Blog strona 329
                                               

Roman Szymanowski

Roman Szymanowski herbu Jezierza – urzędnik, polityk demokratyczny i poseł do austriackiej Rady Państwa. Ukończył gimnazjum we Lwowie 1868. Studiował na wydziałach prawa na uniwersytetach w Krakowie 1868-1869, Lwowie 1869-1871 i Wiedniu 1871-1873 ...

                                               

Adam Szymański

W latach 1872–1877 uczęszczał do gimnazjum w Siedlcach. Ukończył studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim do 1877 roku. Był więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w latach 1878-1879 za działalność w Rządzie Narodowym, a także ...

                                               

Antoni Marceli Szymański

Syn Wawrzyńca i Marianny z Ziemińskich. Ukończył Liceum Warszawskie, którego rektorem był Samuel Linde. We wrześniu 1830 rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po wybuchu powstania listopadowego wstąpił do Gwardii Akademic ...

                                               

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Olimpia Szymielewicz – polska prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezes Fundacji Panoptykon.

                                               

Grzegorz Szymonowicz (prawnik)

Uczęszczał do szkoły w Czerniowcach. Zmobilizowany do armii austriackiej walczył w I wojnie światowej m.in. we Włoszech. W 1922 uzyskał stopień doktora nauk prawnych Uniwersytetu w Czerniowcach. Działał na rzecz bukowińskiej Polonii, m.in. jako p ...

                                               

Franciszek Ścibor

Franciszek Ścibor był najstarszym dzieckiem dobczyckich mieszczan: szewca Wincentego i Marii ze Szczęchów. Jego dziadek, Tomasz Ścibor był radnym miejskim tamże. Uzyskawszy stypendium rady miasta 12 złotych reńskich w lipcu 1873 roku po skończeni ...

                                               

Maria Ślązak

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1983 została radcą prawnym. Prowadzi kancelarię radcy prawnego w Starogardzie Gdańskim oraz w Warszawie. Jest arbitrem Sądu Arbitrażoweg ...

                                               

Gerarda Śliwińska

Maria Gerarda Śliwińska CSC, właśc. Barbara Śliwińska – zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie, prawniczka i historyczka, badaczka historii Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.

                                               

Krzysztof Śmiszek

Krzysztof Jan Śmiszek – polski prawnik, polityk, działacz na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ogólnopolskiego s ...

                                               

Józef Światopełk-Zawadzki

Józef Światopełk-Zawadzki − polski prawnik, kierownik resortu sprawiedliwości. Od 1888 pracował w Warszawie jako notariusz. W 1918 został podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości i od 5 listopada 1918 do 17 listopada 1918 był kierowni ...

                                               

Adolf Świda

Adolf Świda – polski prawnik, ziemianin, poseł na Sejm Ustawodawczy, autor książek o tematyce rolniczej i ekonomicznej.

                                               

Dariusz Świecki

Dariusz Sławomir Świecki – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego, specjalista w zakresie postępowania karnego.

                                               

Michał Marian Świerzbiński

Michał Marian Świerzbiński – polski prawnik, wojskowy i urzędnik konsularny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej w Łatgalii. Służył w Wojsku Polskim w Korpusie Oficerów Sądowych w charakterze sędziego wojskowego, ostatnio w stopniu podpułkownika. Pe ...

                                               

Stanisław Świeżawski

Stanisław Eustachy Świeżawski – polski prawnik, urzędnik państwowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm III kadencji w II Rzeczypospolitej, członek Rady Głównej Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych od 1934 roku.

                                               

Tomasz Święcki

Tomasz Święcki – prawnik, historyk, mecenas Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor książki Opis starożytnej Polski, dzięki której uznano go za jednego z najwybitniejszych badaczy polskiej przeszłości.

                                               

Władysław Świrski

Władysław Świrski, ps. "Bonawentura”, "Romuald”, "Ryszard” – polski doktor nauk ekonomicznych, specjalista zagadnień związanych z rolnictwem. Filister Polskiej Korporacji Akademickiej Cresovia Leopoliensis Działacz polityczny związany z Narodową ...

