Blog strona 366
                                               

Kopalnia soli Bochnia

Kopalnia Soli Bochnia – czynna dla ruchu turystycznego i leczniczego, nieczynna wydobywczo, zabytkowa kopalnia soli, która prowadziła eksploatację od 1251 do 1990 roku; jest polskim Pomnikiem Historii oraz została wpisana na listę światowego dzie ...

                                               

Kościoły Pokoju

Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. W roku 2001 zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

                                               

Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze – drewniany kościół ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, usytuowany w mieście Jawor, jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień pokoju westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydzies ...

                                               

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy – największa drewniana barokowa świątynia w Europie, zabytkowy budynek sakralny wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świ ...

                                               

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Leonarda – drewniany kościół cmentarny, usytuowany w miejscowości Lipnica Dolna w powiecie bocheńskim. W 2003 roku wpisany, wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia, na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

                                               

Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – rzymskokatolicki kościół parafialny z około 1500 roku położony we wsi Binarowa w województwie małopolskim. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego i uznawany jest z ...

                                               

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie

Kościół św. Michała Archanioła – gotycki, drewniany kościół parafialny w Dębnie Podhalańskim w powiecie nowotarskim, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy kościół w Dę ...

                                               

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła – późnogotycki drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, znajdujący się w miejscowości Haczów. Kościół w Haczowie jest największym gotyckim ...

                                               

Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem

Kościół pw. Wszystkich Świętych – gotycki, drewniany kościół znajdujący się we wsi Blizne, zbudowany przed 1470. Kościół w Bliznem jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce, jako jeden z najcenniejszych dre ...

                                               

Krzemionki

Krzemionki, znane także jako Krzemionki Opatowskie – rezerwat archeologiczny, chroniący zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Położony jest on pomiędzy wsiami Sudół i Magonie w gminie Bodzechów, w powiecie ostrowieckim, w województw ...

                                               

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka. Obecnie używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Należy do najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich w Polsce. Znajduje się na szlaku a ...

                                               

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” – ogólnopolska odznaka krajoznawcza ustanowiona w roku 2008 przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w celu uczczenia 30. rocznicy wpisania pierwszych polskich ob ...

                                               

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach – parafialna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1653, znajdująca się w Owczarach. Obecnie pełni funkcję greckokatolickiej cerkwi parafialnej oraz kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Sękowej To ...

                                               

Park Kunszt

Park Kunszt, Park Rudolfina – niewielki park w Tarnowskich Górach, 2 grudnia 2004 uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach został uznany pomnikiem przyrody. Kunszt to również nazwa dawnej kolonii przemysłowej znajdującej się w pobliżu tego parku.

                                               

Park Miejski w Tarnowskich Górach

Park Miejski w Tarnowskich Górach – położony na warpiach park w tarnogórskim Śródmieściu. Rośnie tu blisko 50 gatunków drzew i 10 gatunków krzewów. W większości rodzimego pochodzenia. Wejście Parku zwieńcza grupa głazów narzutowych. Największy sp ...

                                               

Park Mużakowski

Park Mużakowski – park w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, w województwie lubuskim, w powiecie żarskim. Jest to największy park w stylu angielskim na t ...

                                               

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie – jeden z największych w Polsce i Europie systemów podziemnych wyrobisk, będący pozostałością po wielowiekowej eksploatacji kruszców srebronośnych w obrębie Garbu Tarnogórskiego.

                                               

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku – dawna greckokatolicka cerkiew w Powroźniku. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Znajduje się na szlaku architektury drewn ...

                                               

Rezerwat przyrody Segiet

Rezerwat przyrody Segiet – częściowy leśny rezerwat przyrody, leżący w obrębie Garbu Tarnogórskiego, na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Rezerwat położony jest w szczytowych partiach Srebrnej Góry, będącej jednym z wyższych wzniesień zachodniej ...

                                               

Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej

Kościół św. Filipa i św. Jakuba – drewniany kościół filialny w Sękowej pod wezwaniem św. Filipa i św. Jakuba, znajdujący się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ze wzg ...

                                               

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku – cerkiew prawosławna, następnie cerkiew greckokatolicka w Smolniku. Od 1974 filialny kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP parafii św. Stanisława Biskupa w Lutowiskach. W 2013 roku została wpisa ...

                                               

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto – najstarszy obszar Krakowa, otoczony Plantami. Jego centrum stanowi Rynek Główny. Do roku 1954 Stare Miasto w obrębie Plant stanowiło odrębną dzielnicę katastralną. Była to dzielnica I Śródmieście. W 1978 Stare Miasto wraz z Wawelem ...

                                               

Stare Miasto w Warszawie

Stare Miasto w Warszawie – dawne miasto Stara Warszawa, najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnyc ...

                                               

Osiedle Stare Miasto (Zamość)

Osiedle Stare Miasto w Zamościu – jedna z szesnastu dzielnic, na jakie podzielone jest miasto Zamość. Znajduje się w centrum miasta i graniczy z: Os. Planty od wschodu Os. Promyk i Os. Zamczysko od południa, granica biegnie: linią kolejową i rzek ...

                                               

Sztolnia Czarnego Pstrąga

Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600-metrowy fragment Głębokiej Sztolni "Fryderyk”, najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni odwadniającej, należącej do założonej w 1784 roku królewskiej kopalni rudy ołowiowo-srebrowej "Fryderyk”.

                                               

Cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku

Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła – drewniana parafialna cerkiew prawosławna, wzniesiona w latach 1801–1803, znajdująca się w Turzańsku. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosł ...

