Blog strona 351
                                               

Irena W. Kosmowska

Irena W. Kosmowska – polska literatka, publicystka, działaczka społeczna i oświatowa. Córka Bronisławy z Radziejowskich i Romualda Kozłowskiego, właściciela wsi Rembieszyce, Lipnica i Wola Tesserowa; siostra Stefana Kozłowskiego działacza społecz ...

                                               

Tadeusz Kossak

Tadeusz Kossak urodził się w noc sylwestrową z 1856 na 1857 rok, w rodzinie Juliusza i Zofii z Gałczyńskich. Był bratem Wojciecha i ojcem Zofii Kossak. W 1906 roku został aresztowany za przekonania i działalność polityczną przeciwko Imperium Rosy ...

                                               

Stefan Kossakowski

Stefan Kossakowski – polski weterynarz, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, pułkownik Wojska Polskiego.

                                               

Jadwiga Kostrowicka

Jadwiga Kostrowicka z domu Woyniłlowicz, zm. 1935 w Bydgoszczy) – polska działaczka gospodarcza, oświatowa i społeczna w Mińsku Litewskim, członkini Polskiego Towarzystwa Oświata w Mińsku Litewskim. Siostra Edwarda Woyniłlowicza.

                                               

Ferdynand Kostrzyński

Ferdynand Kostrzyński pseudonim Fred – polski żołnierz podziemia, członek organizacji "Polska Niepodległa”, działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia Stolarzy Polskich.

                                               

Andrzej Kościelny

Andrzej Paweł Kościelny – polski działacz społeczny i samorządowy, w latach 2002–2010 burmistrz Podkowy Leśnej. Od 2010 pełni funkcję doradcy burmistrza w Podkowie Leśnej.

                                               

Janusz Kotarbiński

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wstąpił do Legionów Polskich. Przebieg służby i zaszeregowanie nie są znane, ale wszystkie źródła biograficzne wspominają o tym fakcie. W 1919 zamieszkał w Zakopanem, gdzie zaangażował się w badani ...

                                               

Maria Kotulska

Maria Kotulska, ps. Szosa – nauczycielka i kierowniczka szkoły powszechnej w Jodłówce Tuchowskiej. Działaczka społeczna, inicjatorka budowy domu gminnego i szkoły, założycielka kółka rolniczego, organizatorka kursów gospodarstwa domowego dla kobi ...

                                               

Adam Kowalewski

Adam Tadeusz Kowalewski – polski architekt, urbanista, urzędnik państwowy i dyplomata, wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa, ambasador RP w Kenii.

                                               

Franciszek Kowalewski

Franciszek Kowalewski – polski działacz socjalistyczny i związkowy, radny miasta Poznania w latach 1923-1933 z ramienia PPS, przewodniczący prezydium MRN w Poznaniu, z zawodu stolarz.

                                               

Anna Kowalska (samorządowiec)

Anna Helena Kowalska z domu Duchniak – polska samorządowiec, nauczycielka i przedsiębiorca, w latach 2010–2013 wicemarszałek województwa podkarpackiego.

                                               

Stanisław Kowalski (społecznik)

Stanisław Kowalski – polski inżynier i działacz społeczny, fundator i prezes zarządu Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą”.

                                               

Jan Koziar

Jan Koziar – polski geolog, orędownik hipotezy ekspandującej Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 80. XX w. – działacz opozycyjny, w III RP – działacz społeczny, popularyzator wied ...

                                               

Teodor Kozubski

Teodor Kozubski, zm. 3 marca 1944 w Białaczowie) – polski rolnik, księgarz, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Jan Kozyra

Jan Kozyra - nauczyciel, działacz społeczny. Urodzony 3 lutego 1917 w Jelnej koło Leżajska, syn Marcina i Zofii z domu Kowal. Ukończył Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i w 1939 roku Państwowe Pedagogium im. Ewarysta Estkowsk ...

                                               

Irena Koźmińska

Irena Koźmińska – polska działaczka społeczna, inicjatorka kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom”. Żona Jerzego Koźmińskiego, dyplomaty i urzędnika państwowego.

                                               

Bogusław Kożusznik

Urodzony na Zaolziu, ukończył medycynę w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1935 uzyskał stopień doktora, a w 1965 tytuł profesora. Do 1939 pracował w szpitalu górniczym w Petrzkowicach dzielnica Ostrawy. Następnie pełnił funkcje ...

                                               

Wojciech Kóčka

Wojciech Kóčka – polski antropolog i archeolog, polski i serbołużycki działacz społeczny, sekretarz budziszyńskiego Komitetu Słowiańskiego, delegat Serbo-Łużyckiej Rady Narodowej, członek Komitetu Słowiańskiego w Polsce.

                                               

Paulina Krakowowa

Paulina Petronela Krakowowa – polska pisarka, publicystka i redaktorka, nauczycielka, działaczka społeczna i animatorka polskiego szkolnictwa, założycielka i przełożona pensji dla dziewcząt.

                                               

Julian Kramsztyk

Urodził się w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako syn rabina Izaaka Kramsztyka 1814–1899. Jego braćmi byli: Stanisław 1841–1906, Zygmunt 1848–1920 i Feliks 1853–1918. W 1874 otrzymał dyplom lekarza. Rok później został asystentem k ...

                                               

Ignacy Krasicki (poseł)

Ignacy Krasicki z Siecina herbu Rogala – polski ziemianin, działacz społeczny, poseł na Sejm Krajowy Galicji.

                                               

Julia Kratowska

Julia Kratowska – polska działaczka niepodległościowa, społeczna i oświatowa, polityk, senator w II RP.

                                               

Stanisław Krawczyński (lekarz)

Stanisław Krawczyński – polski lekarz, działacz społeczny, poseł na Sejm III, IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Józef Krawiec

Święcenia kapłańskie przyjął w 1990. W 1998 założył z pomocą władz samorządowych dom dla bezdomnych mężczyzn, położony na terenie byłego folwarku Stadniny Koni w Strzelcach Opolskich i zamieszkał ze swoimi podopiecznymi. W 2002 należał do założyc ...

                                               

Stanisław Ludwik Kronenberg

Stanisław Ludwik Kronenberg - polski przedsiębiorca i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako syn Ludwika 1793-1882 i Zofii May 1793-1877, był bratankiem Leopolda Kronenberga. Ukończył Szkołę Handlową w Lipsku, a później Uniw ...

                                               

Władysław Edward Kronenberg

Władysław Edward Kronenberg urodził się jako syn bankiera Leopolda Stanisława Kronenberga 1812-1878 i Ernestyny Rozalii Leo 1827-1893, córki Leopolda Augusta Leo. Miał pięcioro rodzeństwa: Stanisława Leopolda, Leopolda Juliana, Teklę Julię, Marię ...

                                               

Władysław Królikiewicz

Syn Jana Królikiewicza i Wilhelminy Marii Magdaleny z domu Bayer. Był skautem, w 1914 zaciągnął się do Legionów Polskich, służył w 3 pułku piechoty, a następnie walczył w szeregach Polskiego Korpusu Posiłkowego. Od 1917 internowany na Węgrzech. P ...

                                               

Jędrzej Krukierek

Jędrzej Krukierek – rolnik, przemysłowiec, działacz społeczny i niepodległościowy, poseł na Sejm II RP, burmistrz Krosna, współwłaściciel zakładu kąpielowego Żegiestów-Zdrój. Ukończył szkołę średnią i rolniczą. Był potentatem naftowym na skalę ga ...

                                               

Roman Krukowski

Roman Stanisław Krukowski – polski pracownik samorządowy, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej, członek władz Obwodu Warszawa-Południe Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1939 roku.

                                               

Joanna Krupska

Córka akustyka i działacza na rzecz niewidomych Czesława Marii Puzyny oraz językoznawczyni Jadwigi Puzyniny. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podjęła pracę jako asystentka pedagogiki specjalnej. Zaangażowała się w propagowa ...

                                               

Bonifacy Krupski

Bonifacy Krupski – polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin, zesłaniec, komisarz powiatu ihumeńskiego w powstaniu styczniowym.

                                               

Leon Lubomir Kruszyński

Leon Lubomir Kruszyński – polski doktor weterynarii, społecznik, historyk regionu i dziennikarz związany z Turkiem. W 1874 roku współorganizator Straży Ogniowej, a w 1912 pierwszej szkoły średniej progimnazjum męskiego w Turku. W 1924 roku założy ...

                                               

Władysław Remigiusz Krzaczyński

Władysław Remigiusz Krzaczyński – polski inżynier rolnik, działacz PSL "Piast” i Stronnictwa Ludowego, prezes Pomorskiego Związku Osadników Rolnych, zastępca dyrektora naczelnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

                                               

Aleksander Krzeczunowicz

Aleksander Krzeczunowicz herbu własnego – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Kornela i wnuk Waleriana, ojciec Kornela i dziadek Andrzeja. Aleksander Krzeczunowicz pochodził ze starej ormiańskiej rodziny od wieków osiad ...

                                               

Kornel Jan Krzeczunowicz

Kornel Jan Krzeczunowicz herbu własnego – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Waleriana, ojciec Aleksandra, dziadek Kornela i pradziadek Andrzeja.

                                               

Irena Krzywicka

Irena Krzywicka z domu Goldberg – polska pisarka, publicystka i tłumaczka literatury pięknej; feministka, propagatorka świadomego macierzyństwa, antykoncepcji i edukacji seksualnej; od 1965 mieszkała we Francji.

                                               

Aniela Krzyżanowska

W sierpniu 1914 wraz z Natalią Steinową zorganizowała kobiecy Tymczasowy Komitet Pomocniczy działający na rzecz oddziałów strzeleckich a następnie Legionów. Była także członkinią założonego 8 sierpnia 1914 Komitetu Obywatelskiego Polskiego Skarbu ...

                                               

Edward Krzyżanowski

dr Edward Krzyżanowski - polski lekarz, znany balneolog, autor popularnych dzieł medycznych, działacz społeczny. C. k. radca, zastępca marszałka powiatowego, starszy lekarz miejski i kolejowy, obywatel honorowy miast Buczacza, Jazłowca.

                                               

Antoni Krzyżanowski

Ukończył gimnazjum w Poznaniu, następnie kontynuował naukę na Akademii Budownictwa w Berlinie. Za postępy w nauce otrzymał nagrodę. Z niewyjaśnionych przyczyn studiów nie ukończył. W Kórniku rozpoczął naukę miernictwa. Kierował produkcją w Warsza ...

                                               

Dominik Księski

W 1982 uzyskał absolutorium na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1988 ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1995 odbył studium dziennikarstw ...

                                               

Wojciech Kubanek

Wojciech Kubanek – drukarz i wydawca, wielkopolski działacz niepodległościowy, wysiedlony w 1939 r. przez Niemców na Lubelszczyznę. Urodził się w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły początkowej w rodzinnej wsi został tzw. wędrownym kramarze ...

                                               

Stanisław Kubiak

Stanisław Kubiak – profesor UAM, redaktor radiowy i prasowy, społecznik, pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 1971/1972.

                                               

Jacek Kucharczyk

Ukończył studia w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, kształcił się także w zakresie filozofii na University of Kent. W latach 90. był stypendystą w nowojorskiej The New School for Social Research. W 1999 uzyskał stopień ...

                                               

Anita Kucharska-Dziedzic

Anita Agnieszka Kucharska-Dziedzic – polska literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna i polityczna, doktor nauk humanistycznych, posłanka na Sejm IX kadencji.

                                               

Teodor Kufel

Teodor Kufel, ps. "Teoch”, "Ryszard Jankowski” – generał dywizji ludowego Wojska Polskiego, działacz komunistyczny, żołnierz Gwardii i Armii Ludowej, uczestnik powstania warszawskiego. Szef Wojskowej Służby Wewnętrznej.

                                               

Marceli Kujawa-Połczyński

Marceli Kujawa-Połczyński – inowrocławski działacz społeczny, publicysta, pisarz. Pochodził z Gniewkowa i był synem Pawła Połczyńskiego i Józefy Klemens. Po powstaniu styczniowym musiał emigrować do Francji, gdzie był świadkiem Komuny Paryskiej. ...

                                               

Stanisław Kujda

Stanisław Kujda – więzień obozów koncentracyjnych i gułagów, działacz społeczny i polityczny, członek PPR i PZPR, członek KC PZPR, poseł na Sejm PRL V VI kadencji, sekretarz generalny Zarządu Głównego, członek Prezydium Zarządu Głównego i członek ...

                                               

Marcelina Kulikowska

Marcelina Kulikowska – polska dramatopisarka i poetka, feministka i nauczycielka, przyrodniczka, reportażystka. Ukończyła gimnazjum w Warszawie. Ukończyła studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Genewie, następnie współtworzyła Towarzystwo Szkoły ...

                                               

Zofia Kułakowska

Zofia Antonina Kułakowska z domu Wajs – polska neuropediatra, specjalistka schorzeń dzieci z porażeniem mózgowym oraz promotorka polskiej kultury i historii w Belgii.

                                               

Teodor Kułakowski

Teodor Kułakowski, polski działacz społeczny, urzędnik, uczestnik powstania styczniowego, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Urodzony w Podgórzu, stanowiącym w tym czasie oddzielne miasto, ukończył tamże szkołę po ...