Blog strona 349
                                               

Adam Grodnicki

Adam Grodnicki – działacz społeczno-kulturalny, publicysta. Żołnierz polskich oddziałów we Francji 1940, po powrocie do kraju pracował w administracji państwowej. Badacz dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony i Wadowic, publikował na łamach ...

                                               

Andrzej Gruszczyk

Andrzej Wojciech Gruszczyk – polski leśnik, urzędnik, działacz regionalny, poeta i muzyk, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 1990–2000.

                                               

Florian Grużewski

Florian Grużewski – syn Kamilli z Mierosławskich i Tadeusza Grużewskiego, siostrzeniec dyktatora powstania styczniowego, gen. Ludwika Mierosławskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i paryskiej Szkoły Górniczej, ziemianin, sztygar naftowy. ...

                                               

Jerzy Grycz

Jerzy Grycz, polski działacz społeczny na Śląsku Cieszyńskim, rolnik i młynarz. Otrzymał w posagu żony młyn wiejski w Łyżbicach, który prowadził z dużym powodzeniem. Był zaangażowany w działalność polskich organizacji narodowych i społeczno-gospo ...

                                               

Adam Gryczyński

Adam Gryczyński – polski artysta fotograf, publicysta. Członek Rzeczywisty Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek rzeczywisty i członek honorowy Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Członek Społecznego Komitetu Odn ...

                                               

Antonina Grygowa

Antonina Grygowa z domu Sarnecka, często określana mianem "Mateczka”/"Ciotka" – czynna działaczka społeczna w czasie II wojny światowej. Żona Franciszka Grygi.

                                               

Stanisław Grzęda

Stanisław Grzęda – polski duchowny katolicki, działacz społeczny. Absolwent Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie. Studiował teologię w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku. Kanonik przy poznańskiej kolegiacie farnej św. Mari ...

                                               

Władysław Grzyb

Ukończył Gimnazjum Zamoyskiego w Lublinie oraz Technikum Kolejowe tamże jednak nigdy nie pracował w zawodzie. Od młodości działał na rzecz rodzinnego miasta. W 1957 był założycielem oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Od 1973 członek ...

                                               

Bohdan Grzymała-Siedlecki

Bohdan Grzymała-Siedlecki – polski przewodnik turystyczny związany z Warszawą, publicysta, autor książek o Warszawie.

                                               

Łukasz Grzywacz-Świtalski

Łukasz Grzywacz-Świtalski ps. Ryszard; Mikołaj, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz ZWZ, AK, działacz społeczny w okresie PRL, autor książek z okresu II wojny światowej. W okresie PRL publikował w Wojskowym Przeglądzie Historycznym, wydawnic ...

                                               

Tadeusz Gumiński

Tadeusz Gumiński – polski działacz społeczny, organizator turystyki, popularyzator wiedzy o Legnicy.

                                               

Robert Grzegorz Gundlach

Był synem Ferdynanda Gundlacha, nauczyciela i kantora w parafii EA w Łomży. Ukończył Państwowe Gimnazjum w Łomży 1892. Po odbyciu studiów teologicznych w Dorpacie, był wikariuszem w Warszawie 1897-1898, administratorem parafii w Przasnyszu i fili ...

                                               

Anatol Gupieniec

Anatol Anatoliusz Gupieniec – historyk sztuki, numizmatyk, łódzki działacz kultury. Pochowany na nowym cmentarzu prawosławnym.

                                               

Maurycy Gutentag

Posiadał zakład wyrobów jubilerskich przy Nowym Rynku obecnie Plac Wolności 3. 24 kwietnia 1877 r. wstąpił jako szeregowiec do Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej powołanej do życia 14 maja 1876 r. W 1893 r. został naczelnikiem I Oddziału Straży ...

                                               

Jarosław Gwizdak

Jarosław Krzysztof Gwizdak, ps. Jaras – polski prawnik, działacz społeczny, sędzia, propagator sprawnych, przyjaznych i obywatelskich instytucji życia publicznego, mediacji oraz innowacji społecznych.

                                               

Maria Haase

Maria Klara Haase z domu Lademann – działaczka społeczna, propagatorka kultury i języka kaszubskiego, posłanka na Sejm PRL V kadencji. Urodzona na Kaszubach, wychowywała się w rodzinie chłopskiej silnie związanej ze swymi korzeniami i przywiązane ...

