Blog strona 310
                                               

Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie

Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie – cmentarz wojenny w Ossowie, w miejscu bitwy pod Ossowem, rozegranej podczas Bitwy Warszawskiej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

                                               

Dęby pokoju

Dęby Pokoju – pięć drzew dębowych zasadzonych na planie krzyża 9 kwietnia 1871 roku w "Pięknej Dolinie” – dzielnicy miasta Żagań, w celu uczczenia zakończenia wojny francusko-pruskiej. Koło dębów były postawione kamienie z nazwiskami bohaterów ta ...

                                               

Grzybów (powiat płocki)

Grzybów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa płockiego. W maju 2010 w lesie koło Grzybowa z inicjatywy fundacji "Wieś Ek ...

                                               

Janki (gmina Hrubieszów)

Janki – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zamojskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła ...

                                               

Karwin (województwo zachodniopomorskie)

Karwin – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Karlino. W latach 1975–1998 wieś należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 153 mieszkańców.

                                               

Pomnik ofiar mordu katyńskiego w Osowcu-Twierdzy

Pomnik ofiar mordu katyńskiego w Osowcu-Twierdzy – kompozycja tworząca jedną całość architektoniczną w formie pomnika, powstała z połączenia monumentu oraz z zielonego pomnika przyrody upamiętniającego 70 rocznicę zbrodni katyńskiej na obywatelac ...

                                               

Pomnik Ofiar Komunizmu w Łodzi

12 grudnia 2009 r. odsłonięto pomnik w alei Karola Anstadta w Łodzi przed budynkiem w którym podczas II wojny światowej znajdowało się Gestapo, w latach 1945–1956 – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego SB, a obecnie XII Liceum Ogólnokształ ...

                                               

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie – ośrodek kultu maryjnego, położony na terenie wsi Godów, przy granicy z wsią Kałków, w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów. Należy do parafii ...

                                               

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Skórczu

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Skórczu – pomnik prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Skórczu w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim. 14 maja 2010 roku na Rynku Maślanym w Skórczu odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik prezydenta Lecha Kaczyńs ...

                                               

Tryńcza

Tryńcza – wieś w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, siedziba gminy Tryńcza. W 2011 roku we wsi zamieszkiwało 1305 osób, w tym: 279 dzieci i młodzieży, 812 osób w wieku produkcyjnym i 214 w wieku emerytalnym. Pry ...

                                               

Homo Homini (pomnik)

Homo Homini – pierwszy w Europie pomnik upamiętniający atak terrorystyczny na World Trade Center 11 września 2001 roku. Monument został odsłonięty w piątą rocznicę tych wydarzeń na placu przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. Odczytano wt ...

                                               

Pomnik na Rynku w Nekli

Pomnik na Rynku w Nekli – kamień pamiątkowy upamiętniający nadanie w roku 2000 praw miejskich Nekli oraz 100-lecie budowy miejscowego Kościoła św. Andrzeja Apostoła. Znajduje się na Rynku, na skwerze od strony ulicy Dworcowej.

                                               

Powodzianka

Powodzianka – pomnik autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza Stanisława Wysockiego upamiętnia wysiłek wrocławian w walce z powodzią tysiąclecia w lipcu 1997. Przedstawia kobietę dźwigającą książki. Został odsłonięty w pierwszą rocznicę powodzi. Pomnik ...

                                               

Depatriacje i przesiedlenia gryfickie po II wojnie światowej

Depatriacje i przesiedlenia gryfickie – okres przymusowych wysiedleń ludności niemieckiej oraz przesiedleń ludności polskiej i zabużańskiej, jakie miały miejsce w latach 1945-1951 w Gryficach.

                                               

Deportacje z terenów Górnego Śląska do ZSRR (1945)

Deportacje z terenów Górnego Śląska do ZSRR, Deportacje Górnoślązaków do ZSRR – masowe aresztowania i deportacje do pracy przymusowej na terenie ZSRR, przeprowadzone przez sowieckie organy bezpieczeństwa NKWD, Smiersz i podporządkowanych im funkc ...

                                               

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Państwowy Urząd Repatriacyjny – został powołany na mocy dekretu PKWN z 7 października 1944. Jego zadaniem była początkowo organizacja "repatriacji" ludności na pojałtańskim terytorium Polski. Podporządkowano go prezydium PKWN. Po powołaniu Władys ...

                                               

Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRR

Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRR – akcja masowych przesiedleń, przeprowadzona w oparciu o kryterium etniczne na polsko-ukraińskim pograniczu narodowościowym w latach 1944–1946. Wysiedlenie to nie objęło całej ludności ukraińskiej. Pozostałe ...

