Blog strona 325
                                               

Margareta Kępińska Jakobsen

Margareta Kępińska Jakobsen – polska prawniczka, działaczka społeczna, współzałożycielka Duńskiego Komitetu Helsińskiego Praw Człowieka, zaangażowana m.in. w prace związane z reformą polskiego systemu penitencjarnego.

                                               

Katarzyna Kępka (adwokat)

Katarzyna Kępka – polska doktor nauk prawnych, adwokatka i wykładowczyni, w 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

                                               

Mikołaj Kiczka

Mikołaj Kiczka herbu Kokot z Kik – szlachcic polski, archidiakon gnieźnieński, kanonik i wikariusz generalny, oraz administrator diecezji poznańskiej, doktor dekretów, a w 1422 roku główny pełnomocnik króla Władysława Jagiełły wraz z Władysławem ...

                                               

Grzegorz Kiełb

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył ponadto studia podyplomowe z obszaru gospodarki przestrzennej w administracji publicznej oraz z zakresu zarządzania i pośrednictwa obrotu nieruchomościami. W swojej karierze zawodowej pracował w straży mi ...

                                               

Roman Kiełkowski

Roman Kiełkowski - pisarz, prawnik i publicysta, dziennikarz. Współpracownik "Czasu” i Przeglądu Lekarskiego. Publikacje Desant niebieski zbiór wierszy 1946 Historie spod Kopca Krakusa 1972 Zlikwidować na miejscu! z dziejów okupacji hitlerowskiej ...

                                               

Aranka Kiszyna

Była córką Rudolfa Ostrihanskyego 1893–1963, pułkownika Wojska Polskiego II RP i żołnierza AK, najstarszą z czworga jego dzieci z Marią Walerią Gierycz. Podczas II wojny światowej była żołnierzem AK. Po wojnie ukończyła studia na Wydziale Prawa U ...

                                               

Alfred Klein

Urodzony w 1921 r. Doktoryzował się u Józefa Fiemy w 1961 na podstawie pracy Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, habilitację otrzymał cztery lata później. Tytuł profesora zwyczajnego i stanowisko kierownika Zakładu Prawa Obrotu Uspołeczn ...

                                               

Franciszek Ksawery Klimaszewski

Ukończył seminarium duchowne w Saratowie, a następnie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł magistra teologii i egzaminatora prosynodalnego, powrócił do Saratowa i został kanonikiem. W latach 1913-1917 prz ...

                                               

Mateusz Klinowski

Mateusz Michał Klinowski – polski prawnik, filozof, polityk, samorządowiec, publicysta, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz na rzecz liberalizacji polityki narkotykowej w Polsce, w latach 2014–2018 b ...

                                               

Jan Kłodziński

Był sędzią rozwiązanego przez władze carskie sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego. Był członkiem Krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Publikował na tematy prawnicze oraz historyczne. W 1842 roku opublikował w Warszawie encyklopedię prawniczą, a w ...

                                               

Tomasz Knothe

W 1966 ukończył studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W 1971 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latac ...

                                               

Piotr Kobylański

Piotr Kobylański – adwokat, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Po ukończeniu prawa w Petersburgu został sekretarzem I Departamentu Senatu Rosji. Od 1851 przebywał w Warszawie, w 1857 został radcą dworu i wiceprezesem Trybunału Hand ...

                                               

Tadeusz Kochanowicz

Tadeusz Kochanowicz – polski prawnik, urzędnik i polityk, współpracownik Rządu RP na uchodźstwie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, autor wspomnień.

                                               

Tadeusz Kocowski

Tadeusz Kocowski – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów i Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc ...

                                               

Adam Kocur

Adam Kocur – polski powstaniec, doktor praw, polityk, duchowny, prezydent Katowic w latach 1928–1939, Wiceprezes Związku Związków Komunalnych Kas Oszczędności w 1939 roku, kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Jan Kodrębski

Jan Kodrębski – polski prawnik, historyk myśli politycznej i prawnej, romanista, znawca kultury antycznej, od 1990 r. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie prawa rzymskiego i historii doktryn politycznych i prawnych. Absolwent ...

                                               

Jadwiga Kokoszko

Jadwiga Kokoszko pseud. Wacław – prawniczka, działaczka konspiracyjna podczas II wojny światowej, żołnierz Gwardii Ludowej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka w warszawskim Sądzie Okręgowym, od 1936 żona Witolda Kok ...

