Blog strona 357
                                               

Wanda Szczawińska

Wanda Maria Szczawińska – polski biolog, lekarz pediatra, wykładowca, działaczka społeczna, popularyzatorka nowoczesnych zasad pediatrii, publicystka, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarek.

                                               

Piotr Szczepański (ur. 1951)

Ukończył w 1976 studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Do 1985 był pracownikiem naukowym tej uczelni. W 1980 wstąpił do "Solidarności", organizował struktury związku na uczelni, brał udział w I Krajowym Zjeźd ...

                                               

Tadeusz Szczudlik

Tadeusz Szczudlik – polski pracownik ekonomiczny przemysłu motoryzacyjnego związany z Sanokiem, działacz społeczny i piłkarski.

                                               

Leopold Szefer

Leopold Wiktor Szefer – polski inżynier, górnik i hutnik, działacz na rzecz polskości Górnego Śląska.

                                               

Bogdan Szembek

Bogdan Szembek – polski działacz społeczny i narodowościowy. Maturę zdał w roku 1889 w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie. W przeddzień wybuchu powstania wielkopolskiego współdowodził tajną Strażą Obywatelską w Ostrowie. Podczas wydarzeń Republiki O ...

                                               

Maria Szembekowa

Córka Marii z Mierów i Jana Aleksandra Fredry, wnuczka Aleksandra Fredry. 2 czerwca 1881 roku wyszła za mąż za hrabiego Piotra Szembeka z Siemianic k. Kępna, dokąd się przeprowadziła po ślubie. Mieli troje dzieci: Jadwigę, Zofię oraz Aleksandra. ...

                                               

Władysław Szenajch

Władysław Szenajch – polski lekarz pediatra, filozof medycyny, społecznik i organizator służby zdrowia.

                                               

Stefan Szeppe

Stefan Szeppe ps. Kajetan – wydawca, uczestnik Powstania Warszawskiego, drukarz, publicysta, działacz społeczny.

                                               

Józef Szkandera

Józef Szkandera – polski urzędnik skarbowy, działacz społeczny, członek władz organizacji podziemnych w czasie II wojny światowej. Urodził się 19 lutego 1901 roku w miejscowości Łomna Dolna obecnie Republika Czeska. Był synem Jerzego i Anny z dom ...

                                               

Jadwiga Szlagowska

Jadwiga Szlagowska – działaczka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, Ligi Kobiet, Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, długoletnia inspektor do spraw pielęgniarstwa w Ubezpieczalni Społecznej, następnie w ZUS-ie. Założyciel ...

                                               

Ferdynand Szmidla

Młodość Ferdynand Szmidla urodził się 18 stycznia 1885 roku w Kamienicy Polskiej w powiecie częstochowskim. Szmidla ukończył pięcioklasowa szkołę podstawową przy fabryce juty "Helle i Dietrich” i w 1899 roku rozpoczął pracę jako robotnik, a w póź ...

                                               

Stefan Szmidt

W 1965 został absolwentem PWST w Warszawie. Jako aktor teatralny związany z warszawskimi teatrami: Klasycznym 1965–1971, Rozmaitości 1972–1978 i Polskim od 1978. W 1997 wraz z żoną Alicją Jachiewicz oraz z córką powołał Fundację Kresy 2000, mając ...

                                               

Mariusz Szmyd

Mariusz Józef Szmyd urodził się 2 lutego 1965 w Sanoku. Był synem Aleksandry 1933-1993 i Stanisława 1933-2000 Szmydów. Większość życia zamieszkiwał w Zabłotcach pod Sanokiem. W 1979 ukończył Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Łańcuckiego w San ...

                                               

Tadeusz Szmyt

Będąc w klasie ósmej w 1949 r. został aresztowany przez MO za zerwanie afiszy pierwszomajowych i osadzony na pięć dni w piwnicach budynku UB w Międzychodzie. Po wyjściu z aresztu został wydalony ze szkoły. Uczęszczał do Niższego Seminarium Duchow ...

                                               

Wirginia Szmyt

Wirginia Szmyt – polska działaczka społeczna zaangażowana w sprawy seniorów. Z wykształcenia pedagog, pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i trudną młodzieżą. Po przejściu na emeryturę włączyła się w działalność na rzecz seniorów w ramach Uniwer ...

