Blog strona 314
                                               

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor programu Laboratorium, wykładowca akademicki. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w r ...

                                               

Kazimierz Noiszewski

Kazimierz Noiszewski – polski lekarz okulista, docent Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Warszawskiego, wynalazca elektroftalmu, członek rzeczywisty TNW.

                                               

Marzenna Nowakowska

Marzenna Nowakowska - biolog, polska popularyzatorka wiedzy o zachowaniach zwierząt. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzuje ekologię behawioralną i socjobiologię. Zajmuje się głównie tematyką przyrodniczą. Ma na ko ...

                                               

Marek Penszko

Marek Penszko – dziennikarz, znawca i popularyzator gier i rozrywek umysłowych, zwłaszcza matematyki rekreacyjnej. Z wykształcenia poligraf. Początkowo redaktor i współpracownik wydawnictw szaradziarskich oraz działów łamigłówkowych w prasie codz ...

                                               

Zbigniew Polakowski

Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu 1956 i Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1969. Pracował w nadleśnictwach Parciaki i Przasnysz; w latach 1974–1976 był naczelnikiem gminy Baranowo. Działał w ...

                                               

Tomasz Pyć

Tomasz Pyć, właściwie Bogusław Tomasz Pyć – dziennikarz telewizyjny. Od 1977 do 1983 r. w zespole programu SONDA. Wcześniej pracował jako inżynier konstruktor w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka ZRK w Warszawie, potem w Ministerstwie Nauki, Sz ...

                                               

Marcin Rotkiewicz

Ukończył dziennikarstwo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w działach nauki czasopism: Rzeczpospolita 1995–1996, Życie 1997–2000, Gazeta Wyborcza 2000, w serwisie naukowym PAP 2000, Wprost 2000–2001 oraz Newsweek Polska 2001. W la ...

                                               

Tomasz Rożek

Ukończył fizykę i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim. W 2006 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych o specjalności fizyka jądrowa na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego na postawie pracy pt. "Badanie przyprogowej pro ...

                                               

Jan M. Ruman

W latach 80-tych XX wieku Jan Ruman publikował na łamach miesięcznika "Powściągliwość i Praca". Następnie w redakcjach "Ładu" i polonijnego "Naszego Słowa". Był redaktorem naczelnym "Przeglądu Katolickiego: tygodniowego magazynu rodzinnego" 1996- ...

                                               

Andrzej Sowa (dziennikarz)

Andrzej Sowa – polski historyk i popularyzator historii, dziennikarz naukowy Polskiego Radia specjalizujący się w tematyce historycznej, autor audycji radiowych oraz książek o tematyce historycznej. Wykładowca szkół dziennikarskich. Wychował się ...

                                               

Henryk Szelęgiewicz

Od 1952 do 1954 studiował w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a następnie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1959 obronił pracę magisterską i rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii ...

                                               

Tadeusz Unkiewicz

Tadeusz Unkiewicz – popularyzator nauki, w latach 1945-1948 założyciel, naczelny redaktor i wydawca miesięcznika "Problemy”. Publikował też felietony w miesięczniku "Młody Technik” i tygodniku "Przekrój”. Walczył w powstaniu warszawskim w stopniu ...

                                               

Adam Wajrak

Adam Jerzy Wajrak – polski działacz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz związany z "Gazetą Wyborczą”. Autor artykułów i książek o tematyce przyrodniczej.

                                               

Paweł Walewski

Paweł Walewski – polski lekarz, dziennikarz i publicysta. Głównym tematem jego tekstów publicystycznych, reportaży i wywiadów są zagadnienia związane z systemem ochrony zdrowia, rynkiem leków oraz popularyzacją zdrowego stylu życia.

                                               

Artur Włodarski

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był dziennikarzem Polskiego Radia, od 1995 r. związany z Agorą. Kilka lat pracował w dziale nauki "Gazety Wyborczej", zajmował się też tematyką motoryzacyjną. Od 2003 r. był redaktorem nacze ...

                                               

Olgierd Wołczek

Olgierd Wołczek – polski fizyk, popularyzator astronautyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, autor 32 książek, w większości poświęconych astronautyce.

                                               

Andrzej Woszczyk

Andrzej Stefan Woszczyk – polski astronom specjalizujący się w astrofizyce. W 1951 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Sierpcu i podjął studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród jego wykładowców byli Władysław ...

                                               

Jerzy Woźniak (dziennikarz)

Jerzy Woźniak – polski dziennikarz i tłumacz, autor ponad 300 artykułów i kilku książek na temat uprawy i pielęgnacji roślin. Jest jednym z nielicznych w Polsce znawców sukulentów. Zaczął od kolekcjonowania okazów, a później zajął się badaniami n ...

                                               

Olga Woźniak

Olga Woźniak – polska dziennikarka naukowa. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego UW i podyplomowo psychologii. Popularyzuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, medycyny, językoznawstwa, socjologii. Od 2003 ro ...

                                               

Sławomir Zagórski

Sławomir Zagórski – polski dziennikarz naukowy, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk przyrodniczych specjalizujący się w biomedycynie i genetyce. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, Wageningen Universiteit Holand ...

                                               

Tadeusz Zaorski (chmielarz)

Tadeusz Zaorski – inżynier rolnik, specjalista w dziedzinie produkcji chmielu, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, porucznik.

                                               

Roman Batko

Roman Batko – polski teoretyk i praktyk zarządzania, profesor UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, prezes zarządu SenseMaking Consulting Group Sp. z o.o. oraz SenseMaking Automation & Robotics Sp. z o.o. ...

                                               

Lech Buczowski

Lech Jerzy Buczowski – polski profesor, doktor habilitowany, wieloletni wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Hanna Maria Cerańska-Goszczyńska

Hanna Maria Cerańska-Goszczyńska – polski doktor nauk medycznych, pediatra, adiunkt i p. o. Kierownika Zakładu Zdrowia Rodziny Instytutu Matki i Dziecka, założycielka i honorowa prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania R ...

                                               

Henryk Chmiel

Obronił pracę doktorską, następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego. 8 lipca 1997 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk rolniczych. Pracował w Katedrze Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkole Głównej Go ...

                                               

Aleksandra Dunin-Wąsowicz

Była związana naukowo z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej studia skupiały się na badaniu rozwoju technologii w starożytnej Grecji oraz na opracowywaniu map z tamtych terenów. Podtrzymywała także współpracę z archeolog ...

                                               

Mieczysław Fleszar

Mieczysław Fleszar – polski naukowiec, geograf, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1951–1954.

                                               

Franciszek Babel de Fronsberg

Franciszek Babel de Fronsberg – polski uczony, rektor Liceum Lwowskiego w latach 1814/15 oraz Uniwersytetu Lwowskiego w latach1839/40. Dr medycyny, profesor, urodził się w Javorniku. Na Uniwersytecie wykładał o chorobach wewnętrznych. Opublikował ...

                                               

Piotr Garstecki

W 1998 r. ukończył studia w Szkole Nauk Ścisłych obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku fizyka, otrzymując tytuł magistra. W 2002 r. obronił pracę doktorską pt. The Scattering Patterns from Periodic Surfaces Widma rozprasz ...

                                               

Iwona Gisterek

Iwona Gisterek – polska laryngolog, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

                                               

Karolina Gromadzka

Karolina Gromadzka – polska ekotoksykolog, dr hab. nauk rolniczych, adiunkt Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

                                               

Marek Harat

Marek Harat – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, pułkownik rezerwy. W 1993 r. odbył staż w Kanadzie, m.in. w Toronto Western Hospital. Autor szeregu publikacji oraz nowatorskich zabiegów neurochirurgicznych, w tym związanych z głęboką ...

                                               

Marek Herbik

Absolwent Liceum Plastycznego w Łodzi. W latach 1985-1991 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi dyplom z druku na tkaninie oraz aneks z malarstwa i fotografii. Od 1991 r. pracownik naukowy mac ...

                                               

Andrzej Horban

Andrzej Jerzy Horban – polski lekarz, dr hab., profesor zwyczajny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie i Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii ...

                                               

Bolesław Hydzik

Bolesław Hydzik – polski nauczyciel akademicki, oficer Marynarki Wojennej, profesor nauk humanistycznych. Pochodzi z Kostarowc. Brał udział w II wojnie światowej. Po wojnie uzyskał stopień wojskowy komandora. Jako naukowiec uzyskał doktorat, habi ...

                                               

Aleksander Jaśkiewicz

W 1951 ukończył Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, w 1958 studia z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1978 uzyskał doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1958–2014 ...

                                               

Jacek Jettmar

Jacek Jettmar – polski inżynier budowy okrętów, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz, wykładowca akademicki, przedsiębiorca.

                                               

Andrzej Bogdan Jędraszko

Andrzej Bogdan Jędraszko – polski planista przestrzenny oraz specjalista w regulacjach i strukturach instytucjonalnych gospodarki przestrzennej, rozwoju i zarządzaniu na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ochronie środowiska w gospodarce ...

                                               

Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk – doktor nauk medycznych, specjalista z dziedziny zdrowia publicznego. Od 2017 dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

                                               

Arkadiusz Kaczyński

Arkadiusz Kaczyński – polski dyrygent, specjalista w zakresie sztuk muzycznych, prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, dr hab. sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkie ...

                                               

Włodzimierz Kłosiński

Studiował w Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pełnił funkcję dyrektora przedsiębiorstwa Dalmor w Gdyni. Był redaktorem naczelnym Wiadomości Rybackich. Był także założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnict ...

                                               

Hilary Koprowski

Hilary Koprowski – polski lekarz, wirusolog i immunolog, nauczyciel akademicki, odkrywca i twórca pierwszej w świecie, skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

                                               

Jarosław Koral

Jarosław Koral – polski duchowny katolicki, salezjanin, teolog i socjolog, specjalizujący się w katolickiej nauce społecznej, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Jerzy Kowalczuk

Jerzy Michał Kowalczuk – profesor nauk przyrodniczych specjalizujący się w geofizyce, pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wnuk architekta Michała Kowalczuka.

                                               

Alojzy Kowalkowski

W 1951 ukończył studia w zakresie leśnictwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obronił pracę doktorską, następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1987 nadano mu tytuł profesora nauk leśnych. Pracował w Instytucie Geografii na Wydzi ...

                                               

Marek L. Kowalski

Marek Leszek Kowalski – polski lekarz-naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i A ...

                                               

Małgorzata Krajnik

Małgorzata Krajnik – polska lekarka, doktor habilitowana nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, przewodnicząca Polskiej Grupy Roboczej ds. Proble ...

                                               

Piotr Krakowiak

Piotr Krakowiak – ksiądz pallotyn, teolog i psycholog; dyrektor gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

                                               

Andrzej Krupecki

Andrzej Grzegorz Krupecki – polski prawnik, profesor, rektor Akademii Krakowskiej. Rektorem krakowskiej uczelni został po raz pierwszy w roku 1702 zastępując na stanowisku Piotra Praczlewicza, urząd sprawował do 1704. Ponownie był jeszcze rektore ...

                                               

Marcin Kurowski

Marcin Kurowski – polski naukowiec, rektor Akademii Krakowskiej. Marcin Kurowski żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Rektorem krakowskiej uczelni został w roku 1725 zastępując na stanowisku Jana Antoniego Luchiniego, urząd sprawował do 1727.