Blog strona 424
                                               

Bund Deutscher Architekten

Bund Deutscher Architekten BDA jest związkiem zawodowym architektów w Niemczech. Stowarzyszenie zostało założone 21 czerwca 1903 we Frankfurcie nad Menem, jako za zadanie mając odpowiedzialnie utrzymać wysoką jakość usług planistów i budowlańców. ...

                                               

Congrès international d’architecture moderne

Congrès international d’architecture moderne, Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej – międzynarodowa organizacja architektów modernistycznych powstała dla wzajemnej konsultacji i konsolidacji rozwoju współczesnej architektury i jej prop ...

                                               

Council on Tall Buildings and Urban Habitat

Council on Tall Buildings and Urban Habitat – międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1969 roku, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat wysokich budynków oraz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich. Cele organizacji reali ...

                                               

Deutscher Werkbund

Werkbund – organizacja skupiająca architektów, artystów i inżynierów związanych z budownictwem, założona w 1907 w odpowiedzi na pomysł Hermanna Muthesiusa. Działalność Werkbundu miała znaczący wpływ na rozwój idei architektury modernistycznej w N ...

                                               

Docomomo

Docomomo - międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie tworzenia dokumentacji i badań naukowych na temat modernizmu w architekturze, a także rozpowszechnianie wśród opinii publicznej informacji na temat jego znaczenia kulturowego. Na ...

                                               

Europan Europe

Europan Europe - federacja zainicjowana w 1988 roku przez 9 państw europejskich, zrzeszająca dziś narodowe struktury 22 państw organizujących w cyklach dwuletnich międzynarodowy konkurs architektoniczny Europan, którego celem jest zaangażowanie m ...

                                               

Green Building Council

Green Building Council – ogólna nazwa pozarządowych organizacji typu non-profit propagujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie i gospodarce nieruchomościami działających w kilkunastu krajach świata.

                                               

International Federation of Landscape Architects

The International Federation of Landscape Architects – międzynarodowa organizacja skupiająca stowarzyszenia związane z architekturą krajobrazu.

                                               

Międzynarodowa Unia Architektów

Międzynarodowa Unia Architektów – międzynarodowa organizacja pozarządowa, która reprezentuje ponad architektów w 124 krajach. UIA została założona w Lozannie w Szwajcarii w 1948 roku. Generalny Sekretariat jest zlokalizowany w Paryżu. Organizacja ...

                                               

Królewski Instytut Architektów Brytyjskich

Królewski Instytut Architektów Brytyjskich, RIBA – profesjonalna instytucja zrzeszająca architektów w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie pierwotnie nazywało się Institute of British Architects in London. Zostało założone w 1834 przez znanych archi ...

                                               

Szwajcarskie Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów

Szwajcarskie Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów w Zurychu – największe z licznych stowarzyszeń zawodowych inżynierów i architektów w Szwajcarii, założone w 1837 w Aarau, zrzeszało w 2007 ponad 14 tys. członków, w tym ponad 5600 architektów p ...

                                               

Team X

Team X - międzynarodowa grupa architektoniczna późnego modernizmu. Grupę stworzyli architekci, którzy na CIAM w 1954 zaprezentowali odmienne od dotychczas dominującego zdanie na temat roli kontekstu w projektowaniu urbanistycznym. Młodzi członkow ...

                                               

Porządek architektoniczny

Porządek architektoniczny to system konstrukcyjno-dekoracyjny, którego elementy, o określonym kształcie i sposobie dekoracji, są powiązane określonymi proporcjami obliczanymi za pomocą modułów. Porządek obejmuje podporę oraz belkowanie. Najbardzi ...

                                               

Porządek dorycki

Porządek dorycki – jeden z najbardziej znanych porządków architektonicznych czasów starożytnych. Charakteryzuje się on ciężkimi proporcjami, surowością i monumentalizmem. Walory artystyczne ustępowały w nim miejsca funkcjonalizmowi. Architektura ...

                                               

Porządek joński

Porządek joński – jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji. Ma dwie odmiany: attycką i małoazjatycką, różniące się przede wszystkim detalami bazy i belkowania. Powstał w Azji Mniejs ...

                                               

Porządek kompozytowy

Porządek kompozytowy – porządek architektoniczny wykształcony w architekturze starożytnego Rzymu. Łączył elementy porządku jońskiego i korynckiego. Podstawowe cechy wyróżniające go, to: ustawienie kolumny na piedestale ukształtowanie głowicy: gór ...

                                               

Porządek koryncki

Porządek koryncki – jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji. Rozwinął się jako odmiana porządku jońskiego na przełomie V i IV w. p.n.e.

                                               

Porządek spiętrzony

Porządek spiętrzony – czyli spiętrzenie porządków architektonicznych, wprowadzenie w jednym obiekcie, na kilku kondygnacjach, porządków reprezentujących kolejno: porządek dorycki, joński, koryncki. Przykładem takiego spiętrzenia jest Koloseum, kt ...

                                               

Porządek toskański

Porządek toskański – jeden z klasycznych porządków w architekturze. Wykształcił się na terenie Italii z porządku doryckiego. Podstawowe różnice to: pod kolumnami wprowadzono bazy w porządku doryckim kolumny stały bezpośrednio na stylobacie. kolum ...

                                               

Wielki porządek

Wielki porządek także kolosalny porządek – w architekturze to uporządkowanie elewacji poprzez zastosowanie pilastrów, kolumn lub półkolumn obejmujących kilka kondygnacji, pozwoliło uzyskać równowagę proporcji gzymsu wieńczącego do skali porządku ...

                                               

Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti – włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt, członek Akademii Florenckiej. Przedstawiciel humanistycznego nurtu włoskiego renesansu.

                                               

François Blondel (architekt)

François Blondel, właśc. Nicolas-François Blondel – francuski architekt i teoretyk architektury. Jako estetyk nawiązywał do twórczości Witruwiusza, a także Vingoli, Andrei Palladiana i Vincenza Scamozziego. Jego prace wpłynęły na styl klasycystyc ...

                                               

Zofia Garlińska-Hansen

Zofia Aleksandra Garlińska-Hansen – polska architektka, przedstawicielka modernizmu, współautorka teorii formy otwartej i koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego.

                                               

Oskar Hansen

Oskar Nikolai Hansen – polski architekt fińskiego pochodzenia, teoretyk, malarz, rzeźbiarz, pedagog, projektant wnętrz.

                                               

Henry-Russell Hitchcock

Henry-Russell Hitchcock Jr. – amerykański historyk architektury, muzealnik, krytyk i teoretyk architektury. Hitchcock studiował historię sztuki na Harvardzie, gdzie rozpoczął współpracę z awangardowym periodykiem Hound & Horn. Wraz z kolegami ze ...

                                               

Mark Jarzombek

Studiował architekturę na Politechnice Federalnej w Zurychu, po ich ukończeniu w 1980 powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował naukę w Massachusetts Institute of Technology. W 1986 obronił pracę doktorską, a następnie podjął pracę w Co ...

                                               

Hermann Muthesius

Hermann Muthesius – niemiecki architekt wczesnego modernizmu i teoretyk architektury. Muthesius krytykował styl secesyjny i był współzałożycielem Werkbundu.

                                               

Andrea Palladio

Urodził się w skromnej rodzinie rzemieślniczej, pod nazwiskiem Andrea di Pietro della Gondola, a zmienił je na Andrea Palladio pod wpływem swego mecenasa i poety, Gian Giorgio Trissino. Studiował architekturę, zabytki starożytnego Rzymu, dzieła a ...

                                               

Marcello Piacentini

Marcello Piacentini – włoski architekt i urbanista, przedstawiciel modernizmu, teoretyk architektury. Marcello Piacentini był synem architekta Pio Piacentiniego. Studiował na Instytucie Sztuk Pięknych w Rzymie. W pierwszym okresie działalności pr ...

                                               

Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy

Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy – francuski archeolog i estetyk. Drugi syn François Bernarda Quatremère de lÉpine. Brał czynny udział w wielkiej rewolucji francuskiej, został następnie sekretarzem Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. Dzieła ...

                                               

Sylwester Szpilowski

Sylwester Szpilowski – polski architekt i teoretyk architektury, reprezentant klasycyzmu, urbanista, budowniczy departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego, województwa kaliskiego i podlaskiego Królestwa Polskiego; syn Hilarego. Sylwester Szpi ...

