Blog strona 355
                                               

Julian Radziewicz

Julian Radziewicz – polski pedagog, publicysta, doktor habilitowany, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalista w zakresie zastosowania dialogu pedagogicznego w praktyce, oraz w dziedzinie samorządn ...

                                               

Urszula Radziszewska

Urodziła się w 1938. Od lat 80. XX wieku rozpoczęła działalność w Solidarności i w Biskupim Komitecie Pomocy Osób Uwięzionych i Internowanych. W latach 1990-1998 dwukrotnie pełniła funkcję radnej w Kielcach. Założyła wypożyczalnię sprzętu rehabil ...

                                               

Maria Radziwiłłowa

Maria Ewa Radziwiłłowa, z Kieżgajłów-Zawiszów – polska działaczka filantropijna, fundatorka kościołów.

                                               

Grzegorz Rafiński

Święcenia kapłańskie przyjął 21 stycznia 1979. 29 marca 1993 został proboszczem parafii św. Mikołaja w Łęgowie. Doktor nauk teologicznych ze specjalnością biblistyka temat dysertacji: "Duch świata" - "Duch z Boga". Problem podłoża historyczno-rel ...

                                               

Ludwik Rajchman

Ludwik Witold Rajchman – polski bakteriolog i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia, jeden z założycieli UNICEF, wolnomularz.

                                               

Franciszek Rajkowski

Franciszek Rajkowski – lekarz i społecznik ciechanowski. Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej jako syn Ignacego i Joanny z Winkowskich. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym, następnie w szkółce organisty w Lekowie. Ucżęszczał następnie do ...

                                               

Anna Rajner

Anna Rajner – polska pielęgniarka, samorządowiec, działaczka społeczna na rzecz osób z autyzmem, członkini zarządu Fundacji Synapsis.

                                               

Zalman Rajzen

Zalman Rajzen – żydowski działacz społeczny, dziennikarz, badacz literatury żydowskiej i języka jidysz. Członek komitetu założycielskiego Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO, po powstaniu placówki związany z jej wileńską centralą. Dyrektor i ide ...

                                               

Ryszard Rakowski

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Porzucił pracę naukową, by pracować jako nauczyciel na prowincji. 30 maja 1981 wraz z Janem Szczepańskim założył Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Przez prawie 30 lat pracy w stowarzyszeniu działał ...

                                               

Leon Raszeja

Leon Raszeja – polski prawnik i działacz społeczno-polityczny. Prezydent Torunia w latach 1936–1939. Brat Franciszka i Maksymiliana.

                                               

August Raubal

August Raubal – polski działacz społeczny, adwokat, pedagog. Był synem Emanuela nauczyciela języków i Marii z Clerfeytów. Uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, w latach 1880–1884 studiował prawo na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako ...

                                               

Józef Rażniewski

Był synem Franciszka Ksawerego ziemianina i Julii Karoliny ze Stokowskich. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie studiował w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i Akademii Górniczej w Leoben ukończył studia w 1910. Był członkiem Ligi Narodow ...

                                               

Konstanty Rdułtowski

Konstanty Rdułtowski – polski ziemianin, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm i senator w II RP.

                                               

Tadeusz Regulski

Był najmłodszym synem Juliusza, zawiadowcy stacji kolejowej w Kutnie, i Bronisławy z Chodakowskich, bratem gen. Bronisława Regulskiego, i ekonomisty Janusza Regulskiego oraz prawnukiem płk Józefa Regulskiego, bohatera wojen napoleońskich. Nauki p ...

                                               

Walenty Regulski

Walenty Regulski po ukończeniu Warszawskiego Seminarium Nauczycielskiego uczył fizyki i matematyki, m.in. w szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Baranowiczach w Wileńskim Okręgu Szkolnym. Od 1928 roku mieszkał i pracował w Warszawie, stud ...

                                               

Jerzy Rejt

Jerzy Rejt – działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce, pierwszy przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, prezydent Europejskiego Kongresu Ukraińców, przewodniczący Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce, lekarz weterynarii.

                                               

Maria Remiezowicz

Od 1971 zatrudniona w jednostkach administracji publicznej. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie pracowała jako kierowniczka Wojewódzkiego Ośrodka Opiekuna Społecznego. Następnie była dyrektorką Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Ko ...

                                               

Teofil Rewoliński

Urodzony w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jako syn Wojciecha, wachmistrza żandarmerii wojskowej, i Magdaleny z Kotlińskich. Uczył się kolejno w Rawie Mazowieckiej, Kielcach i Radomiu, gdzie w ciężkich warunkach materialnych ukończył gimnazjum. ...

