Blog strona 352
                                               

Krzysztof Łanda

Krzysztof Mieczysław Łanda – polski lekarz, przedsiębiorca i urzędnik państwowy, w latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

                                               

Jan Łańcucki

Jan Antoni Łańcucki – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pułkownik Wojska Polskiego, Naczelny Dermatolog Wojska Polskiego.

                                               

Grzegorz Łapanowski

Grzegorz Łapanowski – polski kucharz, dziennikarz kulinarny, osobowość telewizyjna, a także przedsiębiorca.

                                               

Aleksandra Łappa

Aleksandra Łappa Karwowska, znana również jako Aleksandra z Łappów Karwowska, Aleksandra Łappo, Ola Łappianka – polska działaczka narodowa, oświatowa i społeczna, nauczycielka.

                                               

Antoni Ławrynowicz (żołnierz)

Antoni Napoleon Ławrynowicz – polski działacz kombatancki, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, weteran II wojny światowej, kawalerzysta, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, wieloletni działacz Środowiska Kleeberc ...

                                               

Józef Łepkowski

Józef Aleksander Łepkowski herbu Dąbrowa – polski archeolog i historyk, encyklopedysta, filozof, działacz społeczny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł wirylista w 1885 w czasie trwania V kadencji Sejmu Krajowego Galicji. Przeszedł do his ...

                                               

Tadeusz Łęcki

Syn Józefa i Stanisławy. Ukończył szkołę powszechną w Iłży i seminarium nauczycielskie w Kielcach. W 1938 ukończył Szkołę Podchorążych we Lwowie i skierowany został do służby w 52 pp. W jego szeregach wziął udział w kampanii wrześniowej, został r ...

                                               

Wojtek Łępicki

Wojtek Łępicki – muzyk, basista, terapeuta, związkowiec, działacz społeczny. Od 2002 roku pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku, gdzie prowadzi Teatr "MY", z osobami chorymi psychicznie. Od 1998 roku związany jako basista z zespołami rocko ...

                                               

Stanisław Łopaciński

Stanisław Jan Ignacy Łopaciński herbu Lubicz – polski prawnik, adwokat, ziemianin, poseł do Rady Państwa Imperium Rosyjskiego, działacz społeczny, Pochodził z odnogi saryjskiej Łopacińskich. Urodził się 11 lub 24 marca w 1851 jako syn Ignacego 18 ...

                                               

Maria Łopatkowa

Maria Łopatkowa, właśc. Maria Łopatko – polska działaczka społeczna, pisarka, pedagog, posłanka na Sejm, senator.

                                               

Teresa Łubieńska

Teresa Łubieńska herbu Pomian, de domo Skarżyńska, – polska działaczka społeczna, porucznik Armii Krajowej.

                                               

Lesław Augustyn Łuczak

Lesław Augustyn Łuczak – polski przedsiębiorca, menedżer, inżynier, długoletni Prezes Zarządu PROMAG SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej PROMAG SA i PROMAG MS. Odznaczony na wniosek Wojewody Wielkopolskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

                                               

Adela Łukiewska

Adela Łukiewska z d. Łęgowska – działaczka społeczna, członkini Polskiego Czerwonego Krzyża. Urodziła się w Feliksowie niedaleko Wąbrzeźna jako córka Pawła i Julianny Łęgowskich. Jej siostrą była posłanka Anna Piasecka. 20 maja 1890 roku poślubił ...

                                               

Wacław Łypacewicz

Syn Wojciecha, obywatela ziemskiego i Walerii z Żelechowiczów. Od trzeciej klasy w gimnazjum w Warszawie należał do tajnych kółek samokształceniowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1892. Następnie wyjechał do Rzymu jako kore ...

                                               

Piotr Łysakowski

Piotr Stefan Łysakowski – polski historyk, menedżer i działacz społeczny, doktor nauk humanistycznych, w latach 2005–2006 sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu.

                                               

Piotr Łyszczak

Urodzony w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim. W wieku 8 lat wraz z bratem Józefem został sierotą. Wychowany w adopcyjnej rodzinie pochodzenia chłopskiego. Po ukończeniu podstawowej szkoły powszechnej, w latach 1892–1895 odbył naukę rzemiosła k ...