                                               

Wacław Haczyński

Wacław Haczyński – polski ziemianin, rolnik, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm w II RP, podpułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Bronisław Hager

Był synem lekarza Maksymiliana i Karoliny z Urbanowskich Hagerów. Rodzice wychowywali go w polskim duchu patriotycznym. Do szkoły powszechnej uczęszczał początkowo w Pszczewie, a potem w Pszczynie gdzie przeprowadziła się rodzina Hagerów. W wieku ...

                                               

Jerzy Hagmajer

Jerzy Hagmajer, ps. Kiejstut – polski chirurg, działacz społeczny, działacz ruchu narodowego, obrońca Warszawy we wrześniu 1939. Zastępca komendanta głównego Konfederacji Narodu Bolesława Piaseckiego, porucznik Armii Krajowej, więzień Pawiaka.

                                               

Riad Haidar

Riad Haidar – polski lekarz, polityk, samorządowiec i działacz społeczny pochodzenia syryjskiego. Poseł na Sejm IX kadencji.

                                               

Wawrzyniec Hajda

Wawrzyniec Hajda – polski działacz ludowy i poeta, górnik, czynny w społecznym i kulturalnym życiu Piekar Śląskich. Organizator polskich akcji patriotycznych; należał do osób, które przez całe życie walczyli i budowali na Śląsku przyszłą Polskę, ...

                                               

Bolesław Halerz

Bolesław Halerz – pułkownik Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, doktor nauk wojskowych, pilot, prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

                                               

Katarzyna Hall

Katarzyna Hall z domu Kończa, primo voto Knoch, secundo voto Tryba – polska nauczycielka, działaczka oświatowa i społeczna, urzędnik samorządowy, od 2007 do 2011 minister edukacji narodowej, posłanka na Sejm VII kadencji.

                                               

Edward Hałoń

Edward Hałoń, ps. Boruta – działacz społeczny, pracownik naukowy. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie II wojny światowej działacz konspiracyjnego krakowskiego Okręgowego Komitetu Robo ...

                                               

Emanuel Hamburski

Emanuel Hamburski – łódzki drukarz, właściciel drukarni, redaktor gazety, kupiec, działacz społeczny.

                                               

Jan Hamerski (polityk)

Jan Wincenty Hamerski – polski polityk, samorządowiec, nauczyciel i działacz góralski, w latach 2002–2006 starosta nowotarski, od 2002 do 2008 prezes Związku Podhalan, senator IX i X kadencji.

                                               

Antoni Hanebach

Antoni Hanebach ps. "Antoni Gruby, Hrabia, Rytel, Sabała, Wolicki” – polski pracownik samorządowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm III i IV kadencji w II RP.

                                               

Edward Hanke

Urodził się w rodzinie lekarza i działacza narodowego Maksymiliana Hankego 1866-1939. Ukończył gimnazjum w Bytomiu, podjął studia medyczne we Wrocławiu, Monachium i Berlinie. Uzyskał dyplom w 1921 we Lwowie. Podczas studiów działacz tajnych organ ...

                                               

Tadeusz Hankiewicz

Tadeusz Hankiewicz – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, dyplomata, działacz partyjny i społeczny.

                                               

Iwona Hartwich

Iwona Hartwich z domu Zielińska – polska działaczka społeczna i polityk, posłanka na Sejm IX kadencji z listy Koalicji Obywatelskiej.

                                               

Jan Hattowski

Jan Hattowski – lekarz, ordynator szpitali petersburskich, działacz społeczny. Urodzony w 1860 roku w majątku Międzygórze gub. mohylewska. Ukończył studia medyczne w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu, został doktorem nauk medycznych. Ch ...

                                               

Zbigniew Haupt

Zbigniew Andrzej Haupt – polski urzędnik państwowy i samorządowiec, wojewoda i starosta leszczyński.

                                               

Dawid Helman

Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, tam też w 1900 r. uzyskał doktorat medycyny w zakresie laryngologii. Po odbyciu praktyki w kraju i za granicą zamieszkał w Łodzi 1902. Podczas w ...

                                               

Konstanty Henszel

Konstanty Henszel – cywilny naczelnik powiatu lidzkiego w powstaniu styczniowym, lekarz, polski działacz narodowy, społeczny i emigracyjny, ziemianin.