                                               

Józef Kokot (historyk)

Józef Kokot – polski historyk i prawnik, profesor nauk politycznych, w latach 1966–1975 dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, znawca dziejów Śląska.

                                               

Ludwik Kolankowski

Ludwik Kolankowski – polski historyk, działacz polityczny i senator RP, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i pierwszy rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ostatni dyrektor Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.

                                               

Mirosław Kołakowski

Z wykształcenia był prawnikiem, specjalizował się w prawie europejskim. Zasiadał w radach nadzorczych Radia Łódź i Widzewa Łódź, kierował też radą Międzynarodowych Targów Łódzkich. Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Unii Wolności. ...

                                               

Jan Komierowski

Jan Komierowski – prawnik, ziemianin, urzędnik administracji państwowej, brał udział w powstaniu listopadowym. Wydał utwory poetyckie Andrzeja Morsztyna i przetłumaczył 10 dramatów Williama Szekspira, które ukazały się anonimowo w trzech tomach d ...

                                               

Tadeusz Koncki

Tadeusz Koncki, polski prawnik, doktor praw, urzędnik państwowy Austro-Węgier II Rzeczypospolitej, wojewoda śląski 1924.

                                               

Kazimierz Konopka

Kazimierz Józef Konopka – sekretarz Hugona Kołłątaja, członek tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej, publicysta, jeden z przywódców jakobinów warszawskich, żołnierz, oficer Legionów Polskich.

                                               

Tadeusz Kopeć (poseł II RP)

Tadeusz Kopeć – polski prawnik, dziennikarz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Adolf Koper

Adolf Koper, ps. Marek Rozłucki, Michał Polanowski – polski prawnik, żołnierz Batalionów Chłopskich, komendant obwodu Lublin Okręgu Lublin tej organizacji.

                                               

Wiktor Kopff

Wiktor Adolf Karol Kopff – polski prawnik i pamiętnikarz, od 1840 senator Rzeczypospolitej Krakowskiej. Był najmłodszym z dzieci malarza Jana Wincentego Koppfa, bratem Konstantego Kopffa. W latach 1814–1821 uczył się w Gimnazjum św. Anny. Studiow ...

                                               

Roman Korab-Żebryk

Roman Korab-Żebryk, ps. "Korab”, "Korabiewicz”, "Robak” – polski prawnik i historyk, oficer Armii Krajowej, dowódca 1 Wileńskiej Brygady AK, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Stefan Korboński

Stefan Korboński, ps. "Nowak”, "Zieliński”, "Stefan Zieliński” – polityk polskiego ruchu ludowego, adwokat i publicysta, oficer Wojska Polskiego, p.o. Delegata Rządu na Kraj w okresie od 27 marca do 28 czerwca 1945. Poseł na Sejm Ustawodawczy z r ...

                                               

Tomasz Korczak

Tomasz Korczak – prawnik z wykształcenia, nauczyciel, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Międzylesie od 1998 roku.

                                               

Antoni Kordowski

Antoni Bonifacy Kordowski – polski polityk ruchu ludowego, poseł PSL "Wyzwolenie”, prawnik, publicysta.

                                               

Marcin Korolec

Marcin Korolec – polski prawnik, urzędnik państwowy. W latach 2005–2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2011–2013 minister środowiska, w latach 2013–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik Rządu ds. p ...

                                               

Marek Stanisław Korowicz

Marek Stanisław Korowicz pseud.: Stanisław Deresiewicz, Komar Stanisław; kryptonimy: St. D., M. St. K. – polski politolog, specjalista prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, taternik.

                                               

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Magdalena Maria Korzekwa – polska prawniczka, psycholog, publicystka i pisarka, prezenterka TVP, dziennikarka.

                                               

Modest Wit Kosicki Wata

Modest Wit Kosicki Wata – prawnik. W 1810-1814 studiował w Szkole Głównej Krakowskiej, w 1814 uzyskał doktorat z filozofii i nauk wyzwolonych za pracę pt.: Rozprawa o głównej zasadzie i pożytkach filozofii moralnej, wyd. Kraków 1814); w 1814/1815 ...

