Blog strona 474
                                               

Orkla

Orkla – norweski holding – koncern przemysłowy, działający głównie w Skandynawii, przede wszystkim w zakresie dóbr konsumpcyjnych, chemikaliów, a także na rynku finansowym. Dochody grupy Orkla wyniosły w 2004 roku 32 miliardy koron norweskich, a ...

                                               

OVB Holding

OVB – europejskie przedsiębiorstwo doradztwa i pośrednictwa finansowo-majątkowego. Sposób działania firmy polega na pośredniczeniu między jej klientami a firmami z rynku finansowego samo OVB nie oferuje własnych produktów finansowo-majątkowych. O ...

                                               

Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń

Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń – instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w II Rzeczypospolitej funkcjonująca w latach 1922–1939 i sprawująca nadzór nad systemem prywatnych i państwowych ubezpieczeń majątkowych. Utworzony 22 września 1922 z poł ...

                                               

Parabank

Parabank – podmiot prowadzący działalność charakterystyczną dla banków w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe. Działalność instytucji parabankowych uzupełnia system banków komercyjnych i spółdzielczych. We współczesnym systemie finansowym, p ...

                                               

Pioneer Investments

Pioneer Investments – istniejąca od 1928 r. wspólna marka dla spółek z grupy Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Investments jest globalną firmą inwestycyjną posiadającą swoje biura w 28 krajach, w których zatrudnia ponad 2000 pracowni ...

                                               

Porsche Holding

Porsche Holding - to austriacka firma zajmująca się sprzedażą samochodów marki Porsche oraz marek należących do Volkswagena, jak również usługami finansowymi.

                                               

Pożyczkodawca instytucjonalny

Pożyczkodawca instytucjonalny – instytucja lub organizacja, która występując w roli pożyczkodawcy dostarcza pożyczkobiorcy środków pieniężnych. W zamian za dostarczenie środków pieniężnych pożyczkodawca instytucjonalny otrzymuje wynagrodzenie w p ...

                                               

Pracowniczy program emerytalny

Pracowniczy program emerytalny – zbiór umów tworzących dodatkową dobrowolną formę oszczędności emerytalnych. W ramach pracowniczego programu emerytalnego pracodawca odprowadza składki podstawowe za swoich pracowników – uczestników PPE wysokości n ...

                                               

Prime broker

Prime broker – instytucja kredytowa, regulowane przedsiębiorstwo inwestycyjne lub inny podmiot podlegający regulacji ostrożnościowej i stałemu nadzorowi, oferujące inwestorom branżowym usługi polegające głównie na finansowaniu lub przeprowadzaniu ...

                                               

Profi Credit Polska

Firma działa na polskim rynku od 1994 roku. Początkowo prowadziła działalność pod nazwą Profi Real Poland i zajmowała się odzyskiwaniem wierzytelności i skupowaniem nieruchomości. Od 2004 roku firma udziela pożyczek pozabankowych. W 2008 roku nas ...

                                               

Provident Polska

Provident Polska SA – instytucja finansowa oferująca pożyczki, będąca częścią międzynarodowej grupy International Personal Finance. Jest spółką publiczną notowaną – w ramach tzw. notowania równoległego – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsz ...

                                               

Raiffeisen-Leasing

Raiffeisen-Leasing GmbH – austriackie przedsiębiorstwo finansowe specjalizujące się w leasingu podmiotom gospodarczym. Udziałowcami spółki są Raiffeisen Zentralbank i banki landowe grupy Raiffeisen. Przedsiębiorstwo ma obecnie 2012 zawartych 51 3 ...

                                               

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego została zobowiązana do powołania Sądu Polubownego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Sąd Polubowny przy KNF został ...

                                               

Standard Life

Standard Life plc - brytyjska firma inwestycyjna z siedzibą główną w Edynburgu, prowadząca operacje finansowe na całym świecie. Oddziały firmy znajdują się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Kanadzie, Chinach i Indiach, a od paźdz ...

                                               

State Street

State Street Corporation – amerykańska korporacja finansowa z siedzibą w Bostonie. Jeden z największych światowych dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Powstał w 1792 roku. W roku 1974 został utworzony bank komercyjny, kt ...

                                               

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych – według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mają prawo do używan ...

                                               

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi – wyspecjalizowany organ nadzoru nad funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi utworzony na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jako element reform ...

                                               

Visa

Visa Inc. – amerykańska spółka i organizacja członkowska zajmująca się wydawaniem kart płatniczych, powstała w 1958 roku pod nazwą BankAmericard. Pierwsza karta została wydana w roku 1958 przez Bank of America. Visa Inc. zadebiutowała na nowojors ...

                                               

Wielka czwórka (audyt)

Wielka czwórka – określenie oznaczające cztery największe firmy zajmujące się audytem finansowym przedsiębiorstw. Wielką czwórkę tworzą: Deloitte wcześniej Deloitte & Touche PricewaterhouseCoopers PwC powstała z połączenia Price Waterhouse i Coop ...

                                               

Wonga.com

Wonga.com – brytyjskie przedsiębiorstwo oferujące pożyczki krótkoterminowe. Pierwsza strona internetowa Wonga.com wystartowała w 2007 roku w Wielkiej Brytanii. Wonga ma swoje biura ma w Londynie, Kapsztadzie, Toronto, Dublinie i w Warszawie. Stro ...

                                               

Izba gospodarcza

Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z dnia 30 maj ...

                                               

Izba Gospodarcza "Śląsk”

Izba Gospodarcza "Śląsk” – izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze przede wszystkim z Górnego i Dolnego Śląska. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Międzywojewódzka Izba Gospodarcza "Śląsk”, powołana z ...

                                               

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie”

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie” – organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca przedsiębiorstwa branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce.