                                               

Krzysztof Herbst (socjolog)

Z wykształcenia socjolog, uzyskał stopień naukowy doktora, specjalizując się w zakresie planowania przestrzennego i socjologii miasta. Pracował w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademi ...

                                               

Stanisław Hermanowicz

Stanisław Hermanowicz – polski księgowy, działacz niepodległościowy i społeczny, polityk, poseł na Sejm IV kadencji w II RP. Brat rzeźbiarza Piotra Hermanowicza.

                                               

Jan Hermanowski

Studiował na Wydziale Historycznym i Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1929. Uczestniczył w rozbrajaniu niemieckich żołnierzy 11 listopada 1918. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 jako żołnierz zgrupowania 36 pułk ...

                                               

Wanda Herse

Zajmowała się również fotografią, w tym górską i pejzażową. Zaczęła fotografować w wieku 10 lat. 30 kwietnia 1904 r. została przyjęta do Towarzystwa Fotograficznego Warszawskiego, później została jego sekretarzem. Jej zdjęcia publikował "Fotograf ...

                                               

Zygmunt Heryng

Zygmunt Heryng urodził się w zasymilowanej żydowskiej rodzinie kupieckiej w Warszawie. Rodzicami jego byli Edward Heryng 1818-1888, kupiec i obywatel miasta Warszawy, członek Komitetu Giełdy Warszawskiej 1873-1876, sędzia trybunału handlowego 187 ...

                                               

Emilia Hiżowa

Emilia Hiżowa z domu Elżanowska, ps. Barbara – polska architektka, działaczka społeczna i polityk, członek Prezydium Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj "Żegota”, posłanka do Krajowej Rady Narodowej, w latach 1947–1952 posłanka na Se ...

                                               

Apollo Hofmeister

Apollo Hofmeister – wojewoda brzesko-litewski w powstaniu styczniowym, polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin, zesłaniec.

                                               

Zbigniew Hołda

Zbigniew Hołda – polski prawnik, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Irena Horban

Irena Wiesława Horban z domu Szymańska – polska nauczycielka, działaczka społeczna i samorządowa związana z Pruszkowem, prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

                                               

Józef Hornowski (lekarz)

Józef Hornowski – polski lekarz i wojskowy, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, działacz społeczny, współtwórca powstałego po przemianach z 1989 samorządu lekarskiego.

                                               

Mieczysław Hrehorów

Mieczysław Hrehorów – polski siatkarz i działacz sportowy. Urodzony w 1924 r. w Złoczowie jako jedno z pięciu dzieci oficera Wojska Polskiego i uczestnika obrony Lwowa. Wychowywał się w rodzinnym mieście, a także w Tarnopolu i Lwowie. W młodości ...

                                               

Michał Hruszwicki

Michał Hruszwicki herbu Korczak – polski muzyk, kompozytor, deklamator, ziemianin, działacz społeczny w guberni mińskiej. Urodził się 28 listopada 1828 w dobrach ziemskich Wyhonicze w guberni mińskiej. Syn Rudolfa, byłego prezesa mińskiej izby cy ...

                                               

Witold Hryniewski

Witold Hryniewski ps. Małoletniak – polski działacz, sportowy, społeczny i członek organizacji kombatanckich, sekretarz Krajowej Rady Żołnierzy Weteranów Września 1939 r. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r., uczestniczył jako 14-lat ...

                                               

Erazm Humienny

Ukończył w 1985 wrocławskie Technikum Żeglugi Śródlądowej. Do końca lat 80. pracował m.in. jako marynarz, robotnik w Stoczni Gdańskiej i doker, od 1988 odbywał zastępczą służbę wojskową w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Od 1984 zaangażowany ...

                                               

Hanna Iłowiecka-Przeciszewska

Była córką przemysłowca Kazimierza Iłowieckiego i Wandy Piszczatowskiej. Jej ojciec podczas okupacji niemieckiej piastował funkcję zastępcy Delegata Cywilnego Rządu RP. na województwo warszawskie. Podczas wojny uczyła się na tajnych kompletach, n ...

                                               

Wacław Iszkowski

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej 1972. Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych 1978. Był adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej 1972–1991. Był prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ...