Blog strona 289
                                               

Cielątkowa (herb szlachecki)

Cielątkowa, herb szlachecki. Opis herbu W polu błękitnem półtora miesiąca trzy ćwierćksiężyce złote w rosochę zakończone złotemi gwiazdami sześciopromiennemi. W klejnocie trzy pióra strusie białe, labry w kolorze błękitnem u spodu białe. Najwcześ ...

                                               

Cieńcewicz

Na tarczy czterodzielnej, w polach i IV błękitnych – ręka zbrojna z mieczem, w II i III czerwonym – po dwa pióra. W klejnocie ramię zbrojne pomiędzy piórami strusimi.

                                               

Cieszyca

Herb występował w co najmniej dwóch wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: Cieszyca Węsierski II, Cieszyca-Węsierski: W polu błękitnym półksiężyc srebrny z twarzą, nad nim takaż podko ...

                                               

Cietrzew (herb szlachecki)

Cietrzew − polski herb szlachecki, prawdopodobnie pochodzenia pruskiego. Używany głównie przez szlachtę kaszubską.

                                               

Cisiewski

Opis z wykorzystaniem klasycznych zasad blazonowania: Tarcza skwadrowana, pola i III czerwone, II i IV, czarne. Klejnot: nad hełmem w koronie postać Temidy z mieczem w prawicy i wagą w lewicy, z przewiązanymi oczyma, w szacie szarej. Labry czerwo ...

                                               

Czarliński III

Czarliński III – kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta odmiana herbu Czarliński, który ma być odmianą herbu Sowa.

                                               

Czarnicki

Czarnicki – kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta i Zbigniewa Leszczyca odmiana herbu Leliwa.

                                               

Czewoja (herb szlachecki)

Czewoja - herb szlachecki. Opis herbu W polu błękitnym srebrny krzyż kawaleryjski ćwiekowy pomiędzy dwiema podkowami ustawionymi barkami ku sobie. W klejnocie trzy pióra strusie. Najwcześniejsze wzmianki: zapis z 1409 roku. Herbowni Tadeusz Gajl ...

                                               

Czirson II

Herb występował przynajmniej w trzech wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: Czirson II: W polu błękitnym półksiężyc z twarzą złoty, nad nim trzy gwiazdy 1 nad 2. Klejnot: nad hełmem ...

                                               

Dangel (herb szlachecki)

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania: W polu zielonym globus srebrny pionowymi liniami jakby południkami poprzecinany; u góry i u dołu rozety w kształcie liści w połowie widoczne. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry: zielon ...

                                               

Dangiel

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania: W polu zielonym owalna tarcza srebrna, na niej, na takimże pasie dwa liście winne. W szczycie hełmu trzy pióra strusie. Labry: czerwone, podbite złotem.

                                               

Dangiel II

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania: W polu zielonym na pasie srebrnym, dwa liście winne złote wierzchołkami ku sobie zwrócone. W szczycie hełmu trzy pióra strusie.

                                               

Daszkiewicz (herb szlachecki)

W polu błękitnym nad sześciopromienną gwiazdą złotą, na barku półksiężyca złotego taki sam krzyż z przekrzyżowanymi trzema ramionami. Herb gałęzi litewskiej rodziny Daszkiewiczów, osiadłej w Prusach.

                                               

Dąb II

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania: W polu czerwonym dąb złoty o pięciu korzeniach, z dwoma liśćmi i trzema żołędziami. Nad hełmem w koronie taki sam dąb, lecz bez korzeni.

                                               

Dąbrowo-Korab

W polu czerwonym na łodzi złotej, zakończonej złotymi głowami lwimi – wieża kamienna okrągła o czterech blankach, z otworem u dołu, po bokach blanków po sześcioramiennej gwieździe srebrnej. Klejnot skrzydło sępie, strzałą srebrną przeszyte. Labry ...

                                               

Dąbrowski (herb szlachecki)

Herb znany jest przynajmniej w pięciu odmianach: Dąbrowski I: W polu czerwonym ukoronowana niewiasta z rozpuszczonymi włosami w sukni srebrnej, trzyma przy ustach dwie trąby złote wylotami w prawo i w lewo. Klejnot: nad hełmem w koronie taka sama ...

                                               

Dąbrówka (herb szlachecki)

W polu błękitnym na podkowie srebrnej krzyż złoty, na trzech ramionach przekrzyżowany, taki krzyż u ocelów. U szczytu lew złoty, trzymający pęk liktorski.

                                               

Denhoff (herb szlachecki)

Denhoff – polski herb szlachecki używany głównie przez rody wywodzące się z niemieckiej szlachty inflanckiej Opis herbu: W srebrnym polu łeb dzika wyrwany czarny. W klejnocie dzik czarny wspięty w prawo, przeszyty dwiema włóczniami na skos, a ich ...

