Blog strona 442
                                               

Piotr Czakański

Piotr Czakański, polski pisarz, stypendysta Stiftung Preussische Seehandlung i KulturKontakt. Współtwórca kwartalnika literackiego "FA-art" oraz kurator wystawy poświęconej życiu i twórczości Franza Kafki. Wraz z aktorem Teatru Cricot 2 Stanisław ...

                                               

Elżbieta Dzikowska

Elżbieta Dzikowska – historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych, a także wystaw sztuki współczesnej. Wraz z p ...

                                               

Exgirls

Exgirls – nieformalny duet kuratorski powołany przez Magdalenę Ujmę i Joannę Zielińską w 2003 roku, początkowo w celu promocji sztuki genderowej i społecznie zaangażowanej oraz promowania wszelkiej twórczości kobiet. Pierwszym wydarzeniem zorgani ...

                                               

Monika Fabijańska

Monika Fabijańska – polska historyczka sztuki, kuratorka i dyplomatka działająca w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim 1998. Zawodowo związana z Nowym Jorkiem, gdzie specjalizuje się w sztuce kobiecej i f ...

                                               

Marek Grygiel

Ukończył Historię Sztuki w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1979 roku do stycznia 2006 roku pracował w Malej Galerii przy Plac Zamkowym w Warszawie. Od 1983 roku był kierownikiem tej galerii. W latach 1990 ...

                                               

Hanna Wróblewska

Hanna Wróblewska – polska historyczka sztuki i kuratorka, dyrektorka warszawskiej galerii Zachęta oraz komisarz Pawilonu Polonia na Biennale w Wenecji od 2010.

                                               

Agata Jakubowska

Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie aktualnie wykłada. Brała udział w kursach Central European University w Budapeszcie; odbyła czteromiesięczny pobyt naukowy ...

                                               

Halina Jaworski

Halina Jaworski – malarka abstrakcyjna. Malarstwo studiowała w jerozolimskiej Akademii Bezalel oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie w pracowni prof. Günthera Ueckera, u którego w 1979 otrzymała dyplom i do 1980 pełniła funkcję asystenta ...

                                               

Andrzej Jórczak

Andrzej Jórczak – fotografik, kurator sztuki. Od 1975 r. członek ZPAF. Był jednym z twórców zaliczanych do konceptualizmu w polskiej fotografii artystycznej.

                                               

Jerzy Kamrowski

Jerzy Kamrowski – polski malarz, poeta, historyk i krytyk sztuki, autor publikacji z dziedziny sztuki i archeologii. Kustosz i konserwator zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

                                               

Piotr Kłoczowski

Syn profesora Jerzego Kłoczowskiego, mediewisty. Brat Pawła Kłoczowskiego i Jana Marii Kłoczowskiego. W latach 2002–2005 był doradcą ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego. Został wicedyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawi ...

                                               

Elżbieta Jolanta Kościelak

Elżbieta Jolanta Kościelak – kuratorka, krytyczka sztuki, galerzystka, pedagożka i wykładowczyni akademicka zajmująca się sztuką współczesną, estetyką XX i XXI w., animacją i marketingiem kultury. Zrealizowała ponad 70 wystaw w Polsce i zagranicą ...

                                               

Piotr Krajewski

Piotr Krajewski – polski kurator i autor tekstów zajmujący się sztuką współczesną i problematyką nowych mediów. Współzałożyciel Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO i jego dyrektor artystyczny od pierwszej edycji w roku 1989, główny kurato ...

                                               

Dominik Kuryłek

Doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ. Stały współpracownik pism Ha!art i Obieg. Autor licznych tekstów o sztuce publikowanych na łamach polskiej prasy m.in. w "ARTE”, "Fort Sztuki”, www.artpapier.com.pl, teksty.bunkier.pl, "Kwartalnik Rzeźby ...

                                               

Violetta Kutlubasis-Krajewska

Violetta Kutlubasis-Krajewska – polska kuratorka wystaw, autorka tekstów i redaktorka wydawnictw poświęconych zagadnieniom sztuki współczesnej, realizatorka programów kulturalnych dla Telewizji Polskiej, głównie TVP2, współzałożycielka niezależne ...

                                               

Paweł Leszkowicz

Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator, wykładowca akademicki; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, wykłada także na Un ...

                                               

Wojciech Łowicki

Wojciech Łowicki – znawca, marszand i popularyzator komiksu, kurator sztuki. Główny kurator wystaw Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Dyrektor toruńskiego Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt.

                                               

Cecylia Malik

Cecylia Malik – polska artystka, performerka, działaczka ekologiczna, edukatorka, kuratorka sztuki współczesnej i załóżycielka Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka. Laureatka Nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2018.

                                               

Adam Mazur (krytyk sztuki)

Od 2013 roku wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W latach 2002-2013 pracował jako kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W latach 2005-2013 wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i ...

                                               

Maksymilian Misztal

Jako uczen Technikum Elektronicznego w Warszawie, wygrał konkurs rzeźbiarski i przeniósł się do Zakopanego do Liceum Sztuk Plastycznych im.Antoniego Kenara. Po ukończeniu Liceum A.Kenara w 1964 roku zajął się działalnością plastyczną i rzeźbiarsk ...

                                               

Anna Mituś

Anna Mituś – kuratorka, badaczka, krytyczka sztuki i tłumaczka związana z Wrocławiem. Redaktorka naczelna magazynu o sztuce współczesnej "BIURO", stypendystka MKiDN w 2015 r. Od 2003 r. pracuje w BWA Wrocław.

                                               

Dorota Monkiewicz

Dorota Monkiewicz – polska krytyczka sztuki i kuratorka, dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław w latach 2011-2016. Jako badaczka specjalizuje się zwłaszcza w sztuce feministycznej, krytycznej i konceptualnej. Obecnie pracuje w Centrum Rzeźby Po ...

                                               

Joanna Mytkowska

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 90. pracownica Galerii Foksal w Warszawie. Wraz z Andrzejem Przywarą, Adamem Szymczykiem oraz z ówczesnym dyrektorem Galerii Foksal Wiesławem Borowskim współtwórczyni Fundacji Gal ...

                                               

Wojciech Nowicki (pisarz)

Wojciech Nowicki – pisarz, eseista, fotograf, kurator, dziennikarz, tłumacz, krytyk kulinarny. Jest autorem dwóch zbiorów esejów poświęconych fotografii: Dno oka 2010, który znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011, oraz Odbicie 2015. L ...

                                               

Agnieszka Pindera

Agnieszka Pindera – polska kuratorka i teoretyczka sztuki, absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów Gender oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowi ...

                                               

Maria Anna Potocka

Maria Anna Potocka z domu Socha – krytyk, kurator, teoretyk sztuki, autorka książek z zakresu filozofii sztuki. Założycielka kilku niekomercyjnych galerii prezentujących sztukę najnowszą: Galerii PI – pierwszej prywatnej galerii w komunistycznej ...

                                               

Anda Rottenberg

Anda Rottenberg – polska historyk sztuki, krytyk, kurator sztuki i publicystka. W latach 1993–2001 dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.

                                               

Monika Rydiger

Monika Rydiger z d. Burzyńska – polska historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator. W 1999 na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy zatytułowanej Na granicy sztuk. Architektoniczne implikacje rze ...

                                               

Wojciech Stamm

Wojciech Stamm – poeta, prozaik, dramaturg, reżyser teatralny, performer, dziennikarz, uczestnik działań Formacji Totart, związany z brulionem i jego telewizyjnymi emanacjami Dzyndzylyndzy i AlternaTiVi. Współzałożyciel i spiritus movens projektó ...

                                               

Andrzej Szczerski

Andrzej Szczerski – historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Aneta Szyłak

Swoją pracę zawodową zaczynała w Pucku, w drugiej połowie lat 80., organizując wystawy sztuki współczesnej w salach Muzeum Ziemi Puckiej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim praca magisterska u prof. Anny Martuszewskiej. Była ...

                                               

Adam Szymczyk

Adam Szymczyk – polski krytyk sztuki i kurator. Dyrektor artystyczny festiwalu Documenta 14 w Kassel i Berlin Biennale 2008; dyrektor i główny kurator Kunsthalle Basel w latach 2003-2014. W 2016 r. znalazł się na drugim miejscu listy najbardziej ...

                                               

Ewa Małgorzata Tatar

Studiowała judaistykę UJ, historię sztuki, psychoanalizę SUNY at Buffalo, obecnie doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ. Była stypendystką m.in. Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso 2005, American Center Foundation 2007/8, Fundac ...

                                               

Grażyna Tomaszewska-Sobko

Grażyna Tomaszewska-Sobko – polska rzeźbiarka, kuratorka, animatorka i koordynatorka działań artystycznych. Dyplom na Wydziale Rzeźby gdańskiej PWSSP obroniła w pracowni prof. Mariusza Kulpy w roku 1991. Zajmuje się także malarstwem, rysunkiem. W ...

                                               

Ewa Toniak

Ewa Toniak – historyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, niezależna kuratorka. Zajmuje się kulturą wizualną, problematyką pamięci w przestrzeni publicznej i współczesnymi narracjami o PRL-u. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków ...

                                               

Magdalena Ujma (kuratorka)

Ukończyła 1987 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie w specjalizacji wystawiennictwo. 1987–1993 studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie ukończyła podyplomowe studia z zarządzania kulturą prowadzone prz ...

                                               

Małgorzata Wielek-M

Małgorzata Wielek-M, właśc. Małgorzata Wielek-Mandrela – polska malarka i rysowniczka, tworząca także instalacje. Kuratorka, animatorka i koordynatorka działań artystycznych, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

                                               

Wojciech Wilski

Wojciech Wilski – polski urzędnik i organizator życia artystycznego, w 1949 roku dyrektor administracyjno-handlowy Zakładów Jedwabiu Naturalnego "Milanówek”, dyrektor Zespołu do Spraw Plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyrektor Centralneg ...

                                               

Jan Stanisław Wojciechowski

Jan Stanisław Wojciechowski – artysta, krytyk sztuki, animator kultury i kulturoznawca, wykładowca akademicki. Twórca obiektów rzeźbiarskich i aranżacji przestrzennych; posługuje się również fotografią. Kieruje projektami społecznymi, artystyczny ...

                                               

Krzysztof Wojciechowski (fotograf)

Krzysztof Piotr Wojciechowski − polski artysta fotografik, kurator sztuki, autor tekstów, tłumacz, aktywny uczestnik życia artystycznego, członek ZPAF od 1975 roku. Artysta tworzący w obszarze fotografii, zajmujący się czarno-białą, tzw. czystą f ...

                                               

Elwira Worzała

Elwira Worzała – polska autorka książek i artykułów, promotorka artystów, kuratorka wystaw, doradca metodyczny, edukatorka, poetka.

                                               

Janusz Zagrodzki

Janusz Zagrodzki – historyk sztuki, krytyk, autor wystaw sztuki współczesnej i tekstów krytycznych, założyciel Galerii Ślad w Łodzi, uczestnik niezależnego ruchu artystycznego oraz ostatnich plenerów osieckich. Spotkanie z twórczością Katarzyny K ...

                                               

Honza Zamojski

W 2000 ukończył Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2000–2002 studiował na kierunkach kulturoznawstwo i filozofia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które przerwał po dwóch lat ...

                                               

Ryszard Ziarkiewicz

Ryszard Ziarkiewicz – historyk sztuki, krytyk, autor wystaw sztuki współczesnej i tekstów krytycznych, założyciel, wydawca i redaktor naczelny Magazynu Sztuki, muzealnik, w latach 1992-2008 prowadził i współprowadził kilka galerii, od 2007 roku z ...

                                               

Joanna Zielińska

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UJ 2001. Wspólnie z Małgorzatą Tomczak prowadziła Galerię Koła w podziemiach IHS UJ 1998-2000, w której wystawiali m.in. Kuba Bąkowski, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal. W latach 2000–2007 ...

                                               

Affabre Concinui

Affabre Concinui, znany także jako Affabre – The Chamber Singers – męski zespół wokalny, założony w 1983 r. w Poznaniu. Jego członkowie wywodzą się z Poznańskiego Chóru Chłopięcego i Poznańskich Słowików. Wyróżnikiem zespołu jest śpiew a cappella ...

                                               

Stanisław Barańczak

Stanisław Barańczak – polski poeta, krytyk literacki, tłumacz, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali, działacz Komitetu Obrony Robotników. Używał pseudonimów Barbara Stawiczak oraz Szczęsny Dzierżankiewicz, Feliks Trzymałko, Hieronim Bryłka. ...

                                               

Wojciech Bąkowski

Wojciech Bąkowski – polski grafik, twórca rysunków, performance, eksperymentalnych filmów animowanych, muzyki alternatywnej, poeta. Jako artysta używa też zdrobniałej formy swojego imienia – Wojtek.

                                               

Marcin Berdyszak

Marcin Berdyszak – polski artysta współczesny, zajmujący się instalacją i realizacjami multimedialnymi, profesor sztuk plastycznych, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016.

                                               

Roman Bromboszcz

Roman Bromboszcz – polski kulturoznawca, filozof, poeta, muzyk, artysta. W swoich badaniach wypracowuje teorię aksjologiczną zorientowaną na kulturę rozumianą ewolucyjnie. Tworzy obiekty, aplikacje internetowe, grafikę. Autor terminu poezja cyber ...