                                               

Juliusz Cezar Richter

Juliusz Cezar Richter – właściciel księgarni i wydawnictwa w Łodzi. Syn zamożnego przemysłowca Józefa i Joanny Doroty z Aurichów.

                                               

Marian Rissmann

Marian Rissmann – inżynier elektryk, prezydent Torunia w latach 1975–1978, współzałożyciel i wieloletni prezes Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

                                               

Jan Rode

Jan Serafin Rode – lekarz, działacz społeczny, filantrop. Syn Bogumiła, pomocnika naczelnika powiatu rawskiego, później urzędnika Suwalskiego Urzędu Gubernialnego, i Wiktorii z Romanowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Płocku i w Suwałkach. Studia ...

                                               

Władysław Rodowicz

Władysław Rodowicz – polski publicysta, autor literatury specjalistycznej, działacz katolicki, dyrektor i wykładowca Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, współtwórca i świecki przewodniczący Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozb ...

                                               

Maria Rodziewiczówna

Maria Rodziewiczówna pseudonim "Žmogus”, "Mario”, "Weryho” – polska pisarka, członkini Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego i Warszawskiego Stowarzyszenia Ziemianek.

                                               

Wacław Rogaliński

Urodził się jako syn Hieronima i Anny z Krajewskich. Rodzina zamieszkiwała w Berlinie, ale kultywowała polskie tradycje patriotyczne. W 1921, po śmierci ojca, przyjechał z matką do Poznania, gdzie wstąpił do Męskiego Seminarium Nauczycielskiego. ...

                                               

Maria Rogowska-Falska

Urodziła się jako Maria Rogowska 2 lutego 1877 w Dubnie Podlaskim w rodzinie szlacheckiej, lata młodości spędziła w Warszawie i Łodzi gdzie studiowała pedagogię i uzyskała dyplom nauczycielski. Po studiach uczestniczyła w pracy niepodległościowej ...

                                               

Kazimierz Rogoyski

Kazimierz Rogoyski – polski ziemianin, chemik rolny, teoretyk i praktyk rolnictwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

                                               

Jerzy Rohatyniec

Jerzy Rohatyniec – zamożny mieszczanin lwowski, prawosławny działacz społeczny, religijny i oświatowy, jeden z przywódców bractwa lwowskiego. Pochodził z miasteczka Rohatyn. Ok. 1580 r. osiedlił się we Lwowie, gdzie był siodlarzem, a potem? kupce ...

                                               

Ananiasz Rojecki

Pochodził z rodziny Karaimów, był synem Eleazara pracownika firmy drogeryjnej i Zefiryny ze Szpakowskich. W latach 1915–1917 służył w armii rosyjskiej, dochodząc do stopnia podporucznika; kilka kolejnych lat spędził w Wilnie i centrum życia relig ...

                                               

Marcin Rojewski

Marcin Aleksander Rojewski – uczestnik powstania listopadowego, polski działacz społeczny na emigracji.

                                               

Andrzej Romaniak

Andrzej Romaniak urodził się 20 września 1965 w Sanoku jako syn Jadwigi 1932–2013 i Ludwika 1930–1990, nauczyciela biologii w II LO w Sanoku oraz działacza SD. W młodości uprawiał hokej na lodzie w klubie Stali Sanok trenując do kategorii młodzik ...

                                               

Jadwiga Romanowska

Urodziła się w rodzinie ziemiańskiej herbu Boża Wola. Była córką Aleksandra Romanowskiego – sędziego i Marii z domu Paralewicz. W 1920 roku, podczas działań zbrojnych w wojnie polsko-bolszewickiej pracowała w pociągu sanitarnym poruszającym się w ...

                                               

Stefan Romecki

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Koszalińskiej Wytwórni Części Samochodowych 1968. Do czasu przejścia na emeryturę pracował jako spawacz. Od początku lat 90. zaangażowany w organizację pomocy dla ubogich i bezdomnych. Działacz Ruchu Obywa ...

                                               

Edward Jan Römer

Edward Jan Römer – działacz społeczny, pisarz, tłumacz i malarz, ojciec Alfreda Izydora Römera i Edwarda Mateusza Jana Römera. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, malarstwa uczył się u Jana Rustema. Podczas Powstania Listopadowego był związany ...