                                               

Wawel

Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły, historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat gó ...

                                               

Kopalnia soli Wieliczka

Kopalnia Soli "Wieliczka” – kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem. Od XIII wieku do 1772 wspólnie z kopalnią soli "Bochnia” wchodziła w skład żup krakowskich. Sole wydobywane w kopalni pochodzą z miocenu. W 1976 roku kopalnia wpisana ...

                                               

Zabytkowa Kopalnia Srebra

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach – jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Od 2004 część pomnika historii T ...

                                               

Zamek Żupny

Zamek Żupny – zamek w Wieliczce, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni. Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego. Zamek składa się z trzech głównych budowli: Zamku Środko ...

                                               

Zespół staromiejski Torunia

Wybrane zabytki na terenie Starego Miasta: Katedra św. św. Janów - pochodzi z początków XIII wieku. W latach 1530-1583 służył protestantom, a przez następne 13 lat użytkowany był wspólnie przez katolików i protestantów. W 1596 roku kościół przejm ...

                                               

Lokalna organizacja turystyczna

Lokalna organizacja turystyczna – najnowsza z form prawnych organizacji pozarządowych w Polsce ustanowiona ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

                                               

Organizacje turystyczne w Polsce

Organizacje turystyczne w Polsce – do organizacji turystycznych działających w Polsce należą: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK; Polska Izba Turystyki PIT; Polskie Zrzeszenie Hoteli PZH; Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej IT ...

                                               

Centralny Łuk Turystyczny

Centralny Łuk Turystyczny – wspólna inicjatywa samorządów centralnej Polski, mająca na celu wypromowanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na ich terenie i zmultiplikowanie efektu, którego nie można by osiągnąć promując tylko pojedyncze atra ...

                                               

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK – jednostka specjalistyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, prowadząca niekomercyjną działalność w zakresie popularyzacji turystyki górskiej. Jego działalność jest prowadzona w oparciu o ...

                                               

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego – stowarzyszenie powstałe w marcu 1990 roku jako Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego PTTK-TPN. W 1999 r. zostało przekształcone w samodzielne Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego z siedzibą w Zakopanem. Jego zad ...

                                               

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolnośląska Organizacja Turystyczna – stowarzyszenie utworzone w styczniu 2000 r. przez władze samorządowe Dolnego Śląska. Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organiza ...

                                               

Fify

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY” – klub turystyczny istniejący od 1964 roku. Słowo "fifa” w języku kaszubskim oznacza wesołka, wagabundę i troszkę psotnika, kogoś za swoją wesołość ogólnie lubianego. Klub zrzesza studentów ...

                                               

Fundusz Wczasów Pracowniczych

Nazwa kojarzona z okresem PRL i de facto monopolem organizacji/przedsiębiorstwa o tej nazwie, zgodnie z tendencjami PRL do centralizacji uczestnictwa obywatela w życiu publicznym. W praktyce organizacja dodatkowo o znaczeniu politycznym, do np. z ...

                                               

Gdańska Organizacja Turystyczna

Gdańska Organizacja Turystyczna – organizacja działająca na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Koordynuje i współpracuje z lokalną branżą turystyczną i samorządem terytorialnym w zakresie tu ...

                                               

Harcerski klub turystyczny

Harcerski klub turystyczny – rodzaj specjalistycznej jednostki, działającej w Związku Harcerstwa Polskiego, realizującej program harcerski, wzbogacony turystyką i krajoznawstwem.

                                               

Klub Imprez na Orientację Neptun

Klub Imprez na Orientację "NEPTUN” Gdańsk – klub założony przez grupkę pasjonatów turystyki w 1994 przy Oddziale Gdańskim, obecnie przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku. Zajmuje się szeroko pojętą turystyką kwalifikowaną, w tym pieszą, kolarsk ...

                                               

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna – organizacja koordynująca i współpracująca z lokalną branżą turystyczną oraz samorządem terytorialnym w zakresie promocji turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Działa na podstawie ustawy Prawo o S ...

                                               

Liga Popierania Turystyki

Liga Popierania Turystyki – półoficjalna polska organizacja turystyczna, powstała na mocy decyzji Ministra Komunikacji Michała Butkiewicza z dnia 26 kwietnia 1935 roku. Celem jej powstania była organizacja i popieranie taniej turystyki masowej, p ...

                                               

Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich”

Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich - lokalne stowarzyszenie, którego zadaniem jest promocja i rozwój turystyczny terenów Pogórza Przemyskiego. Stowarzyszenie skupia właścicieli gospodarstw agroturystycznych i stadnin z gmin ...

                                               

Łódzka Organizacja Turystyczna

Łódzka Organizacja Turystyczna – organizacja pozarządowa, stowarzyszenie będące lokalną organizacją turystyczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Po ...

                                               

Polska Agencja Rozwoju Turystyki

Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA w Likwidacji – agencja działająca w formie prawnej spółki akcyjnej, która działała na polskim rynku inwestycji turystycznych w latach 1993-2014. Była jedną z najstarszych w Polsce grup, które świadczyły usługi ...

                                               

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne’’ jest organizacją non-profit działająca od 1996 roku. W październiku 2007 zrzeszała 40 stowarzyszeń lokalnych i regionalnych. Stowarzyszenia zrzeszają indywidualnych kwaterodawców prowa ...

                                               

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki – istniejąca od 1990 ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Od 1995 wydaje firmom zrzeszonym w izbie certyfikaty.

                                               

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie ...