Blog strona 323
                                               

Paweł Czartoryski

Paweł Maria Czartoryski – polski prawnik i historyk nauki, wydawca Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika.

                                               

Roman Czauderna

Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym czasie w 1884 otrzymał stypendium z fundacji Konarskiego. Podczas zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej około roku 1888 rozpoczął służbę. W 1895 był koncypistą skarbowy ...

                                               

Marcin Czepelak

Marcin Piotr Czepelak – polski prawnik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2017 ambasador RP w Holandii i przy OPCW.

                                               

Anita Czerwińska

Anita Czerwińska z domu Popiołek – polska prawnik i polityk, przewodnicząca warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej”, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, rzecznik prasowy partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Klubu Parlamentarnego PiS.

                                               

Paweł Czerwiński (ur. 1965)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. Bezpośrednio po studiach pracował w prokuraturze rejonowej Kraków-Śródmieście. W 1990 rozpoczął pracę w MSZ, początkowo jako attaché w wydziale konsularnym ambasady RP w ...

                                               

Władysław Ćwik

Władysław Ćwik – polski prawnik, wykładowca, specjalista z zakresu historii prawa Polski. Studiował prawo na UMCS-ie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1961, a doktora habilitowanego w 1968. W 1977 roku otrzyma ...

                                               

Jan Kazimierz Ćwikliński

Jan Kazimierz Ćwikliński – polski prawnik. Syn Wojciecha, organisty kościelnego i Cecylii z Buszkiewiczów, brat Ludwika Ćwiklińskiego. Poślubił córkę Teofila Magdzińskiego, posła do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego. Ukończył Królewskie Gimnazj ...

                                               

Walenty Danielak

Walenty Danielak – polski działacz społeczny. Założyciel "Hotelu Centralnego” w Zdunach k. Krotoszyna, restauracji i Zajazdu "Danielak”. Powstaniec wielkopolski. Radca prawny majątku Lipskich. Radny Zdun oraz członek Towarzystwa Przemysłowców. Oj ...

                                               

Antoni Dąbczański

Antoni Dąbczański – polski prawnik, ziemianin, lwowski adwokat. Urzędnik sądowy przy tzw. "Czarnym senacie" we Lwowie, brał udział w śledztwie i procesie Józefa Zaliwskiego w 1834 roku. W 1839 był protokolistą przy karnym sądzie w Stanisławowie, ...

                                               

Janina Dąbrowa

Janina Dąbrowa – polska prawniczka, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. W 1960 obroniła pracę doktorską Znaczenie domniemań prawnych w polskim procesie cywilnym napisaną pod kierunkiem Kamila ...

                                               

Juliusz Dąbrowski

Juliusz Dąbrowski – prawnik, instruktor harcerski, harcmistrz. Był synem warszawskiego adwokata Jana Dąbrowskiego. Mając 12 lat wstąpił do "20 WDH” Warszawskiej Drużyny Harcerskiej w gimnazjum Lorentza.W latach 1922–1924 był uczniem gimnazjum im. ...

                                               

Stefan Dąbrowski (1882–1945)

Był synem Augustyna i Teresy Pauliny z domu Żelewskiej. Ukończył gimnazjum w Wejherowie i studia prawnicze na uniwersytetach w Monachium i Królewcu. W czasie studiów działał w Polskim Towarzystwie Akademickim "Vistula” w Monachium i w stowarzysze ...

                                               

Edward Dereń

Działał w ruchu młodzieżowym w latach 1956–1965. W 1965 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1989 jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego do 1990 PSL "Odrodzenie”. Działał w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia, Polskim Czerwon ...

                                               

Aleksander Des Loges

Aleksander Des Loges – polski prawnik, urzędnik państwowy Austro-Węgier II Rzeczypospolitej, wojewoda stanisławowski 1925-1926.

                                               

Kazimierz Roman Dębicki

Kazimierz Roman Dębicki – polski dyplomata. Ukończył studia prawnicze, następnie studiował w Akademii Konsularnej w Wiedniu. W czasie I wojny światowej służył w latach 1915–1917 w Armii Austro-Węgier, dochodząc do stopnia podporucznika artylerii. ...

