Blog strona 454
                                               

Afera Mannesmanna

Afera Mannesmanna – skandal, który wybuchł w 2000 roku, związany z wypłaceniem przez koncern Mannesmann niezwykle wysokich premii na rzecz jego byłych i urzędujących menedżerów w związku z przejęciem spółki przez Vodafone, mimo braku odpowiednich ...

                                               

Aktiengesellschaft (Niemcy)

Aktiengesellschaft – spółka akcyjna w Niemczech. Spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną. Oficjalny skrót używany w obrocie gospodarczym tego typu spółki to AG. Spółki akcyjne w podobnej formie działają również w dwóch pozostałych europej ...

                                               

Allfinanz

Allfinanz - sojusz bankowo-ubezpieczeniowych stosowany w Niemczech. Allfinanz składa się z: bankowości ubezpieczeniowej, assurfinance oraz działalności podmiotów należących do tzw. gospodarki realnej, które dzięki procesom liberalizacji prawa mog ...

                                               

Allgemeine Ortskrankenkasse

Allgemeine Ortskrankenkasse – nazwa 11 niezależnych kas chorych w Niemczech, skupiających w sumie 25 mln ubezpieczonych. Ich historia zaczęła się w 1884. Obecnie liczą 1 300 placówek i zatrudniają 56 000 pracowników.

                                               

Börse Frankfurt

Börse Frankfurt – giełda papierów wartościowych znajdująca się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Frankfurcka giełda jest jedną z największych w Europie. Jej zarządcą jest spółka Deutsche Börse, do której należą także europejska giełda instrum ...

                                               

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte – dawny niemiecki podmiot prawa publicznego z siedzibą w Berlinie, odpowiedzialny za ustawowe ubezpieczenie społeczne w Niemczech. Powstał w 1953. Kontynuował tradycje Reichsversicherungsanstalt für Ange ...

                                               

Cebit

Cebit – targi, początkowo technik biurowych, komputerowe, a potem teleinformatyczne, organizowane corocznie w marcu od 1986 do 2018 na terenach Targów Hanowerskich przez Deutsche Messe AG. CeBIT2001, o powierzchni wystawienniczej 450 tys. m² z 85 ...

                                               

DAX

DAX jest najważniejszym niemieckim indeksem akcji, na który składa się 30 spółek. Jest tzw. indeksem wynikowym, co oznacza, że bierze pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale i również wzrost kapitału poprzez wypłatę dywidendy. Jest najważniejsz ...

                                               

Deutsche Rentenversicherung Bund

Deutsche Rentenversicherung Bund – niemiecki podmiot prawa publicznego z siedzibą w Berlinie, odpowiedzialny za ustawowe ubezpieczenie społeczne w Niemczech. Powstał 1 października 2005. Kontynuuje tradycje Reichsversicherungsanstalt für Angestel ...

                                               

Deutschland AG

Deutschland AG jest pojęciem opisującym powiązania niemieckiej gospodarki wokół największych niemieckich spółek z branży bankowej, finansowej oraz przemysłowej. Pojęcie użył po raz pierwszy Andrew Shonfield w 1965 r., który opisał Niemcy jako "or ...

                                               

Drupa

drupa – największe na świecie targi sprzętu drukarskiego, odbywające się od 1951 roku co 3 do 5 lat w Düsseldorfie. Na targach prezentowane są m.in. maszyny drukarskie oraz sprzęt papierniczy i introligatorski.

                                               

Expo 2000

Expo 2000 – wystawa światowa, która odbyła się w 2000 roku w Hanowerze w Niemczech. Głównym tematem Expo 2000 był "Człowiek-Przyroda-Technika". Założeniem wystawy było pokazanie możliwości osiągnięcia równowagi między rozwojem techniki, życiem cz ...

                                               

Formy prawne przedsiębiorstw w Niemczech

Poniżej przedstawiono listę form prawnych przedsiębiorstw, które funkcjonują w Niemczech: Aktiengesellschaft AG – spółka akcyjna spółki kapitałowe Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA – spółka komandytowo-akcyjna w Niemczech ze względu na formę ...

