Blog strona 496
                                               

Interactive voice response

IVR – nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. IVR ma więc funkcjonalność automatycznego call center Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów za pomocą aparatu z wybieraniem ton ...

                                               

Komertel

Komertel – nazwa stworzonej w 1990 przez Telekomunikację Polską biznesowej sieci do realizacji usług telefonicznych oraz do transmisji danych w ruchu międzynarodowym, opartej na technologii ISDN. Ze względu na burzliwy rozwój Internetu i telefoni ...

                                               

Komunikacja zintegrowana

Komunikacja zintegrowana – technologia pozwalająca na zintegrowanie w czasie rzeczywistym usług komunikacyjnych, takich jak komunikator internetowy, informacja o obecności, połączenie telefoniczne, możliwość wideokonferencji, udostępnianie danych ...

                                               

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna – spis abonentów wraz z numerami telefonów, posortowany zazwyczaj alfabetycznie albo tematycznie. Pierwszą książkę telefoniczną opublikowała kompania telefoniczna okręgu New Haven w Stanach Zjednoczonych w 1878 r. Był to spis ...

                                               

LCR

LCR to usługa central telefonicznych typu PBX polegająca na tym, że centrala potrafi automatycznie skierować ruch wychodzący do sieci wybranego operatora, bramki GSM lub bramki VoIP tak, aby koszt połączenia był najniższy. Użytkownik nie musi wyb ...

                                               

Łącze stałe

Łącze stałe – rodzaj podłączenia do sieci Internet polegający na tym, że użytkownik płacąc okresowo abonament w stałej wysokości; okazjonalnie posiada nielimitowany dostęp do Internetu. Niektórzy ISP stosują limity danych, po których przekroczeni ...

                                               

Łącze telekomunikacyjne

Łącze telekomunikacyjne – kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów, przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej. Pojęcie łącza telekomunikacyjnego odróżnia się od pojęcia toru telekomunikacyjnego i linii telekomun ...

                                               

Łącze telekomunikacyjne dzierżawione

Łącze telekomunikacyjne dzierżawione – łącze telekomunikacyjne wydzierżawione od innego operatora lub osoby indywidualnej po to, aby móc przesłać po nim swój sygnał. Łącze dzierżawione transmisji danych ma stałą przepustowość. Opłaty za dzierżawę ...

                                               

Łącze telekomunikacyjne komutowane

Łącze telekomunikacyjne komutowane – połączenie użytkownika korzystającego z zasobów sieci zestawione na określony czas, z wykorzystaniem publicznej sieci telefonicznej. W przypadku wykorzystywania łącza analogowego do transmisji danych wymagane ...

                                               

Międzynarodowe połączenie telefoniczne

Międzynarodowe połączenie telefoniczne – połączenie telefoniczne wykonywane pomiędzy końcowymi stacjami telefonicznymi znajdującymi się w różnych krajach lub obsługiwanych przez operatorów telekomunikacyjnych działających w różnych krajach. Sposó ...

                                               

Multimo usługa

Multimo - usługa stałego dostępu do internetu na łączach Telekomunikacji Polskiej. Oparta jest na technologii ADSL oraz ADSL2+ i oferowana jest przez firmę Multimo Sp. z o.o., założoną przez GTS Energis, obecnie należącą do spółki Telestrada S.A. ...

                                               

Multiple Subscriber Number

Multiple Subscriber Number - usługa występująca w sieciach Integrated Services Digital Network, polegająca na tym, że do jednego zakończenia sieciowego ISDN można podłączyć kilka urządzeń i przypisać każdemu z nich inny numer telefoniczny. Zalety ...

                                               

Multiroom (telewizja)

Multiroom − jest to specjalna usługa operatora telewizyjnej platformy satelitarnej lub telewizji kablowej, polegająca na możliwości legalnego, niezależnego odbioru dwóch kanałów platformy satelitarnej lub telewizji kablowej na dwóch odbiornikach ...

                                               

Narrowcasting

Narrowcasting jest alternatywą dla broadcastingu, którego przekaz trafia w niezmiennej formie do każdego odbiornika za pośrednictwem radia i telewizji. Narrowcasting jest rozwiązaniem dla audiowizualnego przekazu kierunkowego, umożliwiającego emi ...

                                               

Net24

Net24 – usługa Netii oparta na technologii ADSL/ADSL2 umożliwiająca szerokopasmowy stały dostęp do Internetu. Odpowiednik Neostrady oferowanej przez TP.

                                               

NGA

NGA – sieć dostępu nowej generacji, opisuje znaczące aktualizacje szerokopasmowego dostępu do sieci poprzez stopniowe zmiany szybkości i jakości usług. Uznaje się ją zwykle za asymetryczną, z szybkością pobierania powyżej 24 Mb oraz dużą prędkośc ...

                                               

Numer alarmowy

Numer alarmowy – numer telefonu ustalony w prawie telekomunikacyjnym danego kraju lub regionu, udostępniany służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy. Pierwszy system numerów alarmowych na świecie został wdrożony w Londynie 1 lipca 1937.

                                               

Numer kierunkowy

Numer kierunkowy, właśc. wskaźnik strefy numeracyjnej – element numeracji telefonicznej, który przydzielony dla określonego obszaru, centrali, wybierany przed właściwym numerem abonenta w sieci stacjonarnej, umożliwiający właściwe kierowanie połą ...

                                               

Numer operatora

Numer operatora – w polskiej telekomunikacji cztero- lub pięciocyfrowy element numeracji telefonicznej wykorzystywany w celu skierowania krajowego lub międzynarodowego połączenia telefonicznego z sieci stacjonarnej przez sieć wskazanego przez tel ...

                                               

Numer ratunkowy nad wodą

Numer ratunkowy 601 100 – podstawa zintegrowanego systemu ratownictwa nad wodą. Jest on dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych. Do obsługi połączeń powstały trzy Centra Koordynacji WOPR, pełniące całodobowe dyżury w Sopocie, ...

                                               

Numer ratunkowy w górach

Numer ratunkowy 601 100 300 – podstawa zintegrowanego systemu ratownictwa w górach. Jest on dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych, bezpłatny dla użytkowników sieci Plus. Do obsługi połączeń powstały osiem Centra Koordynacji ...

                                               

Numer telefonu

Numer telefonu – ciąg cyfr identyfikujących abonenta telefonicznego, których wybranie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych powoduje zestawienie połączenia, przy wykorzystaniu publicznej sieci telefonicznej, z żądanym abonentem.

                                               

Numery alarmowe w Polsce

Numery alarmowe w Polsce zostały ustalone w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. Łącznie obydwa akty ustaliły 14 numerów alarmowych, w tym 1 wspólny numer ...

                                               

Numery HESC

Numery HESC – zharmonizowane europejskie numery skrócone – dostępne w państwach członkowskich UE, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieciach łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, św ...

                                               

Numery skrócone

Numery skrócone - specjalne numery telefoniczne, znacznie krótsze niż normalne numery abonenckie, służące do nawiązywania połączeń alarmowych lub informacyjnych, stosowane w celu łatwiejszego ich zapamiętywania. W Polsce, zgodnie z planem numerac ...

                                               

OnStar

OnStar – należąca do grupy General Motors korporacja prowadząca działalność komunikacyjną, monitorującą, oraz śledzącą na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. System OnStar aktualnie dostępny jest wyłącznie w pojazdach produkowanych przez Gener ...

                                               

Orange TV

Orange TV – usługa łączona polegająca na dostarczeniu klientowi usługi internetowej wraz z telewizją: dawniej z Cyfrą+, później z n, a obecnie nc+ a w technologii kablowej IPTV operator samodzielnie agreguje ofertę. Obecnie jest świadczona w dwóc ...

                                               

Orange TV (IPTV)

Orange TV – usługa IPTV świadczona przez Orange, działająca w standardzie TVoDSL dostępna dla klientów stacjonarnego Internetu Neostrada. W latach 2006–2008 usługa nosiła nazwę Videostrada, a w latach 2008-2012 Neostrada TP z telewizją, od 16 kwi ...

                                               

Oznaczenia central telefonicznych

Oznaczenia central telefonicznych – oznaczenia literowe stosowane na początku XX wieku w celu powiązania numeru telefonicznego z centralą, do której był przypisany. Polegały na przedstawianiu numeru za pomocą pierwszych liter nazwy centrali oraz ...

                                               

Pager

Pager – bezprzewodowe, elektroniczne urządzenie pracujące w sieciach przywoławczych, używane do komunikowania się poprzez krótkie informacje tekstowe odczytywane z wyświetlacza.

                                               

Pay-per-view

Pay-per-view – określenie z języka angielskiego oznaczające płatną usługę oglądania treści multimedialnych dostarczanych najczęściej za pośrednictwem cyfrowej telewizji. W przeciwieństwie do najbardziej popularnych w Polsce płatności w formie abo ...

                                               

Poczta głosowa

Poczta głosowa – usługa dostępna w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej. Podstawowa zasada działania: gdy abonent nie odbierze połączenia, dzwoniący może zostawić mu wiadomość głosową do odsłuchania, gdy ten zadzwoni na podany numer.

