Blog strona 293
                                               

Wolf (herb szlachecki)

Ze względu na niedoskonałość polskiego blazonowania istnieją różne opisy tego herbu i różne wizerunki w dawnych herbarzach: Występuje ponadto odmiana herbu z lwem bez korony oraz z dwoma mieczami z ostrzami ku górze po jednym z obu stron wizerunk ...

                                               

Wołkowyski

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym wręby na opak, nad którymi dwa półksiężyce barkami do siebie. Klejnot nieznany. W wieku XVI, z którego pochodzą pierwsze wzmianki o herbie, ...

                                               

Wrycza

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym trzy lilie naturalne, na łodyżkach ulistnionych, w wachlarz. Klejnotu brak, nad tarczą sam hełm z koroną. Labry: czerwone, podbite srebrem.

                                               

Wukry

W polu czerwonem; w dolnej części herbu trzy belki srebrne, ku dołowi coraz krótsze. Nad nimi dwa księżyce złote ustawione jakby w koło, pomiędzy nimi krzyż maltański złoty bez jedego ramienia. Klejnot: pięć piór strusich.

                                               

Wydra (herb szlachecki)

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym wydra naturalna, trzymająca rybę srebrną w pysku, stojąca na ostrzewiu naturalnym w pas. Klejnot: nad hełmem w koronie dwie róże czerwone na ...

                                               

Wyssogota

W słup, pole prawe szachowane srebrno-czarne, w polu lewym, czerwonym poługozdawa srebrna. Klejnot - pół męża z wąsami, trzymającego w prawicy miecz, w lewicy pół koła. Labry srebrne, prawe podbite czerwienią, lewe podbite czernią. W zapiskach wy ...

                                               

Zagajewski

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym podkowa srebrna, na której zaćwieczone ostrze rogaciny. Klejnot - trzy pióra strusie. W wieku XVI, z którego pochodzą pierwsze wzmianki o he ...

                                               

Zagłoba (herb szlachecki)

W polu błękitnym podkowa srebrna barkiem ku górze przeszyta w słup srebrną szablą o złotej rękojeści. W klejnocie skrzydło orle srebrne, przeszyte w pas srebrną strzałą, obrócone w prawo. Herb Zagłoba posiada odmianę – w błękitnym polu srebrna po ...

                                               

Zamłyński

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym podkowa srebrna, w której krzyż kawalerski złoty, na barku zaćwieczone takież ostrze rogaciny. Klejnot - trzy pióra strusie. W wieku XVI, z ...

                                               

Zanke

Herb znany był przynajmniej w dwóch wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: Zanke: Na tarczy dzielonej w słup, w polu prawym, srebrnym, trzy strzały złote, lewoskośnie jedna pod drugą, ...

                                               

Zaremba (herb szlachecki)

Herb pochodzi z okresu dynastii Piastów. Najstarsze wyobrażenie godła Zarembów spotykamy na pieczęci Andrzeja, biskupa poznańskiego z roku 1301. Źródłem wiadomości o barwach herbu są: Klejnoty Długosza, herbarze Złotego Runa. Identycznie herb prz ...

                                               

Zatajony Miesiąc

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu zielonym podkowa srebrna, w której półksiężyc złoty. Klejnot nieznany. W wieku XVI, z którego pochodzą pierwsze wzmianki o herbie, nie znano jego barw ...

                                               

Zbaraski

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czterodzielnym w krzyż, w i IV Pogoń litewska, w II i III półksiężyc na opak, z krzyżykiem kawalerskim zaćwieczonym na barku, barwy nieznane. Nad tarc ...

                                               

Zbiświcz

Herb występował w kilku wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: Zbiświcz I: W polu błękitnym miecz na opak srebrny, na którym półksiężyc złoty. Klejnot: nad hełmem w koronie półksiężyc ...

                                               

Zerwikaptur (herb szlachecki)

Barwy herbu są podawane różnie przez różne źródła. Kasper Niesiecki w Herbarzu polskim wyd.Bobrowicza, 1839-1846 określa pole tarczy jako brudne sic! a głowy jako szare. Najstarsze źródło, herbarz arsenalski z pocz. XVIpodaje w polu srebrnym trzy ...

