Blog strona 334
                                               

Dariusz Filar

Dariusz Filar – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, pisarz, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010.

                                               

Izabela Filipiak

Izabela Filipiak uzyskała magisterium na Uniwersytecie Gdańskim w 1986 roku pisząc pracę Śmierć jako gwałt pod kierunkiem Marii Janion. W 1986 zdecydowała się na emigrację i wystąpiła o azyl polityczny. Mieszkała przez rok w Paryżu, a następnie w ...

                                               

Benedykt Filipowicz

Benedykt Filipowicz, zm. 16 grudnia 1922 w Warszawie) – warszawski i łódzki dziennikarz, literat, publicysta, piszący po polsku. Publikował także pod pseudonimem Benedykt Pobóg. Gimnazjum ukończył w Przemyślu, następnie studiował filozofię na Uni ...

                                               

Witold Filler

Witold Filler – polski aktor, pisarz, dziennikarz, publicysta, specjalizujący się w krytyce teatralnej, historii polskiego teatru, szczególnie kabaretu i cyrku. Członek i działacz PZPR, uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, długoletni d ...

                                               

Józef Flach

Szkołę średnią i studia z zakresu germanistyki ukończył w Krakowie. Tutaj też pracował jako nauczyciel w I szkole realnej. W 1908 roku Wydział Krajowy mianował go na miejsce zmarłego Karola Estreichera na członka komisji artystycznej krakowskiego ...

                                               

Stanisława Fleszarowa-Muskat

Urodziła się w rodzinie nauczyciela Władysława Krzyckiego i Antoniny Anny Wandy z Isakiewiczów z pochodzenia Ormianki. Wychowywała się i początkowe wykształcenie odebrała w Kole, gdzie jej ojciec był kierownikiem szkoły, a później burmistrzem. Tu ...

                                               

Jarosław Flis

Ukończył studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2002 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, w oparciu o rozprawę zatytułowaną Uspołecznienie strategii rozwoju regionalnego na przykładzie Małopolskiej listy sza ...

                                               

Jacek Foks

Jacek Foks – polski prawnik, analityk i urzędnik państwowy, w latach 2003–2010 i od 2017 wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

                                               

Tadeusz Cyprian Fopp

Tadeusz Cyprian Fopp – polski nauczyciel, działacz społeczny, katolicki i polityczny, publicysta, współorganizator tajnego nauczania we Włocławku.

                                               

Franciszek Francus

Franciszek Francus - nauczyciel, polski pisarz ludowy, publicysta. Był synem Andrzeja, późniejszego pierwszego wójta gminy Krasna, i Marii z domu Lipa, wdowy po Pawle Pszczółce. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie. Pracował najpierw w ...

                                               

Józef Frankiewicz

Józef Frankiewicz - nauczyciel. Ukończył AWF w Krakowie, studia podyplomowe z informatyki oraz bibliotekarstwo i informację naukową. W jego dorobku publicystycznym znajduje się ponad 400 artykułów wielotematycznych dotyczących Przemyśla i jego re ...

                                               

Paweł Frelik

Paweł Frelik – polski amerykanista i tłumacz, wykładowca akademicki, a także autor tekstów, publicysta i dziennikarz. Studiował w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w roku 1994 uzyskał tytuł magistra, a ...

                                               

Edward Natan Frenk

Edward Natan Frenk, także Azriel Natan Frenk – polski historyk, publicysta i tłumacz żydowskiego pochodzenia, współpracujący z pismami polskimi i hebrajskimi. Uważany za jednego z prekursorów literatury i publicystyki jidyszowej i hebrajskojęzycz ...

                                               

Michał Friedländer

Michał Friedländer – – publicysta i pedagog żydowskiego pochodzenia. Po ukończeniu polskiego gimnazjum w Drohobyczu rozpoczął studia na uniwersytecie w Wiedniu, uzyskując w 1919 roku tytuł doktora nauk prawnych. Równoczesne studia germanistyczne ...

                                               

Jan Fryling

Jan Fryling – polski urzędnik, dyplomata, dziennikarz, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

                                               

Władysław Fudalewski

Władysław Fudalewski – polski duchowny rzymskokatolicki, publicysta, regionalista. Był synem Adama i Marii z Malczewskich. Po ukończeniu szkoły powiatowej w Sandomierzu, wstąpił w 1858 r. do miejscowego seminarium Duchownego. Po dwuletnich studia ...

                                               

Tomasz Gabiś

Tomasz Eugeniusz Gabiś – polski publicysta i myśliciel konserwatywny. Przez kilka lat identyfikował siebie jako postkonserwatystę; w czerwcu 2011, uznawszy określenie "postkonserwatysta” za zbyt mało radykalne, zaproponował nowe, "manarchista”, i ...

