Blog strona 328
                                               

Leon Romanowski

Leon Romanowski, także Bożawola-Romanowski – polski prawnik, heraldyk, literat. Uczęszczał do gimnazjum w Winnicy, później ukończył prawdopodobnie studia prawnicze. Odbył praktykę przy trybunale podolskim, pracował jako obrońca sądowy, a od 1840 ...

                                               

Marcin Romanowski

Marcin Romanowski – polski prawnik i urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2016–2019 dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w latach 2018–2019 pełnił urząd Pełnomocnika Ministr ...

                                               

Romuald Romański

Romuald Romański – polski prawnik, historyk, pisarz. Wykładowca prawa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Autor wielu książek o tematyce historycznej oraz kilku powieści historyczno-przygodowych.

                                               

Adam Rosczewic

Pochodził z rodziny mieszczańskiej, był synem Jana. Naukę rozpoczął w 1622 w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, następnie studiował od 1623 w Akademii Krakowskiej. Tytuł bakałarza uzyskał w 1625, a rok później w 1626 został magistrem nauk wyzwolon ...

                                               

Ignacy Juliusz Rosner

Ignacy Juliusz Rosner, ps. Neros, Infaustus – prawnik, dziennikarz, urzędnik ministerialny i polityk konserwatywny, poseł do austriackiej Rady Państwa.

                                               

Jan Rosner

Jan Rosner – polski prawnik i ekonomista. Specjalista w zakresie międzynarodowego prawa pracy, polityki społecznej i ergonomii.

                                               

Fiszel Rottenstreich

Fiszel Rottenstreich też Efraim Fiszel Rottenstrech – polski prawnik, polityk i publicysta narodowości żydowskiej. Nauczyciel, działacz społeczny, syjonista, senator I kadencji i poseł III kadencji parlamentu II RP.

                                               

Stanisław Rotwand

Stanisław Rotwand – polski prawnik, przemysłowiec, finansista, filantrop, działacz społeczny i gospodarczy.

                                               

Agata Rowińska

Agata Rowińska – polska prawniczka, zastępca dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Skarbu Państwa, członkini Rady Nadzorczej PZU, w 2007 prezes Zarządu PZU.

                                               

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski, polski prawnik, pracownik struktur rządowych II RP, aktywny działacz kontrwywiadu oraz Komendy Głównej Armii Krajowej, powstaniec warszawski, filister Korporacji Akademickiej Sarmatia.

                                               

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Anna Rozenek-Majdan z domu Kostrzewska – polska prezenterka telewizyjna, pisarka i osobowość telewizyjna. Z wykształcenia prawniczka.

                                               

Konstanty Rozwadowski (dyplomata)

Konstanty Rozwadowski – polski dyplomata. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne. Od grudnia 1918 w służbie dyplomatycznej II Rzeczypospolitej. Początkowo zastępca, następnie od 1923 naczelnik Wydziału Ekonomicz ...

                                               

Józef Rożniecki

Józef Bolesław Rożniecki vel Różniecki – doktor praw, uczestnik walk o niepodległość w czasie II wojny światowej oraz wojny z bolszewikami, major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Józef Różański

Józef Różański, także Jacek Różański, pierwotnie Józef Goldberg – polski prawnik, oficer NKWD i MBP, poseł na Sejm Ustawodawczy, zbrodniarz stalinowski.

                                               

Szymon Ruman

Szymon Albert Ruman – polski prawnik, legislator, urzędnik państwowy, menedżer. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

                                               

Jerzy Rutkowski (żołnierz AK)

Jerzy Rutkowski ps. "Michał”, "Kmita” – polski prawnik, działacz polityczny obozu narodowego, współpracownik Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga”, menedżer, inicjator i zarządzający Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi Polskiego Państwa Podz ...

                                               

Bartłomiej Rychter

Bartłomiej Rychter – polski prawnik, autor kryminałów. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej nr 4 w Sanoku. Maturę zdał w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sanoku. Po studiach prawniczych, które ukończył na Uniwersytecie Rzeszowskim, pracował m.in. w ...