                                               

Zabużanie

Zabużanie – Polacy pochodzący z terenów na wschód od Buga; nazwa określająca najczęściej obywateli polskich wysiedlonych w latach 1944-1952 z terenów byłych polskich Kresów Wschodnich na podstawie układów republikańskich zawartych w 1944 r. przez ...

                                               

Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej

Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej – miały miejsce w latach 1939–1945 w okupowanej Polsce i związane były z niemieckimi oraz rosyjskimi planami germanizacji i sowietyzacji terenów należących do II Rzeczypospolitej. Wysiedlenia te miał ...

                                               

Wysiedlenie Polaków ze Lwowa

Wysiedlenie Polaków ze Lwowa – największa miejska operacja przesiedleńcza dokonana na terenie dawnych województw wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944–1946 w ramach przymusowych przesiedleń ludności na obszar Polski pojałtańskiej.

                                               

Hotel Lambert (obóz polityczny)

Hotel Lambert – powstały w 1833 roku monarchistyczny obóz konserwatywno-liberalny działający na emigracji po powstaniu listopadowym, skupiał głównie bogate kręgi społeczeństwa Wielkiej Emigracji. Politycznie opierał się na postanowieniach Konstyt ...

                                               

Biuro Paryskie Spraw Polskich

Biuro Paryskie Spraw Polskich – organ koordynujący działalność ugrupowań umiarkowanych na emigracji i we wszystkich trzech zaborach. Utworzone w 1860 przy Hotelu Lambert. Od 1862 związane ze stronnictwem białych. Było zapleczem politycznym księci ...

                                               

Dywizja Kozaków Sułtańskich

Dywizja Kozaków Sułtańskich – zalążek polskiej formacji wojskowej, utworzonej pod auspicjami Hotelu Lambert jesienią 1855 w czasie wojny krymskiej. Dowódcą jednostki był gen. Władysław Zamoyski, którego awansowano do angielskiego stopnia generała ...

                                               

Hôtel Lambert (budynek)

Hôtel Lambert – hôtel particulier w Paryżu, na Wyspie Świętego Ludwika. Sama wyspa stanowiła niegdyś podmiejskie pastwisko. Od XVII w. rozpoczęła się jej zabudowa wspaniałymi rezydencjami. Od XIX w. stała się centrum Polonii; w latach 1843–1975 h ...

                                               

I Pułk Kozaków Sułtańskich

I Pułk Kozaków Sułtańskich – polski oddział wojskowy, sformowany pod auspicjami Hotelu Lambert w czasie wojny krymskiej pod koniec 1853. Twórcą oddziału był mieszkający od wielu lat w Turcji polski polityk i wojskowy, Michał Czajkowski Mehmed Sad ...

                                               

II Pułk Kozaków Sułtańskich

II Pułk Kozaków Sułtańskich – polski oddział wojskowy, sformowany pod auspicjami Hotelu Lambert w czasie wojny krymskiej pod koniec 1855. Twórcą oddziału był Władysław Stanisław Zamoyski, generał brygady armii tureckiej z nadania brytyjskiego, kt ...

                                               

The Portfolio, or a Collection of State Papers

The Portfolio, or a Collection of State Papers – inspirowane przez środowisko Adama Jerzego Czartoryskiego, wydawnictwo źródłowe tajnych dokumentów dyplomatycznych, pochodzących z archiwum wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, zagarn ...

                                               

Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, do 1854 Towarzystwo Literackie w Paryżu – polskie stowarzyszenie polityczno-kulturalne działające w latach 1832-1893.

                                               

Towarzystwo Monarchiczne Trzeciego Maja

Towarzystwo Monarchiczne Trzeciego Maja – emigracyjna organizacja polityczna polskich monarchistów, istniejąca we Francji w latach 1843-1848.

                                               

Wiadomości Polskie

Wiadomości Polskie istniały także podczas II wojny światowej, zobacz: Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie. Wiadomości Polskie – pismo Wielkiej Emigracji, organ prasowy obozu Hotel Lambert ukazujący się w latach 1854–1861. Początkowo przez ...

                                               

Związek Insurekcyjno-Monarchiczny Wyjarzmicieli

Związek Insurekcyjno-Monarchiczny Wyjarzmicieli – tajna polska organizacja emigracyjna, związana z obozem Hotel Lambert, założona w Paryżu w 1837 z przekształcenia niższych stopni wtajemniczenia Związku Jedności Narodowej. Istniała do 1847, od 18 ...

                                               

Związek Jedności Narodowej

Związek Jedności Narodowej założono 21 stycznia 1833 r. w Paryżu jako organizację tajną, posiadającą pięć stopni wtajemniczenia. Na czele stał ks. Adam Czartoryski, który był najwyższym naczelnikiem, do organizacji należeli także gen. Henryk Demb ...