                                               

Deszpot

Po raz pierwszy, herb pojawia się w źródłach w XVI wieku – w Herbach rycerstwa polskiego Paprockiego i Orbis Polonus Okolskiego, a także w Kronice Bielskiego. Nie zachowały się z tego okresu barwy godła, zaś herb występuje pod nazwą Zienowic. Rek ...

                                               

Drogomir (herb szlachecki)

Drogomir, inaczej: Borzym, Borzyma, Drogomier, Złota Goleń, Złote Golenie – herb szlachecki. Według legendy herbowej, herb należy do grupy herbów nadawanych przez księcia Bolesława III Krzywoustego 1102–1138 podczas wojen polsko-niemieckich i pow ...

                                               

Drogosław (herb szlachecki)

W polu czerwonym na barku srebrnej połutoczenicy takaż rogacina opierzona w słup. Klejnot: 5 strusich piór. Herb trafił do Polski ze Śląska. Miało to miejsce w roku 1333, za panowania króla Kazimierza Wielkiego.

                                               

Druck (herb szlachecki)

Druck – herb szlachecki. Opis herbu Na tarczy czerwonej miecz w słup, po jego bokach cztery złote księżyce po dwa z każdej strony narożami do siebie tworzące okręgi. pozostałe: Baba, Babicz, Burniewski, Chorski, Churski, Dudakowski, Konopla, Ojez ...

                                               

Drużyna (herb szlachecki)

W polu czerwonym rzeka srebrna w skos, czyli jak S przewrócone płynąca. W klejnocie głowa lwa złota bez korony między dwiema trąbami myśliwymi, u każdej z nich cztery dzwonki wiszą. Jedni go familianci tak zażywają, że na wierzchu rzeki kładą krz ...

                                               

Dubieński (herb szlachecki)

W polu błękitnym dąb złoty z trzema żołędziami, ośmioma liśćmi i korzeniami w takim samym kolorze. W klejnocie nad hełmem w koronie samo godło, bez korzeni. Labry herbowe błękitne, podbite złotem.

                                               

Fernberg

Na tarczy ściętej w polu górnym złotym - orzeł dwugłowy czarny; w dolnym, błękitnym - na zielonej murawie, w skale otwór, czarny obramowany złote. Klejnot: dwa skrzydła czarne. Labry: błękitne, podbite z prawej strony złotem, z lewej srebrem.

                                               

Figenau

W słup, w polu prawym srebrnym - połu ukoronowanego orła czarnego z mieczem w prawicy. W polu lewym czarnym - połukotwica srebrna. Klejnot: między dwoma skrzydłami orlimi, prawym srebrnym a lewym czarnym - ręka zbrojna z mieczem. Labry: Czarne, p ...

                                               

Fleming (herb szlachecki)

Fleming – herb szlachecki. Opis herbu W polu błękitnym, wilk biały, ukoronowany, z klejnotem czerwonym w łapach. Klejnot: ogon pawi. Najwcześniejsze wzmianki Indygenat z 1700. Herbowni Fleming, Flemming.

                                               

Frejberg

W słup, w polu I błękitnym - pół słońca złotego i dwie sześcioramienne gwiazdy złote, w II srebrnym - kotwica czarna, błękitnym sznurkiem okręcona. Klejnot: trzy strusie pióra. Labry: błękitne, podbite z prawej strony srebrem, z lewej złotem.

                                               

Frentzel

Na tarczy ściętej, w górnej trzeciej części, w polu zielonym – dwie sześcioramienne gwiazdy złote, w dolnym srebrnym drzewo. Tarczę okrywa płaszcz zielony i korona szlachecka, z lewej strony olbrzym oparty o tarczę, z maczugą w ręku.

                                               

Gąska (herb szlachecki)

Bildzieszewski, Budziłowicz, Budzisz, Budziszewski, Budźko, Bujnowski, Bury, Burych, Chodowski, Choduski, Chołodowski, Dawibiński, Galin, Gorliszewski, Gąska, Hanaszewski, Jachlicki, Jaczyc, Jarogłowski, Kałuwur, Kamionomojski, Nienidzki, Niewodz ...

                                               

Ginwiłł

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania: W polu czerwonym pień złoty, na którym siedzi czarny jastrząb, skierowany w prawą stronę herbową. Labry czerwone, podbite złotem. W klejnocie trzy strusie pióra.

                                               

Glaubicz

Bracławski, Garwoliński, Glaubicz, Glaubsowicz, Głowbicz, Godfryd, Goniewski, Gostkowski, Menstwiłł, Mudrejko, Okuniewski, Pianocki, Pianowski, Płonczyk, Płonczyński, Przecławski, Przełaski, Przeborowski, Przuławski, Przybiński, Rokassowski, Roko ...

                                               

Gliński (herb szlachecki)

Opis według klasycznych zasad blazonowania: W polu czerwonym, przez górną belkę znaku przypominającego ruską literę P - krzyż na opak, z końcem górnym rozdartym. Klejnot: nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.

                                               

Gliszczyński V

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym podkowa srebrna z krzyżem kawalerskim złotym na barku. Klejnot: nad hełmem w koronie ramię zbrojne wsparte na łokciu, w lewo, trzymające szt ...

                                               

Gliszczyński VII

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym podkowa srebrna z takimż krzyżem kawalerskim na barku. Klejnot: nad hełmem w koronie noga zbrojna wsparta na kolanie. Labry błękitne+, podbi ...

                                               

Godula (herb szlachecki)

Badowski, Boduła, Boduszyński, Brzezicki, Desznicki, Dziewiecki, Godula, Laus, Lauz, Ławiec, Paszczycki, Paszczyński, Pieczyński, Piskorzewski, Ros, Rosz, Rosza, Stretski, Wstowski

                                               

Gorawin (herb szlachecki)

W polu błękitnym ręka zbrojna złota, w łokciu zgięta, trzymająca gałązkę oliwną; w klejnocie trzy pióra strusie. Labry błękitne podbite złotem. Pod tarczą godło: Nescia fallere vita.

                                               

Górka (herb szlachecki)

Górka − kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta odmiana herbu Putkamer. Nie należy mylić tego herbu i rodizny jego używającej z Górkami herbu Łodzia.

                                               

Gran (herb szlachecki)

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym lew złoty, wspięty, trzymający takiż półksiężyc z twarzą; nad nim pięć takichż gwiazd w półokrąg. Klejnotu, hełmu, korony i labrów brak. Wed ...

                                               

Grothus

W polu srebrnym ukośno-prawy pas czarny, od spodu blankowany. Klejnot: z korony nad hełmem dwa skrzydła orle, prawe czarne ze srebrnym pasem blankowanym i lewe srebrne z czarnym pasem blankowanym.

                                               

Groty (herb szlachecki)

Lista herbownych z Herbarza polskiego Tadeusza Gajla: Grot, Grott, Grudź, Gruzdź, Gruźdź, Paszkiewicz, Paszkowicz, Prokopowicz, Ptak, Razwodowski, Szarłowski, Waszkiewicz, Waszklewicz, Włocki.

                                               

Gruba II

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym dwie strzały złote w słup obok siebie. Klejnot: nad hełmem w koronie półksiężyc złoty mający po takiejż gwieździe na każdym rogu. Labry czer ...

                                               

Gruszczyński Baron

Znane są przynajmniej dwie wersje tego herbu. Według Juliusza Karola Ostrowskiego jest to zwykły Poraj ubogacony koroną baronowską. Istnieją jednak zabytki z bogatszą wersją tego herbu. Opisy zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania: Herb wedł ...

                                               

Gwiazdy (herb szlachecki)

tu podaj kiedy i w jakich dokumentach pojawił się ten herb Rodzina Bialk, pochodząca z Amsterdamu van der Baalk, która z powodu prześladowań religijnych w XV w. przybyła na polskie wybrzeże Bałtyku w klejnocie trzy a nie cztery piorą strusie.

                                               

Haller (herb szlachecki)

W tarczy czterodzielnej w krzyż, w polach pierwszym i czwartym, złotych po trzy zielone listki koniczyny, dwa i jeden, w polach drugim i trzecim, czerwonych krokiew szewron złota. W klejnocie trzy strusie pióra, srebrne między zielonym i czerwony ...

                                               

Haubicki

Haubicki − kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta błędnie uznawany za odmianę herbu Jastrzębiec.

                                               

Hejking (herb szlachecki)

W polu błękitnym, nad trzema piramidami srebrnymi, lew kroczący złoty. Klejnot: między orlimi skrzydłami na przemian czerwono-błękitnymi złoty lew wspięty. Labry błękitne podbite złotem, z lewej srebrem.

                                               

Hełm (herb szlachecki)

Lista sporządzona została na podstawie wiarygodnych źródeł, zwłaszcza klasycznych i współczesnych herbarzy. Adamowicz, Antoniewicz, Antonowicz, Bieleński, Błoniewski, Dorniach, German, Helm, Helman, Hełm, Henning, Segnicz, Starzyński.

                                               

Hilzen

Hilzen, herb szlachecki. Opis herbu W polu srebrnym, na pasie czerwonym, prawoukośnym - trzy srebrne romby. W klejnocie między prawym srebrnym i lewym czarnym rogami bawolimi ten sam pas. Najwcześniejsze wzmianki

                                               

Hippocentaurus

Hippocentaurus, Hipocentaurus, Hipocentaur, Kitaurus – herb szlachecki. Opis herbu: hippocentaurus kroczący, głowę w lewo kieruje i z łuku napiętego strzałę mierzy ku ogonowi, który tworzy głowę węża. Na hełmie trzy pióra strusie. Opis autorstwa ...