                                               

Kazimierz Rymarkiewicz

Kazimierz Rymarkiewicz – polski prawnik, działacz samorządowy. Ukończył Męskie Gimnazjum Klasyczne w Kaliszu, następnie studiował prawo w Piotrogrodzie i Warszawie. Od 1915 pełnił funkcję członka Najwyższego Trybunału Królestwa Polskiego. Był del ...

                                               

Zygfryd Rymaszewski

Szkołę podstawową ukończył w Kaletach koło Grodna; w 1945 przyjechał do Łodzi, w 1948 otrzymał świadectwo dojrzałości w XIX Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym dla Dorosłych w Łodzi. W latach 1948–1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersy ...

                                               

Władysław Rymkiewicz

Był synem Bronisława Szulca i Ireny z Rymkiewiczów. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował jako prozaik w 1925 na łamach tygodnika "Bluszcz”. W latach 1926–1944 pracował jako adwokat m.in. w Pułtusku. W 1929 roku ogłosił ...

                                               

Marek Rymuszko

Ukończył studia prawnicze 1970 i dziennikarskie 1972 na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz tygodnika Prawo i Życie, współpracownik wielu czasopism, redaktor naczelny i współtwórca koncepcji redakcyjnej miesięcznika Nieznany Świat. Laureat kil ...

                                               

Stanisława Ryster

Stanisława Ryster – polska prawniczka i prezenterka związana z Telewizją Polską, w latach 1975–2006 prowadząca teleturnieju Wielka gra.

                                               

Jan Kanty Rzesiński

Jan Kanty Hieronim Stefan Rzesiński ps. Jan z Oświęcimia – polski prawnik, filozof, literat, polityk, od roku 1823 związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, członek Zgromadzenia Reprezentantów Wolnego Miasta Kraków, uczestnik prac sejmowego Komitet ...

                                               

Barbara Sadurska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 2001 oraz Polonistyki 2000 Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe "Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze” ukończyła w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 oraz "Społeczeństwo infor ...

                                               

Krzysztof Sajewski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 2015 w zakresie nauk o polityce. Pracuje jako adwokat i prawnik. W szczególności zainteresowany prawem chińskim i koreańskim.

                                               

Ignacy Schiper

Ignacy Schiper vel. Izaak Ignacy Schipper – prawnik, historyk, orientalista, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich żydów, działacz polityczny, czołowa postać inteligencji żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, poseł na Sejm Ust ...

                                               

Michał Schmidt

Był synem Michała. Uczęszczał do Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, gdzie zdał maturę w 1856. W latach 1857–1861 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w lutym 1864 obronił doktorat. Po studiach pracował jako urzędnik w Prokuratori ...

                                               

Stanisław Schwann

Stanisław Marian Schwann – historyk medycyny, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie i Uniwersytetu w Lipsku.

                                               

Josef Serlin

Josef Serlin – izraelski prawnik i polityk, w 1952 minister transportu, w latach 1952–1955 minister zdrowia, w latach 1949–1974 poseł do Knesetu z list Ogólnych Syjonistów, Partii Liberalnej oraz Gahalu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawski ...

                                               

Mieczysław Seydlitz

Ukończył studia prawnicze. Uzyskał tytuł naukowy doktora praw. W okresie niepodległej II Rzeczypospolitej w 1921 kandydował do Rady Miasta Poznania z ramienia Związku Bankowców. Pełnił mandat radnego Rady Miasta Poznania kadencji 1922–1925. Do 19 ...

                                               

Piotr Siemion

Piotr Siemion – polski prozaik, tłumacz, z zawodu prawnik. Felietonista pisma Brulion i tygodnika Ozon, tłumacz literatury amerykańskiej m.in. powieści Thomasa Pynchona 49 idzie pod młotek 1990, nagroda "Literatury na Świecie”, Sumy wszystkich st ...

                                               

Piotr Siemko

Piotr Siemko – polski notariusz, badacz historii materialnej Górnego i Dolnego Śląska, kolekcjoner publikacji, ikonografii i kartografii z tego zakresu, popularyzator historii Jastrzębia-Zdroju.

