Blog strona 326
                                               

Krzysztof Liedel

Krzysztof Liedel – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań ...

                                               

Marian Linde

Marian Linde – polski prawnik, dyplomata w służbie konsularnej Austro-Węgier, w służbie dyplomatycznej i konsularnej II Rzeczypospolitej. Ukończył na Uniwersytecie we Fryburgu studia prawnicze ze stopniem naukowym doktora i wstąpił do służby kons ...

                                               

Ryszard Linscheid

Ryszard Zygmunt Linscheid – prawnik, przedsiębiorca, podporucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Maria Lipczyńska

Maria Janina Lipczyńska-Koper z domu Chmielowiec – polska prawniczka, adwokat, profesor nauk prawnych, specjalistka z zakresu prawa karnego procesowego i logiki, początkowo związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, a następnie z Uniwersytetem Wrocł ...

                                               

Mariusz Lipiński

Działał w Partii Ludowo-Demokratycznej i był szefem jej młodzieżówki – Towarzystwa Promocji Młodych. W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia startował do Sejmu z listy SLD-UP PLD była uczestnikiem tej koalicji. 20 kwietnia 2002 wprowadzi ...

                                               

Tadeusz Lipkowski

Tadeusz Lipkowski – prawnik, publicysta, współpracownik Małego Dziennika i Prosto z Mostu. Osadzony na Pawiaku i w al. Szucha.

                                               

Dominik Lisiecki

Dominik Lisiecki krypt.: D. L., zm. 15 kwietnia 1846 w Warszawie) – prawnik, dziennikarz, poeta, tłumacz, wolnomularz.

                                               

Michał Litwiniuk

Michał Piotr Litwiniuk – polski samorządowiec, prawnik i nauczyciel akademicki, od 2014 do 2018 wiceprezydent Białej Podlaskiej, od 2018 prezydent tego miasta.

                                               

Maria Liwo

Maria Janina Liwo – polska prawnik, działaczka organizacji narodowych, więzień gestapo, harcerka i działaczka kospiracji w czasie niemieckiej okupacji.

                                               

Tadeusz Lubaczewski

Ukończył gimnazjum w Travniku, następnie studiował prawo i uzyskał w tej dziedzinie tytuł doktora. W 1920 wstąpił do polskiej służby zagranicznej, w której był m.in. sekretarzem konsularnym w agencji konsularnej w Boguminie 1920, sekretarzem kons ...

                                               

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński – polski prawnik, inwestor i działacz społeczny. Prezes Grupy Landeskrone, Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, członek Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, członek Rady Muzeum Łazienki Królewskie ...

                                               

Jan Antoni Luchini

Jan Antoni Luchini – polski prawnik, profesor i sześciokrotny rektor Akademii Krakowskiej. Rektorem krakowskiej uczelni został po raz pierwszy w roku 1724 zastępując na stanowisku Marcina Waleszyńskiego, urząd sprawował do 1725. Ponownie był jesz ...

                                               

Tomasz Lulek (prawnik)

Tomasz Lulek - prawnik, doktor prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego z polityki ekonomicznej, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny prawa skarbowego i rachunkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako profesor zwy ...

                                               

Zbigniew Łabno

Zbigniew Józef Franciszek Łabno – polski prawnik, adwokat, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w latach 1990–1996 dziekan Wydziału Ekonomii tej uczelni.

                                               

Otmar Łazarski

Otmar Łazarski – polski prawnik i dyplomata. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wiedeńskim w 1911 rozpoczął pracę w administracji austro-węgierskiej w Galicji, do 1914 był praktykantem konceptowym w s ...

                                               

Stanisław Łepkowski

Stanisław Łepkowski – polski prawnik, dyplomata, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył następnie Akademię Eksportową w Wiedniu. W kwietniu 1919 wstąpił do służby dyplomaty ...

                                               

Karol Łopatecki

Karol Łopatecki – polski historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

                                               

Adam Łoś

Adam Karol Ludwik Łoś herbu Dąbrowa z Grodkowa – współwłaściciel majątku Domażyr, starosta powiatowy w Krośnie.