                                               

Gastarbeiter

Gastarbeiter – określenie robotników cudzoziemskich przybywających do Republiki Federalnej Niemiec na pobyt tymczasowy w celu podjęcia pracy. Termin Gastarbeiter jest używany od końca lat 50. XX wieku, kiedy to w RFN – w związku z gwałtownym rozw ...

                                               

Gazociąg Północny

Gazociąg Północny – oficjalna nazwa Nord Stream – gazociąg do transportu gazu ziemnego z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Gazociąg poprowadzony jest po dnie Morza Bałtyckiego, omijając naturalne kraje tranzytowe – Polskę i republiki ba ...

                                               

Geiz ist geil

Geiz ist geil – slogan reklamowy niemieckiej sieci handlowej Saturn. Do użycia wszedł w roku 2003, jako stały element kampanii reklamowej odbywającej się w prasie, radiu i telewizji. Twórcą hasła jest Constantin Kaloff z hamburskiej agencji rekla ...

                                               

Germany Trade and Invest

Germany Trade and Invest, do dnia 1 stycznia 2009 jako Federalna Agencja Handlu Zagranicznego którego zadaniem jest prowadzenie marketingu gospodarczego oraz promocji inwestycji. Siedziba znajduje się w Berlinie oraz w Bonn. Założone w 1951 jako ...

                                               

InnoTrans

InnoTrans – międzynarodowe targi kolejnictwa organizowane od 1996 cyklicznie co dwa lata we wrześniu na terenach Targów Berlińskich. Jest to największa impreza branżowa w świecie. W 2010 organizator targów poinformował o wzroście ilości wystawców ...

                                               

Internationale Automobil-Ausstellung

Internationale Automobil-Ausstellung – wystawa motoryzacyjna odbywająca się co dwa lata na przemian z Paris Motor Show we wrześniu we Frankfurcie nad Menem. Organizatorem wystawy jest Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles. Pi ...

                                               

Internationale Funkausstellung

IFA lub Internationale Funkausstellung - cykliczne targi elektroniki użytkowej, organizowane od 1926, we wrześniu na terenach Targów Berlińskich. Wystawa jest jedną z najstarszych imprez handlowych w Niemczech oraz największymi w świecie targami ...

                                               

Internationale Grüne Woche Berlin

Internationale Grüne Woche Berlin, w skrócie Grüne Woche, cykliczna impreza targowa organizowana od 1926 w styczniu na terenach Targów Berlińskich. Obecnie jest to największa ekspozycja w świecie z zakresu żywności, rolnictwa i ogrodnictwa. Ciesz ...

                                               

Internationale Tourismus-Börse

Internationale Tourismus-Börse, w skrócie ITB Berlin – cykliczna impreza targowa organizowana od 1966 w marcu na terenach Targów Berlińskich. Jest to największa impreza handlowa przemysłu podróżniczego w świecie. Towarzyszy jej też branżowy kongr ...

                                               

MDAX

MDAX – niemiecki indeks giełdowy obliczany od 19 stycznia 1996 przez Deutsche Börse dla spółek średniej wielkości. Składa się on z wykazu następnych 50 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek poniżej 30 największych spółek wchodzą ...

                                               

Messe Berlin

Messe Berlin – nazwa przedsiębiorstwa wystawienniczego w Berlinie. Tereny targowe Messe Berlin są usytuowane w zachodniej części miasta Berlin-Westend, w obrębie dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf, przy Masurenallee, naprzeciwko Domu Rozgłośni ...

                                               

Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, w skrócie: BMWi – ministerstwo Republiki Federalnej Niemiec odpowiadające za prowadzenie polityki gospodarczej. Założone zostało w 1949 jako Federalne Ministerstwo Gospodarki niem. Bundesministerium fü ...

                                               

Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych

Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych – ciało doradcze rządu i parlamentu niemieckiego. Powstała na mocy ustawy wydanej w 1963 roku. Jej zadaniem jest okresowa ocena sytuacji ekonomicznej Republiki Federalnej Niemiec, jak również udzielanie pomo ...

                                               

Niemiecki Instytut Polityki Rozwoju

Niemiecki Instytut Polityki Rozwoju należy do najważniejszych think tanków do spraw globalnego rozwoju i polityki międzynarodowej. Instytut został założony w Berlinie w roku 1964. W roku 2000 przeniesiono je do Bonn. Najważniejsze zadania instytu ...

                                               

Niemieckie monety euro

Awersy niemieckich monet euro 1, 2, i 5 centów przedstawiają gałązkę dębu. Była motywem na fenigach, monetach zdawkowych marki niemieckiej. Autorem projektu jest Rolf Lederbogen. 1 i 2 euro przedstawiają stylizowanego orła, symbol suwerenności. B ...

                                               

Norymberskie Targi Zabawek

Norymberskie Targi Zabawek – targi zabawek odbywające się w Norymberdze, uznawane za największe na świecie. Są dostępne tylko dla specjalistów z branży zabawek, przedstawicieli prasy i zaproszonych gości. Organizatorem targów jest "Spielwarenmess ...

                                               

Partycypacja pracownicza (Niemcy)

W Niemczech udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest zagwarantowany ustawowo w spółkach kapitałowych zatrudniających ponad 500 pracowników, w formie wyboru przedstawicieli do rady nadzorczej lub zarządu.

                                               

Program ABM

Program ABM – program tworzenia subsydiowanych miejsc pracy okresowej, będący jednym z głównych – obok ograniczania siły roboczej i ograniczania liczby zwalnianych pracowników – elementów polityki rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec. Promo ...

                                               

Russgertorg

Russgertorg – spółka powołana w wyniku zawartego 9 października 1922 przez Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego porozumienia z firmą Otto-Wolff KG z Kolonii, o kapitale należącym po 50% do każdej ze stron. Russgertorg pełnił funkcję pośrednika ...

                                               

Scho-Ka-Kola

Scho-Ka-Kola − marka czekolady niemieckiej zawierającej dodatkowo kofeinę z kawy i orzeszków kola. Czekolada ta jest dzielona na kawałki o kształcie trójkąta i sprzedawana w okrągłych metalowych puszkach, których kształt niewiele zmienił się od c ...

                                               

Targi Lipskie

Targi Lipskie – nazwa organizatora branżowych imprez wystawienniczych i kongresów w Lipsku, z tradycją od 1895. W okresie NRD targi były czołowymi w tej części Europy. Targi Lipskie należą do pierwszej dziesiątki największych ośrodków targowych w ...

                                               

Wina niemieckie

Wina niemieckie stanowiły w 2007 roku 4% światowej produkcji wina, co stawia Niemcy na siódmym miejscu w klasyfikacji. Kraj wyprodukował wtedy 10.5 mln hl wina, z czego wyeksportowano 3.4 mln hl. Pod względem wielkości upraw winorośli Niemcy były ...

                                               

XETRA

Xetra – system elektronicznego handlu papierami wartościowymi. System oparty został na bazie programu stworzonego dla Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych. Po raz pierwszy został użyty w listopadzie 1997, jest obsługiwany przez Deutsche Bö ...

                                               

Zagłębie Łużyckie

Zagłębie Łużyckie – region wydobycia węgla brunatnego w południowo-wschodniej części Niemiec, w okolicy Chociebuża, nad rzekami Czarną Elsterą i Sprewą. Eksploatacja ok. 150 mln ton rocznie, stopniowe ograniczanie wydobycia. Wybudowane są liczne ...

                                               

Centralny Bank Nigerii

Centralny Bank Nigerii – nigeryjski bank centralny z siedzibą w Abudży, otwarty w 1959 roku na podstawie Ustawy o Centralnym Banku Nigerii z 1958. Głównym celem banku jest zapewnienie stabilności cen i emisja waluty w Nigerii.

