Blog strona 495
                                               

Taryfa ubezpieczeniowa

Taryfa ubezpieczeniowa – wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dany zakład ubezpieczeń, służących określeniu wysokości składek ubezpieczeniowych wnoszonych przez ubezpieczonego a zawartych w umowie ubezpieczenia. Podstawą ustalania tar ...

                                               

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Uzyskanie członkostwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia. Zakłady ube ...

                                               

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie

Pierwotnie w okresie zaboru austriackiego inicjatorem powstania był Franciszek Trzecieski już w 1842, gdy na sejmie postulatowym poruszył sprawę ustanowienia zakładu ubezpieczeń, co nie przyniosło skutku. Po ponownym wniosku Trzecieckiego z 1844, ...

                                               

Ubezpieczenie dla cudzoziemców spoza Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla cudzoziemców spoza Strefy Schengen – obowiązkowe podróżne ubezpieczenie medyczne dla osób przyjeżdżających do Strefy Schengen, Polski lub innego z 26 państw należących do Strefy Schengen, uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu E ...

                                               

Ubezpieczenie morskie

Ubezpieczenie morskie – lub inaczej umowa ubezpieczenia morskiego jest uregulowana w Kodeksie morskim. Tej instytucji prawa poświęcony jest Tytuł VIII kodeksu. Umową ubezpieczenia morskiego na podstawie artykułu 292 § 1 Kodeksu morskiego jest sta ...

                                               

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Zgodnie ...

                                               

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe – ubezpieczenie ryzyka banku udzielającego kredytu hipotecznego w zakresie jego spłaty, w okresie od dnia wypłaty kredytu, maksymalnie do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej.

                                               

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – rodzaj ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym się a wybraną firmą ubezpieczeniową, zawieranego przed podróżą za granicę. W nauce o ubezpieczeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń "turystycznych”, jednak najogólnie ...

                                               

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

                                               

Udział własny

Udział własny - w ubezpieczeniach: ustalona w umowie ubezpieczenia procentowa lub kwotowa wartość szkody, która w przypadku zaistnienia zdarzenia będzie pokryta przez ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia i zobowiązał się do uiszczan ...

                                               

Wierzytelność ubezpieczeniowa

Wierzytelność ubezpieczeniowa - wierzytelność związana ze stosunkiem ubezpieczenia, w której wierzycielem jest zakład ubezpieczeń, a dłużnikiem ubezpieczający lub osoba trzecia, np. sprawca szkody. Występują dwa podstawowe rodzaje wierzytelności ...

                                               

Wypadek ubezpieczeniowy

Wypadek ubezpieczeniowy – przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, wystąpienie którego powoduje powstanie obowiązku wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia przez ubezpieczyciela. Z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego związana ...

                                               

Zielona karta (ubezpieczenie)

Zielona karta - międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej po ...

                                               

Aiton Caldwell

Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców. Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP. Sprzedaż produktów odbywa się pop ...

                                               

Ancestry.com

Ancestry.com – strona internetowa pozwalająca odkrywać historię rodziny, dzielić się nią i zachowywać ją. Swoim użytkownikom na całym świecie oferuje platformę online, która pozwala na tworzenie drzewa genealogicznego. Założona w 1983 roku jako T ...

                                               

Call of Duty: Elite

Call of Duty: Elite – usługa internetowa stworzona przez Beachhead Studio, uruchomiona wraz z wydaniem gry komputerowej Call of Duty: Modern Warfare 3, 8 listopada 2011 roku. W sierpniu 2012 roku w usłudze było zarejestrowanych 12 milionów kont, ...

                                               

Card not present

Card not present – metoda płatności kartą płatniczą polegająca na tym, że akceptant płatności nie wymaga fizycznej obecności karty przy dokonywaniu transakcji. Termin ten początkowo odnosił się do transakcji dokonywanych przez e-mail i telefon, j ...

                                               

Chatroulette

Chatroulette – strona internetowa, która losowo dobiera nieznane sobie osoby w celu przeprowadzenia przypadkowej rozmowy w formie prywatnego czatu. Użytkownicy w każdej chwili mogą opuścić konwersację i nawiązać połączenie z kolejną osobą. Oprócz ...

                                               

Chomikuj.pl

Na stronie umieszczane są książki, gry komputerowe, filmy, muzyka, dokumenty, gry na telefon, programy i zdjęcia. Użytkownik niezarejestrowany może tam pobierać pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 1 MB. Ma również możliwość opłacenia każdorazowe ...

