Blog strona 348
                                               

Pola Elster

Pola Elster, ps. "Ewa”, "Goldman” – żydowska działaczka społeczna, posłanka do Krajowej Rady Narodowej. Była z zawodu krawcową. W dwudziestoleciu międzywojennym działała w radykalnych organizacjach lewicowych poczynając od czasów gimnazjalnych, z ...

                                               

Marek Eminowicz

Marek Eminowicz, pseud. "Emin” – polski historyk, nauczyciel i działacz społeczny pochodzenia ormiańskiego.

                                               

Wawrzyniec Benzelstjerna Engeström

Wawrzyniec Stanisław Bonawentura Benzelstjerna Engeström herbu własnego – polski arystokrata, poeta, literat, tłumacz, działacz społeczny i filantrop, wieloletni sekretarz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, popularyzator zacieśniania konta ...

                                               

Magdalena Maria Epstein

Magdalena Maria Epstein – pionierka szkolnictwa pielęgniarskiego w Polsce, pielęgniarka, tercjarka, zakonnica, dominikanka oraz Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

                                               

Joanna Erbel

Joanna Agnieszka Erbel – polska aktywistka miejska, działaczka polityczna, socjolog, feministka, kandydatka Partii Zieloni na prezydenta m.st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2014.

                                               

Feliks Fabiani

Urodził się w ubogiej rodzinie nauczycieli Tomasza i Salomei z Szawłowskich. Jako dziecko nauczycieli bezpłatnie pobierał naukę w szkole elementarnej w Iwanowicach, a później w pięcioletniej ogólnej szkole powiatowej w Wieluniu. Ukończył roczny I ...

                                               

Stanisław Fabisz

Stanisław Fabisz, polski duchowny katolicki, proboszcz w Boruszynie, doktor teologii. Był synem Franciszka, nauczyciela gimnazjum realnego im. Bergera w Poznaniu, i Julii z Szulców. W 1875 ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu; na stu ...

                                               

Monika Falej

Z wykształcenia prawniczka, kształciła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbyła studia doktoranckie w Wyższej Szk ...

                                               

Ludwik Falk

Po ukończeniu gimnazjum i szkoły muzycznej w Lipawie studiował na uniwersytecie w Dorpacie i Uniwersytecie w Berlinie, gdzie w 1897 r. uzyskał tytuł doktora medycyny. Przez pewien czas był asystentem w klinice słynnego dermatologa i wenerologa pr ...

                                               

Aleksander Falzmann

Aleksander Falzmann – polski duchowny luterański i działacz społeczny pochodzenia niemieckiego, radca Konsystorza i członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w okresie II Rzeczypospolitej.

                                               

Aleksandra Faucher

Aleksandra Wincentyna Zofia Faucher, z domu Wołowska herbu Czerwony, polska pianistka i działaczka społeczna. Pochodziła z nobilitowanej-neofickiej rodziny frankistowskiej Wołowskich herbu Czerwony Na Kaskach. Córka Franciszka Eliasza Wołowskiego ...

                                               

Samuel Faust

Syn Hermana Cwi 1854-1937, właściciela tkalni wełny. Do ósmego roku życia uczył się w chederze, a później w częstochowskim progimnazjum Przeorskiego. W 1899 r. został przyjęty na wspólnika w rodzinnej spółce ojca i mianowany jednym z trzech kiero ...

                                               

Stanisław Fijałek

Stanisław Fijałek – ksiądz kanonik, proboszcz, budowniczy kościoła i kurhanu w Karniowicach. Urodzony w rodzinie chłopskiej, jako przedostatni z jedenaściorga rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kasince Małej, gimnazjum ukończył podcza ...

                                               

Anna Filek

Ukończyła w 1963 studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W latach 1949–1961 pracowała jako kreślarz i inspektor nadzoru. Od 1959 do 1983 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W drugiej połowie lat 60. była zastęp ...

                                               

Magdalena Filiks

Magdalena Filiks z domu Kominowska – polska działaczka społeczna, przedsiębiorca i polityk, liderka Komitetu Obrony Demokracji, posłanka na Sejm IX kadencji.

                                               

Roman Fircowski

Roman Fircowski – filantrop polski. Był synem Michała handlarza mąką i Zofii z Potęgów, został osierocony w wieku 10 lat. Ukończył Kreishauptschule w Rzeszowie w księdze pamiątkowej tej szkoły został kilkakrotnie odnotowany za wzorowe wyniki w na ...

                                               

Teofil Fiszer

Teofil Fiszer − burmistrz Będzina i działacz społeczny. Początkowo pracował w urzędzie miejskim w Częstochowie, w 1899 roku współtworzył Towarzystwo Kredytowe miasta Częstochowy, a rok później był pomysłodawcą utworzenia Towarzystwa Dobroczynnośc ...