                                               

Danuta Tarnowska

Danuta Tarnowska – polska prawnik, dr hab. nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Monika Tarska

W 1997 ukończyła studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast 13 grudnia 2002 obroniła pracę doktorską Charakter prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 czerwca 2013 habilitowała się na podstawie pracy zaty ...

                                               

Władysław Tempka

Władysław Tempka – polski prawnik, działacz Polskiego Stronnictwa Chrześci­jańskiej Demokracji, jeden z przywódców Stronnictwa Pracy, poseł na Sejm II i III kadencji II RP, współpracownik Wojciecha Korfantego.

                                               

Aleksander Thiess

Aleksander Thiess – prawnik. Aleksander był jednym z pięciorga dzieci warszawskiego papiernika Jana Thiessa 1768 - 1830, wolnomularza, i Sabiny Stamm, kalwinistów. Rodzina Thiessów od paru pokoleń zajmowała się produkcją wysokowartościowego papie ...

                                               

Aleksander Tobis

Aleksander Tobis – polski prawnik specjalizujący się w materialnym oraz wykonawczym prawie karnym, profesor zwyczajny nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego i następnie wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracj ...

                                               

Dorota Tobiszowska

Dorota Jolanta Tobiszowska z domu Sałata – polska prawniczka, działaczka samorządowa i polityk, senator X kadencji.

                                               

Michał Tomczak

Michał Tomczak – polski prawnik, dziennikarz i działacz piłkarski. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 roku odbył aplikację sądową, a w 1988 aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Pł ...

                                               

Anna Tomczyk (urzędniczka)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Od 1995 zatrudniona w Państwowej Inspekcji Pracy jako pracowniczka Departamentu Prawnego Główn ...

                                               

Antoni Trembulak

Antoni Trembulak – polski działacz partyjny i państwowy, wojewoda wałbrzyski od 1975 do 1981. Syn Stanisława i Marii. Ukończył studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra. Od 1951 członek PZPR. Od 1956 do 1957 słuchacz Centralnej Szkoły Partyjnej ...

                                               

Sergiusz Trzeciak

Sergiusz Trzeciak – polski politolog, prawnik, specjalista do spraw marketingu politycznego, wizerunku publicznego i public affairs, konsultant i trener z międzynarodowym doświadczeniem.

                                               

Andrzej Tymowski

Andrzej Tymowski herbu Sas ps. Nowakowski – polski socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Dyrektor Programów Międzynarodowych, kapral podchorąży Armi ...

                                               

Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszka – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu VIII kadencji.

                                               

Kazimierz Michał Ujazdowski

Kazimierz Michał Ujazdowski – polski polityk i prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława K ...

                                               

Milan Ušák

Milan Ušák – polski prawnik, specjalizujący się w prawie finansowym i bankowym; nauczyciel akademicki; urzędnik; samorządowiec, burmistrz Siechnic od 2010 roku.

                                               

Stanisław Ustyanowski

Ukończył studia z tytułem doktora praw. W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej wstąpił do służby samorządowej. Był c. k. radcą dworu Namiestnictwa. Przez wiele lat pracował we Lwowie. Od 23 maja 1918 był podsekretarzem sta ...

                                               

Gertruda Uścińska

Gertruda Uścińska – polska prawniczka i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

                                               

Piotr Waglowski

Piotr Waglowski ps. VaGla – polski prawnik, publicysta, poeta, webmaster, urzędnik, badacz procesów komunikacyjnych w paradygmacie konstruktywicznym.

                                               

Wieńczysław Wagner

Wieńczysław Józef Wagner von Igelgrund zum Zorstein – porucznik NOW-AK i PSZ, powstaniec warszawski, działacz społeczny i profesor nauk prawnych w USA i w Polsce specjalizujący się w prawie międzynarodowym i porównawczym.

                                               

Jan Wajzner

Jan Wajzner – doktor praw, generalny sekretarz Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, sekretarz Obwodu Warszawa-Południe Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1939 roku. Aresztowany 24 maja 1940 r. w domu przy ul. Lekarskiej, osadzony na Pawiaku i w ...

                                               

Jerzy Walachowicz

Jerzy Zdzisław Walachowicz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Stanisław Walczak

Stanisław Walczak – polski profesor nauk prawnych i polityk, minister sprawiedliwości w latach 1965–1971.

