Ekiert

Janusz Ekiert – polski muzykolog, krytyk muzyczny, publicysta, popularyzator muzyki i wiedzy o muzyce.

                                               

Aleksander Ford (aktor)

Był synem reżysera Aleksandra Forda i Janiny Wieczerzyńskiej. W 1968 ukończył łódzką PWSTiF na wydziale aktorskim, dyplom zdobył dwa lata później. W latach 1968–1969 występował w teatrze im. Solskiego w Tarnowie, następnie w teatrze Ziemi Łódzkie ...

                                               

Elżbieta Frister

Elżbieta Frister, z d. Janczyszyn, primo voto Gryń – polska filolog, teatrolog i działaczka społeczno-kulturalna, od 2005 do 2009 dyrektorka Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

                                               

Roman Frister

Roman Frister, hebr. רומן פריסטר – polsko-izraelski pisarz, dziennikarz i działacz kulturalny, mąż Elżbiety Frister.

                                               

Artur Fryz

Artur Fryz – polski poeta, dziennikarz, twórca piosenek, animator kultury związany z Kutnem. Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim, skąd przeniósł się w 1977 na Rzeszowszczyznę. W 1982 zdał maturę w Dębicy, następnie, 1989 ukończył studia na Katolick ...

                                               

Jan Paweł Gawlik

Pochodził ze Lwowa. Podczas wojny żołnierz Okręgu Lwowskiego Armii Krajowej. W 1946 zamieszkał w Krakowie. Ukończył studia na Akademii Handlowej w Krakowie oraz Szkołę Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ i Studium Dziennikarskie UJ. Pracował ...

                                               

Andrzej Giza

Studiował historię sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1995-96 był redaktorem naczelnym krakowskiego Radia WANDA. W latach 1997-2003 związany był z Biurem Festiwalowym Kraków 2000 – Europejskie Miasto ...

                                               

Teodor Gocz

Był synem Mikołaja Nykołaja i Anny Goczów. W 1930 roku ojciec wyjechał do Kanady. Wyjazd Teodora wraz z matką pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu, w październiku 1945 roku jemu i jego rodzinie udało się uniknąć wysiedlania z ...

                                               

Stefan Golcz

Stefan Golcz – właściciel browarów: "Fortuna" w Miłosławiu i "Wiktorya" we Wrześni, działacz społeczny i kulturalny.

                                               

Florentyna Golec

Florentyna Paulina Golec, także Goletz, krzewicielka kultury polskiej na Śląsku, aktorka-amatorka. Była córką górnika Daniela i Heleny z domu Fritsch. Od dzieciństwa była związana z polskimi amatorskimi zespołami teatralnymi występującymi w Króle ...

                                               

Józef Golec

Józef Golec, Oton Golec – polski pedagog, działacz społeczny, instruktor harcerski, esperantysta i popularyzator esperanta, organizator turystyki, nauczyciel plastyki, organizator wielu konkursów plastycznych młodzieży szkolnej, twórca ekslibrisó ...

                                               

Władysław Górnikiewicz

Władysław Górnikiewicz – nauczyciel, polski działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim, żołnierz Armii Hallera, organizator polskiej oświaty na Górnym Śląsku, państwowy inspektor oświaty w województwie wołyńskim.

                                               

Andrzej Grądman

Andrzej Grądman − polski publicysta i działacz społeczny związany z Częstochową. Andrzej Grądman urodził się w roku 1927 w Częstochowie. W okresie hitlerowskiej okupacji ukończył Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Polskich, następnie ...

                                               

Roman Gutek

Studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Sztuki PAN, gdzie uczestniczył w seminarium z antropologii kina prowadzonym przez prof. Aleksandra Jackiewicza. W trakcie studiów zaangażował się w działalność Dyskusy ...

                                               

Wojciech Hawryszuk

Wojciech Henryk Hawryszuk – polski publicysta, działacz kulturalny, animator inicjatyw społecznych. Pochodzi z Ostrowi Mazowieckiej. Ukończył studia z zakresu cybernetyki ekonomicznej i informatyki na Politechnice Szczecińskiej. Zainteresowania i ...

                                               

Michał Hilchen

Michał Jerzy Hilchen herbu Jelita odm. – polski księgoznawca, bibliofil, antykwariusz, edytor, historyk literatury i kultury, działacz społeczny. Syn Eugeniusza Hilchena, grafika i architekta wnętrz, i Zofii z domu Kłyszewskiej. Był wykładowcą UW ...