                                               

Maciej Dobieszewski

Maciej Dobieszewski – polski prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2016–2019 wiceprezes, a w latach 2018–2019 p.o. prezesa Głównego Urzędu Miar.

                                               

Bronisław Dobrzański

Bronisław Dobrzański – polski prawnik, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego od 18 grudnia 1956 do 23 stycznia 1958, kapitan rezerwy artylerii

                                               

Ludwik Dolański

Ludwik Dolański, herbu Korab – adwokat, ziemianin, polityk demokratyczny, poseł na Sejm Ustawodawczy w Kromieryżu i Sejmu Krajowego Galicji. Ukończył studia na wydziale prawnym uniw. w Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł doktora praw 1838. Następnie pro ...

                                               

Radosław Domagalski-Łabędzki

Radosław Domagalski-Łabędzki – polski menedżer i prawnik, w latach 2015–2016 wiceminister rozwoju, następnie do 2018 prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

                                               

Marian Domagała (prawnik)

Marian Domagała – prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń. Organizator placówek ubezpieczeniowych na Ziemiach Zachodnich. Zastępca naczelnego dyrektora i dyrektor naczelny PZU. Był również dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Wa ...

                                               

Krzysztof Domarecki

Krzysztof Domarecki – polski prawnik, przedsiębiorca i menedżer. Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej w wielu krajach świata.

                                               

Jan Domaszewski

Jan Wacław Domaszewski, prawnik polski, specjalista prawa cywilnego i administracyjnego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

                                               

Bartłomiej Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski – polski polityk, prawnik i samorządowiec, w latach 2006–2014 burmistrz Włoszczowy, poseł na Sejm VI i IX kadencji, wicewojewoda świętokrzyski.

                                               

Dobrosław Dowiat-Urbański

Studiował prawo i filologię germańską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także na uniwersytetach we Fryburgu i Kolonii. Ukończył także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz odbył aplikację legislacyjną, po czym w 1999 ...

                                               

Andrzej Drogoń

Andrzej Drogoń – polski prawnik i historyk, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Feliks Dropiński

Feliks Henryk Dropiński – polski prawnik, naczelnik poznańskiego magistratu, powstaniec wielkopolski, członek Masovii, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

                                               

Tadeusz Drzażdżyński

Tadeusz Drzażdżyński – polski prawnik z tytułem doktora, urzędnik ministerialny, działacz gospodarczy w II Rzeczypospolitej.

                                               

Mirosław Drzewiecki

Mirosław Michał Drzewiecki – polski polityk, prawnik, poseł na Sejm w latach 1991–1993 i ponownie w latach 1997–2011. Od 2007 do 2009 minister sportu i turystyki.

                                               

Lech Dubel

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie 1970. Doktorat w zakresie nauk prawnych obronił w 1976, z zakresu teorii państwa i prawa promotor: prof. dr hab. ...

                                               

Kazimierz Duch

Kazimierz Duch – polski działacz niepodległościowy, doktor nauk prawnych, poseł, senator, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Bolesław Dudziński

Bolesław Dudziński – polski ksiądz katolicki, doktor prawa, kapelan Wojska Polskiego, proboszcz w Tłuchowie, Strzegowie i Brańszczyku. Był synem Aleksandra i Franciszki z Kamińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Szkoły Handlowej ...

                                               

Leszek Dumnicki

Od 1967 roku pracował jako sekretarz sądowy, a następnie starszy sekretarz sądowy w Sądzie Powiatowym w Krakowie, jednocześnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu 1 stycznia 1975 roku otrzymał powołanie na stanowisko komornika ...

                                               

Klemens Dunin-Kęplicz

Klemens Dunin-Kęplicz ps. Muś – polski prawnik, dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz i nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Służby Zagranicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

                                               

Karol Dunin

Karol Gustaw Dunin, prawnik polski. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Bolesława Feliksa Szpott-Dunina i Marii z Wolskich I voto Łempilskiej, bratem znanego lekarza Teodora. Kształcił się w gimnazjum w Pińczowie do 1868, następnie studio ...

