Blog strona 305
                                               

Wojnowski

Osoby o nazwisku Wojnowska/Wojnowski Elżbieta Wojnowska – polska piosenkarka, kompozytorka, aktorka i pedagog Wiesław Wojnowski – polski chemik-nieorganik, profesor Politechniki Gdańskiej Edmund Wojnowski – polski polityk, poseł na Sejm PRL Teres ...

                                               

Wolański

Tadeusz Wolański – polski archeolog Ryszard Wolański – polski dziennikarz muzyczny Adam Wolański – polski piłkarz ręczny Adam Wolański – polski filolog Mikołaj Wolański – polski właściciel dóbr, poseł do Sejmu Krajowego Galicji oraz do Rady Państ ...

                                               

Wolny

Wolny forma żeńska: Wolna, liczba mnoga: Wolni – polskie nazwisko którym w 2000 roku posługiwało się w Polsce 10 530 osób. W niektórych regionach kraju kobiety używają męskiej formy tego nazwiska. potocznie używane sformułowanie np. przez komenta ...

                                               

Wolski

Wacław Wolski 1867 -1928 – polski poeta Benedykt Jan Wolski herbu Godziemba zm. 1736 – chorąży wileński Piotr Wolski ur. 1968 – polski perkusista Władysław Wolski Antoni Jan Piwowarczyk 1901–1976 – polski polityk komunistyczny, minister administr ...

                                               

Wołk-Lewanowicz

Wołk-Lewanowicz – nazwisko należące do polskiej rodziny szlacheckiej, mającej litewsko-rosyjskie korzenie. Protoplastą rodu był Leon Wołk wzmiankowany około 1500 roku.

                                               

Woźniak

Woźniak – jedno z najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Wg bazy PESEL 17.01.2015 r. nosiło je 56 440 Polek i 56 365 Polaków. Jest to nazwisko patronimiczne, pochodzące od nazwiska Woźny, które z kolei wywodzi się od wyrazu pospolitego woźny, ozna ...

                                               

Wójcicki

Esther Wojcicki ur. 1941 – amerykańska dziennikarka i nauczycielka; Susan Wojcicki ur. 1968 – amerykańska ekonomistka, bizneswomen i prezes YouTube od 2014 roku. Anne Wojcicki ur. 1973 – amerykańska biolog, biotechnolog i bizneswoman; Stanley Woj ...

                                               

Wojcik

Wójcik, także Wojcik, Wójczik – jedno z najstarszych nazwisk polskich. Przetrwałe najstarsze zapiski pochodzą z XIV wieku. Obecnie jest to czwarte pod względem popularności nazwisko w Polsce. Wg bazy PESEL 17.01.2015 r. nosiło je 63 538 Polek i 6 ...

                                               

Wójtowicz

Nazwisko Wójtowicz należy do kategorii nazwisk powstałych od zajęcia wykonywanego przez ich właściciela. Nazwisko to można wywodzić pośrednio od rzeczownika "wójt" oznaczającego osobę rządzącą lub administrującą określonym obszarem np. nieduży ma ...

                                               

Wróblewski

Władysław Wróblewski – polityk Jan Wróblewski 1919–1944 – powstaniec warszawski, żołnierz batalionu "Parasol” Jan Karol Wróblewski 1871–1937 – polski generał Andrzej Krzysztof Wróblewski – dziennikarz Jan Wróblewski 1884–1940 – podpułkownik lekar ...

                                               

Wrzak

Wrzak – polskie nazwisko. Wacław Wrzak 1893-1947 – nauczyciel Szkoły Ogrodniczej we Lwowie Małgorzata Wrzak – magistr dietetyki, propagatarka zdrowego trybu życia Michał Kazimierz Wrzak 1877–1931 – nauczyciel, dyrektor szkoły powszechnej im. A. M ...

                                               

Wszelaki

Osoby o tym nazwisku: Jan Wszelaki – polski ekonomista, dyplomata, działacz polonijny Stanisław Wszelaki – polski lekarz Marian Wszelaki – polski architekt

                                               

Wyrwa (nazwisko)

Wyrwa – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 1858 osoby, według nowszych, internetowych danych noszą je 1973 osoby. Nazwisko pochodzi od słowa wyrwać i jest najbardziej rozpowszechnione w zachodniej środkowej i połudn ...

                                               

Wysocki

Szymon Wysocki ur. 1968 – muzyk Wojciech Wysocki ur. 1953 – polski aktor Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka – wolnomularka, redaktor naczelny i wydawca "Gazety Ubezpieczeniowej” Piotr Wysocki strona zawierająca listę osób o tym imieniu i nazwisk ...

                                               

Zagumny

Zagumny - polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 86 osób, a najwięcej, 34, w województwie ostrołęckim.

                                               

Zając (nazwisko)

Zając − jedno z popularniejszych nazwisk w Polsce. Nazwa pochodzi od słowa zając − gatunek zwierzęcia. Nazwiska o tym brzmieniu były notowane już w XIV wieku.

                                               

Zajączkowski

Zajączkowski – polskie nazwisko, pochodzące od nazw miejscowości: Zajączkowice i Zajączków. Prandota z Jaroszyna ma 1399 r. sumy na wsi Jawidz, w lubelskiem, u Stawiskich St Pr. P. Pom. VIII, a 1414 r. nabył część Jaroszyna, od Jana z Zajączkowic ...

                                               

Zambrzycki

Zambrzycki – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 1603 osoby, według nowszych, internetowych oparty danych liczba jest 1677.

                                               

Zaremba

Zaremba, polskie nazwisko, w Polsce nosi je ok. 11 tys osób. Osoby noszące nazwisko Zaremba Władysław Zaremba 1833-1902 – ukraiński kompozytor Peter Zaremba 1909-1994 – amerykański lekkoatleta Krzysztof Zaremba ur. 1972 – polityk Henryk Zaremba 1 ...

                                               

Zarzecki

Krzysztof Zarzecki – polski tłumacz Andrzej Zarzecki – polski żużlowiec Leopold Zarzecki - śląski działacz narodowy i społeczny Stanisław Zarzecki – polski pilot Krzysztof Zarzecki – polski żużlowiec Stanisław Kostka Zarzecki – prezydent Krakowa

                                               

Zatorski (nazwisko)

Zatorski – nazwisko polskie. Współcześnie nazwisko to nosi około 4500 osób. Nazwisko pochodzi od miejscowości Zator. W I Rzeczypospolitej nazwisko Zatorski występowało zarówno w Koronie, jak i na Litwie, popularne było we wszystkich warstwach spo ...

                                               

Zaucha

Zaucha – polskie nazwisko. Osoby noszące nazwisko Zaucha: Tomasz Zaucha – polski historyk sztuki, kustosz i kierownik Działu Sztuki Dawnej MNK Andrzej Zaucha 1949–1991 – polski piosenkarz Andrzej Zaucha ur. 1967 – polski dziennikarz

                                               

Zawada (nazwisko)

Słowo zawada we współczesnym języku polskim oznacza rodzaj przeszkody najczęściej terenowej, ale także przenośnie niematerialnej, zaś szczególnie dawniej, również przeszkody potrzebnej zob. poniżej. Zawadzić - przeszkodzić, przeszkadzać komu; mim ...

                                               

Zawadzki

Zawadzki – polskie nazwisko. Pochodzi od staropolskiego zawada, przeszkoda w terenie, przedmiot, lub człowiek który przeszkadza, zawadza. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 37.6 tys. osób.

                                               

Zawisza (nazwisko)

Nazwiskiem Zawisza posługiwało się kilka rodów szlacheckich. Byli to: Zawisza herbu Łabędź, Zawisza herbu Hołobok, Zawisza herbu Jastrzębiec, Zawisza herbu Jelita, Zawisza herbu Topór i Zawisza herbu Zadora.

                                               

Zawiślak

Zawiślak – nazwisko używane w Polsce. Na początku lat 90. XX wieku nosiło je w Polsce 4350 pełnoletnich osób. Najwięcej w dawnym woj. warszawskim 532 osoby, zamojskim 510 osób i lubelskim 471 osób.

                                               

Zdanowicz

Osoby o nazwisku Zdanowicz, Żdanowicz: Aleksander Zdanowicz – polski pedagog, historyk i filolog w Wilnie Dawid Binemann-Zdanowicz – polski adwokat i działacz społeczny Fłaryjan Żdanowicz – białoruski aktor, reżyser i teatrolog Leonard Zub-Zdanow ...

                                               

Zgorzelski

Zgorzelski – nazwisko w Polsce. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z stycznia 2018 roku nazwisko "Zgorzelski –ska” nosiło 289 Polek i 298 Polaków. Znane postaci noszące nazwisko "Zgorzelski”: Jan Zgorzelski Czesław Zgorzelski – polski filolog ...

                                               

Zieliński (nazwisko)

Zgodnie z serwisem heraldycznym nazwiskiem tym w Polsce na początku lat 90 XX w. pod względem liczby osób o danym nazwisku zarejestrowanych w bazie PESEL posługiwało się 85 988 osób. Taka liczba osób legitymujących się nazwiskiem Zieliński plasuj ...

                                               

Zych

Zych − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 14083 osoby. Władysław Zych 1899–1981 – polski paleontolog i geolog Władysław Zych 1900-1964 – polski artysta-plastyk zajmujący się m.in. szkłem artystycznym Jan Nowak-Jezio ...

                                               

Żakowski

Żakowski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 2375 osoby, według nowszych, internetowych danych noszą je 2427 osoby. Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowej Żakowo lub Żakowice i jest najbardziej rozpowszechnione w ce ...

                                               

Żaliński

Żaliński - polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 257 osób, a najwięcej w województwie katowickim - 50 i kieleckim - 48.

                                               

Żądło (nazwisko)

Zgodnie z serwisem heraldycznym nazwiskiem tym w Polsce na początku lat 90 XX w. pod względem liczby osób o danym nazwisku zarejestrowanych w bazie PESEL posługiwało się 1911 osób

                                               

Żmuda (nazwisko)

Żmuda – polskie nazwisko noszone na początku lat 90. przez ok. 9 tysięcy osób, Etymologicznie wywodzi się od określeń: znój, trud, mozół

                                               

Żochowski (nazwisko)

Żochowski – polskie nazwisko szlacheckie wywodzące się prawdopodobnie z Mazowsza od nazwy osady "Żochy” z której się wywodzili.

                                               

Żukowski (nazwisko)

Zgodnie z serwisem heraldycznym nazwiskiem tym w Polsce na początku lat 90 XX w. pod względem liczby osób o danym nazwisku zarejestrowanych w bazie PESEL posługiwało się 14508 osób.

                                               

Żurek

żur – zakwaszana zupa mączna Żurek – polski film dramatyczny z 2003 roku Osoby o nazwisku Żurek Roman Żurek ur. 1975 – polski artysta kabaretowy Ryszard Żurek ur. 1945 – polski koszykarz Bogdan Żurek 1956-1999 – polski działacz związkowy, inżynie ...

                                               

Żyborski

Na początku lat 90. XX wieku w Polsce mieszkało 9 osób o tym nazwisku, najwięcej w dawnym województwie: wrocławskim – 5, gdańskim – 3 i krakowskim – 1. W 2016 roku mieszkało w Polsce 9 osób o nazwisku Żyborski, najwięcej we Wrocławiu.

                                               

Pogrzeb Lecha i Marii Kaczyńskich

Uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej – odbyły się w dniach 17–18 kwietnia 2010. Od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2010 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywała żałoba narodowa, wprowadzona po kata ...

                                               

Pięciu poległych

Pięciu poległych – określenie używane wobec pięciu ofiar starć manifestacji politycznej z 27 lutego 1861 roku. Ich pogrzeb, który odbył się 2 marca 1861 na Cmentarzu Powązkowskim, był wielką manifestacją polityczno-społeczną przeciwko rosyjskim w ...

                                               

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego

Uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego miały miejsce w dniach 13–18 maja 1935. W jego trakcie ciało Józefa Piłsudskiego zostało przetransportowane koleją z Warszawy do Krakowa. Tam złożono je w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Urocz ...

                                               

Polonia

Polonia – ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski. W węższym znaczeniu Polonia to określenie osób poczuwających się do polskiego pochodzenia i związków z polskością, lecz urodzonych poza Polską. Osoby te związki z tradycją i kulturą naro ...

                                               

Karta Polaka

Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależ ...

                                               

Klub Sierpień 80

Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury – "Sierpień 80” - organizacja polonijna zarejestrowana w Wiedniu w grudniu 1981 roku, tuż po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

                                               

Kościół św. Brygidy w Maribo

Kościół św. Brygidy w Maribo – katolicki kościół stojący przy Maria Gade w Maribo na wyspie Lolland w Danii. Został zbudowany dla Polaków i w przeciągu całej swojej historii był centrum religijnego życia Polonii.

                                               

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii powstało w 1998 roku jako pierwsza instytucja węgierskiego środowiska polonijnego. W 2015 roku instytucja zmieniła nazwę na Polski Instytut Badawczy i Muzeum. Muzeum powstało z inicjatywy Konrada Sutarskiego. ...

                                               

Polonia w Serbii

W okresie wojny towarzyszącej rozpadowi SFR Jugosławii, wiele rodzin polonijnych osiedliło się w Polsce lub na Zachodzie. Obecnie przedstawiciele Polonii w Serbii stanowią grupę stosunkowo nieliczną, liczące ok. 800 osób, które są w większości pr ...

                                               

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie pr ...

                                               

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności – ogólnoświatowe święto polonijne ustanowione przez nowojorską fundację i portal informacyjno-edukacyjny Dobra Polska Szkoła obchodzone dorocznie w październiku i stawiające sobie za cel celebrację polskiego języka ...

                                               

Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie

Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie, PKEANO – Kościół luterański istniejący w latach 1952-1995, a skupiający polską emigrację ewangelicką po II wojnie światowej. Centrum wyznania mieściło się w Londynie. Jego liderem był biskup Wła ...