Blog strona 485
                                               

Hydraulik

Hydraulik – zawód związany z montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Pochodzenie angielskiego wyrazu określającego przedstawiciela tego zawodu - "plumber" - ma swoje korzenie w czasach anty ...

                                               

Integrator automatyki

Integrator automatyki – specjalista lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie integracji systemów automatyki przemysłowej. Ze względu na rodzaj wykonywanych prac wyróżnia się trzy podstawowe typy działalności integratorsk ...

                                               

Kalfaktor

W języku śląskim kalfaktor to górnik pracujący na powierzchni, wykonujący prace pomocnicze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania kopalni. Słowo prawdopodobnie trafiło do języka polskiego z łaciny calefactor - palacz od calor – ciepło i factor ...

                                               

Kalkulator (zawód)

Kalkulator – pracownik zajmujący się wykonywaniem kalkulacji, czyli wyliczaniem kosztów jednostkowych produktów.

                                               

Kasjer biletowy

Kasjer biletowy – pracownik przewoźnika drogowego lub kolejowego odpowiedzialny za wystawianie biletów na przejazd i przyjmowanie za nie opłat, przyjmowanie dopłat za przejście do pociągów wyższej kategorii lub wyższej klasy, a także rezerwowanie ...

                                               

Kawiarka

Kawiarka, kawiarz – osoba zawodowo zajmująca się przyrządzaniem i podawaniem kawy. W XIX w. w Polsce często należała do służby domowej zamożnego ziemiaństwa i podawała kawę zwykle na śniadanie i na podwieczorek. Współcześnie używa się włoskiego s ...

                                               

Kelner

Kelner – osoba zajmująca się pełną obsługą konsumenta w restauracjach. Potwierdzeniem właściwych kwalifikacji w zawodzie kelnera jest egzamin. Odpowiedzialna za niego jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, pod którą podlegają Okręgowe Komisje Egza ...

                                               

Kiper

Kiper – degustator, osoba zawodowo zajmująca się organoleptyczną oceną smaku, wyglądu, zapachu, jakością i klasyfikacją wszelkiego rodzaju potraw i napojów. Pojęcie to odnosi się głównie do osób degustujących i oceniających napoje alkoholowe taki ...

                                               

Klechdarz

Klechdarz – osoba zajmująca się opowiadaniem lub wymyślaniem bajek, przypowieści lub klechd. Często opowiada o legendarnej przeszłości regionu, niezwykłych wydarzeniach i postaciach czy osobliwościach krajobrazu. W Polsce klechdarze stanowią dość ...

                                               

Konferansjer

Konferansjer – osoba prowadząca przedstawienie, zapowiadająca poszczególne punkty programu, nadająca kształt widowiskom artystycznym o charakterze estradowym. Zadaniem konferansjera jest przedstawianie artystów, przygotowanie publiczności na ich ...

                                               

Konserwator zabytków

Konserwator zabytków − osoba zajmująca się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, w tym przedmiotów znalezionych przez archeologów. Osobną kategorię konserwatorów zabytków stanowią osoby zajmujące się z racji sprawowanyc ...

                                               

Konsjerż

Konsjerż – dozorca domu i odźwierny w kamienicach i hotelach. We współczesnych luksusowych hotelach również pracownik, którego zadaniem jest załatwianie najróżniejszych spraw dla gości – rezerwacji biletów teatralnych, stolików w restauracjach, d ...

                                               

Konsultant

Konsultant, doradca – osoba zawodowo zajmująca się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. księgowości, technologii, prawie, zarządzaniu personelem, marketingu, finansach, reklamie.

                                               

Konsultant ślubny

Konsultant ślubny – niezależny doradca wynajmowany przez parę młodą w celu zorganizowania i aranżacji ceremonii ślubnych oraz uroczystości weselnych. Osoba będąca konsultantem ślubnym zna branżę ślubno-weselną i potrafi zaplanować oraz zorganizow ...

                                               

Kontroler biletów

Kontroler biletów lub rewizor biletów – osoba upoważniona przez organizatora transportu na danym terenie lub przez konkretnego przewoźnika do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w środkach transportu zbiorowego.

                                               

Kosmonauta

Kosmonauta, także astronauta oraz tajkonauta – osoba odbywająca loty kosmiczne lub przygotowywana do odbywania takich lotów. Kryteria uznania lotów za kosmiczne różnią się na świecie. Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI definiuje loty kosmiczne ...

