Blog strona 456
                                               

Tajskie Centra Handlowe

Tajskie Centra Handlowe, sieć placówek promocji handlu Departamentu Promocji Handlu Ministerstwa Handlu Tajlandii. Sieć placówek obejmuje 5 placówek krajowych oraz 61 zagranicznych.

                                               

Bank Tanzanii

Bank Tanzanii – tanzański bank centralny z siedzibą w Dar es Salaam, otwarty 14 czerwca 1966 roku na mocy Ustawy o Banku Tanzanii z 1965. Bank działa w oparciu o Ustawę o Banku Tanzanii z 2006 roku, według której do jego głównych zadań należy peł ...

                                               

Koszmar Darwina

Koszmar Darwina. Opowiada o ekologicznych i społecznych skutkach przemysłu rybnego w mieście Mwanza w Tanzanii. Film miał prapremierę w 2004 na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Polska premiera miała miejsce w 2007 na festiwalu Afrykamera.

                                               

Szyling tanzański

Szyling tanzański – jednostka walutowa Tanzanii od 1966 roku. 1 szyling = 100 centów. Obecnie w obiegu znajdują się: monety o nominałach 50, 100, 200 i 500 szylingów. banknoty o nominałach 500, 1000, 2000, 5000 i 10000 szylingów. Inną walutą używ ...

                                               

Dinar tunezyjski

Dinar tunezyjski – jednostka walutowa Tunezji. 1 dinar = 1000 milimów. Monety występują w nominałach: 100 milimów, 5 dinarów. 5 milimów, 2 milimy, 2 dinary, 50 milimów, 20 milimów, 10 milimów, 1 milim, 1 dinar, 200 milimów, ½ dinara 500 milimów,

                                               

Frank tunezyjski

Frank tunezyjski – jednostka monetarna w Tunezji podczas pozostawania kraju pod protektoratem francuskim, emitowana w latach 1891–1957. Dzieliła się na 100 centymów. Po odzyskaniu niepodległości zastąpiona dinarem tunezyjskim.

                                               

Bank Osmański

Bank Osmański Bank Osmański powstał w 1856 roku w Galacie w Stambule jako spółka joint venture z udziałem brytyjskim, francuskiego BNP Paribas oraz rządu Imperium osmańskiego. W latach 1863-1924 funkcjonował pod nazwą Imperialny Bank Osmański. Ba ...

                                               

Błękitny potok

Błękitny potok – gazociąg biegnący po dnie Morza Czarnego, którym jest dostarczany gaz ziemny z Rosji do Turcji. Utworzony został przez spółkę joint venture rosyjskiego Gazpromu oraz włoskiej spółki Eni. W 2009 rozważano budowę drugiej nitki gazo ...

                                               

Nowa lira turecka

Nowa lira turecka – była jednostka monetarna Turcji, obowiązująca od 1.01.2005 do 31.12.2008, zastąpiła lirę turecką. Nowa lira dzieliła się na 100 nowych kuruszy. Obecnie, od 1 stycznia 2009 weszły w obieg liry tureckie. Nowe liry tureckie należ ...

                                               

Plan pięcioletni (Turcja)

Plan pięcioletni - plan gospodarczy Mustafy Kemala Atatürka na lata 1930–1935, którego głównym założeniem było dążenie do samodzielności gospodarczej Turcji. Część planu została sfinansowana przez ZSRR w nadziei przeciągnięcia Turcji na komunizm. ...

                                               

Podatek majątkowy (1942)

Podatek majątkowy,tur. Varlık Vergisi – podatek, którego wartość była wyliczona na podstawie posiadanego majątku, ustanowiony w Turcji 11 listopada 1942.

                                               

Turbo (guma)

Turbo – guma do żucia wyprodukowana przez turecką firmę Kent. Gumy do żucia zawierały wkładki-obrazki ze zdjęciami samochodów, motocykli i innych środków transportu. Były popularne wśród dzieci i młodzieży pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ...

                                               

Zapora Atatürka

Zapora Atatürka – tama i sztuczne jezioro na rzece Eufrat w regionie Anatolia Południowo-Wschodnia w Turcji. Budowana od 1983 roku, została oddana do użytku w 1992 roku. Koszt budowy wyniósł ok. 1.4 miliarda USD. Nazwana od imienia Mustafy Kemala ...

                                               

Awaza

Awaza – kurort w budowie, położony na wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego, ok. 12 km na południowy zachód od miasta Turkmenbaszy w Turkmenistanie. Powstał w 2009 roku na polecenie prezydenta kraju Gurbanguly Berdimuhamedowa. Istnieją plany znac ...