                                               

Polskie Książki Telefoniczne

pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne – internetowy serwis typu yellow pages dostarczający informacje o firmach, produktach i usługach dostępny poprzez internetowy portal pkt.pl oraz poprzez aplikację mobilną na smartfony działające w systemie Andr ...

                                               

Połączenie wdzwaniane

Połączenie wdzwaniane, połączenie komutowane – sposób połączenia komputera z siecią komputerową polegający na wykorzystaniu modemu telefonicznego do połączenia się z serwerem dostępowym sieci. W celu uzyskania połączenia wykorzystywana jest zwykł ...

                                               

Preselekcja

Preselekcja - usługa telekomunikacyjna dostępna w pełnym zakresie wyłącznie dla abonentów sieci telefonii stacjonarnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej, umożliwiająca ustanowienie innego niż TP S.A. operatora telekomunikacyjnego, za pośredn ...

                                               

Przenośność numerów

Przenośność numerów – uprawnienie abonentów, zwłaszcza telefonicznych, do zachowania posiadanego numeru w przypadku zmiany operatora telekomunikacyjnego, miejsca korzystania z usługi stacjonarnej lub zmiany rodzaju usługi. Przenośność numeru jest ...

                                               

SDI (internet)

SDI – usługa Telekomunikacji Polskiej SA polegająca na udostępnianiu klientom terminalu HIS-NT produkcji firmy Ericsson, który za pomocą analogowej linii telefonicznej abonenta łączy się z urządzeniem HIS-NAE znajdującym się w centrali telefonicz ...

                                               

Self-service

Self-service – pakiet aplikacji, które wspomagają działy IT w realizacji ich najważniejszych zadań udostępniając klientom IT oraz użytkownikom końcowym jeden, przejrzysty portal www umożliwiający: samodzielne odblokowania kont i reset haseł; inne ...

                                               

Sieć przywoławcza

Sieć przywoławcza – jednokierunkowa, bezprzewodowa łączność radiowa umożliwiająca mobilnemu użytkownikowi wyposażonemu w niewielki terminal odbiorczy otrzymywanie krótkich indywidualnych komunikatów przywoławczych. Standaryzacja wielu systemów do ...

                                               

Sieć tranzytowa

Sieć tranzytowa – sieć komputerowa lub inna sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do trasowania ruchu sieciowego między co najmniej dwiema innymi sieciami, poza obsługą własnego ruchu. Sieci tranzytowe są wykorzystywane do łączenia mniejszych sie ...

                                               

Słowa telefoniczne

Słowa telefoniczne, znane w wielu krajach jako vanity numbers – literowe odpowiedniki numeru telefonu, w których kombinacja cyfr numeru telefonicznego zostaje zastąpiona odpowiednim akronimem lub frazą będącą nazwą lub hasłem reklamowym przedsięb ...

                                               

SMS

SMS – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej. SMS wysyła się pod numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej. Ws ...

                                               

SMS transakcyjny

SMS transakcyjny – SMS weryfikujący operację lub potwierdzający jej przeprowadzenie. SMS-y transakcyjne to indywidualne wiadomości, przeznaczone wyłącznie dla właściciela danego telefonu komórkowego. Weryfikacją transakcji jest często unikatowy k ...

                                               

Symilografia

Symilografia – dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości w postaci obrazów nieruchomych. Do nadawania i odbioru obrazów służą aparaty symilograficzne, innymi słowy symilografy zwane potocznie faksami. W nadajniku symilografu powie ...

                                               

Szerokopasmowy dostęp do internetu

Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wy ...

                                               

Teleedukacja

Teleedukacja – metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i ...

                                               

Telefaks

Telefaks, faks, fax – usługa symilograficzna dla abonentów, polegająca na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych pomiędzy aparatami symilograficznymi, nazywanymi telekopiarkami, telefaksami lub faksami, realizowana za pośrednictwem ...

                                               

Telefon

Głównymi częściami aparatu telefonicznego są: słuchawka lub głośnik przetwarzająca sygnały elektryczne na dźwięki ; przetwornik akustyczny lub optyczny przywołujący abonenta dzwonek. mikrofon zamieniający dźwięki na sygnały elektryczne; tarcza nu ...

                                               

Telekonferencja

Telekonferencja – usługa, która daje możliwość prowadzenia konwersacji telefonicznej nawet przez kilkudziesięciu rozmówców w jednym czasie. Mają oni do dyspozycji kilka różnych narzędzi, takich jak: telefony analogowe, cyfrowe, komórkowe, jak i r ...

                                               

Teleks

Teleks była to abonencka usługa telegraficzna, polegająca na przesyłaniu informacji w postaci alfanumerycznej, z repertuarem znaków określonym alfabetem telegraficznym. Teleksami były nazywane również urządzenia wykonujące najpierw wybieranie imp ...