                                               

Zapora przełomu Challawa

Tama została zbudowana w latach 1990-1992, używając skał jako materiału konstrukcyjnego. Jest wysoka na 42 m i długa na 7.8 km, natomiast całkowita pojemność zbiornika wynosi 904 mln m³. Obszar zlewni zbiornika ma powierzchnię 3857 m².

                                               

Aliko Dangote

Aliko Dangote – nigeryjski biznesmen, założyciel i właściciel konglomeratu Dangote Group - jednego z największych zachodnioafrykańskich koncernów, działającego w Nigerii i kilku innych państwach w Afryce. Uznawany jest za najbogatszego Nigeryjczy ...

                                               

Giełda Papierów Wartościowych w Nigerii

Giełda Papierów Wartościowych w Nigerii - giełda papierów wartościowych w Lagos w Nigerii. Założona w roku 1960, pierwsze notowania rozpoczęły się 5 czerwca 1961. Według stanu na dzień 16 kwietnia 2015, na giełdzie notowane są akcje 192 spółek. C ...

                                               

Zapora Kiri

Zapora Kiri – zapora na rzece Gongola w północno-wschodniej części Nigerii, w stanie Adamawa. Ma długość 1.2 km, wysokość 20 m oraz całkowitą pojemność 615 mln m³ Została ukończona w 1982.

                                               

Kobo

Kobo – drobna moneta nigeryjska wprowadzona w 1973 r. jako 1/100 nowej waluty nairy, wchodzącej w miejsce funta nigeryjskiego, którego 1/100 był pens nigeryjski. W obiegu znajdują się monety o nominałach 1/2, 1, 5, 10 i 25 kobo.

                                               

Naira

Naira – jednostka monetarna Nigerii. 1 naira = 100 kobo. W obiegu znajdują się: monety o nominałach ½, 1, 5, 10, 25, 50 kobe oraz 1 naira, banknoty o nominałach 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 nair.

                                               

Przemysł petrochemiczny w Nigerii

Przemysł petrochemiczny w Nigerii – największy dział gospodarki Nigerii. Od końca lat 50. XX wieku, kiedy to Brytyjczycy odkryli pierwsze złoża ropy, nigeryjski przemysł petrochemiczny był niszczony przez konflikty polityczne i ekonomiczne. Ich p ...

                                               

Centralny Bank Nikaragui

Centralny Bank Nikaragui – nikaraguański bank centralny z siedzibą w Managua. Bank rozpoczął działalność 1 stycznia 1961 roku na mocy ustawy z 16 września 1960. W świetle art. 99 Konstytucji Nikaragui, do zadań banku centralnego należy regulowani ...

                                               

Córdoba (waluta)

Cordoba oro – waluta Nikaragui od 1912 roku. 1 cordoba oro = 100 centavos. W obiegu znajdują się: banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 córdob. monety o nominałach 5, 10, 25 i 50 centavos oraz 1 i 5 córdob.

                                               

Gazociąg Langeled

Gazociąg Langeled - podwodny rurociąg służący do przesyłu gazu ziemnego z norweskiego pola gazowego Ormen Lange do Wielkiej Brytanii. Do czasu zbudowania Gazociągu Północnego był najdłuższym na świecie rurociągiem podwodnym.

                                               

Innovation Norway

Innovation Norway - jest powołaną w 2004 państwową firmą promocji norweskiego handlu, turystyki i wynalazków, zastępując cztery dotychczas istniejące organizacje pozarządowe: Państwowy Urząd Konsultacyjny ds Wynalazców Statens veiledningskontor f ...

                                               

Norges Statsbaner

Vygruppen AS – norweski państwowy przewoźnik kolejowy z siedzibą w Oslo. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1883 roku. W 1996 roku przeszło reorganizację. Od tego czasu świadczy usługi przewozów kolejowych w większości Norwegii oraz częściowo a ...