Blog strona 478
                                               

Polityka demograficzna

Polityka demograficzna – wszelkie działania państwa i jego instytucji, mające na celu ukształtowanie takich stosunków ludnościowych, aby osiągnięta została określona liczba oraz struktura ludności. Używając odpowiednich bodźców państwo wpływa zat ...

                                               

Córy królewskie

Córy królewskie – młode kobiety wysłane z Francji metropolitarnej do Nowej Francji w latach 1663–1673. Organizatorami wyjazdów byli król Ludwik XIV i minister Jean-Baptiste Colbert. Na terenie kolonii koordynatorem przyjazdów był intendent Jean T ...

                                               

George Drysdale

George R. Drysdale – brytyjski seksuolog, brat Charlesa Roberta Drysdalea. George Drysdale zajmował się dziełami Thomasa Malthusa. Podobnie jak William Thompson, opowiadał się za rozwojem seksualnym i, jak Charles Bradlaugh, za kontrolą populacji ...

                                               

Krzyż Matki

Krzyż Honorowy Niemieckiej Matki, nazwa skr.: Krzyż Matki – niemieckie odznaczenie w formie krzyża ustanowione przez Adolfa Hitlera 16 grudnia 1938 w drodze rozporządzenia. Przyznawany był wielodzietnym matkom w trzech klasach, wykonanych w metal ...

                                               

Order "Macierzyńska sława”

Order "Macierzyńska sława” – radziecki order cywilny ustanowiony dla nagradzania matek. Order został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 8 lipca 1944 roku. Statut orderu i jego opis został ustalony dekretem Rady Najwyższej z dnia 18 sierp ...

                                               

Matka-bohater

Matka-bohater – wysoki tytuł honorowy i order ZSRR, który ustanowiono w 1944 roku. Nadawany był w latach 1944–1991 matkom, które urodziły i wychowały 10 dzieci. Tytuł honorowy Matki-bohatera został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej Z ...

                                               

Medal Macierzyństwa

Medal Macierzyństwa – radziecki medal cywilny ustanowiony dla nagradzania matek, które urodziły i wychowały 5-6 dzieci. Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 8 lipca 1944 roku. Równocześnie zostały ustanowione Order Macierzyńsk ...

                                               

Order Rodzicielskiej Chwały

Order Rodzicielskiej Chwały – rosyjskie odznaczenie państwowe przyznawane rodzicom wychowującym siedmioro i więcej dzieci. Przyznawany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej.

                                               

Polityka narkotykowa

Polityka narkotykowa – ogół działań i regulacji ze strony państwa mających wpływać na spożycie narkotyków w społeczeństwie i jego negatywne skutki. Może w różnym stopniu opierać się na działaniach policyjnych, edukacyjnych lub związanych z redukc ...

                                               

Jednolita konwencja o środkach odurzających

Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku – umowa międzynarodowa, zawarta w celu ograniczenia dostępu do przetworów konopi, kokainy i narkotyków opioidowych w celach pozamedycznych. Zgodnie z wymogami art. 41 weszła w życie 30 dni p ...

                                               

Konwencja o substancjach psychotropowych

Konwencja o substancjach psychotropowych – umowa międzynarodowa z 1971 roku, której celem jest ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych w celach pozamedycznych. Weszła w życie 16 sierpnia 1976 r. Stronami są 184 państwa, depozytariuszem ...

                                               

Konwencja o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku – umowa międzynarodowa ONZ, której celem jest ograniczenie dostępu do prekursorów niezbędnych do nielegalnej produkc ...

                                               

Polityka Korei Północnej wobec narkotyków

Polityka Korei Północnej wobec narkotyków jest bardzo liberalna w porównaniu do innych państw na świecie, pomimo wprowadzonej w 2002 roku kary śmierci za przestępstwa narkotykowe. Metamfetamina jest traktowana w Korei Północnej jako lekarstwo na ...

                                               

Legalność marihuany w Unii Europejskiej

Status prawny marihuany do ogólnego lub rekreacyjnego użytku jest w dużym stopniu zróżnicowany w różnych krajach Unii Europejskiej. Posiadanie konopi indyjskich jest uznawane w większości krajów jako przestępstwo. Jednak część państw zdekryminali ...

                                               

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odur ...

                                               

Wojna z narkotykami

Wojna z narkotykami – określenie promowanej głównie przez Stany Zjednoczone polityki narkotykowej, prowadzonej przez większość krajów świata. Opiera się ona na całkowitym braku tolerancji dla osób handlujących narkotykami jak i zażywających narko ...

