Blog strona 339
                                               

Jerzy Miciński

Jerzy Miciński – polski dziennikarz i historyk marynista, autor książek poświęconych dziejom polskiej floty handlowej.

                                               

Bruno Miecugow

Bruno Miecugow – polski dziennikarz, publicysta i pisarz, przez wiele lat związany z "Dziennikiem Polskim”.

                                               

Juliusz Mieroszewski

Juliusz Mieroszewski – polski dziennikarz, publicysta, pisarz polityczny. W latach międzywojennych współredagował w Krakowie "Ilustrowany Kurier Codzienny”. Specjalizował się w problematyce polityki niemieckiej. Po ataku III Rzeszy na Polskę nie ...

                                               

Andrzej Mietkowski

Syn Wadima Mietkowskiego, wnuk Mieczysława Mietkowskiego. W czasach nauki w liceum ogólnokształcącym działał m.in. w harcerskiej Czarnej Jedynce. Od 1975 do 1980 studiował astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1976 współpracował z Komitet ...

                                               

Leon Miękina

Absolwent Liceum Administracyjno-Gospodarczego w Cieszynie i filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel w cieszyńskich szkołach średnich. Członek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, w latach 1981–1 ...

                                               

Bianka Mikołajewska

Bianka Magdalena Mikołajewska – polska dziennikarka, w latach 2000–2013 dziennikarka tygodnika "Polityka”, potem – do 2016 dziennikarka "Gazety Wyborczej”; obecnie dziennikarka śledcza serwisu OKO.press. Laureatka Nagrody im. Andrzeja Woyciechows ...

                                               

Jarosław Mikołajewski

Jarosław Mikołajewski – polski poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; jest również autorem książek dla dzieci, eseistą i publicystą.

                                               

Mieczysław Milbrandt

Pochodził z rodziny robotniczej. Przyjechał do Warszawy bez środków do życia, co zmusiło go m.in. do oddawania krwi, by zarobić na niezbędne wydatki. Jego sytuacja zmieniła się, gdy profesor Władysław Tatarkiewicz udostępnił mu pokój i zapewnił r ...

                                               

Paweł Milcarek

Paweł Milcarek – polski filozof i publicysta, założyciel i w latach 1999–2008 oraz ponownie od 2012 redaktor naczelny kwartalnika "Christianitas”, w latach 1992–2009 wykładowca w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. W l ...

                                               

Ewa Milewicz

Ewa Milewicz – polska prawniczka i dziennikarka, działaczka opozycji w czasach PRL, od 1989 publicystka "Gazety Wyborczej”.

                                               

Edgar Milewski

Uczęszczał do Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. W okresie okupacji przebywał m.in. w Warszawie, od 1945 ponownie w Gdańsku. Po studiach socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim podjął pracę dziennikarską. Zajmował się publicyst ...

                                               

Zygmunt Miłkowski (pisarz)

Zygmunt Fortunat Miłkowski, pseudonim Teodor Tomasz Jeż – polski pisarz, publicysta i polityk niepodległościowy, powstańczy pułkownik. Jeden z najpłodniejszych pisarzy polskich.

                                               

Stanisław Miłaszewski

Stanisław Miłaszewski – polski dramatopisarz, publicysta, poeta i tłumacz, senator II RP, urzędnik Wydziału Teatru w Ministerstwie Sztuki i Kultury w 1919 roku.

                                               

Józef Aleksander Miniszewski

Józef Aleksander Miniszewski – publicysta i powieściopisarz. W latach 1861-1863, na łamach prasy służył piórem programowi reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. W czasie powstania styczniowego, za służbę Moskwie i donosy, które przekazał p ...

                                               

Maksymilian Minkowski

Maksymilian Minkowski – działacz komunistyczny, dziennikarz, sekretarz Komunistycznej Frakcji Poselskiej w Sejmie RP.

                                               

Michał Mirski

Michał Mirski, właściwie Mojsze Hersz Tabacznik – polski literat, dziennikarz, publicysta, działacz komunistyczny i społeczności żydowskiej.

                                               

Dariusz Misiuna

Ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, podczas których zajmował się zagadnieniami polskich tradycji ezoterycznych. Publikował między innymi na łamach Mać Pariadki, Anteny Krzyku ...

                                               

Eryk Mistewicz

Eryk Mistewicz – polski konsultant, zajmujący się strategiami komunikacyjnymi, doradztwem medialnym i politycznym, dziennikarz, publicysta, prezes Instytutu Nowych Mediów.

