Blog strona 347
                                               

Celestyn Ciechanowski

Celestyn Ciechanowski – powstańczy naczelnik miasta Grodno w powstaniu styczniowym, lekarz, polski działacz narodowy i społeczny, zesłaniec.

                                               

Andrzej Cielecki

Andrzej Waldemar Cielecki ps. Andrzejek – polski elektronik, wynalazca, powstaniec warszawski, doktor inżynier elektroniki, pracownik naukowy PAN, działacz społeczny, więzień niemieckich obozów jenieckich i Urzędu Bezpieczeństwa.

                                               

Sebastian Ciemnoczołowski

Sebastian Sylwester Ciemnoczołowski – polski samorządowiec, przedsiębiorca i menedżer, w latach 2006–2008 wicemarszałek województwa lubuskiego, w latach 2010–2014 burmistrz Kargowej.

                                               

Adam Cienciała

Adam Cienciała – polski rolnik w Mistrzowicach na Śląsku Cieszyńskim, działacz społeczny. Syn Pawła Cienciały, wójta Mistrzowic; brat Jerzego i Pawła. Autor dziennika.

                                               

Bruno Cienciała

Urodził się w 1882. Po zdaniu egzaminu dojrzałości kształcił się w Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. Ukończył studia z tytułem inżyniera leśnika. Przed 1914 był członkiem oddziału C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego w Bóbrce. Jak ...

                                               

Wojciech Ciesielski

Dyplomowany instruktor kulturalno-wychowawczy o trzech specjalnościach. Od 1974 do 1990 pracował na etatach w domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim. Pełnił funkcje kierownicze, był organizatorem i komisarzem artystycznym plenerów mala ...

                                               

August Adolf Cieszkowski

August Adolf Cieszkowski – polski ziemianin, mecenas nauki, senator II RP. Był synem filozofa Augusta 1814–1894 i Heleny z Cieszkowskich rodzice byli stryjecznym rodzeństwem. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, następnie studiował filo ...

                                               

Jakub Cieślewicz

W 1856 rozpoczął naukę w gimnazjum w Trzemesznie, później przeniósł się do Inowrocławia. Tam w 1866 zdał egzamin dojrzałości. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie studiował medycynę i uzyskał tytuł doktora. W 1873 odbył służbę wojskową i wrócił d ...

                                               

Teresa Ciszkiewiczowa

Teresa Ciszkiewiczowa – polska lekarka, działaczka oświatowa, polityczna i kobieca. Córka Jarosława i Zofii z Wołodków. Urodziła się w majątku rodzinnym Niewiezniki, w ziemi kowieńskiej. Początkowo naukę pobierała w domu rodzicielskim. Jako 15-la ...

                                               

Jacek Cydzik

Jacek Cydzik – polski architekt, konserwator zabytków, podporucznik Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych.

                                               

Piotr Cywiński (historyk)

Piotr Mateusz Andrzej Cywiński – polski historyk mediewista, działacz społeczny, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, współtwórca i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau; w latach 2000–2010 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawi ...

                                               

Edward Czaban

Edward Paweł Czaban, przedsiębiorca polski, filantrop. Pochodził z warszawskiej rodziny kupieckiej, był synem Tomasza i Elżbiety z domu de Baldi. Od 11. roku życia kształcił się w zawodzie kupca w Hamburgu, następnie studiował na uniwersytecie w ...

                                               

Daniel Czapiewski

Nazywany był Kaszubskim Stolemem. Był synem Jana Czapiewskiego, inżyniera rolnika i posła na Sejm VIII kadencji i Heleny, nauczycielki. Zainteresowanie historią Polski i małej ojczyzny – Ziemi Kaszubskiej – zmaterializowały się w jego dwóch przed ...

                                               

Sylwester Czaplicki

Sylwester Czaplicki – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pułkownik Wojska Polskiego.

                                               

Zdzisław Czaplicki

Zdzisław Konstanty Czaplicki – lekarz, taternik, członek Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, zakopiański działacz społeczny, podpułkownik.

                                               

Adam Leon Michał Czarliński-Schedlin

Adam Leon Michał Czarliński-Schedlin – działacz społeczny, pierwszy starosta toruński w odrodzonej Rzeczypospolitej, starosta grudziądzki. Wywodził się z kaszubskiej rodziny szlacheckiej Czarlińskich. Był wielokrotnym członkiem Rady Patronackiej ...

                                               

Stanisław Czarnecki

Stanisław Czarnecki herbu Prus III – ziemianin wielkopolski, hrabia, polityk, powstaniec styczniowy.

