Blog strona 473
                                               

Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Euroazjatycka Unia Gospodarcza – wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do unii dołączyły także Armenia i Kirgistan. W 2019 roku do strefy wolnego handlu przystąpiła Serbi ...

                                               

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ESWH, EFTA – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 roku na mocy konwencji sztokholmskiej, mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi między państwami c ...

                                               

Forum dyskusyjne IBSA

Forum dyskusyjne IBSA – trójstronne zgrupowanie międzynarodowe, odpowiedzialne za promowanie międzynarodowej współpracy między Indiami, Brazylią i Republiką Południowej Afryki. 6 czerwca 2003 Yashwant Sinha minister spraw zagranicznych Indii, Cel ...

                                               

G20

G20 − grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem jest dyskusja nad wspólną polityką finansową. Członkowie spotykają się raz do roku, a ich reprezentantami są ministrowie finansów. Z zasady należą do niej najbogatsze państwa na świecie, je ...

                                               

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie. Ma za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego zwłaszcza państw rozwijających się, handlu międzynarodoweg ...

                                               

Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina

Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina – organizacja międzynarodowa o profilu naukowo-technicznym skupiająca 47 państw. Utworzona na mocy porozumienienia podpisanego przez 35 państw 3 kwietnia 2001. Zastąpiła Międzynarodowe Biuro Winorośli i ...

                                               

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – utworzony na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką projekt mający na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką W ...

                                               

Międzyrządowy Komitet Ekonomiczny

Międzyrządowy Komitet Ekonomiczny - organ WNP podporządkowany Radzie Szefów Państw oraz Radzie Szefów Rządów. Najważniejszym jego celem jest wykonywanie prac na rzecz unii gospodarczej państw członkowskich: rozwijanie infrastruktury, harmonizacja ...

                                               

Nordycki Bank Inwestycyjny

Nordycki Bank Inwestycyjny – instytucja finansowa utworzona przez Danię, Norwegię, Szwecję, Finlandię oraz Islandię. Bank rozpoczął swoją działalność w 1976 r. Obecnie do grona państw skupionych wokół instytucji należą również republiki bałtyckie ...

                                               

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej – organizacja międzynarodowa powstała 16 kwietnia 1948 r. w celu koordynacji sprawnego funkcjonowania planu Marshalla i stabilizacji kursu waluty. Została założona przez 16 państw uczestniczących w ...

                                               

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Powstała w 1966 roku jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jako organizacja wyspecjalizowana działa od 1986 r. Główną siedzibą organizacji jest Wiedeń. Cele organizacji: pomoc przy moder ...

                                               

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w ...

                                               

Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego

Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego – organizacja międzynarodowa powstała w 1992 roku z inicjatywy Turcji, skupiająca kraje położone w regionie Morza Czarnego.

                                               

Stowarzyszenie Mont Pelerin

Stowarzyszenie Mont Pèlerin – pozarządowa organizacja międzynarodowa złożona z ekonomistów, filozofów, historyków, politologów oraz innych intelektualistów, którym bliska jest ideologia klasycznego liberalizmu w sferze ekonomicznej i politycznej. ...

                                               

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, w skrócie CEFTA – porozumienie podpisane 21 grudnia 1992 r. w Krakowie. Sygnatariuszami porozumienia były pierwotnie trzy kraje: Czechosłowacja, Polska i Węgry.

                                               

Światowa Organizacja Celna

Światowa Organizacja Celna, ang. World Customs Organization, WCO – międzynarodowa organizacja rządowa powstała w 1950 pod nazwą "Rada Współpracy Celnej” stawiająca sobie za cel zapewnienia możliwie jak największej zgodności pomiędzy systemami tar ...

                                               

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, została powołana w 1994 w Marrakeszu, w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Porozumienie ust ...

                                               

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – porozumienie gospodarcze podpisane 29 kwietnia 2006 w Hawanie przez prezydenta Kuby Fidela Castro, prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza i prezydenta Boliwii Evo Moralesa. Powstała z inicjatyw ...

                                               

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych – umowa międzynarodowa zawarta w Bernie 9 września 1886. Była to pierwsza umowa w sprawie respektowania praw autorskich pomiędzy suwerennymi krajami. Powstała z inspiracji Wiktora H ...

                                               

Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu − umowa międzynarodowa podpisana dnia 4 stycznia 1960 przez siedem państw europejskich w Sztokholmie. Konwencja powołała do życia Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Depozy ...

                                               

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym – międzynarodowy traktat określający ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sygnatariuszami. Konwencja ta została sporządzona 8 listopada 1968 roku w Wiedniu. Rada Państwa PRL ratyf ...

                                               

Konwencja z Buenos Aires

Konwencja z Buenos Aires – umowa międzynarodowa podpisana 11 sierpnia 1910 w stolicy Argentyny. Jej zasadniczym celem było uregulowanie kwestii praw autorskich na terenie obu Ameryk. Pojawiło się w niej po raz pierwszy słynne sformułowanie: all r ...

                                               

Konwencja z Jaunde

Konwencja z Jaunde – porozumienie handlowe podpisane w stolicy Kamerunu, Jaunde, przez Wspólnotę Europejską i stowarzyszone z nią kraje Afryki oraz Madagaskar.

                                               

Protokoły Genewskie

4 października 1922 roku podpisano trzy dokumenty zwane Protokołami Genewskimi. W pierwszym z nich Wielka Brytania, Francja, Czechosłowacja i Włochy zobowiązały się strzec niepodległości Austrii, a rząd wiedeński zobowiązał się definitywnie respe ...

                                               

Radziecko-niemiecka umowa handlowa (1939)

Radziecko-niemiecka umowa handlowa z 1939 r. – porozumienie dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszą. Podpisane 19 sierpnia 1939 roku w Berlinie jako umowa kompensacyjno-kredytowa, kilka dn ...

                                               

Radziecko-niemiecka umowa handlowa (1940)

Radziecko-niemiecka umowa handlowa z 1940 r. – porozumienie dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Związkiem Radzieckim i III Rzeszą, podpisane w Moskwie 11 lutego 1940. Była ona przedłużeniem wcześniejszej radziecko-niemieckiej umowy handlowej pod ...

                                               

Traktat Methuena

Traktat Methuena - porozumienie handlowe pomiędzy Portugalią a Anglią, podpisane 27 grudnia 1703. Układ handlowy pomiędzy Anglią a Portugalią był dziełem dyplomaty angielskiego, Johna Methuena 1650-1706. Stronę portugalską reprezentował Manuel Te ...

                                               

Traktat o wolnym handlu pomiędzy Brytyjską Ameryką Północną a USA

Traktat o wolnym handlu pomiędzy Brytyjską Ameryką Północną a USA - umowa handlowa zawarta pomiędzy Wielką Brytanią a USA, podpisana w 1854, a obowiązująca do 1866, regulująca całokształt stosunków gospodarczych pomiędzy koloniami Nową Fundlandią ...

                                               

Traktat z Kanagawy

Traktat z Kanagawy ; ang.: Convention of Peace and Amity between the United States of America and the Empire of Japan; Traktat o pokoju i przyjaźni pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi, lub w skrócie 神奈川条約 Kanagawa Jōyaku) – został podpi ...

                                               

TRIPS

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmio ...

                                               

Układ w Rapallo

Układ w Rapallo – umowa międzynarodowa zawarta 16 kwietnia 1922 pomiędzy Rzeszą Niemiecką a RFSRR we włoskim mieście Rapallo. Układ podpisali: Gieorgij Cziczerin, ówczesny komisarz spraw zagranicznych RFSRR i Walther Rathenau, minister spraw zagr ...

                                               

Układ z Kotonu

Układ z Kotonu, – podpisany przez Wspólnoty europejskie i 77 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku 23 czerwca 2000 w Kotonu, zawarty na 20 lat. Łączy w sobie aspekt polityczny, handlowy i rozwojowy. Zawiera klauzulę umożliwiającą dokonywanie okresow ...

                                               

Costa Rica Cola

Costa Rica Cola – pierwsza na świecie cola, pochodząca ze Sprawiedliwego Handlu. Jest produkowana przez El Puente GmbH we współpracy z Premium Cola, niemieckim alternatywnym producentem napojów. Jej najważniejszy ilościowo poza wodą składnik – cu ...

                                               

Fairtrade

Fairtrade to nazwa systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu organizacji Fairtrade International. Aby uzyskać certyfikat Fairtrade, produkt musi być wyprodukowany przez organizacje producenta: najczęściej spółdzielnię prod ...

                                               

Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu - kampania społeczna mająca na celu promowanie idei sprawiedliwego handlu, zapoczątkowana w 2000 przez entuzjastów sprawiedliwego handlu z miasta Garstang w Wielkiej Brytanii. Dzięki pracy wolontariuszy ...

                                               

Oxfam

Oxfam – międzynarodowa organizacja humanitarna, zajmującą się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się. W roku 2017 w skład konfederacji wchodziło 20 organizacji. Oxfam został założony w 1942 roku w Wielkiej Brytanii jako Ox ...

                                               

Operacja Bernhard

Operacja "Bernhard” – kryptonim tajnego niemieckiego programu, opracowanego podczas II wojny światowej w celu destabilizacji brytyjskiej gospodarki poprzez wpuszczenie na brytyjski rynek ogromnych ilości sfałszowanych banknotów o nominałach 5, 10 ...

                                               

Wojna celna między Królestwem Polskim a Królestwem Prus

Wojna celna między Królestwem Polskim a Królestwem Prus – wojna celna pomiędzy Królestwem Polskim a Królestwem Prus w latach 1823–1825. Przyczyniła się do budowy Kanału Augustowskiego. Początkiem wojny celnej był zakaz importu z Prus wyrobów prze ...

                                               

Wojna celna między Polską a Niemcami

Do połowy lat 1920. handel z Niemcami stanowił blisko połowę wolumenu polskiego handlu zagranicznego, przy czym Niemcy były odbiorcą blisko 80% wydobywanego w Polsce węgla. Stosunki polityczne pomiędzy oboma państwami utrzymywały się w stanie nie ...

                                               

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej – reguluje stosunki gospodarcze między Unią Europejską a państwami trzecimi. Oddziałuje na rozmiary, kierunki oraz strukturę obrotów handlowych UE z zagranicą.

                                               

Cena progowa

Cena progowa – stosowana między innymi w handlu zbożem w ramach Polityki Rolnej – to minimalna cena, po której produkt importowany z krajów trzecich można sprzedawać na rynku Wspólnot Europejskich. Cena dobra importowanego może być każdorazowo po ...

                                               

Strefa wolnego handlu Unii Europejskiej

Strefa wolnego handlu Unii Europejskiej zawiązana w 1958 roku strefa wolnego handlu. Prawne umocowanie nowej strefy zostało w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W 1968 r. strefa wolnego handlu EGW zastąpiona została silnie ...

                                               

Unia celna Unii Europejskiej

Unia celna Unii Europejskiej – unia celna utworzona w dn. 1 lipca 1968 r. przez sześć państw ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Obecnie jej członkami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Andora, San Marino i Turcja.

                                               

Afrykański Bank Rozwoju

Afrykański Bank Rozwoju – finansowa organizacja międzynarodowa, powstała dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej, w celu finansowania wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny ...

                                               

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastruktualnych – proponowana międzynarodowa instytucja finansowa, skupiająca się na wspieraniu budowy infrastruktury w regionie Azji i Pacyfiku przy równoczesnym nacisku na rozwiązania ekologiczne. Propozycja utworze ...

                                               

Azjatycki Bank Rozwoju

Azjatycki Bank Rozwoju – finansowa organizacja międzynarodowa, która powstała w 1966 roku w celu wspierania rozwoju gospodarczego i polepszenia warunków życia w rozwijających się państwach azjatyckich. Główna siedziba organizacji mieści się w Man ...

                                               

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych) – najstarszy bank międzynarodowy, utworzony 17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze, jako efekt realizacji Planu Younga. Pierwotnie jego głównym celem było zarządzanie środkami wynikającymi z reparacji wojenny ...

                                               

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja gwarantująca depozyty banków i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy u ...

                                               

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od n ...

                                               

Cash Group

CashGroup – inicjatywa prywatnych banków działających na terenie Niemiec, która ma umożliwiać ich klientom wypłacanie pieniędzy z "obcych" bankomatów bez prowizji i opłat. Cash Group była odpowiedzią na hegemonię sieci kas oszczędnościowych Spark ...