                                               

Jan Szopiński (działacz społeczny)

Jan Józef Szopiński – polski samorządowiec i urzędnik, w latach 1999–2006 wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, w latach 2010–2014 wiceprezydent Bydgoszczy, poseł na Sejm IX kadencji.

                                               

Katarzyna Sztop-Rutkowska

Katarzyna Małgorzata Sztop-Rutkowska – dr nauk humanistycznych, socjolożka, działaczka społeczna i polityczna. Druga w historii wyborów samorządowych w Białymstoku kandydatka-kobieta na prezydenta miasta. W 2018 roku liderka nowego ruchu miejskie ...

                                               

Kazimierz Szuba

Był najstarszym z pięciorga dzieci Wawrzyna i Antoniny z domu Boreckiej. Ojciec był pracownikiem obsługującym parowe pługi rolnicze, zmarł w 1917 roku, pozostawiając liczną rodzinę w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Z tego powodu Kazimierz za ...

                                               

Artur Szulc

Urodził się 26 września 1890 roku w Toruniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w zawodzie ślusarza. W 1914 roku powołano go do wojska pruskiego i skierowano na front zachodni. W 1920 roku powrócił do Torunia. W 1928 roku został wyb ...

                                               

Marcin Szulc (aptekarz)

Marcin Szulc de Szulcer – powstaniec styczniowy, podporucznik Wojska Polskiego, aptekarz, działacz społeczny w Łańcucie.

                                               

Kazimierz Szuman

Kazimierz Szuman – polski działacz społeczny, prawnik. Był synem adwokata i ziemianina Maurycego i Henryki z domu Hoyer, młodszym bratem Henryka. Ukończył gimnazjum w Lesznie i studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w walkach ...

                                               

Henryk Antoni Szuman

Henryk Antoni Szuman – Sługa Boży, polski duchowny, dziekan i proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

                                               

Rozalia Szumska

Rozalia Szumska – działaczka społeczna, religijna wsi, nauczycielka oraz pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

                                               

Abraham Szwajcer

Abraham Szwajcer − nauczyciel żydowski, działacz społeczny i oświatowy, dyrektor średniej technicznej szkoły żydowskiej w Łodzi.

                                               

Karol Szwanke

Urodził się w rodzinie ewangelickiej. Był synem Fryderyka i Anny. Maturę w Łodzi otrzymał z opóźnieniem, ponieważ był relegowany ze szkoły za udział w proteście na rzecz wprowadzenia języka polskiego. Studiował w Dorpacie dziś Tartu w Estonii, dy ...

                                               

Dariusz Szwed

Dariusz Szwed – polski polityk, działacz społeczny, ekonomista, jeden z założycieli i w latach 2004–2011 jeden z dwojga przewodniczących partii Zieloni 2004.

                                               

Zdzisław Szyjewski

Ukończył matematykę na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Łódzkiego, doktoryzował się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, habilitował w 1993 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł profesora nauk ...

                                               

Feliks Korwin-Szymanowski

Urodził się jako najmłodsze dziecko, a trzeci syn Teodora Dyzmy Szymanowskiego h. Ślepowron, szambelana ostatniego króla Polski i Marianny Świdzińskiej h. Półkozic. Najstarszą z rodzeństwa była Bona, potem Aleksander i Ignacy. Odebrał wykształcen ...

                                               

Maria Mateusz Szymanowski

Feliks Maria Mateusz Korwin-Szymanowski, właściwie Feliks Franciszek Szymanowski – polski inżynier, architekt i duchowny starokatolicki, kapłan mariawicki, jeden z autorów projektu Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku i działacz społeczny.

                                               

Edward Szymański (polityk)

Edward Stanisław Szymański – polski działacz państwowy. W latach 1996–2005 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w 1997 oraz 2005 p.o. szefa Kancelarii Prezydenta RP, poseł na Sejm PRL.

                                               

Stanisław Szymański (inżynier)

Stanisław Szymański – generalny dyrektor fabryki Towarzystwa Akcyjnego "Zawiercie", przemysłowiec, działacz społeczny i oświatowo-kulturalny, filantrop.