                                               

Maria Rondomańska

Maria Maryla Rondomańska – sanitariuszka w powstaniu warszawskim, żołnierz dywizji generała Maczka, lekarka, działaczka Polonii belgijskiej.

                                               

Bożena Ronowicz

Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1982 zawodowo związana z zielonogórskim Medycznym Studium Zawodowym była m.in. dyrektorem MSZ oraz nauczycielem farmakognozji. W drugiej turze ...

                                               

Tadeusz Ropelewski

Tadeusz Arkadiusz Ropelewski vel Tadeusz Pietrucha-Ropelewski – polski wojskowy, działacz społeczny, poseł na Sejm RP IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Leon Roppel

Leon Roppel – poeta, publicysta, nauczyciel i działacz kaszubski, ps. "Piętów Tóna”, członek ZLP, popularyzator folkloru Kaszub.

                                               

Józef Rostek

Józef Rostek – polski lekarz w Raciborzu, znany działacz społeczny Górnego Śląska, założyciel kilku stowarzyszeń polskich. Współtwórca pisma Nowiny Raciborskie, którego pierwszy numer ukazał się 3 kwietnia 1889 roku. Był członkiem Ligi Narodowej ...

                                               

Hipolit Roszczynialski

Hipolit Roszczynialski, zamordowany 11 listopada 1939 w Piaśnicy) – polski działacz samorządowy w II RP, wójt gminy Rumia-Zagórze, rotmistrz rezerwy 18 pułku ułanów.

                                               

Agnieszka Roszig

Agnieszka Roszig – polska działaczka społeczna i samorządowiec, założycielka ludowego zespołu Mazurska Kosaczewina, który jako pierwszy w Polsce podczas występów posługuje się gwarą mazurską; prezes stowarzyszenia o tej samej nazwie. Zwyciężczyni ...

                                               

Teodora Rouppertowa

Teodora z Chełchowskich Rouppertowa – polska działaczka społeczna, publicystka. Córka Teodora Chełchowskiego i Julii z Obrębskich, właścicieli majątku Chojnowo w powiecie przasnyskim. Siostra Marii Śniechowskiej, Kazimierza, Stanisława i Jadwigi ...

                                               

Stefan Rowiński

Stefan Rowiński – polski księgarz, działacz społeczny i polityczny, delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę, związany z endecją.

                                               

Antoni Rozwadowski (duchowny)

Od 1834 roku kanonik katedralny w Krakowie. Był także posłem do Zgromadzenia Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa. W czasie powstania w 1846 roku minister spraw duchownych i religijnych. W okresie Wiosny Ludów członek Komitetu Obywatelskiego i K ...

                                               

Franciszek Rożek

Franciszek Rożek – uczestnik powstania wielkopolskiego, weteran wojenny, działacz społeczny. Pochodził z rodziny chłopskiej, był synem Kacpra i Elżbiety z Półrolniczaków. W 1907 brał udział w strajku szkolnym jako uczeń szkoły powszechnej w Kotli ...

                                               

Kajetan Rożnowski

Kajetan Rożnowski herbu Jastrzębiec – uczestnik Bitwy Warszawskiej, działacz Straży Kresowej, działacz samorządowy na Ziemi Wileńskiej, poseł na Sejm Wileński w 1922 r., burmistrz Podbrodzia w latach 1928-1932, wójt Kucewicz w latach 1935-1939.

                                               

Juliusz Rómmel

Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel – pułkownik artylerii konnej Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał dywizji Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej dowódca Armii "Łódź”, a następnie Armii "Warszawa”

                                               

Kazimierz Różanowski

Kazimierz Różanowski – polski archiwista, historyk, działacz społeczny. Pochodził z rodziny robotniczej. W latach 1910-1914 uczęszczał we Lwowie do szkoły powszechnej, następnie był uczniem Państwowego Gimnazjum Realnego im. Kazimierza Wielkiego, ...

                                               

Józef Różański (ur. 1931)

Józef Andrzej Różański – polski nauczyciel, trener i działacz społeczny, pszczelarz, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji.

                                               

Jakub Kazimierz Rubinkowski

Jakub Kazimierz Rubinkowski – polski kupiec, dworzanin, rajca toruński, poczmistrz królewski, a także mecenas sztuki, bibliofil, publicysta, tłumacz i jeden z barokowych pisarzy polskich epoki saskiej.

                                               

Sergiusz Rudnicki

Sergiusz Rudnicki – polski naukowiec, filolog, dziennikarz i działacz społeczny z Żytomierszczyzny, założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu, redakor naczelny Gazety Polskiej.