Blog strona 359
                                               

Władysław Wyderka

Władysław Wyderka, duszpasterz wśród robotników polskich we Francji, Kanclerz Kurii Biskupiej w Przemyślu, kanonik kapituły przemyskiej. Ukończył gimnazjum w Jaśle w 1909. W latach 1914-1918 odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przem ...

                                               

Jakub Wygnański

Jakub Wygnański, Kuba Wygnański, właśc. Jan Jakub Wygnański – polski socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych.

                                               

Kazimierz Wyszomirski

Kazimierz Wyszomirski – polski działacz ruchu ludowego, pedagog, członek Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej. Współtwórca Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej "Gromada”. Prezes tejże od 1937 do 1939. Opowiadał się za tworzeniem spółdzie ...

                                               

Aleksander Wyszyński

Aleksander Marian Wyszyński – polski adwokat, działacz społeczny i samorządowy, polityk, senator III kadencji w II RP.

                                               

Robert Zaborski

Robert Zaborski – działacz społeczny, założyciel i pierwszy prezes w latach 2004-2016 Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko, aktualnie jego Ambasador, Kawaler Orderu Uśmiechu, animator kultury, twórca wielu projektów z zakresu kultury, podróżnik.

                                               

Józef Zadurski

Ukończył gimnazjum. W czasie I wojny światowej służył od 1914 roku w Legionach, w 1 pułku piechoty, następnie w 5 pułku piechoty, należał do POW. Od 1918 roku służył w Wojsku Polskim. W 1922 roku został osadnikiem wojskowym. Po skończeniu wojny b ...

                                               

Alicja Zając

Alicja Maria Zając z domu Sołtys – polska działaczka społeczna i samorządowiec, senator VII, VIII, IX i X kadencji.

                                               

Tomasz Zając (samorządowiec)

Tomasz Piotr Zając – polski urzędnik i samorządowiec, z wykształcenia politolog, w latach 2011–2014 przewodniczący sejmiku lubelskiego, w latach 2014–2018 burmistrz Hrubieszowa.

                                               

Ludwik Zakrocki

W czasie I wojny światowej służył w Legionach. W 1921 roku przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana. Był prawnikiem, pracował jako notariusz. Mieszkał w Białej. Działał w Związku Legionistów Polskich i Związku Strzeleckim. W 1935 roku został posłe ...

                                               

Maria Zakrzewska-Raniecka

Maria Zakrzewska-Raniecka – polska działaczka społeczna i oświatowa, bibliotekarka, założycielka biblioteki publicznej w Ciechanowie. Pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Jej ojciec Szczepan Dołęga-Zakrzewski, właściciel dóbr białyszewskic ...

                                               

Janina Zakrzewska (nauczyciel)

Urodziła się w rodzinie polskich patriotów, emigrantów osiadłych we Francji w II połowie XIX wieku. Ojciec Janiny - Ludwik Dygat 1839-1901, wicedyrektor rachunkowości Towarzystwa Kolei Północnych w Paryżu - był znanym działaczem patriotycznym na ...

                                               

Zofia Zaleska (posłanka)

Zofia Zaleska z domu Borakowska – polska działaczka społeczna, dziennikarka, posłanka na Sejm III kadencji w II RP z listy Stronnictwa Narodowego, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945, w latach 1954–1957 przedstawiciel Rządu ...

                                               

Adam Zaleski

Ojciec, Ryszard – prawnik i kupiec, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej 1920, uczestnik obrony Lwowa w 1939. Jako oficer rezerwy dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Starobielsku na Ukrainie, decyzją władz sow ...

                                               

Tadeusz Załęski

W okresie okupacji członek AK, prowadził tajne nauczanie. Po wojnie ukończył filologię polską w Olsztynie Wyższa Szkoła Nauczycielska. Organizator i wieloletni dyrektor szkoły w Zielonej. Autor kilkudziesięciu tomików wierszy i prozy. Prezes Stow ...

                                               

Helena Załuska

Helena Maria hr. Załuska z domu hrabianka Brzostowska herbu Strzemię – polska właścicielka dóbr ziemskich.

                                               

Michał Karol Załuski

Michał Karol Załuski z Iwonicza herbu Junosza – hrabia, zarządca uzdrowiska Iwonicz-Zdrój oraz przyległych dóbr, szambelan austriacki, major dragonów, działacz społeczny.