                                               

Wacław Szymański

Od 1921 roku był prezesem Koła Rolniczego w Żychlinie, później radcą warszawskiej Izby Rolniczej oraz członkiem kuratorium szkół rolniczych w Mieczysławowie i Mirosławicach. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935–1938 wybranym z listy państwo ...

                                               

Grażyna Szymborska

Grażyna Szymborska – polska działaczka kurturalna i samorządowa, w latach 2001-2014 dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

                                               

Wincenty Szymborski

Wincenty Władysław Szymborski – polityk endecki, działacz społeczny, współtwórca Rzeczypospolitej Zakopiańskiej i jej nieformalny wiceprezydent; ojciec Wisławy Szymborskiej.

                                               

Joanna Szymkiewicz-Dangel

Joanna Szymkiewicz-Dangel – polska lekarka, specjalistka w zakresie pediatrii i kardiologii oraz perinatologii, działaczka społeczna, profesor nauk medycznych.

                                               

Halina Szyrmerowa

Halina Szyrmerowa, z domu Donimirska, pseud. Halszka – polska działaczka społeczna, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego, honorowa obywatelka Sztumu.

                                               

Anna Szyszka

W 1977 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła też studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie, uzyskując II stopień specjalizacji w zakresie organizacji pomocy spo ...

                                               

Zbigniew Ścibor-Rylski

Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski herbu Ostoja, ps. "Motyl”, "Stanisław ” – polski lotnik, oficer Armii Krajowej, generał brygady WP, w latach 2004–2014 sekretarz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, członek założyciel i w latach 1989–1994 i ...

                                               

Jan Ślężyński

Jan Janusz Ślężyński – polski profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu diagnostyki, profilaktyki i korekcji wad postawy występujących u dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego i motorycz ...

                                               

Anna Śliwińska

Anna Elżbieta Śliwińska z domu Reszka – polska farmaceutka i działaczka społeczna, posłanka na Sejm VI kadencji.

                                               

Aleksandra Ślusarek

Aleksandra Ślusarek – polska działaczka społeczna i samorządowa, prezes Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej.

                                               

Marian Śmiarowski

Urodził się 2 lipca 1842 w rodzinie Mateusza i Leokadii z Trojanowskich. W latach 1862-66 uczęszczał do Szkoły Głównej w Warszawie; wcześniej ukończył warszawski Instytut Szlachecki 1859. Gdy zakończył swoją edukację, powrócił do Łomży jako adwok ...

                                               

Ludwik Śniady

Ludwik Śniady – polski działacz socjalistyczny i związkowy, radny miasta Poznania w latach 1922–1933 z ramienia PPS, dziennikarz.

                                               

Andrzej Śniecikowski

Andrzej Kazimierz Śniecikowski – polski specjalista w zakresie prawa pracy i prawa handlowego, działacz ruchu samorządów pracowniczych, współtwórca samorządu pracowniczego w FSO, redaktor naczelny miesięcznika Zmiany. Prezes Fundacji Wspierania W ...

                                               

Jan Śpiewak (działacz społeczny)

Jan Dawid Śpiewak – polski działacz społeczny i samorządowy, socjolog, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, od 2017 prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

                                               

Stefania Światłowska

Stefania Światłowska – polska pedagog, działaczka społeczna, nauczycielka greki, łaciny i angielskiego. W 1920 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rodzice Stefanie przyjechali w nowe granice Polski i zamieszkali w Żyrardowie. Miała sze ...

                                               

Kazimierz Światopełk-Mirski

W latach 30. piastował urząd prezesa okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych TOiKR, prezesa Związku Ziemian, członka rady wojewódzkiej i stanowisko radcy Izby Rolniczej w Lublinie. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935–1938 wyb ...

                                               

Grażyna Świątecka

Grażyna Maria Świątecka – polska lekarka, kardiolog, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna, profesor nauk medycznych, twórczyni gdańskiego Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciel”. Dama Orderu Orła Białego.

                                               

Józef Świątkiewicz

Józef Świątkiewicz – polski regionalista, działacz kulturalny, historyk amator, publicysta, bibliofil, radny powiatu kościańskiego II i III kadencji.

                                               

Marian Świątkowski

Marian Świątkowski – polski działacz społeczny, wieloletni pracownik Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil” i dyrygent zakładowej orkiestry dętej, weteran II wojny światowej.