                                               

Ziemięcki Baron

Opis z wykorzystaniem klasycznych zasad blazonowania: W polu czerwonym ostrzew naturalna, o dwóch sękach z prawej i trzech z lewej, w którą wbity krzyż srebrny. Nad tarczą korona hrabiowska, dziewięciopałkowa, a nad nią hełm w koronie, z której k ...

                                               

Zitzewitz

Zitzewitz – herb szlachecki, używany przez rodzinę osiadłą na Kaszubach. Herb własny rodziny Zitzewitzów.

                                               

Złotokłos (herb szlachecki)

Tarcza trójdzielna w słup na kształt litery "Y". W polu pierwszym błękitnym na podkowie srebrnej krzyż łaciński takiej barwy między dwiema podkowami srebrnymi zwróconymi do niego barkami. W polu drugim złotym orzeł czarny w koronie złotej. Pole t ...

                                               

Znin (herb szlachecki)

Herb wzmiankowany w średniowieczu, pojawia się w herbarzu arsenalskim oraz na pieczęci Macieja, biskupa wileńskiego z 1442. Wówczas jeszcze herb przedstawiał literę Z przekrzyżowaną na pieczęci belki tworzące górne i dolne linie litery są skośne. ...

                                               

Zyberk (herb szlachecki)

Zyberk – spolszczona forma niemieckiego nazwiska rodowego Syberg – ród szlachty inflanckiej wywodzący się z rycerstwa zakonu kawalerów mieczowych. Inflancka linia rodu po mieczu wygasła w roku 1806 z chwilą śmierci wojewody brzeskiego i uczestnik ...

                                               

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego. W obecnej formie CEiIK istnieje od 2002 r. Siedziba centrum znajduje się w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1.

                                               

Fabryka Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi – instytucja kulturalna powstała 1 stycznia 2007. Stworzyły ją wspólnie Łódź Art Center, Stowarzyszenie Teatralne Chorea i Urząd Miasta Łodzi. Instytucja o profilu edukacyjnym, która w swej działalności stara się przybliżać ...

                                               

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja założona w 1925 w Nowym Jorku. Udziela ona stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Kieruje wymianą naukową, prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Zainicjowała edycję sł ...

                                               

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego – fundacja założona w 1994 przez Wandę i Jadwigę Piłsudskie, której celem jest ochrona i prezentowanie pamiątek a także prowadzenie utworzonego w 2008 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Po wybuchu II ...

                                               

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie to samorządowa jednostka kulturalna działająca na terenie Gminy Bliżyn zwana Zameczkiem. Ośrodek Kultury powstał w 1976 uchwałą ówczesnej Gminnej Rady Narodowej Nr XIV z dn. 11 X 1976. Pierwszym dyrektorem była J ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – polska jednostka naukowo-badawcza w Londynie. Instytut zbiera, przechowuje i bada dokumenty z okresu najnowszej historii Polski, gromadzi zbiory dokumentów, relacje hist ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski − organizacja społeczna funkcjonująca w okresie II RP, której celem było prowadzenie badań historycznych nad historią najnowszą Polski, szczególnie aktywnością narodu pols ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – instytucja naukowa, archiwum, biblioteka i muzeum, założona w Nowym Jorku w 1943 z inicjatywy działaczy Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia.

                                               

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca – powołany 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, państwowa instytucja kultury. Działa na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Pierwszym dyrektorem został mianowany Andrzej Ko ...

                                               

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego – polska placówka kulturalna w Wielkiej Brytanii, stawiająca sobie za cel gromadzenie, opiekę, opracowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów polskiego rządu na uchodźstwie i Polskich Sił Zbrojnych n ...

                                               

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA – polonijna instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, mająca siedzibę w Nowym Jorku na Manhattanie.

                                               

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Małopolski Ogród Sztuki – centrum kultury w Krakowie, jeden z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. To jedyna w regionie, niepowtarzalna placówka wpisująca ...