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego – izba gospodarcza powstała na bazie Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy, służąca obronie interesów, rozwoju i poprawie warunków prowadzenia działalności przez podmioty gos ...

                                               

Izba rolnicza

Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych {KRIR}. Rada posiada osobowość prawną, a w jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych i po jednym delegacie z każdej izby. Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, sena ...

                                               

Krakowska Kongregacja Kupiecka

Krakowska Kongregacja Kupiecka – zrzeszenie funkcjonujące na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie gospodarczym niektórych podmiotów gospodarczych. Historia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej sięga 1410 roku, kiedy to powstała "Krakows ...

                                               

Polska Izba Gospodarcza Czystości

Polska Izba Gospodarcza Czystości – instytucja samorządu gospodarczego, reprezentująca przedsiębiorstwa branży profesjonalnego utrzymania czystości w Polsce.

                                               

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki – organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca przedsiębiorstwa i placówki naukowe przemysłu elektrotechnicznego w Polsce.

                                               

Polsko-Irańska Izba Gospodarcza

Polsko-Irańska Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją non-profit, która promuje i wspiera polsko-irańską współpracę gospodarczą.

                                               

Polsko-Irańska Rada Biznesu

Polsko-Irańska Rada Biznesu – izba handlowa w formie stowarzyszenia, utworzona w 2015, której zadaniem jest inicjowanie i wspieranie rozwoju relacji gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Islamską Republiką Iranu. Rada zako ...

                                               

Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza

Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, której celem jest wsparcie firm członkowskich, a także innych zainteresowanych firm w podejmowaniu wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami z obydwu krajów, a w rezultacie wspomaganie rozwoju stosunków gospo ...

                                               

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – izba gospodarcza powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność g ...

                                               

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich – stowarzyszenie powołane 4 stycznia 1997 roku w celu rozwoju i doskonalenia hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce. W skład związku wchodzą hodowcy z państwowych stadnin w Białce, Janowie Podlaskim, K ...

                                               

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich – stowarzyszenie miłośników, hodowców i użytkowników koni półkrwi angloarabskiej. Związek został zarejestrowany 11 września 2003 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Siedzibą Związku jest Białka. Pierwsze wa ...

                                               

Centrum Eksploatacji Kolei Dużych Prędkości Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Centrum Eksploatacji Kolei Dużych Prędkości Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu o charakterze dydaktyczno-badawczym. Ce ...

                                               

Eurail

Eurail Group G.I.E. – międzynarodowe przedsiębiorstwo kolejowe odpowiedzialne za zarządzanie i marketing biletów kolejowych na przejazdy wielokrotne po 31 krajach europejskich: Interrail Pass i Eurail Pass. Siedziba spółki znajduje się w Utrecht, ...

                                               

Europejska Agencja Kolejowa

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej – agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004, by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym or ...

                                               

Fundacja Pro Kolej

Fundacja prezentuje potencjał i potrzeby podmiotów kolejowych i użytkowników kolei. Swój przekaz m.in. za pośrednictwem mediów kieruje do społeczeństwa i przedsiębiorców, polityków oraz krajowej i europejskiej administracji. Dzięki doświadczeniu ...

                                               

Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa – instytut badawczy, którego główną działalnością jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-badawczych związanych z transportem kolejowym. Jego siedziba znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, na Grochow ...

                                               

Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor” – jedyny w Polsce instytut badawczy kompleksowo realizujący prace związane z projektowaniem, konstruowaniem i badaniami pojazdów szynowych. Jednostka powstała 1 września 1945 w Pozna ...

                                               

Organizacja Współpracy Kolei

Organizacja Współpracy Kolei, – organizacja międzynarodowa założona w Sofii w dniu 28 czerwca 1956 na posiedzeniu ministrów kierujących transportem kolejowym. Jest to organizacja założona przez państwa Bloku Wschodniego. Jako organizacja międzyrz ...

                                               

RailNetEurope

RailNetEurope – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności ...

                                               

Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej

Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami z ...

                                               

UIC

UIC, Międzynarodowy Związek Kolei – organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922, zaś jej siedziba znajduje się w Paryżu. W UIC obowiązują ...

                                               

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej – instytucja zrzeszająca 75 przedsiębiorstw kolejowych i infrastruktury z Unii Europejskiej, krajów kandydujących, jak również z krajów Bałkanów Zachodnich, Norwegii i Szwajcari ...

                                               

Związek Pracodawców Kolejowych

Związek Pracodawców Kolejowych – organizacja branżowa zrzeszająca 31 podmiotów gospodarczych, głównie Grupy PKP. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie dialogu społecznego ze stroną społeczną oraz realizacja przywileju ulg przejazdowych dla kolejarzy.

                                               

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów – niezależna organizacja pozarządowa, o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. Powstała w 1981 roku i obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski p ...

                                               

Grant Thornton

Grant Thornton International Ltd – organizacja zrzeszająca niezależne firmy świadczące usługi audytorskie i doradcze. Działa w 120 państwach, zatrudniając ponad 35 000 pracowników. Przychody globalne Grant Thornton International w 2012 roku wynio ...

                                               

Stiftung Warentest

Stiftung Warentest – fundacja, z siedzibą w Berlin-Tiergarten, założona w 1964 przez rząd niemiecki jako instytut, którego zadaniem jest przeprowadzanie porównawczych testów produktów i usług. Jest całkowicie niezależnych organem, a zatem nikt ni ...

                                               

American Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping - amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne powstałe w 1867 roku, z siedzibą centrali w Houston. Pod obecną nazwą działa od roku 1898. ABS ma uprawnienia do wystawiania dokumentów i świadectw międzynarodowych. Wydaje wła ...