                                               

Poradnictwo genetyczne

Poradnictwo genetyczne – udzielenie profesjonalnej porady oraz specjalistyczna pomoc całej rodzinie osoby z chorobą genetyczną bądź wrodzoną wadą rozwojową lub parze planującej potomstwo. Porada genetyczna udzielana jest najczęściej rodzicom osob ...

                                               

Adopcja serca

Adopcja Serca – forma pomocy ubogim dzieciom, która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami. Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując deklarację wspierania dziecka lub dzieci w formie comiesięcznych opłat ...

                                               

Bezpieczny przejazd

Bezpieczny przejazd – "Szlaban na ryzyko!” – – to kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie użytkownikom dróg oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów jak wielkie znaczenie ma zachowanie ostrożności podczas pokonywania przejazdów kolejo ...

                                               

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich ws ...

                                               

Ciąża bez alkoholu

Ciąża bez alkoholu − ogólnopolska kampania społeczna mająca na celu zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży. Kampania trwała od września do grudnia 2007 roku. Akcji patronował ówczesny minister zdrowia − Zbigniew Religa.

                                               

Dzień Solidarności z Polską

Dzień Solidarności z Polską – szczególny dzień ogłoszony przez administrację Ronalda Reagana, jako dzień wsparcia demokratycznej opozycji w Polsce. Dzień ten wyznaczono na 30 stycznia 1982 roku, jako odzew na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce ...

                                               

Hands Off Venezuela

Hands Off Venezuela - międzynarodowa kampania polityczna, trwająca od grudnia 2002, mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy o rewolucji boliwariańskiej w Wenezueli i przeciwstawienie się wizerunkowi prezydenta Hugo Chaveza jako dyktatora, który z ...

                                               

I Ty możesz zostać św. Mikołajem

I Ty możesz zostać św. Mikołajem – organizowana w latach 1992-2010 przez Program 2 TVP akcja charytatywna odbywająca się na początku grudnia w okolicy Mikołajek. Akcja ma na celu zebranie pieniędzy na rzecz domów dziecka i innych ośrodków społecz ...

                                               

Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków

Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków im. Kazimierza Łyszczyńskiego – kampania społeczna Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Nazwana na cześć Kazimierza Łyszczyńskiego. Powstała 13 lipca 2007 roku, została zawieszona w styczniu 2016 roku. S ...

                                               

Kampania Wodna

Kampania Wodna – akcja charytatywna organizowana co roku od 2003 przez Polską Akcję Humanitarną. Celem Kampanii Wodnej jest zebranie funduszy na pomoc ludziom niemającym dostępu do wody pitnej. W ramach Kampanii realizowane są Programy Wodne PAH ...

                                               

Kobiety na Falach

Kobiety na Falach – organizacja działająca na rzecz prawa do aborcji w krajach, gdzie jest ona nielegalna. Organizacja została założona w 1999 roku przez Rebeccę Gomperts, która początkowo pracowała jako lekarka na statkach Greenpeace. Kobiety na ...

                                               

Kocham. Nie biję

Kocham. Nie biję – kampania społeczna stworzona przez Konrada Wojterkowskiego oraz fundację Krajowe Centrum Kompetencji we współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Policji i Rzecznikiem Praw Dziecka. Ski ...

                                               

Kumpel z przeszłości. 1944 Live

Kumpel z przeszłości. 1944 LIVE – kampania społeczna zainspirowana 65. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, najprawdopodobniej najbardziej nagradzany projekt polskiej reklamy. Kampania była realizowana przez 63 dni, od końca lipca do paździe ...

                                               

Masa Powstańcza

Masa Powstańcza – organizowany od 2007 roku przejazd rowerzystów i rolkarzy ulicami Warszawy, którego celem jest upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego. Inicjatywa powstała przy współudziale Warszawskiej Masy Krytycznej oraz Muzeum Pow ...

                                               

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, ang. International Day for the Eradication of Poverty – ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony co roku w dniu 17 października. Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony w tym dniu ...

                                               

Muzyka Przeciwko Rasizmowi

Muzyka Przeciwko Rasizmowi – kampania społeczna zainicjowana przez Marcina Kornaka, założyciela i prezesa antyrasistowskiego Stowarzyszenia "Nigdy Więcej”, której inspiracją były kampanie w stylu Rock Against Racism. Jej przesłanie obejmowało pro ...

                                               

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – cykliczne wydarzenie organizowane w Warszawie od 1996 roku, będące miejscem spotkania osób zaangażowanych w działalność obywatelską i pozarządową. Głównym celem OFIP-u jest stworzenie miejsca i czasu ...