                                               

Maria Zamoyska

Maria Zamoyska – polska działaczka społeczna i pedagog. Urodzona jako czwarte, najmłodsze dziecko Jadwigi z Działyńskich i gen. Władysława Zamoyskich, siostra Władysława, właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich. Kształciła się w paryskiej szk ...

                                               

Jadwiga Zamoyska

Była córką Tytusa Działyńskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich. Pierwsze lata życia spędziła w galicyjskich Oleszycach; od 1838 przebywała w odzyskanym przez ojca Kórniku. Kształciła się w domu pod kierunkiem prywatnych nauczycielek, Wandy Żmi ...

                                               

Jan Tomasz Zamoyski

Jan Tomasz Zamoyski – polski ziemianin i polityk, oficer WP. W latach 1939–1944 był XVI i ostatnim ordynatem Ordynacji Zamojskiej. Senator II kadencji, prezes Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w latach 1991–1998. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Władysław Zamoyski (1853–1924)

Władysław Zamoyski hrabia herbu Jelita – polski działacz społeczny, fundator Zakładów Kórnickich, członek założyciel Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Krakowie.

                                               

Luba Zarembińska

Luba Zarembińska – polska reżyser teatralna i działaczka społeczna, założycielka Ośrodka "Stacja Szamocin", a także lokalnego teatru i stowarzyszenia edukacyjno-kulturalnego w Szamocinie.

                                               

Jan Zarewicz

Jan Zarewicz z pochodzenia był Rusinem, synem księdza ze Skolego. Został aptekarzem. W Sanoku był właścicielem najstarszej w mieście Apteki Obwodowej, którą wraz z nieruchomością nabył wspólnie z Anną Zarewicz 10 kwietnia 1856 od syna Józefa Szcz ...

                                               

Maciej Zarębski

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, którą ukończył w 1966. gdzie po ukończeniu studiów podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Farmakologii. W 1971 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 1975 do 2003 pracował w szpitalu w Stasz ...

                                               

Dorota Zawacka-Wakarecy

Dorota Elżbieta Zawacka-Wakarecy – polska nauczycielka i działaczka społeczna, prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

                                               

Stanisława Zawadecka-Nussbaum

Stanisława Zawadecka-Nussbaum – działaczka polityczna i partyjna okresu PRL, posłanka na Sejm III i IV kadencji.

                                               

Jerzy Zawadzki

Jerzy Jan Zawadzki – polski duchowny katolicki, działacz społeczny i charytatywny, duszpasterz NSZZ "Solidarność”, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Ełku, oraz proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Nazywany "Pas ...

                                               

Józef Zawadzki (lekarz)

Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych, której członkowie zajmowali się m.in. rannymi powstańcami styczniowymi. Miało to wpływ na wybór kierunku studiów – medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył potem praktykę w pierwszym europejski ...

                                               

Adam Zawartka

Adam Zawartka – żołnierz Września 1939 i partyzant, działacz straży pożarnych, polityczny, animator życia kulturalnego. Przez okres 46 lat bez przerwy pełnił funkcję sołtysa we wsi, przez 65 lat był działaczem straży pożarnej i ruchu ludowego.

                                               

Romana Zawitkowska

W latach 1962-1967 była nauczycielką w Szkole Specjalnej w Sopocie, a następnie w latach 1967-1980 asystentką w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku. Od 7 do 17 listopada 1980 brała udział w strajku okupacyjnym służby zdrowia w ...

                                               

Stefan Ząbczyński

Stefan Ząbczyński – polski działacz społeczny, partyzant w trakcie II wojny światowej, nauczyciel, twórca i długoletni kustosz Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.

                                               

Mirosław Zdanowicz

Mirosław Zdanowicz – polski działacz społeczny, wielokrotny Mistrz Polski i późniejszy trener kadry narodowej w motocrossie, w latach 2002–2018 radny Miasta Gdańska z ramienia Platformy Obywatelskiej.

                                               

Stanisław Zdanowski

Stanisław Zdanowski – polski działacz niepodległościowy i społeczny, legionista, żołnierz, wiceprezydent Siedlec w latach 1931–1939.

                                               

Stefan Zdanowski

Stefan Zdanowski – polski działacz niepodległościowy i społeczny, żołnierz P.O.W., żołnierz wojny 1920 r.

                                               

Mieczysław Zdzienicki

Mieczysław Zdzienicki, Siekiel-Zdzienicki), polski działacz społeczny, adwokat, bibliofil, prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Należał do wiodących postaci ruchu bibliofilskiego w Kaliszu. W 1927 był w gronie współzałożycieli miejsco ...