                                               

Jan Walewski (prawnik)

Urodził się w 1908 roku w Będzinie. W 1931 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zyskując tytuł magistra prawa. Zaliczył aplikanturę sądową i zdał egzamin sędziowski. Pracował w Sądach Okręgowych Siedlec i Łomży, od 1 ...

                                               

Monika Wałachowska

W 2002 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 20 lutego 2007 uzyskała doktorat dzięki pracy pt. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, a 12 stycznia 2016 habilitację na podstawie rozprawy zatytułowanej W ...

                                               

Jerzy Warchałowski (dyplomata)

Jerzy Warchałowski – polski prawnik, dyplomata i urzędnik konsularny. Syn Kazimierza Warchałowskiego Casimir Warchalowski i Janiny Jenicz Jannine Jenicz mających majątek Bezlesie koło ówczesnego Jelizawietgradu, w guberni chersońskiej, która podj ...

                                               

Zerach Warhaftig

Zerach Warhaftig – izraelski polityk, w latach 1953–1954, 1956–1958 wiceminister spraw religijnych, w latach 1961–1974 minister spraw religijnych, poseł do Knesetu w latach 1949–1969 z list Zjednoczonego Frontu Religijnego, Ha-Poel ha-Mizrachi i ...

                                               

Andrzej Wasilewski (ur. 1972)

Andrzej Wasilewski – polski prawnik, promotor i menedżer bokserski. Szef i założyciel grupy KnockOut Promotions. Swoją pierwszą galę boksu zawodowego zorganizował 3 lutego 2001 roku w Warszawie. W barwach jego grupy występowali lub występują m.in ...

                                               

Jacek Wasilewski (1929–2006)

Jacek Wasilewski – polski adwokat i działacz sportowy, związany zwłaszcza z boksem; prezes Polskiego Związku Bokserskiego, członek Komisji Prawnej Światowej Federacji Boksu Amatorskiego, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz honorowy p ...

                                               

Wojciech Wasiutyński

w 1958 objął funkcję zastępcy kierownika nowojorskiej sekcji Radia Wolna Europa, którym był Karol Wagner-Pieńkowski. Ustąpił wówczas z funkcji partyjnych i politycznych piastowanych w Wielkiej Brytanii. W 1961 założył razem z Bogdanem Gajewiczem ...

                                               

Gustaw Wassercug

Gustaw Wassercug – polski prawnik, dziennikarz, redaktor łódzkich gazet i czasopism, pochodzenia żydowskiego. Syn Feliksa Fajwla ur. 4 lutego 1864, zm. 3 listopada 1937 i Rywki z Wajnbergów ur. 13 marca 1871. Posiadał uzdolnienia muzyczne, grał n ...

                                               

Józef Jakub Wąsik

Józef Jakub Wąsik – polski prawnik, specjalista prawa karnego w zakresie kary pozbawienia wolności oraz warunkowego zwolnienia, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Stanisław Wąsik

Stanisław Wąsik – działacz socjalistyczny i niepodległościowy. Uczestnik wojny obronnej w 1939 oraz obrony Francji w 1940. Internowany w Szwajcarii, zbiegł do Anglii, gdzie służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Od 1965 do 1990 przewodn ...

                                               

Jan Weinstein

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, od 1926 pracował w służbie zagranicznej. Zajmował stanowisko kierownika referatu informacyjnego w Wydziale Prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1933 opublikował swoją najważnie ...

                                               

Roman Wesołowski (fotograf)

Roman Wesołowski – polski prawnik i fotograf. Stosował różne techniki fotograficzne: izohelię, relief, wtórnik, heliobrom i fotomontaż. Pozostawił unikalne zdjęcia przedwojennego Lwowa, powojennego Krakowa i powstającej Nowej Huty. Jego fotografi ...

                                               

Józef Weyssenhoff (publicysta)

Józef Weyssenhoff – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, publicysta, prawnik, poseł inflancki, poseł z Inflant na Sejm Czteroletni w 1788 roku, kapitan wojsk litewskich, wolnomularz. Jeden z reprezentantów myśli humanitarnej w polskim pra ...