                                               

Marian Miszalski

Syn Stefana i Bolesławy. W 1970 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1972 został absolwentem podyplomowego studium dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W marcu 1968 był uczestnik 36-godzinnego strajku okupacyjnego n ...

                                               

Teodor Leonard Młynarski

Teodor Leonard Młynarski – nauczyciel, poeta, publicysta. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 osiedlił się w Ciechanowie. Był nauczycielem języka polskiego, po 1945 organizatorem i dyrektorem szkół średnich. W latac ...

                                               

Leszek Moczulski

Leszek Moczulski, właśc. Robert Leszek Moczulski – polski dziennikarz, publicysta, polityk, historyk i geopolityk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Działacz opozycji w okresie PRL, wielokrotnie aresztowany, łącznie przez około sześć lat ...

                                               

Aleksander Mohl

Aleksander Mohl – polski kapłan rzymskokatolicki, jezuita, katolicki pisarz i publicysta, misjonarz. Syn Stanisława Mohla.

                                               

Kazimierz Mokłowski

Kazimierz Julian Mokłowski – polski architekt, publicysta, historyk sztuki, propagator sztuki ludowej, socjalista, działacz PPSD, brat Tadeusza.

                                               

Jarosław Molenda

Absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek South American Explorers, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej i Polskiego Klubu Przygody, w przeciągu ćwierci wieku odwiedził cztery kontynenty i kilk ...

                                               

Julia Molińska-Woykowska

Julia Molińska-Woykowska – polska publicystka, poetka, pisarka literatury dla dzieci, autorka podręczników dla dzieci oraz powiastek o charakterze moralizatorskim.

                                               

Camilla Mondral

Córka artysty malarza i grafika Karola Mondrala i Romany z Pogorzelskich. Edukację rozpoczęła w paryskiej École Communale des Jeunes Filles, w 1924 razem z rodziną przeniosła się do Polski i zamieszkała w Bydgoszczy. Uczyła się w Żeńskim Katolick ...

                                               

Marian Morawczyński

Był doktorem nauk humanistycznych. Ukończył filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych w Nagawczynie oraz Dębicy. Następnie pełnił funkcję podinspektora oraz inspektor ...

                                               

Konstancja Morawska

Konstancja Morawska – polska publicystka i felietonistka. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, a nauki pobierała wyłącznie w domu, nie uczęszczając do żadnych szkół. Jej mentorami byli Stanisław Egbert Koźmian i ks. Jan Koźmian. Z zachęty Stanisław ...

                                               

Anna Morawska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, debiutowała jako publicystka w "Tygodniku Powszechnym” w 1954, początkowo związana była z PAX-em, który opuściła razem z tzw. secesjonistami w 1956. W 1957 publikowała w "Za i przeciw”. Od 1958 ...

                                               

Maria Morska

Maria Morska, właściwie Anna Frenkiel, nazywana Niutą – polska aktorka teatralna i kabaretowa oraz publicystka żydowskiego pochodzenia i feministka. Ukończyła angielską szkołę z internatem w Broadstairs koło Dover. Po powrocie do Polski zaczęła g ...

                                               

Tadeusz Morski

Tadeusz Morski herbu Topór, pseud. i krypt.: Un Polonais; T. M. – publicysta, poeta, tłumacz, dyplomata, polityk, pełnomocnik Rady Najwyższej Narodowej w ziemi stężyckiej i powiecie garwolińskim w czasie insurekcji kościuszkowskiej, wolnomularz, ...

                                               

Wojciech Morski

Wojciech Morski herbu Topór, – polski szlachcic, polityk, senator, poseł na Sejm, kasztelan sanocki w 1779 roku. Pochodził ze starej rodziny Morskich h. Topór z terenów małopolski. Jego rodzina otrzymała w 1784 r. tytuł hrabiowski austriacki. Z t ...

                                               

Michał Mosiołek

Michał Mosiołek – polski pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się w rodzinie chłopskiej w 1867 r. w Wysokiej k. Szydłowca. Samodzielnie nauczył się czytania i pisania. Doskonalił te umiejętności na poznanych w młodości dziełach Sienki ...