                                               

Aleksander Flatau

Aleksander Flatau – polski kupiec i filantrop żydowskiego pochodzenia. Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako piąte najmłodsze dziecko kupca Majera Szymona Flataua 1794–1855 i Karoliny z domu Bernstein 1801–1871. Z zawodu był kupcem, ...

                                               

Leopold Fleischmann

Urodził się w 1876. Był synem Węgra i Polki stracił ojca mając sześć lat, a matkę w wieku 26 lat. Poczuwał się Polakiem. Do 1894 kształcił się na snycerza w C. K. Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie. Przed 1914 pracował jako inkasent bankowy ...

                                               

Andrzej Florczyk

Ukończył w 1977 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, równolegle studiował też na Wydziale Socjologii tegoż uniwersytetu. W 1983 uzyskał doktorat w Instytucie Polityki Naukowej, Szkolnictwa Wyższego i Postępu Technicznego. W latach 1984 ...

                                               

Andrzej Folwarczny

Ukończył w 1995 studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Był działaczem Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci”. Sprawował mandat posła III kadencji wybranego w okręgu gliwickim z listy Unii Wolności, bezskuteczni ...

                                               

Kazimierz Fortuna

Uzyskał wykształcenie niepełne wyższe uzupełniał je, studiując zaocznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na początku lat 70. Ukończył szkołę średnią, po czym w 1960 został zatrudniony w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłop ...

                                               

Adolf Franke

Adolf Gustaw Franke – częstochowski chemik, przedsiębiorca, działacz społeczny, radny miasta Częstochowy. Adolf Franke pochodził z Wielkopolski, był synem młynarza z Tyńca w powiecie kaliskim. Po studiach chemicznych zamieszkał w Częstochowie, gd ...

                                               

Alfred Franke

Alfred Franke urodził się w rodzinie wyznania ewangelickiego, był synem Adolfa Franke, wieloletniego radnego miasta Częstochowy oraz jego żony Wandy Schleicher. W 1920 skończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim i wstąpił na ochotnika d ...

                                               

Piotr Frączak

Piotr Frączak – polski społecznik, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. Jest absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN 1990-1992, obecnie pracownik Fundacji Rozwoju Społ ...

                                               

Henryka Frenkel

Córka Szulema Rozenblata i Rywki z Pińczowskich. W 1897 r. uzyskała w Warszawie maturę. W 1899 r. rozpoczęła studia filozoficzne na uniwersytecie w Genewie. Od 1903 r. studiowała na Wydziale Lekarskim tegoż uniwersytetu, następnie studia kontynuo ...

                                               

Jeremiasz Frenkiel

Jeremiasz Frenkiel – łódzki nauczyciel, dziennikarz prasy żydowskojęzycznej, teoretyk pedagogiki i szkolnictwa żydowskiego.

                                               

Franciszek Front-Dobija

Franciszek Front-Dobija – polski lekarz działający w USA, filantrop. Urodził się w Mikuszowicach, jako syn Jana i Marianny z domu Bojdys. Ukończył gimnazjum w Bielsku. Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1907 wyjechał do USA, pra ...

                                               

Maurycy Frydman

Maurycy Frydman lub Swami Bharatananda, polski Żyd, następnie wyznawca hinduizmu; inżynier i działacz społeczny, uczestniczył w ruchu na rzecz niepodległości Indii, współtwórca Biblioteki Polsko-Indyjskiej, wraz z Wandą Dynowską w 1944.

                                               

Piotr Fuglewicz

Piotr Władysław Fuglewicz – polski działacz społeczny, przedsiębiorca, informatyk. Syn Kazimierza i Aleksandry z domu Micewicz. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Automatyki i In ...

                                               

Sławomir Furca

Pickering Panthers 1991/1992 Podhale Nowy Targ 1992-1993 Oakville Blades 1991/1992 Podhale Nowy Targ Urodził się 13 listopada 1971. Wychowanek Podhala Nowy Targ. W barwach reprezentacji Polski do lat 20 uczestniczył w turnieju mistrzostw świata j ...

                                               

Abdulcadir Gabeire Farah

Urodził się w Dżidżiga w Ogadenie obecnie Etiopia, dorastał się w stolicy - Mogadiszu. Został porzucony przez matkę w wieku 1 roku. Ojciec umiera, gdy ma około 8 lat. W szkole podstawowej dorabiał jako sprzedawca owoców. Po zakończeniu szkoły śre ...

                                               

Irena Gadaj

Irena Gadaj – polska działaczka społeczna, inżynier, współzałożycielka i prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

                                               

Jan Gajda

Jan Gajda – działacz społeczny, poeta i malarz, miłośnik literatury polskiej. Będąc dzieckiem stracił rodziców i wychowywał się u krewnego, nauczyciela w Kochanowicach. Pierwsze swoje nauki zdobywał uczęszczając do szkoły elementarnej w Lubecku k ...

                                               

Jacek Gajewski (fizyk)

Jacek Gajewski – fizyk, doktor nauk technicznych. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jako fizyk specjalizujący się w fizyce cząstek elementarnych. W 1987 r został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Fizyki Un ...

                                               

Zbigniew Gajewski

Do Poznania wrócił w 1945 roku. Wstąpił do lubelskiej PPS. Był zwolennikiem zjednoczenia PPR i PPS. Początkowo pracował w aparacie partyjnym, a później w latach 1947-1961 w Dyrekcji Okręgowej PKP, Zjednoczeniu Robót Inżynieryjnych i Wojewódzkim Z ...

                                               

Zbigniew Galperyn

Zbigniew Feliks Galperyn, ps. "Antek” – polski ekonomista i działacz kombatancki. Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, powstaniec warszawski, podpułkownik WP w stanie spoczynku. Wiceprezes i sekretarz Zarządu Głównego Związku Powstańców Wa ...

                                               

Wawrzyniec Gałaj

Wawrzyniec Gałaj – polski działacz społeczny i samorządowy, aktywny w okresie międzywojennym w Suwałkach, prezydent Suwałk.

                                               

Seweryn Gałęzowski

Seweryn Gałęzowski – polski lekarz, chirurg, powstaniec listopadowy i działacz społeczno-polityczny. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

                                               

Czesław Ganowicz

Czesław Ganowicz – lekarz medycyny, pisarz, filozof i działacz społeczno-polityczny. W swoich utworach literackich posługiwał się podwójnym nazwiskiem "Ogonow-Ganowicz”, które jak twierdził wywodziło się z tradycji rodzinnej.

                                               

Czesław Gauza

Czesław Gauza – polski prawnik, adwokat, notariusz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm w II RP, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Krzysztof Gawryszczak

Krzysztof Gawryszczak ps. Ali – polski działacz społeczny, obrońca praw ojca. Był wieloletnim prezesem "Ojcowie.pl” – Stowarzyszenia Na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny. Prowadził lobbing w Sejmie na rzecz zmiany prawa rodzinnego i opiek ...

                                               

Andrzej Gąsiorowski (samorządowiec)

Ukończył studia magisterskie na kierunku administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych latach uzupełnił swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu administracji w Centrum Podyplomowego Kształcen ...

                                               

Kasper Gąsiorowski

Kasper Gąsiorowski – polski duchowny katolicki, kanonik kapituły przemyskiej, proboszcz i dziekan jasielski, pedagog, dyrektor szkoły, profesor katechetyki, wykładowca w Seminarium Duchownym w Przemyślu, powstaniec, działacz oświatowy i społeczny.

                                               

Małgorzata Gebert

Z wykształcenia była etnografem. Od 1976 związana była z opozycją demokratyczną, kolportowała między innymi nielegalną prasę. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, razem z mężem Konstantym Gebertem zbierała i przepisywała na maszynie informac ...

                                               

Adam Geisler

Adam Geisler – galicyjski prawnik, adwokat krajowy. Syn Michała i Elżbiety Zängerle. Żonaty z Zofią Niedzielską z Oświęcimia, następnie z Marią Irmą Trzcińską. W pierwszych wyborach samorządowych został wybrany do Rady Powiatu Rzeszowskiego. Był ...

                                               

Abraham Gepner

W młodości praktykował w sklepie żelaznym Szaji Prywesa przy placu Grzybowskim 10. Później wszedł w spółkę z Zygmuntem Kornblumem i w dalszym ciągu handlował artykułami metalowymi. Siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się przy ulicy Grzybowskiej ...

                                               

Matylda Getter

Matylda Getter – siostra zakonna, naczelna matka przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, działaczka społeczna oraz oświatowo-wychowawcza w przedwojennej Polsce, a także humanitarna w okresie II wojny świ ...

                                               

Tadeusz Giedroyć

Tadeusz Giedroyć, rozstrzelany 26 czerwca 1941 w Czerwieniu) – polski ziemianin, działacz społeczny, senator w II RP.

                                               

Jan Gierada

Jan Gierada – polski menedżer, samorządowiec, działacz społeczny i sportowy, w latach 1999–2015 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, wieloletni radny tego miasta.