Blog strona 483
                                               

Rewolucja lutowa 1917

Rewolucja lutowa – rosyjska rewolucja przeciwko carowi Mikołajowi II Romanowowi i samodzierżawiu. Wybuchła 23 lutego? /8 marca 1917 w Piotrogrodzie, ówczesnej stolicy Imperium Rosyjskiego. Spowodowała utworzenie się dwuwładzy w Rosji, zakończonej ...

                                               

Rewolucja w Asturii 1934

Bunt został wywołany pod wpływem wielu czynników. Przyczyną pośrednią buntu była między innymi słaba sytuacja gospodarczo-ekonomiczna Hiszpanii spowodowana globalnym kryzysem, a co za tym idzie wzrost bezrobocia i utrudnienia związane z emigracją ...

                                               

Martemian Riutin

Martemian Nikiticz Riutin – działacz bolszewicki. W 1917 przedstawiciel Rad w Harbinie, od 1918 do 1919 dowódca okręgu wojskowego w Irkucku, od 1920 działacz partyjny w Irkucku, Dagestanie i w Moskwie. Na XV zjeździe WKPb 19 grudnia 1927 wybrany ...

                                               

Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury imienia S. Żeromskiego

Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. S. Żeromskiego – syndykalistyczna organizacja oświatowa utworzona jesienią 1930. RIOK współpracował z Generalną Federacją Pracy, a następnie ze Związkiem Związków Zawodowych ZZZ, w tworzeniu grup samokszt ...

                                               

SAMAK

SAMAK – Nordycki Komitet Współpracy Ruchu Robotniczego, jest to federacja związków zawodowych i partii socjaldemokratycznych krajów Skandynawii. W styczniu 2011 roku przewodnictwo nad komitetem objęła liderka duńskiej partii Socjaldemokratów Hell ...

                                               

Sennacieca Asocio Tutmonda

Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT – lewicowe stowarzyszenie założone w 1921 r. jako organizacja zrzeszająca esperancki ruch robotniczy oraz lewicowych esperantystów różnych ideologii, takich jak socjaldemokraci, wolnomyśliciele i komuniści. W przec ...

                                               

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego – słownik ukazujący się od 1967 roku. Miał objąć Polaków i osoby, które działały na ziemiach polskich, a ich działalność była związana z ruchem robotniczym w XIX i XX wieku.

                                               

Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (Niemcy)

Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza – niemiecka partia robotnicza, o programie ukształtowanym na gruncie marksizmu. Założona została w dniach 7–9 sierpnia 1869 roku w Eisenach, m.in. przez Wilhelma Liebknechta i Augusta Bebela. Poprzednio byli ...

                                               

Socjalistiszer Kinder-Farband

Socjalistiszer Kinder-Farband – organizacja dzieci i młodzieży żydowskiej o charakterze pół harcerskim działająca przy robotniczej i antysyjonistycznej partii Bund. Do dzisiaj istnieje i działa między innymi w Australii. W Polsce ze SKIF-em związ ...

                                               

Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza

Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza – międzynarodówka grupująca partie o profilu socjalistycznym, poprzedniczka współczesnej Międzynarodówki Socjalistycznej. Założona 25 maja 1923 roku na kongresie organizacji socjalistycznych w Hamburgu, p ...

                                               

Socjalistyczne Stowarzyszenie Lud Polski

Stowarzyszenie Socjalistyczne "Lud Polski” – organizacja polskich socjalistów utworzona w sierpniu 1881 r. w Genewie. Tworzyli ją Bolesław Limanowski, Zygmunt Balicki, Erazm Kobylański, Kazimierz Sosnowski, Józef Uziembło, Aleksander Zawadzki i i ...

                                               

Solidarność naszą bronią

Solidarity Forever – pieśń autorstwa amerykańskiego pisarza Ralpha Chaplina, napisana w 1915 roku. Stanowi hymn anarchosyndykalistycznego związku zawodowego Robotnicy Przemysłowi Świata. Śpiewana jest na melodię piosenki Ciało Johna Browna. Pieśń ...

                                               

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu

Pomnik Czynu Rewolucyjnego − zbudowany według projektu Heleny i Romana Husarskich oraz Witolda Cęckiewicza usytuowany został w Parku Sieleckim w dzielnicy Sielec w 50 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i 25 rocznicę istni ...

                                               

Thomas Spence

Spence urodził się w Newcastle upon Tyne, w Anglii i był jednym z dziewiętnaściorga dzieci szkockiego szewca i wytwórcy sieci. W 1792 roku przeprowadził się do Londynu.

                                               

Stanisław Ryszard Stande

Syn Emanuela i Henryki z domu Elchman. W czasie rewolucji 1905 roku, w czasie manifestacji 1 listopada 1905 na Placu Teatralnym, podczas szarży kozackiej na manifestantów, zginęła matka Standego, on sam został raniony kopytem końskim, blizna trwa ...

                                               

Strajk frywaldowski

Strajk frywaldowski - krwawo stłumiony strajk robotników kamieniołomów i wapienników w powiecie frývaldovskim w Czechosłowacji, 25 listopada 1931 r. Rozruchy zakończyły się użyciem broni przez żandarmerię na skrzyżowaniu w miejscowości Dolní Lipo ...

                                               

Strajk kolejarzy w Poznaniu (1920)

Strajk kolejarzy w Poznaniu – krwawo stłumiony przez policję strajk robotników poznańskich warsztatów przemysłu kolejowego 26 kwietnia 1920 r. W wyniku ran postrzałowych zmarło 9 robotników, a 30 odniosło rany.

                                               

Strajk w Sempericie

Strajk w Sempericie – krwawe wydarzenia, do których doszło w Krakowie 23 marca 1936 roku. Do trwającego od początku marca 1936 roku strajku okupacyjnego w Fabryce Czekolady "Suchard” SA, przyłączyli się pracownicy innych krakowskich zakładów, w t ...

                                               

Strajki w Hajnówce (1924–1939)

Pierwszy strajk w Hajnówce rozpoczął się 2 września 1924 r. na terenie Fabryki Chemicznej. Robotnicy zakładu wystąpili przeciwko wydłużeniu dnia pracy i równoczesnym obniżeniu zarobków. Strajk odbył się przy poparciu i zapowiedzi aktywnego w nim ...

                                               

Strajki w Poznaniu (1869)

Strajki w Poznaniu – dwa strajki, które miały miejsce w Poznaniu w lipcu 1869. Były to pierwsze protesty strajkowe w dziejach miasta i w całej rejencji poznańskiej. Pierwszy strajk - czeladników ciesielskich wybuchł w połowie lipca, a drugi - mur ...

                                               

Aleksandr Tarasow

Aleksandr Nikołajewicz Tarasow, Александр Николаевич Тарасов – radziecki, a następnie rosyjski socjolog, dziennikarz, pisarz i filozof postmarksistowski.

                                               

Tezy kwietniowe

Tezy kwietniowe – referat wygłoszony na zebraniu działaczy bolszewickich przez Włodzimierza Lenina po przyjeździe do Piotrogrodu 4/17 kwietnia 1917 roku.

                                               

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, Polrewkom – utworzony przez bolszewików 23 lipca 1920 w Smoleńsku twór polityczny mający pełnić funkcję komunistycznej władzy na terenach II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną w trakcie ofensywy ...

                                               

Uralska Obwodowa Rada Delegatów Robotniczych, Kozackich i Czerwonoarmijnych

Uralska Obwodowa Rada Delegatów Robotniczych, Kozackich i Czerwonoarmijnych – jedna z rad obwodowych ruchu bolszewickiego w czasie wojny domowej w Rosji 1917-1921. Przewodniczącym Uralskiej Rady Delegatów był Aleksandr Biełoborodow. Komisarzem wo ...

                                               

Uwrieryzm

Uwrieryzm – pogląd wywodzący się z syndykalizmu, podkreślający konieczność niezależnej walki klasy robotniczej o emancypację. Jego początki wywodzą się ze sprzeciwu robotników i związków zawodowych wobec podporządkowania ich partiom komunistyczny ...

                                               

W obronie narodowości

W obronie narodowości – broszura autorstwa Róży Luksemburg, opublikowana w Poznaniu w końcu 1900 r., a zainspirowana nasilającym się antypolskim kursem reprezentowanym przez pruskie władze zaborcze. Jakkolwiek autorka kwestionowała konieczność od ...

                                               

Walki robotnicze w Łodzi

Walki robotnicze w Łodzi – bratobójcze, polsko-polskie walki stronnictw robotniczych, toczone w Łodzi od 1906 do 1907 roku. Skutkiem porażek ponoszonych w wojnie Rosji z Japonią był wzrost nastrojów rewolucyjnych i narodowych na terenie Królestwa ...

                                               

Wyzwolenie Pracy

Wyzwolenie Pracy – organizacja robotnicza o założeniach marksistowskich, która powstała w 1883 przez rosyjskich emigrantów w Szwajcarii z inicjatywy Gieorgija Plechanowa. Była to pierwsza w historii rosyjska organizacja robotnicza o profilu marks ...

                                               

Z Pola Walki

Pismo pierwotnie ukazało się w roku 1956 pod tytułem "Z Pola Walki. Zeszyty Wydziału Historii Partii KC PZPR”. W skład kolegium redakcyjnego weszli wtedy: Janusz Durko, Władysław Góra, Bronisław Krauze, Aleksander Litwin, Wacław Poterański i Feli ...

                                               

Zamach na Jeana Jaurèsa

Zamach na Jeana Jaurèsa – mord polityczny, jaki miał miejsce wieczorem 31 lipca 1914 w kawiarni Croissant na ulicy Montmartre w II dzielnicy Paryża. Zabójca, Raoul Villain, działał z pobudek nacjonalistycznych, pragnąc przeciwstawić się antywojen ...

                                               

Zamieszki we Lwowie (1936)

Zamieszki we Lwowie, Krwawy czwartek − kilkudniowe, antyrządowe zamieszki o podłożu ekonomicznym we Lwowie w 1936 roku, związane z utrzymującym się wysokim bezrobociem i narastającym ubóstwem. Zdarzenia miały początek w demonstracjach bezrobotnyc ...

                                               

Zarys dziejów socjalizmu polskiego

Zarys dziejów socjalizmu polskiego – książka Adama Ciołkosza i Lidii Ciołkosz. Dzieło miało obejmować pięć tomów. Celem pracy było doprowadzenie historii polskiego socjalizmu do czasów współczesnych. Książka stanowi cenny wkład do badań nad dziej ...

                                               

Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych

Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych – spółdzielczy związek rewizyjny i gospodarczy, zrzeszający spółdzielnie spożywców związane z lewicowymi związkami zawodowymi oraz organizacjami politycznymi PPS i KPP. Powstał w maju 1919, założon ...

                                               

Związek Robotników Polskich

Związek Robotników Polskich, polska organizacja socjalistyczna działająca na terenie zaboru rosyjskiego utworzona w roku 1889 i działająca do 1893. W 1893 organizacja przyłączyła się do Polskiej Partii Socjalistycznej, z których część następnie u ...

                                               

Związek Spartakusa

Związek Spartakusa – marksistowski ruch rewolucyjny, działający w Cesarstwie Niemieckim podczas I wojny światowej. Głównymi organizatorami związku byli: Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Julian Marchlewski, Franz Mehring, Clara Zetkin i Leon Jogi ...

                                               

Związek Stowarzyszeń Zawodowych

Związek Stowarzyszeń Zawodowych – największa centrala klasowych związków zawodowych w Polsce działająca w okresie 1920 - 1939, zaś w konspiracji i na emigracji działająca do 1945. Związana politycznie z Polską Partią Socjalistyczną oraz Bundem.

                                               

Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej

Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej – powstał w Petersburgu w listopadzie 1895 z inicjatywy Włodzimierza Lenina. Był to zalążek Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, założonej w 1898 w Mińsku.

                                               

Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich

Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich – organizacja socjalistyczna założona na zjeździe założycielskim w dzielnicy Montrouge Paryżu 17-23 listopada 1892 roku. Datę tę przyjmuje się symbolicznie za datę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej ...

                                               

Żydowska Organizacja Bojowa

Żydowska Organizacja Bojowa – działająca w kilku większych miastach konspiracyjna organizacja zbrojnego oporu Żydów polskich w trakcie Holocaustu, najbardziej znana spośród formacji żydowskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej.

                                               

Rzemiosło

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pr ...

                                               

Blich

Blich a. blech – miejsce, w którym bielono płótno. Były to łąki położone w pobliżu rzek, na południowych stokach ze względu na wzmożone działanie słońca. Tkaniny lniane lub konopne – najlepiej w maju lub czerwcu - rozkładano na trawie, by wysycha ...

                                               

Gisernia

Gisernia – specjalistyczny warsztat odlewniczy, zajmujący się odlewaniem z metalu gotowych wyrobów końcowych, zazwyczaj jednostkowych. W giserni można odlewać wszelkiego rodzaju metale i stopy metali. W zależności od specjalizacji, w giserni są o ...

                                               

Gmerk

Gmerk – znak osobisty i rodzinny umieszczany na pieczęciach, przedmiotach użytkowych, wyrobach i różnych budowlach, najczęściej jako sygnatura autora dzieła. Pierwotnie znak garncarski czy kamieniarski, którym kamieniarze oznaczali obrobione prze ...

                                               

Marmoryzacja

Marmoryzacja – pokrywanie powierzchni ścian, schodów, rzeźb, kominków itp. materiałem składającym się z gipsu lub specjalnych cementów oraz proszkiem marmurowym naśladującym marmur. Imitowanie żyłkowań występujących w marmurze, na papierze, drewn ...

                                               

Metaloplastyka

Metaloplastyka – dziedzina twórczości obejmująca wyrób artystycznych przedmiotów z metalu, jak również przedmioty wykonane tą techniką. Dziełem metaloplastyki mogą być przedmioty użytkowe lub dekoracyjne. Termin stosowany w sztuce współczesnej, z ...

                                               

Socjologia pracy

Socjologia pracy – subdyscyplina socjologii zajmująca się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. W szczególności badany jest wpływ jaki wywiera podział pracy na kształtowanie się struktur społecznych, a także czynniki osobowościowe w ...

                                               

Atrakcyjność zawodu

Atrakcyjność zawodu - zespół pewnych jego właściwości i zbiorowo przypisywanych mu wartości powszechnie uważanych za cenne oraz spodziewanych korzyści związanych z jego wykonywaniem. Dzięki temu zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych ...

                                               

Bandh

Bandh – forma strajku lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie uczestnictwo w bandhu powinno być dobrowolne, lecz w praktyce partie politycz ...

                                               

Białe kołnierzyki

Białe kołnierzyki – termin wprowadzony w amerykańskiej socjologii na określenie osób pełniących zawody niewymagające pracy fizycznej. Najczęściej utożsamiany jest on z pracownikami zatrudnionymi w sektorze publicznym, pracownikami administracji p ...

                                               

Gherao

Gherao – popularna w Indiach forma protestu lub strajku, polegająca na otoczeniu przez demonstrantów budynku odnośnej instytucji rządowej i niewpuszczaniu/niewypuszczaniu zeń pracowników dopóki politycy nie wyrażą gotowości do negocjacji. Tę form ...