                                               

Jarosław Trybuś

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Publikował w wielu magazynach architektonicznych i kulturalnych. Od 2004 związany z Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu, gdzie prowadził autorskie wykłady: Architektura Poznania ost ...

                                               

Witruwiusz

Marcus Vitruvius Pollio – rzymski architekt żyjący w I w. p.n.e. Był konstruktorem machin wojennych za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Twórca tzw. człowieka witruwiańskiego – wizerunku nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwadrat, ...

                                               

Jan Sas-Zubrzycki

W latach 1878–1884 studiował na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej. W latach 1886–1912 mieszkał w Krakowie. W 1901 r. wybudował swoją willę w Zabierzowie. W 1898 r. wraz z siostrą Jadwigą z Łobzowa założył Towarzystwo Rękodzielników Pol ...

                                               

Karta Ateńska (1933)

Karta Ateńska – uchwalony na IV. Kongresie CIAM w 1933 w Atenach dokument zawierający postulowane zasady nowoczesnego projektowania urbanistycznego. Została opublikowana w 1943. Karta ateńska została przygotowana pod przewodnictwem Le Corbusiera ...

                                               

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich – dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej.

                                               

Teoria formy otwartej

W myśl teorii formy otwartej, artysta przez artefakt artystyczny, nie tworzy zamkniętego dzieła sztuki, lecz buduje możliwość kontekstu i interpretacji. Dzieło o formie otwartej jest zawsze gotowe, aby znaleźć się w nowych okolicznościach, w nowy ...

                                               

Traktat Albrechta Dürera

Traktat Albrechta Dürera, dokładnie "Niektóre pouczenia o umacnianiu miast, zamków i osiedli” – traktat wybitnego niemieckiego artysty i teoretyka sztuki Albrechta Dürera na temat fortyfikacji bastejowych oraz koncepcji miast i machin wojennych. ...

                                               

Wydział Architektury Uniwersytetu w Belgradzie

Wydział Architektury Uniwersytetu w Belgradzie - szkoła architektury, jeden z 31 wydziałów Uniwersytetu w Belgradzie. Dzieli budynek z wydziałami Budownictwa i Elektrotechniki. Składa się z trzech jednostek: Architektura, Urbanistyka i Technologi ...

                                               

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej – jeden z siedmiu wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w obecnej formie w 1991 roku po przekształceniu Instytutu Inżynierii Lądowej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkac ...

                                               

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej – jeden z dziewięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej. W 2017 uzyskał akredytację w kategorii A, nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

                                               

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – szkoła architektury, jeden z wydziałów współtworzących Politechnikę Krakowską od początku jej istnienia. W ramach programów Socrates-Erasmus do różnych krajów europejskich wyjeżdża ponad 100 student ...

                                               

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – jeden z wydziałów Politechniki Łódzkiej, kształcący na kierunkach: architektura, budownictwo, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, planowanie przestrzenne or ...

                                               

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej – jeden z wydziałów Politechniki Poznańskiej. Pierwotnie istniał w latach 1950–1954. Został reaktywowany w 1999. Współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, głównie w Niemczech i Włoszech.

                                               

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie architektury została zapoczątkowana już w 1945 roku w ramach Wydziału Bu ...

                                               

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej, która powstała we wrześniu 1945 roku jako Wydział Budownictwa. Składał się początkowo z dwóch oddziałów: Oddziału Architek ...

                                               

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

W 1974 z inicjatywy trzech architektów: Heleny Sawczuk-Nowary, Idzi Łukaszewicz i Mariana Truszkowskiego, utworzono w Politechnice Białostockiej Studium Architektoniczne, które wraz z Instytutem Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej i W ...

                                               

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Obecnie kadra dydaktyczna wydziału liczy ponad 70 pracowników, w tym 24 osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tyt ...

                                               

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Prodziekan ds. Studenckich: dr inż arch. Iwona Szustakiewicz Prodziekan ds. Studiów: dr inż arch. Krzysztof Koszewski Prodziekan ds. Ogólnych: dr inż. arch. Jerzy Grochulski Dziekan: dr hab. inż. arch. Jan Słyk prof. PW Prodziekan ds. Nauki: dr h ...

                                               

Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT – jeden z wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Mieści się w modernistycznym budynku o klinkierowej elewacji, wybudowanym na przełomie lat 20. i 30. XX w. dla Urzędu Pracy.