                                               

Leszek Czarnecki

13 listopada 2018 Gazeta Wyborcza ujawniła stenogram rozmowy w Internecie opublikowane zostało również nagranie audio z udziałem biznesmena Leszka Czarneckiego oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego. Według Czarne ...

                                               

Maurycja Czarnocka

Maurycja Czarnocka – polska działaczka narodowa, oświatowa i społeczna w guberni mińskiej, filantropka, ziemianka. Pochodziła z ziemiańskiej rodziny Czarnockich z Lecieszyna w guberni mińskiej. Aktywna w polskich organizacjach narodowych i w twor ...

                                               

Zbigniew Czarnuch

Dzieciństwo spędził w Lututowie, Raduczycach i Dębinie w gminie Osjaków. W 1945 przybył do Witnicy, w której jego ojciec Jan został mianowany burmistrzem był nim do 1948. W młodości jako harcerz uczestniczył gorliwie w zacieraniu śladów niemczyzn ...

                                               

Roman Czartoryski

Roman Adam Czartoryski – książę, polski arystokrata, więzień stanu, działacz społeczny i polityczny.

                                               

Anna Czech

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie w 1977 uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. Ukończyła także studia podyplomowe w 1990 w Państwowym Zakładzie Higieny oraz w 2002 w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Pracowała m.i ...

                                               

Stanisław Czepiel

Ukończył szkołę muzyczną II stopnia, jest absolwentem Studium Dyrygentury w Krakowie. W wieku 11 lat zrobił swoje pierwsze skrzypce. Po studiach, pracując w Zakopanem, chodził na nauki do lutnika Franciszka Marduły – nestora polskich lutników, gd ...

                                               

Apoloniusz Czernów

Apoloniusz Czernów – polski lotnik i wojskowy, generał brygady pilot Sił Zbrojnych PRL i RP, doktor nauk wojskowych.

                                               

Adolf Czerwiński

Adolf Czerwiński – polski prawnik, karnista, radca dworu, sędzia, doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, działacz społeczny.

                                               

Alfred Czesla

Urodził się w Mrągowie Sensburg na Mazurach. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor socjologii. Ponad dwadzieścia lat był adiunktem na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i kierownikiem Pracowni Analiz Społecznych ...

                                               

Włodzimierz Czetwertyński-Światopełk

Włodzimierz Ludwik Stanisław Czetwertyński-Światopełk – książę, radca Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, spiskowiec, naczelnik cywilny powiatu łuckiego w powstaniu styczniowym, zesłaniec, obywatel ziemski guberni siedleckiej w 1909 roku.

                                               

Mateusz Czopor

Mateusz Czopor - samorządowiec, szambelan papieski. Urodził się w Dydni koło Sanoka. Wyświęcony na kapłana w 1887 roku, pracował początkowo jako katecheta w Jaśle. Po śmierci Franciszka Wojnara w 1896 roku został wikarym parafii Jarosławskiej, a ...

                                               

Tadeusz Czudowski (powstaniec styczniowy)

Tadeusz Czudowski – dowódca oddziału wojsk polskich w czasie powstania styczniowego, filantrop, polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin. Urodził się w majątku Nizkach w powiecie czerykowskim. Był synem Tadeusza Czudowskiego, marszałka cze ...

                                               

Andrzej Czuma

Andrzej Bobola Czuma – polski polityk, prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej i więzień polityczny w PRL, a następnie działacz polonijny. Poseł na Sejm V VI kadencji, w 2009 minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

                                               

Czesław Czypicki

Czesław Czypicki – wielkopolski działacz społeczny i polityczny, prawnik. Był synem leśniczego. Ukończył gimnazjum w Braniewie, następnie studiował prawo we Wrocławiu. Odbył praktykę w sądzie w Jastrowiu Pomorze Zachodnie, następnie osiadł w Koźm ...

                                               

Ludwik Ćwiklicer

Ludwik Ćwiklicer, także Cwiklicer – polski lekarz z tytułem doktora, burmistrz, działacz społeczny i ochotniczych straży pożarnych.

                                               

Adolf Daab

Adolf Daab – warszawski przedsiębiorca budowlany pochodzenia niemieckiego, działacz społeczności luterańskiej, społeczny i sportowy, radny Warszawy.

                                               

Katarzyna Daab

Katarzyna Berta Daab z.d Krückel - ewangeliczka. Podczas okupacji niemieckiej prowadziła działalność społeczną, działała w Radzie Głównej Opiekuńczej. Udzielała pomocy materialnej więźniom politycznym i ich rodzinom. Przygotowywała i wysyłała pac ...

