Blog strona 436
                                               

Odrodzenie Portugalskie

Odrodzenie Portugalskie – portugalska grupa literacka, założona w Porto w 1912 roku z inicjatywy poety Teixeiry de Pascoaes. Z grupą związani byli m.in. Jaime Zuzarte Cortesão, Leonardo Coimbra, Álvaro Pinto, Augusto Gil, Alfonso Duarte, António ...

                                               

OuLiPo

OuLiPo – eksperymentalna grupa literacka założona 24 listopada 1960 przez pisarza Raymonda Queneau i matematyka François Le Lionnais w ramach Kolegium ’Patafizyki. Członkowie grupy konstruowali swe dzieła literackie w oparciu o wzory i prawa obow ...

                                               

Płomień (grupa literacka)

Płomień – białoruska grupa literacka, istniejąca w latach 1927–1928. Grupa została założona przez Janka Kupałę wł. Iwan Łucewicz i Jakuba Kołasa wł. Konstancin Mickiewicz. W jej skład wchodzili także Michajło Hramyka, Ciszka Hartny wł. Zmicier Ży ...

                                               

Samotni biegacze

Samotni biegacze – słowacka grupa literacka. Utworzyli ją w 1964 trzej autorzy modernistycznej poezji i prozy - Ivan Štrpka, Ivan Laučík i Peter Repka. Ich dewiza brzmiała: "Aby powróciły dobre anioły ludzkości do naszych umysłów i uczuć – szczer ...

                                               

University wits

University wits – grupa pisarzy angielskich przełomu XVI i XVII wieku. Większość z nich to dramaturgowie działający w Londynie, których wiązała erudycja i związki ze środowiskami akademickimi Oksfordu i Cambridge. Do pisarzy tych należeli m.in. C ...

                                               

4F+R

4F+R – polska awangardowa grupa artystyczna, działająca w Poznaniu od 1947 do 1949 i reaktywowana na rok w 1956. Grupa kontynuowała ekspresjonistyczną tradycję środowiskową międzywojennego czasopisma artystycznego "Zdrój". Postulowała wniesienie ...

                                               

Akademia Ruchu

Akademia Ruchu – polska eksperymentalna grupa teatralna i artystyczna powstała w Warszawie w 1973 r. Zespół ten o eksperymentalnym charakterze jest rodzajem teatru gestu i narracji wizualnej. Realizuje spektakle, organizuje happeningi, prowadzi t ...

                                               

Artes

Artes – polska awangardowa grupa artystyczna założona we Lwowie przez Jerzego Janischa, Mieczysława Adama Wysockiego i Aleksandra Krzywobłockiego, działająca w latach 1929-1935. Do członków grupy należeli m.in. Ludwik Lille, Otto Hahn, Marek Włod ...

                                               

AWACS (grupa artystyczna)

AWACS, powstała w 1981 grupa performerów krakowskich: Piotra Grzybowskiego i Macieja Toporowicza aktywna w latach 80. Nazwa pochodzi od skrótu AWACS. Artystów interesowało przekraczanie granic i balansowanie na granicy ryzyka, stąd podejmowane cz ...

                                               

Grupa Azorro

Grupa Azorro – grupa artystyczna powstała w 2001 roku działająca w obrębie sztuki wideo i tworząca akcje artystyczne. Grupę współtworzy czterech artystów: Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko, Łukasz Skąpski, którzy już w momencie zakła ...

                                               

Banda (grupa artystyczna)

Banda – polska grupa artystyczna działająca w Wilnie w latach 1909-1910. Inicjatorem powstania i liderem ugrupowania, które skupiało w sobie plastyków, pisarzy i kompozytorów, był Jerzy Jankowski. Cechą spajającą członków było umiłowanie regionu ...

                                               

Blok (ugrupowanie)

Blok – awangardowe ugrupowanie artystyczne założone w Warszawie i działające w latach 1923–1926. Zawiązanie się grupy Blok było konsekwencją wileńskiej ekspozycji Wystawa Nowej Sztuki, którą zorganizowano w 1923. Do Bloku należeli m.in. Mieczysła ...

                                               

Bractwo św. Łukasza (Polska)

Bractwo św. Łukasza – grupa artystyczna, powstała w 1925 i działająca do 1939. Założyli je uczestnicy pierwszego pleneru w Kazimierzu Dolnym: prof. Tadeusz Pruszkowski i jego studenci z warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Jan Gotard, Aleksander ...

                                               

Bunt (grupa artystyczna)

Bunt – grupa artystyczna, powstała w Poznaniu w 1918 roku, skupiona głównie wokół czasopisma "Zdrój". Należeli do niej przede wszystkim poeci i malarze, m.in.: Adam Bederski, Jerzy Hulewicz, Małgorzata i Stanisław Kubiccy, Władysław Skotarek, Ste ...

                                               

Correspondance des Arts

Correspondance des Arts – polska grupa artystyczna powstała w Łodzi w 1980. Tworzyli ją: Andrzej Graczykowski – grafik i malarz, Igor Podolczak – grafik i malarz, Zbigniew Janeczek – grafik, Zdzisław Jaskuła – poeta i Janusz Paweł Tryzno – grafik ...

                                               

Double Travel

Double Travel – międzynarodowa grupa twórcza, powołana do życia w Lublinie 13 grudnia 1986 r. przez trójkę twórców, związanych z Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu: Waldemara "Disneya" Bochniarza, Waldemara "Dziaka" Dziaczkowskiego i Lecha L. Pr ...

                                               

Formizm

Formizm – polski awangardowy ruch literacko-artystyczny rozwijający się w latach 1917–1922, czerpiący inspirację z dokonań kubizmu, ekspresjonizmu i futuryzmu oraz sztuki ludowej; był jedną z dwóch, obok unizmu, oryginalnie polskich formacji awan ...

                                               

Frakcja (grupa artystek)

Frakcja – międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki założona w 2016 roku w Łodzi, Grupa działa przy stowarzyszeniu Sztuka i Dokumentacja. Frakcja zrzesza artystki działające indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin ja ...

                                               

Galeria Rusz

Galeria Rusz – grupa artystyczna założona w 1999 roku przez Joannę Górską, Wojciecha KIWI Jaruszewskiego i Rafała Góralskiego, specjalizująca się przede wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej.

                                               

Gdańska Grupa Młodych

Gdańska Grupa Młodych – grupa artystyczna działająca w Gdańsku w latach 1959-1963, związana z Komitetem Wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej, z udziałem głównie literatów i kilku plastyków.

                                               

Grupa "a.r.”

grupa "a.r.” – polska awangardowa grupa artystyczna powstała w 1929 roku z inicjatywy Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i Henryka Stażewskiego; z inicjatywy tych samych artystów w 1931 roku w Łodzi powstała Międzynarodowa Kolekcja Sztuki ...

                                               

Grupa 9 Grafików

Grupa 9 Grafików – krakowskie ugrupowanie artystyczne, działające w latach 1947- 1960. Było to pierwsze polskie ugrupowanie plastyczne powstałe zaraz po II wojnie światowej i zarazem pierwsze kontynuujące przedwojenne tradycje grafiki artystyczne ...

                                               

Grupa 13 (grupa artystyczna)

Grupa 13 – grupa artystyczna powstała w 1999 roku i składa się z kobiet graficzek i fotografek. Założeniem ogólnym istnienia artystycznej Grupy 13 jest chęć i potrzeba wspólnych wystaw, dyskusji oraz spotkań. W skład grupy wchodzą artystki w więk ...

                                               

Grupa 55

Grupa 55 lub Staromiejska – ugrupowanie artystyczne założone w 1955 roku przez Mariana Bogusza, Zbigniewa Dłubaka i Kajetana Sosnowskiego. Później dołączyli także Andrzej Szlagier, Andrzej Zaborowski i Barbara Zbrożyna. W sierpniu 1955 artyści gr ...

                                               

Grupa Filmowa Prawda

Grupa Filmowa Prawda – powstała w 2008 roku filmowa grupa producencka, zajmująca się filmem niezależnym. Rdzeń grupy tworzą Hubert Pietrzykowski, Bartłomiej Frank i Antoni Ożyński, większość prac GFP wykonuje siłami własnymi, posiłkując się w raz ...