                                               

Disqus

Disqus – amerykańska usługa hostingowa komentarzy blogowych oferująca platformę między innymi do integracji społecznej, sieci społecznościowych, profili użytkowników i analityki. Usługa została utworzona w 2007 roku przez Daniela Ha i Jasona Yana ...

                                               

Dostęp warunkowy

Dostęp warunkowy – według ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym wszelkie środki, a także przedsięwzięcia techniczne, które warunkują korzystanie z usług chronionych pr ...

                                               

Dropbox

Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wysyłanie, przeglądanie i pobieranie danych jest możliwe poprzez zwykłą przeglądarkę lub poprzez dedykowaną aplikację zainsta ...

                                               

E-kartka

E-kartka – wirtualna pocztówka, wysyłana przez Internet za pośrednictwem stron WWW i e-maili. Nazywana również wirtualną kartką, kartką internetową. Internauci wysyłają e-kartki do wybranych osób poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stro ...

                                               

E-procurement

e-Procurement – to obszar e-biznesu dotyczący elektronicznej integracji i zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z elektronicznym procesem zamówień i zaopatrzenia w sektorze publicznym jak i sektorze prywatnym. Spełnia on trzy podstawowe f ...

                                               

E-RDS

E-RDS – nazwa usługi dostępnej w internetowym przesyłaniu strumienia dźwiękowego. Usługa polega na wysyłaniu informacji tekstowych wraz ze strumieniem dźwięku do odtwarzacza odbiorcy, który wyświetla je zazwyczaj w miejscu nazwy utworu i autora. ...

                                               

E-usługa

E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowie ...

                                               

Filtr rodzinny

Filtr rodzinny, strażnik dostępu, kontroler treści, filtr treści – program lub usługa, chroniąca przed dostępem do materiałów pornograficznych i przemocy w Internecie. Usługę oferują niektórzy dostawcy Internetu, wliczając ją w abonament miesięcz ...

                                               

Firefox Sync

Firefox Sync – usługa w przeglądarce internetowej Firefox, będąca jej integralną częścią, umożliwiająca synchronizację danych użytkownika pomiędzy wszystkimi urządzeniami powiązanymi z danym kontem Firefoksa. Do synchronizacji danych usługa ta wy ...

                                               

Geni

W listopadzie 2012 Geni została przejęta przez MyHeritage. Podczas, gdy profile rodzinne na Geni są prywatne, misja Geni to utworzenie drzewa genealogicznego złożonego ze wspólnych przodków, dostępnego dla wszystkich. Poprzez połączenie pracy nad ...

                                               

Gmane

Gmane jest serwisem udostępniającym bramkę pomiędzy usługą e-mail oraz news. Daje ona swoim użytkownikom możliwość przeglądania list dyskusyjnych tak jakby stanowiły one grupy dyskusyjne Usenet. Serwis ten umożliwia również przeglądanie wiadomośc ...

                                               

Grono.net

Grono.net – polski społecznościowy serwis internetowy, który działał w latach 2004–2012. Strona należała do gatunku "sieci społecznych". Początkowo opierała się na badaniach amerykańskiego psychologa społecznego Stanleya Milgrama według jego teor ...

                                               

IHeartRadio

iHeartRadio – platforma radiowych stacji internetowych, której właścicielem jest iHeartMedia. iHeartRadio było początkowo aplikacją mobilną na system operacyjny iOS. W 2009 roku w ciągu pierwszych 20 tygodni od momentu jej publikacji, została ona ...

                                               

Imageboard

Imageboard – rodzaj forum internetowego nastawionego głównie na wymianę obrazków, ale również tekstu. Koncepcja imageboarda wywodzi się z japońskich BBS-ów, takich jak 2channel. Pierwsze imageboardy powstały w Japonii, a wiele anglojęzycznych dot ...

                                               

Kantor internetowy

Kantor internetowy – kantor walutowy, w którym transakcje dokonywane są za pośrednictwem platformy WWW i bankowości internetowej. Klient kantoru internetowego przelewa na jego konto określoną sumę w jednej walucie i otrzymuje w zamian na wskazane ...

                                               

Kantor walut elektronicznych

Kantor walut elektronicznych – miejsce, gdzie można walutę narodową zamienić na walutę elektroniczną, walutę elektroniczną zamienić na narodową albo jedną walutę elektroniczną wymienić na inną. Kantory utrzymują się ze spreadu. Kantory walut elek ...