                                               

Dolar Tuvalu

Dolar Tuvalu – oficjalna waluta Tuvalu. W latach 1966 – 1976, Tuvalu używało dolara australijskiego, ale w 1976 r. zaczęło wprowadzać w obieg własne monety, które dziś na równi funkcjonują razem z pieniędzmi australijskimi. Nie jest to jednak sam ...

                                               

Bank Ugandy

Bank Ugandy – ugandyjski bank centralny z siedzibą w Kampali. Bank rozpoczął działalność 15 sierpnia 1966. 100% udziałów w banku posiada rząd Ugandy. Oddziały banku znajdują się w Kampali, Jinja, Mbale, Gulu i Mbarara.

                                               

Move to the Left

Move to the Left – kierunek polityki zwrotu w stronę socjalizmu obrany przez prezydenta Ugandy Miltona Obote w okresie 1968–1971. Obote definiował zwrot w lewo następująco: Polityka nie została ostatecznie w pełni wprowadzona w życie – w 1971 rok ...

                                               

Szyling ugandyjski

Szyling ugandyjski – oficjalna jednostka płatnicza Ugandy. Została wprowadzona jako oficjalna waluta Ugandy w 1967 r. na miejsce szylinga wschodnioafrykańskiego. Do 1975 r. kurs szylinga był ściśle związany z kursem amerykańskiego dolara, później ...

                                               

Gospodarka Ukrainy

Gospodarka Ukrainy Na Ukrainie występuje ponad 90 rodzajów kopalin użytecznych, dotychczas odkryto 8 tys. złóż. Zasoby naturalne dzielone są na trzy grupy: zasoby paliwowe energetyczne, rud metali i niemetaliczne. Na terytorium Ukrainy skoncentro ...

                                               

Audyt sprawozdania finansowego na Ukrainie

Audyt sprawozdania finansowego na Ukrainie – badanie danych księgowych oraz wskaźników sprawozdania finansowego jednostki w celu nagromadzenia wystarczających dowodów dających podstawę do wydania niezależnej opinii przez biegłego rewidenta o rzet ...

                                               

Bałtycka Ukraina

Bałtycka Ukraina – koncepcja obecności gospodarczej, społecznej, politycznej i ekologicznej Ukrainy, zainicjowana w 2007 roku przez Zarząd Portu Morskiego w Elblągu przy współpracy z kijowskim tygodnikiem "Dzerkało Tyżnia”, Uniwersytetem Bałtycki ...

                                               

Karbowaniec

Karbowaniec – jednostka pieniężna Ukrainy w latach 1918–1920, 1942–1944, 1992–1996. Historycznie, określeniem "Karbowaneć” nieoficjalnie nazywano na terenie Ukrainy rosyjskiego rubla. Podczas Pierwszej Republiki 1917–1920 karbowaneć został oficja ...

                                               

Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy

Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy – odnosi się do wielu sporów pomiędzy rosyjskim dostawcą gazu Gazpromem a Ukrainą, szczególnie w zakresie dostaw gazu ziemnego, jego cen i długów. Spory te są zagrożeniem dostaw gazu do wielu krajów europejskich ...

                                               

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Zakarpacie"

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Zakarpacie” – strefa ekonomiczna utworzona w 2001 roku na Ukrainie na obszarze Obwodu Zakarpackiego. Jej istnienie przewidziano na okres 30 lat; została jednak zlikwidowana 31 marca 2005 roku. Zasięgiem obejmowała re ...

                                               

System nawadniający Ukrainy

System nawadniający Ukrainy. Ponieważ w południowych i wschodnich częściach Ukrainy odnotowuje się deficyt wody, związany zarówno z suchym klimatem, jak i niefrasobliwą, rozrzutną gospodarką, stworzono wielkie systemy nawadniające, dostarczające ...

                                               

Truskawiecka

Truskawiecka – naturalna akratopega i woda słodka wydobywana w uzdrowisku Truskawiec, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie. Właścicielami marki są IDS Borjomi International oraz Zakład Wód Mineralnych Naftusia.

                                               

Gospodarka Unii Europejskiej

Gospodarka Unii Europejskiej – gospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12.279 biliona €, co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej b ...

                                               

Agenda 2000

Agenda 2000 – nazywana również pakietem Santera, ponieważ została przedłożona Parlamentowi Europejskiemu przez Jacques’a Santera. Jest to poprzedzony przez tzw. Białą Księgę, a opublikowany przez Komisję Europejską 18 lipca 1997 r. pakiet reform, ...

                                               

Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki

Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekono ...

                                               

Basel II

Basel II – zrewidowana wersja powstałej w 1988 r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Intencją Nowej Umowy Kapitałowej jest wzmocnien ...

                                               

BusinessEurope

BusinessEurope Konfederacja Europejskiego Biznesu - stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r. W 2008 roku BusinessEurope obchodziło 50. rocznicę istnienia, ma 39 członków z 34 krajów, wliczając w to kra ...

                                               

Ceny instytucjonalne

Ceny instytucjonalne – ceny, określane przez Radę Unii Europejskiej na wniosek komisji na początku kampanii handlowej. Są one ukształtowane zazwyczaj na poziomie znacznie przewyższającym ceny światowe. Utrzymanie na rynku wspólnoty tak ustalonego ...

                                               

Europa 2020

Europa 2020 – strategia przyjęta 3 marca 2010 roku przez Komisję Europejską w celu stymulowania rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Europa 2020 została przedstawiona jako komunikat Komisji w dokumencie COM2010 2020. Stanowi kontynuację strategi ...

                                               

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego – jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii Europejskiej. ERRS posiada Radę Generalną, Komitet Sterujący, Sekretariat, Doradczy Komitet Naukowy oraz Dora ...

                                               

Europejska Sieć Przekazu Informacji

Europejska Sieć Przekazu Informacji IRCN) Pierwsze Centra Przekazu Informacji IRC powstały w roku 1995, ze wsparciem Europejskiej Komisji. Celem głównym IRCN jest stworzenie europejskiej platformy mającej na celu ułatwienie transferu wiedzy i tec ...

                                               

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI – instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Lu ...

                                               

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach 8–9 grudnia 1989 roku. Koncepcja jego powstania została przedstawiona już 25 października 1989 ...

                                               

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, stanowiące alternatywę dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. Jest rodzajem postępowania sądowego służącego ...

                                               

Interreg

Interreg – inicjatywa wspólnotowa, której głównym celem jest dążenie do tego aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej, a możliwa współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą. W ...

                                               

Jednolity rynek

Jednolity rynek – wspólny rynek Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie na terenie UE i uczestniczących w nim państw trzecich tzw. czterech swobód, czyli: swobodnego przepływu kapitału swobodnego przepływu towarów swobodnego przepływu u ...

                                               

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises

JEREMIE – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejs ...

                                               

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych – organ powołany 6 czerwca 2001 roku, przez Komisję Europejską, przekształcony w Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dniem 1 stycznia 2011 roku. W skład komitetu ...

                                               

Kryteria kopenhaskie

Kryteria kopenhaskie – zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielimy je na kryteria polityczne ...

                                               

LIFE

LIFE - instrument finansowy Unii Europejskiej funkcjonujący w latach 1992-2006, finansujący projekty z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Od 2008 r. został zastąpiony przez nowy instrument LIFE+, o nieco zmodyfikowanych zasadach. W ra ...

                                               

LIFE+

LIFE+ - instrument finansowy Unii Europejskiej funkcjonujący od 2007 roku. Zastąpił poprzednio funkcjonujący, podobny instrument LIFE. LIFE+ finansuje w 50-75 procentach projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym w szczególności proj ...

                                               

Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego

Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Beł ...

                                               

NAIDES

NAIDES - to zintegrowany europejski program działań na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej ogłoszony przez Komisję Europejską ds. Transportu 17 stycznia 2006 roku. Program działań skupia się na pięciu obszarach strategicznych: stworzenie korzystnyc ...

                                               

PIIGS

PIIGS, PIIGGS, wcześniej PIGS – skrótowiec określający państwa o złej sytuacji budżetowej. Akronim PIGS pierwotnie oznaczał P ortugal, I taly, G reece, S pain. W związku z sytuacją gospodarczą od 2010 dołączono kolejne I oznaczające I reland, two ...

                                               

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

Podstawy Wsparcia Wspólnoty jest to dokument przyjęty przez Komisję Europejską po porozumieniu się z danym państwem członkowskim i dokonaniu oceny merytorycznej Narodowego Planu Rozwoju. Dokument ten zawiera różnego rodzaju strategie i priorytety ...

                                               

Polityka rynku wewnętrznego

Polityka rynku wewnętrznego – jedna z unijnych polityk opierająca się na utworzonym wspólnym rynku wewnętrznym. Pierwsze kroki ku jego utworzeniu poczyniono już w latach 60., tworząc unię celną. Stopniowo odchodzono jednak od tej idei na rzecz in ...