                                               

Michał Zenkteler

Był rolnikiem i inżynierem agronomii. Ukończył gimnazjum w Śremie oraz jednoroczną służbę wojskową w Armii Cesarstwa Niemieckiego. W latach 1911–1914 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lipsku i w Berlinie. Przed I wojną światową działał w ...

                                               

Józef Ziarnkowski

Józef Ziarnkowski urodził się w Turku, a jego ojcem był Michał Ziarnkowski, rzemieślnik. Zaczął pracować w swoim zawodzie ukończywszy tylko 4 klasy polskiej szkoły powszechnej i terminując u mistrza krawieckiego. W Lesznie od 1927 do 1929 w 17 pu ...

                                               

Edmund Zieleniewski

Edmund Jan Kanty Zieleniewski – przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego, ojciec Edmunda Pawła Zieleniewskiego.

                                               

Franciszek Zieliński (poseł)

Franciszek Zieliński – nauczyciel, administrator, polityk i działacz społeczny. W 1901 ukończył Seminarium Nauczycielskie i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Żurominie. W latach 1915-1921 zarządca dóbr rodziny Karola Niezabytowskiego. W latach 19 ...

                                               

Kamil Zieliński (polityk)

Kamil Krzysztof Zieliński – polski polityk, ekonomista i samorządowiec, w latach 2015–2019 wicewojewoda dolnośląski.

                                               

Zbigniew Zieliński (pułkownik)

Zbigniew Zieliński ps. "Sęk” – pułkownik Wojska Polskiego, członek Armii Krajowej i żołnierz wyklęty jako członek Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Działacz społeczny, założyciel i pierwszy kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonow ...

                                               

Józef Kazimierz Ziemacki

Józef Kazimierz Ziemacki – polski profesor chirurgii, jeden z odnowicieli Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, honorowy rektor i oficjalny prorektor tej uczelni. Autor licznych prac z dziedziny medycyny. Działacz społeczny. Prezes Polskiego To ...

                                               

Teresa Zienkiewicz

Teresa Zienkiewicz – polska nauczycielka, absolwentka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, działaczka samorządowa i społeczna na polu kultury, oświaty oraz spraw socjalnych seniorów i osób potrzebujących pomocy odznaczona pośmiertnie Złotym ...

                                               

Maria Zientara-Malewska

W 1926 ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. W latach 1921–1923 pracowała w Gazecie Olsztyńskiej. W tym czasie organizowała też koła Kobiet Polek i Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Krótko prowadziła polskie przedszkole ...

                                               

August Zientara

August Zientara – działacz polski na Warmii. Zientara mieszkał w Brąswałdzie koło Olsztyna, gdzie utrzymywał się z pracy na roli i murarstwa. Należał do kilku polskich organizacji i stowarzyszeń na ziemi warmińskiej, m.in. wchodził w skład Rady N ...

                                               

Stefan Ziętowski

Stefan Ziętowski – polski poligraf, magister, popularyzator wiedzy o Islandii, publicysta, działacz i współzałożyciel Towarzystwa Przyjaźni Polski-Islandzkiej w Warszawie, wieloletni sekretarz Zarządu Głównego i redaktor ”Islandii”. Pochowany zos ...

                                               

Aleksy Zin

Aleksy Zin – polski technolog drewna, menedżer przemysłu drzewnego, autor publikacji prasowych, społecznik, działacz sportowy, animator i mecenas kultury, związany z Hajnówką.

                                               

Andrzej Zubrzycki

Był kierownikiem szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim i działał w Związku Rezerwistów i Związku Strzeleckim. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935–1938 wybranym 12 764 głosami z okręgu na 30 powiaty: opatowski i iłżecki. Pracował w komisji oświa ...

                                               

Tadeusz Sas-Zubrzycki

Tadeusz Kazimierz Sas-Zubrzycki herbu Sas – kapitan rezerwy Wojska Polskiego, literat, działacz społeczny, kawaler Orderu Virtuti Militari.

                                               

Tadeusz Zwiedryński

Tadeusz Zwiedryński – polski działacz podziemia antykomunistycznego, a następnie opozycji demokratycznej w okresie PRL.

                                               

Olga Zwierzyna-Hora

Olga Zwierzyna-Hora – działaczka społeczna, członkini Zjednoczonego Stronnictwa ludowego, posłanka na Sejm PRL I kadencji.