                                               

Julian Siennicki

Julian Władysław Siennicki – polski prawnik, notariusz, w latach 1922–1927 senator Rzeczypospolitej Polskiej, wiceminister sprawiedliwości.

                                               

Bolesław Ignacy Sikorski

Bolesław Ignacy Sikorski – polski prawnik, ekonomista i minister. W 1907 roku, na Królewskim Uniwersytecie w Breslau, Sikorski uzyskał stopień doktora.

                                               

Bronisław Zygmunt Siwik

Bronisław Zygmunt Siwik – prawnik, publicysta, działacz PPS i Społem. Był synem Stanisława i Heleny z Barańskich, kalwinistów. Po ukończeniu sławnego Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu rozpoczął studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie W ...

                                               

Franciszek Skarbek Rudzki

Franciszek Ksawery Skarbek Rudzki herbu Abdank – polski publicysta, pisarz, prawnik i numizmatyk. Pisarz w kancelarii Komisji Skarbowej Edukacyjnej dla guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej.

                                               

Dionizy Skarżyński

Dionizy Skarżyński herbu Bończa – polski szlachcic, działacz niepodległościowy i zesłaniec, w czasie powstania styczniowego – członek Rządu Narodowego.

                                               

Lech Skolimowski

W latach 1946–1948 pracował jako dziennikarz w "Gazecie Lubelskiej”. W 1948–1950 występował, jako recytator, w zespole "żywego słowa” Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik”. Studiował równocześnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1951 ...

                                               

Jerzy Skorupka

Jerzy Skorupka – polski prawnik, profesor nauk prawnych, pracownik akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, specjalista w zakresie postępowania karnego i prawa karnego gospodarczego.

                                               

Edward Skowroński

Edward Prus Skowroński – polski prawnik, urzędnik konsularny. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił służbę w polskiej służbie konsularnej, m.in. wicekonsula RP w Elblągu 1922-1923, kierownika Delegacji RP w Harbinie 1930-1931. Był komi ...

                                               

Franciszek Skowyra

Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Po zdaniu matury zapisał się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam w Akademickim Kole Tarnowiaków pełnił funkcję wiceprezesa. Działał również w Akademickim Związku Młodzieży L ...

                                               

Władysław Skrzyński

Władysław Bolesław Ignacy Skrzyński herbu Zaremba – polski dyplomata. Długoletni poseł i ambasador II Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej.

                                               

Jan Skupiński

Jan Wojciech Skupiński – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

                                               

Stanisław Sławski (1841–1913)

Stanisław Sławski – polski prawnik, powstaniec styczniowy. Syn Sylwestra i Teresy z Goldmanów. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1858-1859 studiował prawo na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a potem jeszcze dwa lata na U ...

                                               

Zenon Słonecki

Zenon Słonecki herbu Korab – polski ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego Galicji, marszałek Rady c. k. powiatu sanockiego, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, działacz społeczny.

                                               

Edmund Słuszkiewicz

Edmund August Słuszkiewicz – doktor praw, dziennikarz, poeta, pisarz, tłumacz, antykwariusz, działacz społeczny, porucznik piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Kazimierz Smoleń

Kazimierz Smoleń – polski prawnik, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, główny twórca i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w latach 1955-1990. Jeden z najbardziej cenionych, powojennych znawców problematyki obozowej.

                                               

Paweł Smoleń

Paweł Piotr Smoleń – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                               

Julian Smolik

Syn Tomasza, pracownika poczty i Laury z Reinfussów. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku akademickim 1901/2 pełnił funkcję prezesa Bratniej Pomocy. Po ukończeniu studiów został skierowany do p ...

                                               

Jan Sobieszczański

Jan Tomasz Sobieszczański – prawnik polski, szachista, działacz i prezes Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej, w 1881 ukończył gimnazjum w Piotrkowie i przybył do Warszawy, gdzie rozpoczął studia p ...