                                               

Karol Łoś

Karol Franciszek Salezy Łoś, herbu Dąbrowa, z Grodkowa i Krzynowłogi Małej – polski ziemianin, właściciel dóbr ziemskich Kulmatycze w powiecie mościskim; Domażyr i Stawisko Zrelewskie w powiecie gródeckim, Wywodził się z tzw. starszej linii Łosió ...

                                               

Włodzimierz Adam Łoś

Włodzimierz Adam Aleksander hr. Łoś z Grotkowa herbu Dąbrowa – polski ziemianin, wiceprezydent Namiestnictwa Galicyjskiego, komisarz i poseł Sejmu Krajowego, starosta powiatowy w Pilźnie, polityk, urzędnik państwowy.

                                               

Feliks Łubieński

Feliks Franciszek Florian Władysław Józef Bogumił Łubieński herbu Pomian – polski działacz polityczny, prawnik, starosta nakielski, rotmistrz wojsk koronnych 1789–1792, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, członek czynny Towarzys ...

                                               

Konstanty Łubieński

Konstanty Łubieński – polski działacz państwowy, ekonomista, prawnik, publicysta. Poseł na Sejmie PRL I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, członek Rady Państwa. Syn hrabiego Tadeusza, ojciec literata Tomasza.

                                               

Stanisław Łucki

Stanisław Łucki – prawnik, polityk narodowy, żołnierz w II wojnie światowej, działacz polonijny we Francji związany ze Stronnictwem Narodowym.

                                               

Jan Łukasiewicz (prawnik)

Jan Łukasiewicz – polski prawnik, specjalizujący się w naukach administracyjnych i prawie administracyjnym, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim.

                                               

Hanna Machińska

Hanna Machińska – polska prawniczka i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych. W latach 1991–2017 dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie, od 2017 zastępca rzecznika praw obywatelskich.

                                               

Jerzy Machlejd

Wywodził się z rodziny o korzeniach szkockich. Jego antenaci należeli do klanu MacLeodów. Był synem warszawskiego przedsiębiorcy z branży ogrodniczej Artura Machlejda, bratankiem pastora luterańskiego Juliana Machlejda, bratem inżyniera ogrodnict ...

                                               

Józef Machowski (prawnik)

Józef Machowski – polski doktor prawa, teoretyk filatelistyki i badacz znaczka polskiego. Początkowo kompletował generalne zbiory znaczków państw słowiańskich, później zaczął specjalizować się w znaczkach polskich. W latach okupacji nawiązał blis ...

                                               

Franciszek Maciejowski

Wybitny XIX-wieczny znawca prawa rzymskiego oraz historii prawa. Profesor prawa w Szkole Głównej Warszawskiej. Synem Franciszka był XIX wieczny powieściopisarz Ignacy Maciejowski.

                                               

Feliks Madejewski

Feliks Madejewski – prawnik i sędzia, poseł do austriackiej Rady Państwa Ukończył gimnazjum we Lwowie oraz wydział prawa uniwersytetu lwowskiego 1849. Od 1850 pracował w sądownictwie galicyjskim. Najpierw jak auskultant w Sądzie Karnym k. k. Crim ...

                                               

Jerzy Wiktor Madeyski

Jerzy Wiktor Madeyski herbu Poraj – polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, szef Krajowego Komisariatu Cywilnego przy Generalnym Gubernatorstwie Lubelskim, minister oświaty Przedlitawii, pierwszy poseł II Rzeczypospolitej w Republic ...

                                               

Stanisław Majewski (1915–1985)

Stanisław Wacław Majewski – polski prawnik, bankowiec i polityk. Prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz wiceprezes Rady Ministrów.

                                               

Wincenty Majewski (1841–1930)

Wincenty Majewski – polski prawnik i publicysta Ukończył studia prawnicze i wykonywał zawód adwokata. Był autorem publikacji o charakterze porad związanych problematyką prawną w czasie rewolucji przemysłowej. Felietony publikował na łamach Themis ...

                                               

Tadeusz Wojciech Maklakiewicz

Pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych, jego bracia Jan i Franciszek byli kompozytorami. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 1945–1949, a następnie kompozycję pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzy ...