                                               

Grupa Pięciu

Grupa Pięciu – ugrupowanie pięciu malarzy: Vlastimil Hofman, Witold Wojtkiewicz, Leopold Gottlieb, Mieczysław Jakimowicz i Jan Rembowski, zawiązane w 1905 roku. Artyści chcieli odrodzenia idei korespondencji sztuk, którą to głosił Charles Baudela ...

                                               

Grupa Realistów

Grupa Realistów – ugrupowanie polskich artystów. Początkowo działała jako Grupa Malarzy Realistów, później dołączyli do niej graficy i rzeźbiarze. W latach 1962–1977 grupa wystawiała swoje prace w Zachęcie. Grupa Malarzy Realistów została założon ...

                                               

Grupa Sędzia Główny

Sędzia Główny – polski współczesny duet artystyczny performance z Zielonej Góry. W jego skład wchodziły Karolina Wiktor i Aleksandra Kubiak. Grupa działała od 2001 roku. W 2004 artystki wspólnie obroniły dyplom na Wydziale Artystycznym Uniwersyte ...

                                               

Gruppa

Gruppa – grupa artystyczna założona w 1982 przez absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych reprezentujących nurt nowej ekspresji. Utworzyli ją Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Rysza ...

                                               

Hermetyczny Garaż

Platforma Działań Artystycznych Hermetyczny Garaż – polskie ugrupowanie artystyczne, zajmujące się sztuką audiowizualną, plastyczną, muzyczną, filmową i teatralną. Przy wykorzystaniu elementów marketingu mix, w tym współczesnych kanałów dystrybuc ...

                                               

Grupa Impact

Grupa Impact – zespół twórców z Trójmiasta, zajmujących się produkcją filmową - od napisania scenariusza, poprzez zdjęcia aż po postprodukcję. Grupę założyli w 2007 Abelard Giza 2.30/kg, Marcin Brach i Michał Giorew T3AM oraz Dawid Napierała D.O. ...

                                               

Instytut B61

Instytut B61 – grupa należąca do nurtu art & science założona w 2009 roku przez kuratora i popularyzatora nauki Jana Świerkowskiego. Realizuje widowiska multimedialne, wystawy pop-up, filmy i innowacyjne projekty cyfrowe łączące sztukę współczesn ...

                                               

Cech Artystów Plastyków Jednoróg

Cech Artystów Plastyków "Jednoróg” – ugrupowanie malarzy założone w Krakowie i działające w latach 1925–1935. Do członków grupy należeli m.in.: Wacław Detke, Jan Hrynkowski, Felicjan Szczęsny Kowarski, Jan Rubczak, Jan Wacław Zawadowski, Eugenius ...

                                               

Jung Idysz

Jung Idysz – założona w Łodzi w roku 1919 przez Mojżesza Brodersona grupa twórców awangardowej literatury i sztuki żydowskiej w Polsce. Grupa istniała do roku 1921. Do grona założycieli należeli Jankiel Adler, Marek Szwarc i Wincenty Brauner. Z g ...

                                               

Kapizm

Kapizm, inaczej koloryzm – kierunek malarski, który wykształcił się i zdominował polską sztukę w drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego. Nazwa pochodzi od liter K.P. – skrótu Komitetu Paryskiego, czyli komitetu pomocy dla studentów wyje ...

                                               

Karuzela Braders

Karuzela Braders - wrocławska grupa artystyczna działająca w latach 1991-1994. Określana mianem neoekspresjonistycznej. Skład: Michał Hycki, Krzysztof Skarbek, Krzysztof Winnicki, Stanisław Wojaczek, Igor Wójcik, Jacek Zachodny. Grupa wydawała je ...

                                               

Koło Klipsa

Koło Klipsa – grupa artystyczna działająca w latach 1983–1990 w Poznaniu, założona w listopadzie 1983 przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu reprezentujących nurt nowej ekspresji. Należeli do niej: Leszek Knaflews ...

                                               

Konfraternia Artystów

Konfraternia Artystów – ugrupowanie artystyczne, założone w Toruniu 16 grudnia 1920 przez Juliana Fałata. Celem Konfraterni było działanie na rzecz popierania i krzewienia sztuki rodzimej na Pomorzu. Członkami Konfraterni zostali Felicjan Szczęsn ...