                                               

Kosztorysant

Kosztorysant – osoba sporządzająca kosztorys w procesie kosztorysowania. Osoba ta może wykonywać zawód kosztorysanta lub wykonywać kosztorys okazjonalnie z potrzeby chwili.

                                               

Kowboj

Kowboj – pasterz bydła w Ameryce, zajmował się również hodowlą koni. Kowboje obok Indian, bandytów i szeryfów stali się ulubionymi bohaterami westernów. Stereotypowy westernowy kowboj był podziwianym przez innych symbolem wartości i sprawiedliwoś ...

                                               

Kreślarz

Kreślarz – osoba, która jest odpowiedzialna za wykonanie szkiców, schematów oraz rysunków technicznych potrzebnych do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Materiały tworzone przez kreślarza są wykonane na podstawie odpowiednich danyc ...

                                               

Krojczy

Krojczy – pracownik zakładu krawieckiego lub przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty odzieżowe. Zajmuje się wykrawaniem elementów materiału na ubrania. Do tego celu korzysta z określonych schematów, szkiców, lub szablonów. Zawód krojczego można ...

                                               

Krupier

Krupier – pracownik kasyna obsługujący grę hazardową. Wiele gier hazardowych nie wymaga obecności krupierów, gdyż ich obsługa jest prosta i może być zastąpiona tzw. automatami hazardowymi. Praca krupiera polega na organizacji i prowadzeniu w kasy ...

                                               

Ksiądz

Ksiądz – we współczesnym rozumieniu tego słowa – duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera. W niektórych Kościołach protestanckich osoba, której powierzono urząd kościelny poprzez ordyn ...

                                               

Księgowy

Księgowy - pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Do zadań księgowego należy m.in. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrz ...

                                               

Kupiec

Kupiec – osoba prowadząca we własnym imieniu przedsiębiorstwo handlowe. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, któr ...

                                               

Kurator sądowy

Kurator sądowy – w myśl ustawy Kodeks karny funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, p ...

                                               

Kurier rowerowy

Kurier rowerowy – osoba rozwożąca przesyłki pocztowe na rowerze. Kurierzy pracują najczęściej w dużych miastach, gdzie w ścisłym centrum rower jest zwykle najszybszym środkiem transportu. Firmy kurierskie zatrudniają kurierów rowerowych, ponieważ ...

                                               

Leśniczy

Leśniczy – pracownik Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe” zatrudniony w Służbie Leśnej w nadleśnictwie. Budynek stanowiący biuro i zwykle także mieszkanie leśniczego to leśniczówka. Leśniczy jest podwładnym nadleśniczego i przełożony ...

                                               

Likwidator szkód

Likwidator szkód – osoba i stanowisko w firmach ubezpieczeniowych. Do jej zadań należy likwidacja zgłoszonej szkody objętej polisą ubezpieczeniową, a więc rozpoznanie okoliczności, sporządzenie dokumentacji, przygotowanie samodzielne lub we współ ...

                                               

Łaźnik (ludność służebna)

Łaźnicy – w okresie wczesnego średniowiecza, grupa książęcej ludności służebnej, która zajmowała się obsługą łaźni monarchów, czy też w klasztorach, Świadectwem ich istnienia są nazwy typu Łaźniki, którą nosi kilka osad w Polsce, położonych w sąs ...

                                               

Łącznik (osoba)

Łącznik – osoba utrzymująca łączność, przekazująca informację i materiały między instytucjami, placówkami lub organizacjami. W odróżnieniu od kuriera lub posłańca, którzy mogą mieć do wykonania jednorazowe zadanie, funkcja łącznika ma charakter s ...

                                               

Makler morski

Makler morski - osoba podejmująca się za wynagrodzeniem, na podstawie każdorazowego zlecenia, pośredniczenia w zawieraniu umów sprzedaży statków, umów przewozu, czarteru na czas, umów holowniczych, umów ubezpieczenia morskiego i innych umów związ ...

                                               

Makler nadzorujący

Makler nadzorujący – osoba fizyczna nadzorująca sesję giełdową od strony członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdy członekGiełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązany jest do zatrudnienia przynajmniej jednego maklera nadzo ...

                                               

Makler papierów wartościowych

Makler papierów wartościowych – osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji.

                                               

Marketingowiec

Marketingowiec – specjalista zajmujący się zawodowo lub naukowo marketingiem. Marketingowiec zajmuje się badaniami marketingowymi, zarządzaniem marką, reklamą, public relations i publicity oraz nadzoruje firmy dostarczające produkty i usługi mark ...

                                               

Marynarz (zawód)

Marynarz – w szerszym ujęciu każdy członek załogi jednostki pływającej bez względu na pełnioną funkcję oraz stopień. Pojęcie to dotyczy wtedy jednakowo: marynarki handlowej, marynarki wojennej oraz żeglugi śródlądowej.

                                               

Mechanik

Mechanik – osoba zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem, budową, eksploatacją i naprawą maszyn, urządzeń i mechanizmów. Podział ze względu na wykształcenie: technik mechanik inżynier mechanik robotnik mechanik

                                               

Menedżer marki

Menedżer marki – współcześnie funkcjonujący zawód, popularny w krajach wysoko rozwiniętych. Osoba zajmująca się zarządzaniem marką. Stanowisko najczęściej spotykane w branżach FMCG – przedsiębiorstwach produkcyjnych, związanych z przetwarzaniem i ...

                                               

Meteorolog

Meteorolog - osoba prowadząca badania naukowe i opracowująca modele teoretyczne odnoszące się do składu, struktury i dynamiki atmosfery w powiązaniu z oddziaływaniem podłoża. Meteorolog przygotowuje także prognozy pogody.

                                               

Motorniczy

Motorniczy – zawodowy maszynista tramwaju. Zawód motorniczego wywodzi się bezpośrednio od woźnicy, gdyż w początkowym okresie stosowane były wyłącznie tramwaje konne. Pierwsze tramwaje elektryczne nie posiadały osłoniętej kabiny motorniczego i ki ...

                                               

Nadleśniczy

Nadleśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jest podwładnym dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Kieruje Nadleśnictwem – podstawową jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasó ...

                                               

Nauczyciel

Nauczyciel – rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, która bywa uważana za jeden z zawodów zaufania publicznego; ...

                                               

Nauczyciel akademicki

Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej. Nauczyciela akademickiego należy odróżnić od nauczycieli zatrudnionych w syst ...

                                               

Niania

Opiekunka dziecka, lub opiekun dziecka, niania, niańka – zazwyczaj kobieta zawodowo trudniąca się opieką oraz wychowywaniem cudzych dzieci, które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Przeważnie zajmuje się dziećmi należącymi do jednej rodziny ...

                                               

Oceanonauta

Oceanonauta, akwanauta - osoba uczestnicząca w eksploracji głębin mórz i oceanów. Do oceanonautów zaliczyć można oprócz nurków, również osoby uczestniczące w podwodnych eksperymentach i projektach badawczych.

                                               

Operator (pojazdy wolnobieżne)

Operator – zawód osoby uprawnionej do odpłatnej obsługi i kierowania pojazdami wolnobieżnymi. Wymagania stawiane operatorom: Uzyskanie zaświadczenia do obsługi wózków transportowych i maszyn leśnych wydawanego przez UDT, maszyn budowlanych wydawa ...

                                               

Pakowacz

Pakowacz – pracownik wykonujący pakowanie lub opakowywanie wyrobu, zabezpieczanie go i przygotowanie do transportu. Praca ta może być całkowicie ręczna, z użyciem urządzeń lub wspomagana maszynami. Może dotyczyć opakowań jednostkowych, zbiorczych ...

                                               

Palacz

Palacz – pracownik obsługujący palenisko pieca lub kotła. Tradycyjne określenie pracownika obsługującego parowóz na kolei oraz palacza w kotłowniach miejskich i na statkach lub okrętach.

                                               

Perfumiarz

Perfumiarz – twórca kompozycji zapachowych, receptur stosowanych np. przy wytwarzaniu perfum lub perfumowanych kosmetyków. Nazwiska perfumiarzy rzadko znane są szerszemu gronu. Zwykle promowane są tylko nazwy handlowe zapachów – perfum i wód toal ...

                                               

Piwniczy

Piwniczny - w średniowiecznej Polsce urzędnik dworski sprawujący pieczę nad piwnicami, w których przechowywano wino oraz piwo. Za panowania Henryka Walezego i Stefana Batorego nastąpił podział na dwa oddzielne stanowiska: Piwnicznego zajmującego ...

                                               

Podleśniczy

Podleśniczy – pracownik Służby Leśnej w Lasach Państwowych, podległy bezpośrednio leśniczemu. Obszar, za który odpowiada podleśniczy, ustala leśniczy. Może to być teren całego leśnictwa bądź też jego część. Zakres obowiązków podleśniczego określa ...