Blog strona 316
                                               

Życie Nauki

Życie Nauki – miesięcznik naukoznawczy, wydawany w latach 1946-1953. Założony przez członków Konwersatorium Naukoznawczego, powołanego przez Towarzystwo Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotowany przez ówczesne Ministerstwo Oświaty. Do 194 ...

                                               

Medal im. Stefana Banacha

Medal im. Stefana Banacha - międzynarodowa nagroda przyznawana przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju nauk matematycznych. Ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha.

                                               

Nagroda im. Stefana Banacha

Nagroda Główna PTM im. Stefana Banacha − polska nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne od 1946 roku za osiągnięcia w badaniach matematycznych, opublikowane w formie książek lub prac naukowych.

                                               

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha − nagroda przyznawana w latach 2009–2017 przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i firmę teleinformatyczną Ericpol za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk matematycznych dla młodych naukowców z Biał ...

                                               

Nagroda fundacji śp. Probusa Barczewskiego

Nagroda ustanowiona zapisem testamentowym przez Probusa Piotra Włodzimierza Barczewskiego h. Samson. Roczne odsetki od kwoty 50 tys. zł przeznaczone były na nagrodę dla autora rozprawy z historii polskiej, napisanej po polsku, przez Polaka-katoli ...

                                               

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie prz ...

                                               

Nagroda im. Marka Cara

Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżni ...

                                               

Convallaria Copernicana

Convallaria Copernicana - wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za wybitny wkład naukowy lub szczególne zasługi dla rozwoju uczelni.

                                               

Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego

Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego – wyróżnienie honorowe, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Ustanowiono go w 2000 r podczas ...

                                               

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora – nagroda przyznawana przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga przy banku Citi Handlowy za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: pr ...

                                               

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla "Górnośląski Tacyt”

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla "Górnośląski Tacyt” – coroczna nagroda przyznawana od 2007 roku badaczom i popularyzatorom historii Górnego Śląska. Patronem jest XIX–wieczny historyk, pionier górnośląskiej historiografii, ks. Augustin Bogislaus ...

                                               

Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika

Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – nagroda naukowa przyznawana przez Kraków. W 1873 roku, z inicjatywy Rady Miejskiej w Krakowie, powołana została przez Gminę Kraków Fundacja im. Mikołaja Kopernika, która działała do 1939 r. przy Akademii U ...

                                               

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego – nagroda przyznawana przez Wydział I Polskiej Akademii Nauk za najlepszą publikację filozoficzną w okresie dwóch lat poprzedzających przyznanie nagrody.

                                               

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego (Uniwersytet Łódzki)

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego – nagroda przyznawana od 2015 roku przez Uniwersytet Łódzki za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Nagroda w wysokości 50.000 zł została ustanowiona z okazji 70-lecia Uniwersytetu ...

                                               

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 rok ...

                                               

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Nagroda im. Witolda Lipskiego – polska nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki, Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących i Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla pracowników, doktorantów, studentów krajowej szkoły wyższej lub innej instytucj ...

                                               

Medal imienia Alfreda Lityńskiego

Medal imienia Alfreda Lityńskiego – polska nagroda naukowa przyznawana przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne lub popularyzatorskie w dziedzinie hydrobiologii polskim i zagranicznym osobom fizyczn ...

                                               

Medal im. Profesora Kazimierza Demela

Medal im. Profesora Kazimierza Demela – medal ustanowiony w Morskim Instytucie Rybackim w 1991 jako wyraz uznania dla osób i instytucji mających wybitne osiągnięcia naukowe, badawcze lub w popularyzacji nauki w dziedzinach biologii, ekologii lub ...

                                               

Medal Politechniki Warszawskiej

Medal Politechniki Warszawskiej − najwyższe odznaczenie przyznawane przez Politechnikę Warszawską. Laureaci Jan Oderfeld Wiesław Kawecki Maria Drac 1998 Franciszek Piaścik Jerzy Osiowski 1999 Władysław Tryliński Halina Skibniewska 2000 Edward Bru ...

                                               

Nagroda im. Mariana Mięsowicza

Nagroda im. Mariana Mięsowicza – nagroda naukowa przyznawana od 1997 przez Radę Polskiej Akademii Umiejętności za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Prawo złożenia wniosku o przyznanie nagrody posiadają członkowie Wydziału III Nauk Ścisłych ...

                                               

Nagroda Młodych PTA

Nagroda Młodych – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, organizację istniejącą od 1923 roku. Nagroda przyznawana jest przez jury powołane przez Zarząd PTA, za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany ...

                                               

Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska – doroczna nagroda przyznawana przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe. Dorocznie przyznawanych je ...

                                               

Nagroda im. Franka Wilczka

Nagroda im. Franka Wilczka – polsko-amerykańska nagroda naukowa w wysokości 12 tys. dolarów amerykańskich ustanowiona w 2019 r. przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Kościuszkowską. Opie ...

                                               

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL. Przyznawana od 1974 przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL "za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”.

                                               

Nagroda imienia Profesora Zbigniewa Engela

Nagroda imienia Profesora Zbigniewa Engela − polska coroczna nagroda ustanowiona przez Fundację Rodziny Engelów i przyznawana pracownikom naukowo-dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej ...

                                               

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena – polska nagroda w formie statuetki, pamiątkowego dyplomu oraz nagrody pieniężnej w wysokości 7000 zł dla studentów i absolwentów gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybit ...

                                               

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza – nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział n ...

