Blog strona 308
                                               

Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna

Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna – półrocznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Władysław Grzeszczak. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Czesław Wójcikowski. ...

                                               

Diabetologia Praktyczna

Diabetologia Praktyczna – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Jacek Sieradzki. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem profes ...

                                               

E-Dentico

e-Dentico – czasopismo naukowe skierowane do osób związanych zawodowo ze stomatologią, ukazujące się nieprzerwanie od roku 2004, początkowo jako kwartalnik, a od 2011 roku jako dwumiesięcznik. Od roku 2007 czasopismo dwujęzyczne – artykuły medycz ...

                                               

Endokrynologia Polska

Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanows ...

                                               

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest ...

                                               

Folia Cardiologica

Folia Cardiologica – to skierowany do lekarzy kardiologów i internistów dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Wożakowska-Kapłon. Zastępcą redaktora naczelnego ...

                                               

Folia Morphologica

Folia Morphologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Anatomicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Moryś. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem profesora lu ...

                                               

Forum Medycyny Rodzinnej

Forum Medycyny Rodzinnej – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska. W s ...

                                               

Forum Nefrologiczne

Forum Nefrologiczne – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Bolesław Rutkowski. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem pro ...

                                               

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Forum Zaburzeń Metabolicznych – oficjalny kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Danuta Pupek-Musialik. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Paweł B ...

                                               

Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy

Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy – przeznaczony dla gastroenterologów kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Jarosław Reguła. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi ...

                                               

Gazeta dla Lekarzy

Gazeta dla Lekarzy – miesięcznik non-profit, bez reklam, tworzony przez lekarzy oraz ich rodziny, dostępny w internecie bezpłatnie dla wszystkich czytelników, bez potrzeby rejestracji lub logowania się na stronie czasopisma.

                                               

Gazeta Lekarska

Gazeta Lekarska – pismo Naczelnej Izby Lekarskiej. Ukazuje się od 1990. Jako pismo samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, rozprowadzana jest wysyłkowo i bezpłatnie do wszystkich członków izb lekarskich, chyba że złoży on prośbę o skreślenie z lis ...

                                               

Gerontologia Polska

Gerontologia Polska – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Tomasz Grodzicki. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr med. Barbara Gryglewska. W skład rad ...

                                               

Hematologia (czasopismo)

Hematologia – to kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Jerzy Windyga. W skład rady naukowej wchodzą samo ...

                                               

International Maritime Health

International Maritime Health – to oficjalny kwartalnik Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Bogdan Jaremin. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Eilif Dahl. W skład r ...

                                               

Journal of Hearing Science

Journal of Hearing Science – kwartalnik naukowy typu "open access” skierowany do lekarzy otorynolaryngologów, audiologów, terapeutów, a także dla pacjentów z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Czasopismo poświęcone jest aktual ...

                                               

Journal of Transfusion Medicine

Journal of Transfusion Medicine – kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Magdalena Łętowska. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Ewa Brojer. W skład rady na ...

                                               

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery – naukowe czasopismo medyczne dotyczące kardiologii, kardiochirurgii oraz torakochirurgii; wydawane od 2004. Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Kar ...

                                               

Kardiologia Polska

Kardiologia Polska – to oficjalny miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wydawany od 1957 r, skierowany do kardiologów, kardiochirurgów i lekarzy internistów. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Anetta Undas. W skład rady na ...

                                               

Klinika Oczna

Czasopismo kontynuuje tradycje Postępu Okulistycznego - pierwszego polskiego periodyku okulistycznego założonego i wydawanego od końca stycznia 1899 roku własnym sumptem przez Bolesława Wicherkiewicza w Krakowie. Pismo B. Wicherkiewicza zawierało ...

                                               

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna – kwartalnik medyczny o charakterze dydaktycznym z zakresu okulistyki wydawany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pismo obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania soczewek kontaktowych, optyki, ...

                                               

Krytyka Lekarska

Krytyka Lekarska – polskie czasopismo medyczne wydawane w Warszawie w latach 1897–1907, zajmujące się tematyką związków pomiędzy filozofią a medycyną, etyką lekarską i teorią medycyny. Pomysłodawcą, wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu był Zyg ...

                                               

Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych w Warszawie

Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych w Warszawie – pierwsze w Polsce czasopismo szpitalne. Kwartalnik Szpitala Starozakonnych w Warszawie zaczął ukazywać się w 1922 roku, było to wtedy pierwsze w Polsce czasopismo szpitalne. Redaktorem na ...

                                               

Magazyn Stomatologiczny

Magazyn Stomatologiczny – czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. "Magazyn Stomatologiczny" jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia pra ...

                                               

Medical Maestro Magazine

Medical Maestro Magazine – specjalistyczny dwumiesięcznik z dziedziny medycyny i biznesu wydawany od 2014 roku przez wydawnictwo Kapitał Ludzki. Czasopismo skierowane jest do lekarzy, lekarzy dentystów, zarządzających w medycynie, pozostałego per ...

                                               

Medycyna Paliatywna w Praktyce

Medycyna Paliatywna w Praktyce – kwartalnik o charakterze naukowym i edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Wojciech Leppert prof. UMP. Zastępcami redaktora naczelnego są: dr hab. Małgorzata Krajnik p ...

                                               

Medycyna Praktyczna

Medycyna Praktyczna – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna przeznaczony dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny. Redaktorem naczelnym jest dr med. Piotr Gajewski ...

                                               

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze – to wydawany przez Wydawnictwo Via Medica kwartalnik zamieszczający przekłady artykułów z renomowanych europejskich i światowych czasopism poruszających tematykę nefrologii. Redaktorem naczelnym jest prof. Andr ...

                                               

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Neurologia i Neurochirurgia Polska – najstarsze polskie czasopismo neurologiczne, dwumiesięcznik. Publikuje recenzowane prace w języku angielskim, poświęcone neurologii klinicznej i neurochirurgii. Pierwotnie ukazywało się pod nazwą "Neurologia P ...

                                               

Nowa Audiofonologia

Nowa Audiofonologia – specjalistyczny kwartalnik wydawany przez Instytut Narządów Zmysłów. Czasopismo poświęcone jest aktualnym naukowym i praktycznym zagadnieniom z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej, logoped ...

                                               

Nowiny Lekarskie

Nowiny Lekarskie – jedno z najstarszych czasopism naukowych o tematyce medycznej w Polsce, pierwotnie wydawane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod pełnym tytułem "Nowiny Lekarskie. Organ Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Na ...

                                               

Nowiny Społeczno-Lekarskie

Nowiny Społeczno-Lekarskie – dwutygodnik wydawany w latach 1927–1938 przez Związek Lekarzy Państwa Polskiego, "poświęcony sprawom zawodu lekarskiego, szpitalnictwa, medycyny społecznej, sądowej, ustawodawstwa i administracji sanitarnej oraz wycho ...

                                               

Nuclear Medicine Review

Nuclear Medicine Review – oficjalny półrocznik Towarzystw Medycyny Nuklearnej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Grzegorz Kamiński. W skład rady naukowej wchodzą samodziel ...

                                               

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Ogólnopolski Przegląd Medyczny – miesięcznik skierowany do menedżerów ochrony zdrowia i lekarzy. Ukazuje się od 1992 roku. Wydawany jest przez Elamed Media Group – wydawnictwo specjalizujące się w prasie branżowej. Czasopismo porusza zagadnienia ...

                                               

Okulistyka (kwartalnik)

Okulistyka – kwartalnik medyczny z zakresu okulistyki wydawany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pismo ma charakter edukacyjny i szkoleniowy i jest adresowane do lekarzy okulistów oraz innych osób i instytucji zainteresowanych ...

                                               

Onkologia w Praktyce Klinicznej

Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzyszto ...

                                               

Ophthalmology Journal

Ophthalmology Journal – polsko-niemieckie naukowe czasopismo okulistyczne wydawane od 2016. Kwartalnik. Czasopismo związane jest z Katedrą Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współtwórcą tytułu jest prof. Robert Rejdak, który pełni fun ...

                                               

Otolaryngologia Polska

Otolaryngologia Polska - czasopismo Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Czasopismo naukowe, dwumiesięcznik. Na łamach czasopisma publikowane są prace będące wynikiem badań naukowych, prace oryginalne, doświadczalne i ...

                                               

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – czasopismo medyczne w języku polskim wydawane w latach 1837–1938 i wznowione w 1997. Pierwszy tom "Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” ukazał się w 18 kwietnia 1837. Publikowali w ni ...

                                               

Pneumonologia i Alergologia Polska

Pneumonologia i Alergologia Polska – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Monika Szturmowicz. Zastępcą redakto ...

                                               

Polish Archives of Internal Medicine

Polish Archives of Internal Medicine – oficjalne czasopismo Towarzystwa Internistów Polskich oraz najstarsze polskie czasopismo zamieszczające oryginalne prace naukowe, mające znaczenie dla praktyki klinicznej z zakresu chorób wewnętrznych. Wszys ...

                                               

Polish Hyperbaric Research

Polish Hyperbaric Research - czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Ukazuje się jako kwartalnik od 2004 roku. Poprzednio był to Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, ...

                                               

Polski Przegląd Neurologiczny

Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur. W skład rady naukow ...

                                               

Polski Tygodnik Lekarski

Polski Tygodnik Lekarski, obecnie Polski Merkuriusz Lekarski – wydawane od 1946 roku czasopismo medyczne, organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W piśmie zamieszczane są oryginalne artykuły, a także prace poglądowe i kazuistyczne z poszczególny ...

                                               

Pomeranian Journal of Life Sciences

Pomeranian Journal of Life Sciences – naukowe wydawnictwo ciągłe ukazujące się od 1951 roku. Kwartalnik wydawany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Publikowane są w nim oryginalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, a także kró ...

                                               

Problemy Pielęgniarstwa

Problemy Pielęgniarstwa – kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Hanna Grabowska. W skład rady na ...

                                               

Przegląd Lekarski

Przegląd Lekarski – jedno z najstarszych polskojęzycznych fachowych czasopism medycznych, wydawane w Krakowie od 1862 r., obecnie przez | Wydawnictwo Przegląd Lekarski. Współcześnie jest miesięcznikiem o charakterze ogólnolekarskim, w przeszłości ...

                                               

Przegląd Lekarski - Oświęcim

Przegląd Lekarski - Oświęcim – periodyk wydawany przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie. Wydawnictwo uchodzące za najpoważniejsze w skali światowej źródło wiedzy na temat medycznych, psychologicznych i społecznych skutków uwięzienia w obozach kon ...

                                               

Przegląd Pediatryczny

Przegląd Pediatryczny – czasopismo specjalistyczne o tradycjach sięgających 1908 roku, wydawane nieprzerwanie od 1970 roku. Jest organem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wydawanym przez wydawnictwo Cornetis. Jednym z założycieli i pierwszym r ...