                                               

Leopold Daab

Leopold Zdzisław Daab – warszawski przedsiębiorca i działacz społeczny pochodzenia niemieckiego, współwłaściciel stolarni, działacz praskiego samorządu lokalnego, właściciel posesji i kamienic na warszawskiej Pradze.

                                               

Eugeniusz Dacyl

Eugeniusz Dacyl – polski mistrz kamieniarski i betoniarski, działacz społeczny związany z regionem podkarpackim.

                                               

Jan Dagnan

Jan Dagnan, polski duchowny rzymskokatolicki, działacz społeczny, dziekan dekanatu starosądeckiego, wieloletni proboszcz w Piwnicznej. Przez 37 lat był proboszczem w Piwnicznej oraz inicjatorem wielu akcji społecznych. Przez 20 lat prowadził Kółk ...

                                               

Paweł Danowski

Ukończył 6 klas gimnazjum. Podczas I wojny światowej w latach 1915–1918 pracował jako nauczyciel w Goniądzu. Od 1916 roku był członkiem komisji szacunkowej przy RGO. Od stycznia 1919 roku do września 1920 roku służył w wojsku jako pisarz kancelar ...

                                               

Aleksandra Dargiel

Pracowała jako nauczycielka, wspólnie z Anną Oderfeldt napisała jeden z elementarzy pt. "Chcę czytać", który w latach 1916-1933 miał kilkanaście wydań. Podczas II wojny światowej kierowała jednym z warszawskich biur Rady Głównej Opiekuńczej RGO. ...

                                               

Sławomir Dawidziuk

Sławomir Dawidziuk – Sybirak, doktor inżynier nauk technicznych, główny geodeta wojewódzki w Białymstoku, działacz środowiskowy.

                                               

Kazimierz Dąbrowski (psycholog)

Kazimierz Dąbrowski – polski lekarz, psychiatra, psycholog kliniczny, filozof oraz pedagog, założyciel Instytutu Higieny Psychicznej którym kierował w latach 1935–1949. Twórca teorii dezintegracji pozytywnej, autor licznych publikacji naukowych i ...

                                               

Władysław Demkow

Władysław Michał Demkow – nauczyciel, społecznik, członek i aktywista Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był aktywnym inicjatorem nowych form pracy kulturalnej w środowisku wiejskim. Z jego inicjatywy powstał Uniwersytet L ...

                                               

Alicja Derkowska

Uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie matematyki. Była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Łódzkim. W 1975 przeprowadziła się do Nowego Sącza, współtworzyła regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którym kierowała przez ...

                                               

Jan Deszcz

Urodził się w USA. W 1920 roku rodzina wróciła do Polski i zamieszkała w Wietrzychowicach. Uczył się w I Państwowym Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, które ukończył w 1937 roku. Rozpoczął studia na UJ, ale przerwała je wojna. W czasie II ...

                                               

Bolesław Dębiński

Bolesław Sylwester Dębiński, także Dembiński, pseud. Józef Drut – polski lekarz, przyrodnik, działacz społeczny. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego rodzicami byli Piotr Dębiński i Lucyna z Wojewódzkich. Ukończył studia przyrodnicze na uniwers ...

                                               

Kazimierz Diehl

Kazimierz Bronisław Diehl – polski farmaceuta, działacz na rzecz osób głuchych, wieloletni prezes Polskiego Związku Głuchych.

                                               

Franciszek Dietrich

Franciszek Dietrich – ksiądz, nauczyciel, tłumacz i autor podręczników. Uczęszczał do szkół w Reszlu i Starych Szkotach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1800. Od 1808 pracował w Grudziądzu, najpierw przez 3 lata jako administrator parafii, następ ...

                                               

Mamadou Diouf

Mamadou Diouf – senegalski wokalista, dziennikarz, animator kultury i działacz społeczny. Od 2007 roku posiada polskie obywatelstwo. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z powołania muzyk i pisarz. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Obchodów Mi ...

                                               

Jadwiga Długoborska

Jadwiga Długoborska – nauczycielka, działaczka społeczna i charytatywna, w latach II wojny światowej działaczka polskiego podziemia niepodległościowego. Aresztowana przez Gestapo pod zarzutem ukrywania Żydów i polskich oficerów AK, poddana tortur ...

                                               

Alfons Długosz

Alfons Długosz – polski malarz i fotografik, nauczyciel. Zainicjował działania prowadzące do uratowania zabytkowych komór i urządzeń kopalni soli w Wieliczce. Studiował w berlińskiej Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego oraz na Akademii Sztu ...