                                               

Ludwik Hoffman

Ludwik Hoffman – polski działacz społeczności żydowskiej w Wałbrzychu, wieloletni przewodniczący wałbrzyskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i wałbrzyskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Urodził się ...

                                               

Joanna Hofman

Joanna Hofman – polska aktorka, politolożka i dyplomatka, ambasador RP w Finlandii oraz Szwecji, dyrektorka Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

                                               

Krzysztof Izdebski-Cruz

Krzysztof Izdebski-Cruz, właściwie Krzysztof Izdebski – polski malarz współczesny, posługujący się tradycyjnym warsztatem malarskim.

                                               

Paweł Jach

Paweł Wiesław Jach – polski architekt wnętrz, malarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi w l.1959–1964. Studiował w gdańskiej PWSSP ASP w latach 1967–1976. Dyplom uzyskał w 1976 r. na Wydziale Arc ...

                                               

Andrzej Jagodziński (tłumacz)

Andrzej Sławomir Jagodziński – filolog czeski i słowacki, tłumacz literacki, dyplomata, publicysta, redaktor, dziennikarz.

                                               

Wojciech Jahn

Urodził się 13 stycznia 1937 w Krakowie. Od dzieciństwa był związany z Sanokiem. Był synem ppor. Bronisława Jahna i Kazimiery z domu Korczyńskiej, młodszym bratem Jerzego. W 1955 ukończył Liceum Ogólnokształcące Męskie w Sanoku. Podczas nauki prz ...

                                               

Adolf Jakubowicz (artysta)

Adolf Jakubowicz – polski artysta plastyk i grafik, dziennikarz, publicysta, radiowiec, działacz kulturalny.

                                               

Mojżesz Jakubowicz

Urodził się w Nowym Sączu w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Po wybuchu II wojny światowej jako oficer Wojska Polskiego został wzięty do niewoli radzieckiej i zesłany na Syberię, gdzie przez kilka lat pracował przymusowo w kopalni złota. W 1946 ...

                                               

Henryk Jóźwiak (muzyk)

Henryk Jóźwiak – muzyk, gitarzysta, wieloletni wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi 1970 oraz na Wydziale Instrumentalnym w klasie gitary klasycznej w Akademii Muzy ...

                                               

Dawid Jung

Założyciel i redaktor naczelny ogólnopolskiego pisma literackiego "Zeszyty Poetyckie”. Debiutował w prasie w 1998. Jego poezja była przekładana na angielski, białoruski, francuski, niemiecki, czeski przez Alene Debicką. W latach 2003–2005 prowadz ...

                                               

Wojciech Juszczak

Wojciech Juszczak – polski dziennikarz radiowy, działacz kulturalny, dyrektor artystyczny Estrady Poznańskiej, twórca i dyrektor festiwali muzycznych i filmowych w tym dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych "ANIMATOR".

                                               

Włodzimierz Kałek

W 1978 ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w tym samym roku zamieszkał w Elżbietkowie. Od 1978 do 1981 był dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli, gdzie w 1979 zdobył pierwszą nagrodę ...

                                               

Tadeusz Kamieński (prawnik)

Tadeusz Kamieński – polski prawnik, sędzia i adwokat, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi i w Warszawie, działacz kulturalny.

                                               

Bożena Kamińska

Bożena Kamińska z domu Pawłowska – polska urzędniczka samorządowa, działaczka kulturalna, instruktorka harcerska, posłanka na Sejm VII i VIII kadencji.

                                               

Piotr Kasprowski

Piotr Kasprowski – polski wydawca, animator fandomu, znawca fantastyki. Z wykształcenia matematyk, po ukończeniu studiów był asystentem w Zakładzie Biomatematyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UŚ. Dla działalności w fandomie porzucił karierę ...

                                               

Leszek Kawczyński

Leszek Grzegorz Kawczyński – polski inżynier mechanik, dyrektor Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan”, działacz sportowy i społeczny.

                                               

Aneta Kielan-Pietrzyk

Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W 1996 roku zdobyła drugie miejsce w konkursie poetyckim radia RAK. Następnie, w 2007 roku, została Laureatką Stypendium Twórczego Mia ...

                                               

Andrzej Tadeusz Kijowski

Andrzej Tadeusz Kijowski – polski pisarz, publicysta, redaktor i dziennikarz, producent wykonawczy, realizator i prezenter telewizyjny, menedżer kultury, teatrolog, kulturoznawca i nauczyciel akademicki.