                                               

KONGER

KONGER – powstała na przełomie 1983/1984 nieformalna grupa artystów performerów krakowskich. Nazwa KONGER słowo oznaczające dużą, drapieżną rybę została wybrana losowo ze słownika w taki sam sposób, jak dadaiści wybierali nazwę dla swojego ruchu. ...

                                               

Grupa Krakowska

Grupa Krakowska – studenckie zrzeszenie artystyczne, które działało w Krakowie w latach 1930-1937. Do jego tradycji nawiązała powstała po II wojnie światowej Grupa Krakowska II.

                                               

Loża Wolnomalarska

Loża Wolnomalarska – grupa artystyczna utworzona w 1932 przez absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczniów Tadeusza Pruszkowskiego. Od 1935 działała jako Loża Malarska ; zakończyła swoją działalność w 1939. Członkami byli m.in.: Bron ...

                                               

Spółdzielnia Artystów Ład

Spółdzielnia Artystów Plastyków "Ład” – spółdzielnia powstała 27 października 1926 w Warszawie z inicjatywy profesorów i studentów Szkoły Sztuk Pięknych.

                                               

Łódź Kaliska (grupa)

Łódź Kaliska – awangardowa grupa artystyczna, powstała w Łodzi w 1979 roku. Od drugiej połowy lat 80. XX w. artyści tworzą fotografię inscenizowaną. Łódź Kaliska organizowała prowokacyjne happeningi. Od początku lat 80. "Łódź Kaliska" tworzyła tz ...

                                               

Łyżka Czyli Chilli

Łyżka Czyli Chilli – polska grupa artystyczno-performersko-filmowa działająca od 1993 roku. Powstała z inicjatywy Tomasza Waciaka-Wójcika i Michała Mendyka. W 1996 r. dołączył do niej Tomasz Trzos. Inspiracje czerpie z dorobku dadaistów, przedsta ...

                                               

Magisters

2005 Egocentryczne. Niemioralne. Przestarzałe, Zachęta, Warszawa; 2003 RASTER. Aktuelle Kunst aus Polen, Junge Kunst Museum, Frankfurt/Oder; Inelastic collision, Institute of Contemporary Arts, Dunaujvaros; Pies w sztuce polskiej, Galeria Arsenał ...

                                               

Neue Bieriemiennost

Neue Bieriemiennost – polska grupa artystyczna istniejąca w latach 1985-1987 związana z nurtem Nowej Ekspresji. Tworzyli ją trzej niedawni absolwenci warszawskiej ASP: Mirosław Bałka, Mirosław Filonik i Marek Kijewski, późniejsi znani twórcy indy ...

                                               

Nurt (grupa artystyczna)

Grupa zawiązała się na początku 1949 roku w związku z I Wystawą Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Sztuki w Krakowie. Nurt skupiał około dwudziestu członków: malarzy, rzeźbiarzy, drzeworytników, ceramików i metaloplastyków, z których większość "zarabiał ...

                                               

Ostrołęcka Grupa Teatralna Arka

Grupa Teatralna "Arka” powołana została do życia we wrześniu 1977 roku w Ostrołęce przez Pawła Opęchowskiego. Początkowo grupa działała przy Klubie Kultury Kolejarz w Ostrołęce, następnie w Wojewódzkim Domu Kultury. Poprzez nowatorskie podejście ...

                                               

Penerstwo

Piątka artystów: Piotr Bosacki ur. 1977, Wojciech Bąkowski ur. 1979, Konrad Smoleński ur. 1977, Radosław Szlaga ur. 1979 i Tomasz Mróz ur. 1979 założyła grupę w 2007 roku – po powrocie z wernisażu wystawy swoich prac pt. "Penerstwo" PGR ART w Gda ...

                                               

Piwnica św. Norberta

Piwnica św. Norberta – działająca z inicjatywy Stefana Błaszczyńskiego w Krakowie od 1992 roku grupa artystyczna prezentująca muzyczno-poetyckie koncerty. Koncerty te przybierają charakter muzycznych spektakli-spotkań w trakcie których prezentowa ...