                                               

Karol Machalski

Urodził się w rodzinie Maurycego i Marguerite z domu Maldant. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii tamtejszej Politechniki, ukończył je w 1910. 29 czerwca 1912 roku w Wiedniu ożenił się z Heleną Daszkiewicz. N ...

                                               

Beata Maciejewska (polityk)

Beata Monika Maciejewska – polska polityk, publicystka i działaczka społeczna, posłanka na Sejm RP IX kadencji, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.

                                               

Ludwik Maciejewski

W czasie II wojny światowej przebywał z rodziną w Warszawie. W 1940 roku wyjechał do Lubartowa, gdzie uczestniczył w tajnym szkolnictwie zawodowym i od 1944 roku pracował w powiatowej spółdzielni rolniczo-handlowej. Od lutego 1945 roku był organi ...

                                               

Maurycy Maciszewski

dr Maurycy Maciszewski – polski nauczyciel. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1873 w Szkole realnej w Krakowie. Jako profesor pracował w C. K. Gimnazjum w Brzeżanach, gdzie uczył historii i propedeutyki filozofii oraz był zawiadowcą biblioteki, po ...

                                               

Joanna Maćkowiak-Pandera

Joanna Maćkowiak-Pandera – polska ekspertka ds. energetyki i klimatu, działaczka społeczna i urzędniczka państwowa, doktor nauk biologicznych, w 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

                                               

Oswald Madecki

Oswald Madecki – polski lekarz i świecki misjonarz, wieloletni kierownik Szpitala Najświętszego Serca w Abeokucie.

                                               

Jan Madey

W 1964 ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora 1972 i doktora habilitowanego 1979. Postanowieniem Prezydenta RP z 20 sier ...

                                               

Ryszard Majchrzak

W latach 1951-1956 przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Następnie na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. dyrektor Gabinetu Ministra Adama Rapackiego, ambasador PRL w Meksyku 1967–1971, wic ...

                                               

Ewa Majewska

Ewa Alicja Majewska – polska filozofka, feministka. W latach 90. i na początku lat 2000. zaangażowana w działania ruchów anarchistycznych, antygranicznych, ekologicznych i kobiecych.

                                               

Czesław Majorek (duchowny)

Czesław Majorek – polski prezbiter katolicki, kapelan Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Kaliskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1973. Doprowadził do budowy domu katechetycznego i kościoła św. Pawła Apostoła w Os ...

                                               

Jadwiga Majówna

Jadwiga Majówna – działaczka społeczna, absolwentka Wyższych Kursów dla Kobiet A. Baranieckiego, Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie, gdzie została nauczycielką od 1896 i wprowadziła gimnastykę typu szwedzkiego. Była również właścici ...

                                               

Tadeusz Makarewicz

Tadeusz Makarewicz – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w latach 1981–1983.

                                               

Janusz Makuch

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest jednym z założycieli Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Postanowieniem prezydenta z dnia 14 kwietnia 2008 r. za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy ...

                                               

Krzysztof Malarecki

Krzysztof Bogusław Malarecki – polski przedsiębiorca, właściciel firmy działającej w branży nieruchomości Cristoff Painting and Decorating, z siedzibą w Kalifornii, firmy Pałac Chojnata Krzysztof Malarecki, działał w opozycji antykomunistycznej w ...

                                               

Helena Malczewska

Helena Malczewska – polska działaczka, prezes wielu stowarzyszeń charytatywnych. Pod koniec XIX wieku Helena Malczewska z nieznanego powodu przeprowadziła się do Zawiercia, gdzie w 1898 roku założyła pierwszą w miejscowości 4-klasową szkołę średn ...

                                               

Antoni Malecki (biskup)

Antoni Malecki – polski biskup rzymskokatolicki, działacz polonijny w Petersburgu, biskup pomocniczy mohylewski i administrator apostolski Leningradu.

                                               

Jadwiga Maleszewska

Jadwiga Maria Maleszewska – polska działaczka społeczna, założycielka i pierwsza przewodnicząca Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna”, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa” w latach 30. XX wieku.

                                               

Józef Malinowski

Józef Kazimierz Malinowski – adwokat, działacz społeczny, honorowy obywatel Lwowa. Ukończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim, doktoryzował się w Wiedniu. Po zdaniu egzaminu, mianowany adwokatem we Lwowie 1850. W latach 1848-55 zasiadał w Radzie Mi ...

                                               

Sebastian Malinowski

Sebastian Piotr Malinowski – historyk, nauczyciel, działacz społeczny, lokalny patriota oraz działacz "Solidarności" Urodził się w Bydgoszczy. Był synem Jana i Danuty. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Stawowej dziś IV LO. Naukę, ko ...

                                               

Marcela Małachowska

Była córką Marcelego Tarnawieckiego 1808-1886, adwokata krajowego, siostrą Ludwika ur. 1842, poległy w powstaniu styczniowym 1863. Została żoną Godzimira Małachowskiego 1852-1908, adwokata, który był praktykantem w kancelarii jej ojca, a po jego ...

                                               

Adam Mamak

W 1912 wydalony z gimnazjum za przynależność do tajnej organizacji młodzieżowej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Ukończył studia weterynaryjne we Lwowie. W 1930 rozpoczął działalność polityczną w Polskim Stronnictwie Ludowym "P ...

                                               

Bożena Mamontowicz-Łojek

Zenona Bożena Mamontowicz-Łojek – polska historyk baletu, teatrolog i działaczka społeczna, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej, założycielka Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

                                               

Stanisław Mańkowski (senator)

Stanisław Maria Grzegorz Mańkowski albo w Szołdrach, zm. 24 marca 1937 w Poznaniu) – polski ziemianin, polityk, senator w II RP.

                                               

Czesław Marchewicz

Czesław Marchewicz – ksiądz zmartwychwstaniec, kawaler Orderu Uśmiechu, założyciel Wspólnoty Burego Misia. W roku 1978 wstąpił do nowicjatu Księży Zmartwychwstańców, a w roku 1985 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Byto ...

                                               

Ignacy Ścibor Marchocki

Ignacy Jerzy Ścibor-Marchocki herbu Ostoja – polski szlachcic, chorąży trembowelski, komisarz powiatu kamieneckiego. Pan na Jarmolińcach, Otrokowie, Mińkowcach na Podolu, znany z proklamowania na terenie swoich posiadłości niepodległego Księstwa ...

                                               

Olga Marcinkiewicz

Olga Marcinkiewicz – menedżer kultury, kurator sztuki, działaczka społeczna, tłumaczka. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Historii i Filozofii Sztuki i Architektury Uniwersyte ...

                                               

Kamila Marcinkiewicz

Kamila Marcinkiewicz – pianistka, nauczycielka muzyki, polska działaczka narodowa, społeczna i oświatowa w guberni mińskiej. Córka Wincentego Dunina-Marcinkiewicza. W latach sześćdziesiątych XIX wieku aktywnie działała w komitecie niesienia pomoc ...

                                               

Włodzimierz Marciński

Absolwent organizacji przetwarzania danych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1972 specjalizuje się w zastosowaniach administracyjnych informatyki. Był autorem oprogramowania narzędziowego dla produkowanego w Polsce sprzętu ko ...

                                               

Józef Marczewski

Józef Marczewski − lekarz, działacz społeczny i samorządowy, prezydent miasta Częstochowy w latach 1917−1919 i 1920−1927.

                                               

Maciej Marczewski (działacz sportowy)

Maciej Stanisław Marczewski – polski działacz sportowy i społeczny, dyplomowany trener tenisa stołowego i trener-specjalista zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Lublinie. Członek zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Te ...

                                               

Aleksander Mardkowicz

Aleksander Mardkowicz – polski pisarz, poeta, wydawca i działacz społeczny narodowości karaimskiej, krzewiciel kultury i języka karaimskiego.

                                               

Krzysztof Margol

Krzysztof Margol – polski działacz społeczny, pedagog i samorządowiec, były burmistrz Nidzicy, współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida".

                                               

Aleksander Margolis

Aleksander Margolis, ps. "Paweł Gart” – polski lekarz internista i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia.

                                               

Józef Markiewicz (lekarz)

W młodości uczeń Stanisława Moniuszki w Wilnie, po studiach praktykował w Moskwie. Od 1861 przebywał w Grodnie. Był uczestnikiem powstania styczniowego, za co został zesłany w głąb Rosji przez władze rosyjskie. W latach 80. XIX wieku stworzył w W ...