                                               

Adolf Bniński

Adolf Rafał Jan Bniński, ps. "Białoń” – hrabia, ziemianin, organizator kółek rolniczych w Wielkopolsce, działacz monarchistyczny i konserwatywny; wojewoda poznański w latach 1923–1928, współzałożyciel Stronnictwa Zachowawczego, senator IV kadencj ...

                                               

Grzegorz Braun

Grzegorz Michał Braun – polski reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki, publicysta i polityk. Kandydat na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015 oraz kandydat na urząd prezydenta Gdańska w przedterminowych wyborach w 2019. Lider Konfederacji K ...

                                               

Aleksy Ćwiakowski

Aleksy Ćwiakowski urodził się w 1895 roku we wsi Sygontka pod Janowem w rodzinie chłopskiej jako syn Andrzeja kandydata do Senatu w 1928 i Katarzyny z domu Ogozy, miał dwoje rodzeństwa. W latach 1905−1914 uczęszczał do gimnazjum w Częstochowie. S ...

                                               

Leszek Gembarzewski

Leszek Adolf Gembarzewski ps. "L”, "LG”, "Awdaniec”, "A. Abdank”, "L.Audun” – prawnik, publicysta, teoretyk monarchizmu.

                                               

Grzegorz Kucharczyk

Grzegorz Kucharczyk – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec.

                                               

Kazimierz Marian Morawski

Kazimierz Marian Dzierżykraj-Morawski, pseud. Acer, Keryks, Linkeus, Mordax – polski historyk, eseista, działacz i teoretyk konserwatyzmu, monarchista, masonoznawca.

                                               

Rafał Mossakowski

Syn Piotra i Lucyny z domu Gierszon. W latach 1982–1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 ukończył Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był założycielem i w latach 1984–198 ...

                                               

Wacław Niemojowski

Wacław Józef Niemojowski herbu Wierusz – ziemianin kaliski, wnuk Bonawentury Niemojowskiego. W latach 1900-1910 prezes Towarzystwa Rolniczego w Kaliszu. W 1917 został marszałkiem koronnym przewodniczącym Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego ...

                                               

Stefan Oberleitner

Stefan Sławomir Oberleitner – polski wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, falerysta i autor wielu publikacji z tej dziedziny.

                                               

Andrzej Pilipiuk

Andrzej Pilipiuk – polski pisarz fantastyczny i publicysta, laureat nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla za rok 2002. Z wykształcenia archeolog.

                                               

Kazimierz Raszewski

Syn Ignacego ziemianina i generalnego radcy Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu i Józefy z Koczorowskich herbu Rogala. Brat Gustawa Raszewskiego. Służbę wojskową rozpoczął w 1885 r. wstępując do pruskiego 6 pułku huzarów im. Hrabiego Goetzena w Prudn ...

                                               

Juliusz Sas-Wisłocki

Juliusz Sas-Wisłocki – polski prawnik, doktor prawa, adwokat, filister i założyciel K! Palestra, działacz i ideolog ONR, monarchista, autor kodeksu honorowego. Wnuk Władysława Ignacego Wisłockiego. Studia prawnicze ukończył w 1931 na Uniwersyteci ...

                                               

Marian Zdziechowski

Marian Ursyn Zdziechowski herbu Rawicz – polski historyk idei i literatury, filolog, filozof, krytyk literacki i publicysta, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, członek Zjednoczenia Państwowego na Kresach w 1922 roku, założyciel Unii N ...

                                               

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu – część Klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce ustalona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki or ...

                                               

Osman Achmatowicz (syn)

Osman Achmatowicz – polski profesor chemii organicznej. Specjalizuje się w chemii cukrów, stereochemii, syntezie enancjoselektywnej oraz nomenklaturze chemicznej. Syn Osmana Achmatowicza także chemika-organika. Odkrywca reakcji Achmatowicza.

                                               

Franciszek Adamanis

Franciszek Adamanis – polski farmaceuta specjalizujący się w chemii farmaceutycznej. Autor podręczników akademickich Chemia farmaceutyczna i Chemia leków oraz 90 publikacji naukowych. W latach 1938–1962 z przerwą w latach II wojny światowej był k ...

                                               

Zefiryn Adamski

Zefiryn Adamski – polski profesor, technolog drewna zajmujący się w szczególności chemiczną technologią drewna i technologią celulozy i papieru.

                                               

Jan Albrecht (biochemik)

Jan Albrecht – polski profesor nauk medycznych, biochemik, cytolog, neurobiolog. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu biologii medycznej. Prowadzi badania nad mechanizmami zaburzeń funkcji neuroprzekaźników w encefalopatii wątrobowej i rolą ...