                                               

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego – nagroda ustanowiona 15 kwietnia 1983 r. uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznawana za prace badawcze o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i ...

                                               

Nagroda Polonicum

Nagroda Polonicum – nagroda w formie dyplomu i statuetki z brązu przyznawana zagranicznym badaczom przez Uniwersytet Warszawski od 2006 roku za "wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świec ...

                                               

Nagrody Naukowe Tygodnika "Polityka”

Nagrody Naukowe "Polityki – stypendia dla młodych naukowców przyznawane przez "Politykę” w ramach akcji "Zostańcie z nami” przez Fundację Tygodnika "Polityka”. Akcja tygodnika rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca”, o ...

                                               

Naukowa Nagroda Młodych PTA im. Profesora Michała Bokińca

Naukowa Nagroda Młodych PTA im. Profesora Michała Bokińca – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne, stowarzyszenie istniejące od 1993. Przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny andrologii, opublikowaną w roku poprzedzając ...

                                               

Medal Bohdana Paczyńskiego

Medal Bohdana Paczyńskiego – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą ją otrzymać naukowcy polscy oraz zagraniczni. Nagroda została ustanowiona podczas zjazdu t ...

                                               

Prix Galien Polska

Prix Galien Polska – polska edycja międzynarodowego konkursu Prix Galien, który nagradza innowacyjność w farmacji i w medycynie. Nazwa konkursu pochodzi od Klaudiusza Galena Claudiusa Galenusa, wybitnego starożytnego lekarza. Konkurs Prix Galien ...

                                               

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Nagroda imienia Artura Rojszczaka – wyróżnienie ustanowione przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ku pamięci tragicznie zmarłego filozofa Artura Rojszczaka, jednego z założycieli klubu. Nagroda im. Artura Rojszcza ...

                                               

Nagroda im. Karola Sabatha

Nagroda im. Karola Sabatha – polska nagroda w wysokości początkowo 5 tys. zł, a potem 4 tys. zł, przyznawana od 2008 roku przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych "Naukowi.pl” za najlepszy tekst popularnonaukowy w polskiej prasie dotyc ...

                                               

Medal im. Wacława Sierpińskiego

Medal im. Wacława Sierpińskiego – medal przyznawany przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne matematykom związanym z Polską za wybitne osiągnięcia naukowe. Medal przyznawany jest przez jury od 1974. Laureaci wygłaszają w dn ...

                                               

Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów

Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów – nagroda przyznawania za prace naukowe związane ze środowiskiem KUL oraz badania polonijne przez Instytut Badań Polonijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nagradzane sa prace prezentujące m.in. wkł ...

                                               

Medal Mariana Smoluchowskiego

Medal ten jest najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, ustanowionym na cześć Mariana Smoluchowskiego. Przyznawany jest osobom, których prace przyczyniły się w sposób wybitny do rozwoju co najmniej jednej z dziedzin fizyki oraz z ...

                                               

Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa

Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzani ...

                                               

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi.

                                               

Medal im. Władysława Szafera

Medal im. Władysława Szafera – wyróżnienie ustanowione przez Polskie Towarzystwo Botaniczne dla upamiętnienia polskiego botanika profesora Władysława Szafera i uhonorowania tym medalem autorów wybitnych publikacji z zakresu botaniki.

                                               

Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego

Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego – medal przyznawany przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu naukowcom i praktykom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.

                                               

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego – polska nagroda przyznawana od 2014 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod honorowym patronatem prezydenta Polski w celu uhonorowania przedstawicieli ukraińskich nauk humanistycznych zasłu ...

                                               

Zachodniopomorski Nobel

Zachodniopomorski Nobel – prestiżowa nagroda dla zachodniopomorskiej nauki w Polsce, nadawana przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki od 2001 r.

                                               

Nagroda imienia Włodzimierza Zonna

Nagroda im. Włodzimierza Zonna – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wybitne zasługi w szerzeniu i popularyzacji wiedzy o Wszechświecie. Jury powołane przez Zarząd Główny PTA co dwa lata wręcza laureatom medal poświęcon ...

                                               

BRITE Constellation

BRITE lub Bright Target Explorer, znane także jako Canadian Advanced Nanospace eXperiment 3 – konstelacja sześciu nanosatelitów umieszczonych na orbicie okołoziemskiej przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie. Projekt satelitów BRITE został ...

                                               

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Centrum Badań Kosmicznych PAN – instytut badawczy III Wydziału Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18 A w Warszawie. Powołany został decyzją Prezydium PAN 29 września 1976 roku, a działalność rozpoczął 1 kwietnia 1977 roku. W 20 ...

                                               

Mirosław Hermaszewski

Mirosław Hermaszewski – lotnik i kosmonauta, generał brygady pilot Wojska Polskiego. Pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 1981–1983, komendant Wyższej Oficerskiej ...

                                               

Heweliusz (satelita)

Heweliusz – trzeci polski sztuczny satelita oraz drugi polski satelita naukowy ; "polski” – czyli zintegrowany w Polsce. Jest szóstym i ostatnim z należących do międzynarodowej konstelacji satelitów astronomicznych BRITE, budowanych w ramach kons ...

                                               

ILR-33 Bursztyn

ILR-33 BURSZTYN – polska eksperymentalna wielostopniowa rakieta suborbitalna zaprojektowana przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Głównym celem prac rozwojowych nad BURSZTYNEM jest zdobycie doświadczeń w budowie silników rakietowy ...