                                               

Artur Kosicki

Został absolwentem szkoły średniej w Łapach. W latach 1997–2004 był członkiem zespołu disco polo Boys, gdzie zajmował się głównie tańcem, jednak również śpiewał. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku, specjalizował się w prawie ...

                                               

Władysław Kosieradzki

Był jednym z twórców koncepcji budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, wraz z bratem Pawłem Kosieradzkim i wicepremierem odpowiedzialnym za przemysł i gospodarkę Eugeniuszem Kwiatkowskim. Jego Memoriał złożony jesienią 1936 roku uznano za najlep ...

                                               

Stanisław Kosina

Stanisław Marian Kosina – doktor praw, urzędnik konsularny, kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Hilary Kossak

Pochodził ze Lwowa. Ukończył studia na tamtejszym Wydziale Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego, w marcu 1914 uzyskując tytuł naukowy doktora praw. Brał udział w I wojnie światowej jako oficer c. i k. armii. W grudniu 1914 został awansowany do st ...

                                               

Andrzej Kotula (1822-1891)

Urodził się jako szósty z trzynaściorga dzieci Józefa, chałupnika, i Marii z Kasparków. Ukończył kolejno ewangelicką szkołę trywialną w Grodziszczu, gimnazjum ewangelickie na Wyższej Bramie w Cieszynie, liceum w Bratysławie i studia prawnicze w W ...

                                               

Władysław Kowalikowski

Władysław Kowalikowski – polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, zastępca komisarza generalnego rządu RP na Kraków, wicewojewoda krakowski, wojewoda krakowski.

                                               

Bolesław Kowalski (żeglarz)

Bolesław Kazimierz Kowalski ps. Bolo – polski prawnik, żeglarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, organizator i dowódca naukowo-badawczych żeglarskich wypraw m.in. na SY "Dar Opola" na Morze Czerwone i Morze Śródziemne i na SY Śmiały dookoła Ame ...

                                               

Wojciech Kowalski (ur. 1980)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2011 na podstawie napisanej pod kierunkiem Jerzego Ciszewskiego rozprawy pt. Naruszenie prywatnej sfery życia przez prasę - analiza cywilnoprawna uzyskał na Wydziale Prawa i Admi ...

                                               

Piotr Kownacki

Piotr Kownacki – polski prawnik, urzędnik państwowy. W latach 2008–2009 szef Kancelarii Prezydenta RP, p.o. prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1991–1992.

                                               

Andrzej Kozanecki

Andrzej Kozanecki – polski adwokat, w czasie II wojny światowej uczestnik konspiracji, publicysta Tygodnika Warszawskiego, więzień polityczny w latach 1948-1954.

                                               

Krzysztof Kozłowski (ur. 1983)

Krzysztof Stanisław Kozłowski – polski prawnik i polityk. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w latach 2016–2018 wojewoda zachodniopomorski, od 2018 do 2020 sekretarz stanu w Ministerst ...

                                               

Wacław Kozubski

Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował w Związku Powiatów Województwa Poznańskiego. W 1939 walczył w wojnie obronnej Polski. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie w Małopolsce. W 1944 wziął udział ...

                                               

Stanisław Koźmiński (dyplomata)

Stanisław Koźmiński – polski prawnik i dyplomata. Studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego i w Wiedniu, uzyskując doktorat. W latach 1900–1919 pracował w prokuraturze we Lwowie, od 1916 wykładał również ekonomię na wyższych kursa ...

                                               

Ludwik Krajewski

Ukończył studia prawnicze. Pełnił funkcję redaktora "Dziennika Ustaw”. Sędzia pokoju zapasowy w okręgu sądu okręgowego w Grodnie, delegowany do czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości 9 listopada 1928 roku. We wrześniu 1937 został powołany na s ...

                                               

Ignacy Krasicki (dziennikarz)

Ignacy Stanisław Krasicki – polski dziennikarz, politolog marksistowski, działacz i propagandysta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, podejmujący m.in. zagadnienia polityki wyznaniowej. Został umieszczony na tzw. Liście Kisiela.

                                               

Henryk Piotr Krasiński

Henryk Piotr Zygmunt Krasiński - hrabia, polski ziemianin, prawnik, działacz patriotyczny i społeczny, właściciel majątku w Mszanie Dolnej. Henryk Krasiński pochodził z ukraińskiej gałęzi rodziny herbu Ślepowron, od XIX wieku posiadającej tytuł h ...