                                               

Stefan Dwornik

Urodził się jako syn Bartłomieja i Zofii z domu Kachl. Ukończył studia prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas I wojny światowej służył w c. i k. Armii. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. ...

                                               

Jan Dychdalewicz

Jan Jerzy Dychdalewicz – polski prawnik, urzędnik samorządowy w II Rzeczypospolitej, m.in. starosta i wicewojewoda lwowski.

                                               

Edmund Dylewski

Edmund Dylewski – prawnik. Ukończył studia na Wydziale Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego pracując jednocześnie jako sekretarz w Archiwum Głównych Akt Dawnych. W czasie studiów otrzymał złoty medal za pracę konkursową o Andrzeju Fryczu ...

                                               

Juliusz Dzieduszycki

Juliusz Maria Dzieduszycki) – polski hrabia, prawnik, dyplomata II Rzeczypospolitej. Pochodził z hrabiowskiej rodziny ziemiańskiej, praprawnuk Waleriana, prawnuk Ludwika Benedykta, wnuk Edwarda Juliana. Urodził się jako trzecie spośród pięciorga ...

                                               

Konstanty Dzieduszycki

Konstanty Dzieduszycki – hrabia i ziemianin, polityk, poseł na Sejm i senator w II Rzeczypospolitej. Doktor praw. Adiutant Józefa Piłsudskiego.

                                               

Wiesław Dzielski

Urodził się w 6 czerwca 1916 w Bochni, gdzie uczęszczał do szkoły. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Bochni, a następnie w Krakowie najpierw w przedsiębiorstwie "Hydrotest”, a od 1954 w Krakowskim Biurze Projekt ...

                                               

Damazy Antoni Dzierożyński

Damazy Antoni Jan Dzierożyński – polski prawnik Notariusz powiatu inowrocławskiego, mecenas sądu najwyższego, sędzia województw mazowieckiego i kaliskiego. Wydał: "Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią ...

                                               

Marian Dziewicki

Marian Dziewicki – polski prawnik, sekretarz Koła Kresowego w pierwszej Dumie, prezydent Wilna w okresie Litwy Środkowej, działacz samorządowy.

                                               

Stefan Dziewulski

Stefan Dziewulski – polski prawnik, ekonomista i wykładowca akademicki. Redaktor i wydawca czasopism "Ekonomista” i "Prawo i Ekonomia”, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, przywódca Ligi Państwowości Polskiej.

                                               

Wojciech Dziomdziora

Wojciech Dziomdziora – polski prawnik i urzędnik państwowy, radca prawny, od 2006 do 2007 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

                                               

Henryk Dzwonkowski

Henryk Jan Dzwonkowski – profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Edmund Nawrocki

Edmund Nawrocki, urzędnik, polityk konserwatywny, poseł do austriackiej Rady Państwa. Urodził się w rodzinie urzędniczej, syn Karola aktuariusza powiatowego m.in. w Rohatynie i Jazłowcu. Ukończył gimnazjum w Stanisławowie 1860 i wydział prawa na ...

                                               

Henryk Eile

Henryk Eile vel Nachman Hirsch Eile – polski Żyd, prawnik, historyk administracji, publicysta, pułkownik intendent Wojska Polskiego.

                                               

Karol Englisch

Karol Englisch, także: Karol Artur Enlisch-Payne – polski prawnik, pracownik administracji państwowej. Jeden z najwybitniejszych polskich taterników w historii zdobywania Tatr. Ojciec Karola Englischa był Polakiem, matka Austriaczką, urodzoną w K ...

                                               

Jerzy Falenciak

Jerzy Falenciak – polski prawnik, od 1949 r. zastępca profesora, od 1957 r. docent, od 1966 profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego od 1949 r., Zakładu Prawa Rzymskiego od 1969 r. i Pracowni Rękopisów i Starodruku Prawniczego Bi ...

                                               

Wilhelm Fallek

Syn Altera Menachema, fabrykanta pudełek. Pracował w jednej z firm spedycyjnych jako buchalter, także jako pomocnik kupca, jednocześnie przygotowując się do matury w trybie eksternistycznym. Po zdaniu matury w krakowskim gimnazjum św. Anny 1909 d ...