                                               

Izabela Moszczeńska-Rzepecka

Iza Moszczeńska-Rzepecka pseudonim B., Bell, Izydor Brzękowski, Dora i in. – publicystka, rzeczniczka emancypacji kobiet, feministka i działaczka społeczna, założycielka i prezeska Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego.

                                               

Stefan Moszczeński

Stefan Moszczeński – polski ekonomista rolny i działacz społeczny. Twórca szkoły matematycznej w ekonomice rolnictwa, profesor zwyczajny SGGW w Warszawie.

                                               

Stanisław Możejko

Stanisław Możejko – polski samorządowiec, w latach 1998–2000 prezydent Świnoujścia, radny w latach 1990–1994 i 1998–2010, a także wydawca i redaktor naczelny lokalnego tygodnika Nowy Wyspiarz.

                                               

Józef Mrozowicki (1913–1940)

Józef Michał Mrozowicki – komendant główny Legionu Młodych, prezes Legionu Młodzieży Polskiej, redaktor naczelny Kuźni Młodych, publicysta.

                                               

Roman Muranyi

Roman Józef Muranyi – działacz organizacji młodzieżowych w PRL, harcmistrz, dziennikarz, publicysta.

                                               

Stanisław Murzański

Stanisław Murzański, pierwotnie Stanisław Szkaradek, ps. Olesza, Zawrat – polski malarz, prozaik, publicysta, żołnierz konspiracji w czasie II wojny światowej.

                                               

Paweł Musioł (nauczyciel)

Pochodził z rodziny chłopskiej, był synem Józefa i Zuzanny z Waliczków. Studiował w latach 1926-1930 na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Ignacego Chrzanowskiego, uzyskując w 1930 dyplom magistra filozofii. W latach trzydziestych XX wiek ...

                                               

Józef Mycielski (historyk)

Józef Mycielski urodził się 25 marca 1855 roku i był synem Stanisława, właściciela dóbr Wydawy k. Ponieca i Marii z Turnów. W1872 roku po ukończeniu we Wrocławiu szkoły realnej na uniwersytecie w Krakowie i Wrocławiu studiował historię i literatu ...

                                               

Zygmunt Mycielski

Szkołę średnią ukończył w Krakowie, gdzie uczył się muzyki u o. Bernardino Rizziego, włoskiego kompozytora, organisty i dyrygenta chórów. Od 1928, za radą Karola Szymanowskiego, kontynuował edukację muzyczną w École Normale de Musique w Paryżu u ...

                                               

Leszek Myczka

Leszek Myczka pochodzi z Polanicy-Zdroju. W 1972 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Po pomyślnie zdanej maturze podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył w 1977 roku filolo ...

                                               

Wiesław Nadowski

29 grudnia 1953 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Członek plenum Komitetu Powiatowego PZPR 1958–1974; do 1972 w Sanoku, następnie w Lesku oraz egzekutywy Bieszczadzkieg ...

                                               

Piotr Najsztub

W latach 1990–1996 był dziennikarzem w "Gazecie Wyborczej”. Pisał m.in. reportaże śledcze. W latach 1997–1999 prowadził wraz z Jackiem Żakowskim program Tok Szok, który początkowo był emitowany w TVP2 1997, a potem w Polsacie 1998–1999. Od paździ ...

                                               

Henryk Nakwaski

Henryk Mirosław Klemens Nakwaski – powstaniec listopadowy, polski działacz emigracyjny i publicysta. Był synem prezesa Senatu Franciszka Salezego i jego żony pisarki i publicystki Anny z Krajewskich. Studiował prawo na Królewskim Uniwersytecie Wa ...

                                               

Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska – polska pisarka, publicystka i dramatopisarka, posłanka do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji, członek Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju w 1949 roku. Ukończyła pensję w Warszawie. Studiowała ...

                                               

Walery Namiotkiewicz

Walery Józef Namiotkiewicz – polski dziennikarz, publicysta i polityk, sekretarz osobisty I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki w latach 1956–1965.

                                               

Jerzy Narbutt

Jego rodzicami byli Antoni Narbutt, dziennikarz – do wybuchu pierwszej wojny światowej, redaktor naczelny "Tygodnika Wileńskiego” – i Stanisława z Glińskich. Dziad pisarza Ferdynand Narbutt był uczestnikiem powstania styczniowego i walczył w oddz ...

                                               

Józef Narzymski

Józef Narzymski – polski powieściopisarz, dramaturg i publicysta; członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Właściciel majątku w Bogatem koło Przasnysza.