                                               

Konwergencja (multimedia)

Konwergencja – wiele procesów obejmujących kojarzenie zjawisk znajdujących się na pograniczu działów telekomunikacji, informatyki i multimediów. Przykłady: integracja przekazów głosu przez różne sieci, współistnienie komutacji łączy z komutacją p ...

                                               

Kopia bezpieczeństwa online

Kopia bezpieczeństwa online, kopia danych online, kopia zapasowa online – dane, które zostały powielone w oparciu o łącze internetowe i wydzielone miejsce na serwerze oddalonym od pierwotnego miejsca przechowywania danych. Oddalony serwer jest za ...

                                               

Lista dyskusyjna

Lista dyskusyjna – forma internetowej grupy dyskusyjnej polegającej na automatycznym rozsyłaniu e-maili przysyłanych na adres listy do osób, które zdecydowały się na zapisanie do takiej listy. Tego rodzaju listy są najstarszą formą funkcjonowania ...

                                               

LISTSERV

LISTSERV - system obsługi list dyskusyjnych, pierwotnie zaprojektowany dla systemu operacyjnego IBM VM. Początkowo wykorzystywany w sieciach BITNET i EARN, potem także w Internecie.

                                               

Live chat

Live chat - rodzaj usługi internetowej stosowanej w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Termin używany potocznie na określenie oprogramowania wykorzystywanego w celu wzbogacenia i uzupełnienia kontaktu telefonicznego w call center, a także ...

                                               

Mega (usługa internetowa)

Mega – strona internetowa udostępniająca swoim użytkownikom usługę przechowywania danych w ramach wirtualnej przestrzeni dyskowej o standardowej, dostępnej za darmo dla każdego zarejestrowanego, wielkości 50 GB. Serwis założony został przez Kima ...

                                               

Mindvalley

Mindvalley – firma zajmująca się edukacją technologiczną na skalę globalną. Ufundowana przez Vishena Lakhianiego w 2002 r. Wydaje produkty, które wspierają rozwój duchowy jednostki i całożyciowe uczenie się. Jest to jeden z największych edukacyjn ...

                                               

MobileMe

MobileMe, dawniej.Mac i iTools, obecnie zastąpiony przez iCloud – zestaw usług online oraz oprogramowania firmy Apple. Uruchomiona 5 stycznia 2000 r. pod nazwą iTools, jako darmowy zestaw usług internetowych dla użytkowników Mac OS 9. 17 lipca 20 ...

                                               

MyHeritage

MyHeritage – strona internetowa pozwalająca odkrywać historię rodziny, dzielić się nią i zachowywać ją. Swoim użytkownikom na całym świecie oferuje platformę online, platformę mobilną, jak i oprogramowanie. MyHeritage pozwala użytkownikom na twor ...

                                               

Neostrada

Neostrada – usługa Orange Polska oparta na technologii ADSL, ADSL2+, VDSL2 lub FTTH oraz na standardzie wymagającym użycia kompatybilnego modemu do połączeń internetowych. Usługa umożliwia stały dostęp do Internetu tylko na analogowej linii telef ...

                                               

Office 365

Office 365 – zbiór aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft. Korzystanie z tego produktu wiąże się z miesięczną opłatą w zależności od wybranego abonamentu, płatną za użytkownika. W skład produktu Office 365 wchodzi pakiet Microsoft Offi ...

                                               

OneDrive

OneDrive – wirtualny dysk autorstwa Microsoft, część serwisu Windows Live. Nazwa SkyDrive nawiązywała do popularnego wyobrażenia Internetu jako chmury. Po przegranej batalii sądowej z brytyjską telewizją BSkyB Microsoft zmuszony był do zmiany naz ...

                                               

Peer2Mail

Wymiana plików za pomocą P2M odbywa się za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, które w sposób automatyczny i przy ograniczonej ingerencji użytkownika umożliwia masowe zakładanie kont pocztowych w darmowych i ogólnodostępnych serwisach, przy ...

                                               

Play by forum

Played by Forum – tekstowa gra online RPG rozgrywana na forum dyskusyjnym, w której gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci lub kierują całymi grupami lub strukturami. Rozgrywka toczy się w świecie przyjętym na forum dyskusyjnym. Może to by ...

                                               

Rublon

Rublon – system uwierzytelniania dwuskładnikowego, zabezpieczający dodatkową warstwą, tradycyjną, bazującą na hasłach metodę logowania do aplikacji webowych. Dostęp do konta zabezpieczonego Rublonem uzyska jedynie osoba, która oprócz wprowadzenia ...