                                               

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury – instytucja kultury istniejąca od 1991 roku w kamienicy "Pod Kruki” przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej działalność skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Hasła wywoławcze instytucji to: ...

                                               

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1 ...

                                               

Zamek w Montrésor

Zamek w Montrésor – zamek znajdujący się w Montrésor we Francji. W połowie XIX wieku został zakupiony przez Różę z Potockich Branicką, a obecnie znajduje się w rękach rodziny Reyów.

                                               

Muzeum Polskie w Ameryce

Zostało założone w 1935 jako "Muzeum i Archiwa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko - Katolickiego w Ameryce” przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie. Muzeum mieści się na terenie tzw.Starego Trójkąta Polonijnego tworzonego przez ulice Milwaukee, ...

                                               

Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – nowoczesny obiekt – kompleks sal koncertowych mieszczących się we Wrocławiu oraz nazwa instytucji kultury powstałej w 2014 roku.

                                               

Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki

Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki – instytucja powołana w 1986 roku przez Radę Krajową PRON, której celem było propagowanie tradycji oręża polskiego i krzewienie pamięci o bitwie pod Grunwaldem. Przewodniczącym Komitetu został członek Biura Polity ...

                                               

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie – watykańska instytucja naukowa, archiwum, biblioteka oraz muzeum, założona w Rzymie. Obecnie jeden z ważniejszych Ośrodków dokumentujących i popularyzujących nauczenie Jana Pawła ...

                                               

Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia w Kielcach

Ośrodek Pracy Twórczej "Wietrznia” – placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy, oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania artystycznej dziedziny jaką jest rzeźba. Ośro ...

                                               

Polish American Historical Association

Pierwotnie było częścią Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. PIN stał się wkrótce niezależną organizacją. W dniu 11 września 1942, historyk Oskar Halecki zaproponował oddzielenie obu instytucji. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Mieczy ...

                                               

Polska Akademia Filmowa

Polska Akademia Filmowa − powstała w 2003 roku z inicjatywy Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, skupia w sobie laureatów nagród Orłów i wybitnych przedstawicieli polskiego świata filmowego. Założycielami Akademii byli ówcześni członkowie e ...

                                               

Polski Komitet ds. UNESCO

Polski Komitet ds. UNESCO – polska instytucja działająca w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Został on założony w 1956, a do jego głównych zadań jest zapewnienie dialogu pomiędzy instytucja ...

                                               

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – organizacja zrzeszająca muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju, założona w 1979 roku w Muzeum Polskim w Rapperswilu.

                                               

Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej – jedna z najbardziej zasłużonych polskich instytucji na Uchodźstwie powstałych w wyniku II wojny światowej, powołana w Londynie przez byłych żołnierzy Armii Krajowej w 1947. Od 1948 do dnia dzisiejszego siedziba mieści ...

                                               

Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków

Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków – centralny urząd administracji rządowej istniejący w latach 1999–2002 powołany w miejsce Biura Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków powołany został w celu ...

                                               

Wojewódzki ośrodek archeologiczno-konserwatorski

Wojewódzki ośrodek archeologiczno-konserwatorski – jednostka organizacyjna wojewódzkiej służby ochrony zabytków powołana do wypełniania zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków wobec zabytków archeologicznych. Zadania WOAK porównywalne są z zada ...

                                               

Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków

Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków – komórka organizacyjna działająca w latach 60., 70. i 80. XX w. w ramach urzędu Ministerstwa Kultury i Sztuki, odpowiedzialna za realizację na szczeblu centralnym zadań wynikających z przepisów ochrony zabytków i ...

                                               

Konkurs Miss Plus Size

Konkurs Miss Plus Size - rodzaj konkursu piękności dla kobiet noszących odzież o rozmiarze 40+, organizowany od 2012 roku na portalu kobietapuszysta.pl. Konkurs przebiega w całości w sposób internetowy. Podobne konkursy odbywają się na całym świe ...

                                               

Manhunt Poland

Manhunt Poland – krajowy konkurs piękności dla mężczyzn rozgrywany od 2010 roku, którego celem jest wybranie polskiego delegata na najstarszy międzynarodowy męski konkurs piękności Manhunt International.