                                               

Piotr Gabryel

Piotr Gabryel – polski dziennikarz, działacz PZPR, publicysta, w latach 1982–1987 i 1990–2007 dziennikarz tygodnika "Wprost”, w latach 2006–2007 redaktor naczelny tego tygodnika.

                                               

Jan Gadomski (pisarz)

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, wspólnie z Franciszkiem Juliuszem Granowskim założył w 1878 "Bibliotekę Dzieł Wyborowych” – tygodniowe wydawnictwo książkowe pod kierunkiem literackim Zdzisława Dębickiego, w rok później objął redakcj ...

                                               

Witold Gadowski

Jego ojciec, Franciszek 1935–1992, był oficerem Wojsk Ochrony Pogranicza, od 1955 członkiem PZPR. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i twórcą podziemnego klubu polityc ...

                                               

Marek Gadzała

W latach 1979-1983 był studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W czasie studiów związał się z krakowskim środowiskiem Ruchu Młodej Polski, uczestniczył w spotkaniach samokształceniowych, kolportażu pisma "Bratniak" i książek wy ...

                                               

Tadeusz Gajdzis

Tadeusz Gajdzis – polski pisarz. Publicysta o zainteresowaniach społeczno-politycznych i historią II wojny światowej.

                                               

Józef Gałuszka

Józef Gałuszka, pełne nazwisko Józef Aleksander Gałuszka – polski poeta, publicysta, pisarz, redaktor "Gazety Literackiej".

                                               

Tadeusz Garczyński

Tadeusz Garczyński, krypt. T.G., G., RAUT – adwokat, publicysta, lekkoatleta, działacz sportowy. Był synem Franciszka i Heleny z Syroczyńskich. Uczęszczał do IV gimnazjum we Lwowie, gdzie zetknął się z nauczycielem-pionierem pedagogiki wychowania ...

                                               

Katarzyna K. Gardzina-Kubała

Katarzyna Krystyna Gardzina-Kubała – polska dziennikarka i publicystka kulturalna, krytyk muzyczny i baletowy, autorka książek dla dzieci o balecie.

                                               

Malwina Garfeinowa-Garska

Malwina Garfeinowa-Garska, także Malwina Posner, pseud. Maria Zabojecka – pisarka i publicystka, krytyk literacki i tłumaczka. Siostra Stanisława Posnera. Kształciła się w Warszawie na pensjach, potem na tajnych kompletach. Od roku 1896 była czło ...

                                               

Stanisław Gargulski

Stanisław Szczepan Gargulski – pisarz, pedagog, autor podręczników szkolnych, przełożony szkół prywatnych. Urodził się w rodzinie nauczycielskiej. Był synem Kazimierza Gargulskiego i Franciszki Tekli z Choińskich. Kształcił się w Warszawie, nastę ...

                                               

Waldemar Gasper

Waldemar Gasper – polski dziennikarz, publicysta, polityk i menedżer. Z wykształcenia jest polonistą. Absolwent KUL. Publikował w kwartalniku "Res Publica”, był również redaktorem naczelnym kwartalnika "Debata”. W TVP, w czasach prezesury Wiesław ...

                                               

Stanisław Gaszyński

Stanisław Gaszyński – polski przemysłowiec, wynalazca, publicysta, senator I kadencji II kadencji. Był inżynierem technologiem. Studiował w Wyższej Szkole Technicznej w Mährisch Schönberg. Wraz z bratem był wynalazcą technologii produkcji elektry ...

                                               

Dariusz Gawin

W 1983 zdał maturę w XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie. W 1989 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1998 na podstawie pracy "Konserwatywna filozofia kultury. Problematyka kultury w pismach T.S. Eliota, M. Oa ...

                                               

Ludwik Gawroński

Syn Józefa 1909–1983 i Heleny z Kosiorów 1919-2010. W 1964 ukończył muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1973–1995 był instruktorem muzycznym w Garnizonowym Klubie Oficerskim oraz organistą w kościele OO. Kapucynów przy Kra ...

                                               

Jan Nepomucen Gąntkowski

Urodził się 1 maja 1814 w Oświęcimiu w mieszczańskiej rodzinie, z ojca Bogusława oraz matki Marianny z domu Krulik. Ojciec był właścicielem hotelu w Oświęcimiu. W latach 1861–75 Gątkowski syn objął stanowisko dyrektora szkoły głównej, rzymskokato ...

                                               

Wacław Gąsiorowski

Wacław Gąsiorowski, pseudonim Wiesław Sclavus – polski powieściopisarz, dziennikarz, publicysta, a także scenarzysta, działacz polonijny i niepodległościowy. W roku 1900 wydawca i redaktor periodyku "Strumień”, w latach 1921–1930 redaktor czasopi ...