                                               

Jan Malec (prawnik)

Był synem Eugeniusza i Marii. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w powstaniu warszawskim na terenie Pragi jako strzelec w szeregach plutonu 634 – zgrupowania 632 – 1 Rejonu VI Obwodu AK-Praga. Był m.in. dyrekt ...

                                               

Franciszek Malewski

Franciszek Hieronim Malewski − polski prawnik, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, przyjaciel Adama Mickiewicza i jego towarzysz na zesłaniu w Rosji, w 1830 roku współzałożyciel "Tygodnika Petersburskiego” i jego redaktor do 1835 roku. Na zlec ...

                                               

Godzimir Małachowski

Godzimir Małachowski herbu Nałęcz – polski prawnik, adwokat, prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu.

                                               

Eugeniusz Małecki

W 1980 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. pracował w "Samopomocy Chłopskiej” w Kaliszu. W 1990 zatrudniony w Biurze Poselsko-Senatorskim OKP w Kaliszu. W tym samym roku został powołany na wic ...

                                               

Jakub Marciszowski

Jakub Michał Marciszowski herbu Jastrzębiec – doktor filozofii i obojga praw, profesor i rektor Akademii Krakowskiej.

                                               

Andrzej Marek (burmistrz)

Brał udział w powstaniu styczniowym, wraz z braćmi Ignacym i Jakubem służył w oddziale Mariana Langiewicza. Pełnił funkcję sędziego wojskowego audytora. Bracia brali udział w bitwach pod Miechowem, pod Pieskową Skałą i pod Grochowiskami, po inter ...

                                               

Marian Dylewski

Ukończył wydział prawa uniw. we Lwowie, gdzie otrzymał tytuł doktora praw 1837. W latach 1838-1840 pracował jako adiunkt w prokuraturze kameralnej we Lwowie. Podejrzewany o udział w polskich nielegalnych organizacjach niepodległościowych w latach ...

                                               

Andrzej Markiewicz (fizjokrata)

Ukończył Seminarium Kandydatów Stanu Nauczycielskiego przy Szkole Głównej Koronnej w Krakowie. Został nauczycielem i uczył prawa, nauki moralnej, historii, początkowo w szkole wydziałowej w Warszawie, a następnie 1795-1801 w szkołach przygłównych ...

                                               

Jerzy Markiewicz

Syn Jana i Heleny z Modrzejewskich. W 1951 uzyskał tytuł magistra prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1968 otrzymał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1981 doktor habilitowany nauk hu ...

                                               

Ryszard Markiewicz

Ryszard Markiewicz – polski prawoznawca i radca prawny, specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa autorskiego, cywilnego i informacyjnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń ...

                                               

Bolesław Markowski (polityk)

Bolesław Markowski – polski prawnik, ekonomista, polityk, uczony oraz działacz samorządowy II Rzeczypospolitej. W 1881 roku ukończył Męskie Gimnazjum Rządowe w Kielcach. Twórca szkolnictwa ekonomicznego w regionie świętokrzyskim – w roku 1903 zał ...

                                               

Zdzisław Markowski

Zdzisław Markowski – prawnik, generał brygady w stanie spoczynku. Dyplom magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1967–1990 działał w strukturach Wojskowych Służb Wewnętrznych, był funkcjonariusze ...

                                               

Rajmund Masłowski

Z zawodu prawnik. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, herbu Samson, wywodzącej się z ziemi wieluńskiej. Był synem Józefa i Józefy z Bieleckich, bratem Eleonory, Gracjana, Edwarda i Jana. Żonaty od 1850 z Walerią z Danilewiczów 1827-1869 ...

                                               

Władysław Mazurkiewicz (dyplomata)

Władysław Mazurkiewicz – polski prawnik i dyplomata II Rzeczypospolitej, długoletni przedstawiciel dyplomatyczny RP w Argentynie.

                                               

Marek Mączyński

Marek Ireneusz Mączyński – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

                                               

Henryk Mądrzak

Urodzony 18 grudnia 1929 r. w Nowych Skalmierzycach. W latach 1951–1955 studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1957 r. odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a w 1959 r. był asesorem sądowym w Sądzie Powiatowym w St ...

                                               

Janina Ciechanowicz-McLean

Janina Ciechanowicz-McLean – polska prawniczka, prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.