                                               

Out Campaign

The OUT Campaign – kampania społeczna rozpoczęta przez Richarda Dawkinsa w celu stworzenia pozytywnego wizerunku ateizmu. Ateiści mogą się identyfikować symbolem ruchu: szkarłatną literą "A". Uczestników zachęca się do ujawnienia się publicznie j ...

                                               

Pajacyk

Pajacyk – program dożywiania dzieci w szkołach, który od 1998 roku prowadzi Polska Akcja Humanitarna. W ramach programu finansowane są posiłki w polskich szkołach i placówkach środowiskowych. Zasięg działania Pajacyka obejmuje także kraje, w któr ...

                                               

Pij mleko! Będziesz wielki

Pij mleko! Będziesz wielki – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najdłużej trwających polskich kampanii społecznych. Kampania prowadzona była cyklicznie w latach 2002–2011 na zlecenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce, w rama ...

                                               

Płytka wyobraźnia to kalectwo

Płytka wyobraźnia to kalectwo – społeczna akcja reklamowa mająca na celu ostrzeżenie ludzi przed skokami do wody w nieznanych miejscach oraz możliwymi skutkami takich skoków w przypadkach, gdy zbiornik wodny okaże się zbyt płytki. Organizatorem a ...

                                               

Podziel się Posiłkiem

Podziel się Posiłkiem! – program społeczny, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Zainicjowany przez firmę Danone, jako element strategii społecznej odpowiedzialności firmy w 2003 roku. Współorganizatorem programu od 2005 rok ...

                                               

Pola Nadziei

Great Daffodil Appeal to program stworzony przez organizację charytatywną Marie Curie Cancer Care MCCC w Wielkiej Brytanii w 1988 roku. Jego celem jest zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii oraz edukacja. MCCC w 1998 roku ...

                                               

Polska Cyfrowa Równych Szans

Polska Cyfrowa Równych Szans – projekt na rzecz alfabetyzacji cyfrowej osób z pokolenia 50+ realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie”. Pomysłodawcą projektu jest Krzysztof Głomb, prezes St ...

                                               

Poznań za pół ceny

Poznań za pół ceny – nazwa corocznej akcji, której celem jest promocja turystycznych walorów Poznania i okolic. Organizatorem akcji jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Po raz pierwszy akcję zorganizowano maju 2008 roku. Akcja przyciąg ...

                                               

Product Red

Projekt RED – inicjatywa mająca na celu zebrania pieniędzy na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią dla Global Fund, powstała w styczniu 2006 roku w czasie trwania Światowego Forum Gospodarczego. Jej inicjatorem był m.in. Bono, wokalista irlandzkiego ...

                                               

Program dla Odry 2006

Program dla Odry 2006 – wieloletni program modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego, przyjęty ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry – 2006”.

                                               

Program Przeciw Korupcji

Program Przeciw Korupcji – program społeczny działający od 2000 roku przy Fundacji im. Stefana Batorego, rozpoczęty akcją edukacyjną "KorupcJa”. Program za cel postawił sobie doprowadzenie do zmniejszenia skali zjawisk korupcyjnych w Polsce przez ...

                                               

Projekt Arboretum

Projekt Arboretum – spektakl słowno-muzyczny realizowany cyklicznie, na przełomie lipca i sierpnia, w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Projekt Arboretum wpisuje się zarówno w formułę kultury wysokiej, koncertu muzyki współczesnej, jak i ...

                                               

Projekt celowy

Projekt celowy – projekt, w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-bada ...

                                               

Prowadzę – jestem trzeźwy

Prowadzę – jestem trzeźwy – ogólnopolska kampania społeczna prowadzona w ramach programu edukacyjnego "Trzeźwość”, który został zainicjowany w 1999 roku. Hasło "Prowadzę – jestem trzeźwy” po raz pierwszy użyte zostało w 2006 roku. Powstanie kampa ...

                                               

Rajd na Autyzm

Rajd na Autyzm – organizowany od 2006 roku przejazd rowerzystów i rolkarzy ulicami Warszawy, którego celem jest pomoc osobom z autyzmem oraz promocja wiedzy na ich temat. Inicjatywa powstała przy współudziale Warszawskiej Masy Krytycznej oraz Fun ...

                                               

Ratujemy organy

Ratujemy organy to społeczna akcja prowadzona przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na renowacje zabytkowych organów Wilhelma Sauera z 1877 roku znajdujących się w kościele parafialnym pw. Św. ...

                                               

Reklama społeczna

Reklama społeczna – reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz jako public service announcement, public service advertising lub public service ad. Istniej ...