                                               

Maciej Gdula

Maciej Roman Gdula – polski socjolog, polityk i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na Sejm IX kadencji.

                                               

Mieczysław Geniusz

Mieczysław Stefan Geniusz – inżynier związany z budową i funkcjonowaniem Kanału Sueskiego, publicysta, społecznik, teoretyk i działacz ruchu teozoficznego, popularyzator idei wyzwolenia Polski, członek Naczelnego Komitetu Konfederacji Polskiej w ...

                                               

Jan Gerhard

Jan Gerhard, ps. Gerard – polski żołnierz, pisarz i publicysta; w latach 1939–1940 żołnierz Wojska Polskiego we Francji, w latach 1941–1944 uczestnik francuskiego ruchu oporu, w latach 1945–1952 żołnierz ludowego Wojska Polskiego; poseł na Sejm V ...

                                               

Józef Giebułtowicz

Od 1945 pracował w dyplomacji, w latach 1948–1954 był posłem i ministrem pełnomocnym w Oslo. Tłumaczył głównie literaturę norweską, m.in. dramaty Ibsena oraz pisarzy współczesnych. Przełożył m.in. Pożegnanie z Afryką Karen Blixen. W 1970 opubliko ...

                                               

Marcin Giersz

Marcin Giersz, także Gerss – mazurski nauczyciel, pisarz i wydawca. Działacz luterański. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Karalene koło Wystruci był nauczycielem w Mikołajkach, Szestnie i Sterławkach Wie ...

                                               

Jakub Gieysztor

Jakub Wilhelm Kasper Gieysztor – polski księgarz, publicysta, pamiętnikarz, uczestnik powstania styczniowego.

                                               

Hanna Gill-Piątek

Hanna Beata Gill-Piątek z domu Stachowiak – polska działaczka polityczna, aktywistka miejska i ekspertka samorządowa, konsultantka w zakresie rewitalizacji, publicystka, posłanka na Sejm IX kadencji.

                                               

Julian Ginsbert

Julian Mieczysław Ginsbert ps. "Jim Poker”, "Inż. J. G.” – polski inżynier, komandor porucznik Marynarki Wojennej, dziennikarz, pisarz, publicysta, reżyser w dziedzinie marynistyki.

                                               

Jerzy Giżycki (krytyk filmowy)

Jerzy Giżycki – polski krytyk filmowy, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, z zamiłowania szachista. Ojciec Marcina Giżyckiego.

                                               

Jerzy Giżycki (pisarz)

Jerzy Mikołaj Ordon-Giżycki – polski pisarz, dyplomata, podróżnik, działacz sportowy, publicysta i poszukiwacz przygód. Mąż agentki brytyjskiego SOE Krystyny Skarbek.

                                               

Grzegorz Glass

Grzegorz Glass – polski prawnik, nowelista, publicysta, tłumacz literatury pięknej. Grzegorz Glass pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. Ukończył prawo na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. Przez większość życia pracował jako adwokat, ...

                                               

Ludwik Glatman

Ludwik August Glatman ps. "Ludomir”, "Zygmunt Ludomira” – polski filolog, historyk, literat, dziennikarz prasowy, publicysta, wydawca, profesor gimnazjalny.

                                               

Artur Glisczyński

Syn Artura i Leonii ze Zdzienieckich. Ukończył gimnazjum realne i Szkołę Handlową im. L. Kronenberga w Warszawie. W 1889 r. został urzędnikiem Kolei Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej. W 1886 r. debiutował w "Gazecie Radomskiej”, od 1891 r. pisał do war ...

                                               

Tadeusz Gluziński

Tadeusz Gluziński ps. "Henryk Rolicki” – polski działacz polityczny, publicysta i ideolog ruchu narodowego, członek Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego w okresie II Rzeczypospolitej, a także Grupy "Szańc ...

                                               

Henryk Głębocki

Doktorat w 1998 Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej w latach 1856-1866 ; promotor: Michał Pułaski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitacja tamże w 2013. Pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Hi ...

                                               

Ryszard Głowacki

Ryszard Głowacki - inżynier geolog, dziennikarz, publicysta i twórca utworów fantastyczno-naukowych. Od 1979 opublikował 3 powieści i prawie 30 opowiadań.

                                               

Jan Główczyk (dziennikarz)

Jan Piotr Główczyk – polski dziennikarz, działacz polityczny, publicysta, doktor nauk ekonomicznych, członek Biura Politycznego KC PZPR. Syn Piotra i Florentyny. W latach 1943–1947 pracował w Nowym Sączu – kolejno jako robotnik w "Etikettenfabrik ...